Møteforberedelser og politikerbesøk.

Når det er valgår, drar sentrale politikere fra alle partier rundt i landet for å gjøre seg kjent og muligens også sanke stemmer. Fra Arbeiderpartiet har vi hatt besøk tidligere i vår, og i denne uken kom nok en listekandidat.

I løpet av noen fridager, dukker det ofte opp mange spørsmål. Denne gangen var det tertialrapport for barnevernet og forslag til budsjett som jeg fikk forespørsel om fra en av våre medlemmer i den politiske nemnda i Værnesregionen. Kostnadene øker fortsatt og det er avvik på frister for undersøkelser. Tertialrapporten beskriver også et stadig økende antall bekymringsmeldinger med problematikk for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.
I en slik situasjon er selvsagt ikke økonomien den største bekymringen, men selv om det i de siste årene er satt inn store økte ressurser i barnevernet, ser det ikke ut til at vi evner å hjelpe de som trenger det.
Jeg har satt opp barnevern som eget tema i kommende kommunestyre i tillegg til folkehelse. Forebygging med foreldreveiledning er viktig, og vi har i de siste årene satset på videreutdanning i foreldreveiledning både for barnehageansatte og andre som er i kontakt med barn og foreldre.
Regionrådet har tidligere snakket om å ha barnevern som et eget tema. Mandag sendte jeg derfor en epost til leder i rådet og ba om at vi må drøfte hvordan vi bør sette dette på dagsorden. Bør vi ha det i felles formannskapsmøte / kommunestyremøte?
Det er ikke bare våre kommuner som har utfordringer med barnevernet. Dessverre er dette en nasjonal utfordring i vårt velferdssamfunn. Derfor ønsker jeg at vi skal ta opp om fylkesmannen eller andre sentrale myndigheter bør inviteres til  en slik temadag.
Før jeg dro til Peder Morset folkehøgskole på rådsmøte, leste jeg raskt igjennom evalueringsrapporter som er sendt til utdanningsdirektoratet fra skolen. Det er en beskrivelse av skolens virksomhet og en gjennomgang av skolens visjon, mål, metoder og kriterier med konklusjoner og  tiltak.
Skolens ide er at alle mennesker har samme verdi og skal få leve ut sine muligheter i det samme fellesskapet. De skal få det samme undervisningstilbudet, dele de samme måltidene og bo sammen på internatene. Dette betyr integrering og inkludering, men også krav og ansvar til alle. Viktigheten av å oppleve mestring trekkes fram i dokumentet, og er helt i tråd med MOT sine verdier. Skolen er da også pilot som folkehøgskole med MOT, og i rådsmøtet vedtok vi å inngå en kontrakt på tre nye år med MOT.
I møtet behandlet vi årsmelding og regnskap for 2013 og fikk informasjon om økonomiske utfordringer i drifta og møte som styreleder og daglig leder har hatt med direktoratet i den forbindelse. Endringer som er foretatt i tildelingen til folkehøgskolene, har slått neagativt ut for Pmf som har «omvendt» integrering.
Etter rådsmøtet avviklet vi generalforsamling i Peder Morset Eiendom. Selskapet eier en  eiendom i Spania som leies ut til Trondheim kommune. Pmf Eiendom er 100 % eid av skolen, og rådet er dermed generalforsamling. Styreleder informerte i møtet om at Trondheim kommune hadde kommet med en henvendelse om å kjøpe eiendommen. Når dette ble lagt frem til politisk behandling i Trondeheim, stemte flertallet i mot, og dermed videreføres leieavtalen.
I henhold til denne er det i tillegg til de 24 rommene som Trondheim leier, 5 rom som skolen kan benytte eller leie ut videre. Det forhandles nå om en driftsavtale for disse rommene med Trondheim kommune. Utkast til avtale er sendt fra skolen, og det forventes et svar med det første.
Etter møtet på Pmf var det flere ubesvarte anrop på telefonen og noen eposter som jeg fulgte opp før jeg tok kveld.

Mandag kveld og tirsdag gikk jeg igjennom dokumenter til landstyremøtet i LVK. Det er årsmelding, regnskap og utkast til brev som blant annet skal sendes til departement. Noen saker gjelder forberedelser til landsmøtet som skal avvikles i august. Det er valg, vedtektsendringer og kontingentøkning. En omfattende sakliste som jeg burde ha hatt enda bedre tid til å forberede.
I forbindelse med høstens valg kom ungdomskandidaten fra Sør-Trøndelag til Selbu på besøk. Sammen med han hadde jeg møte med rektor, assisterende rektor og elevrådsrepresentant på Selbu Videregående skole og fikk omvisning i de fine skolelokalene.
Deretter besøket vi Selbutrykk som er ei heleid kommunal vekstbedrift. Der orienterte daglig leder om bedriften og spesielt om arbeidsmarkedstiltakene som de har ansvar for.
Ettersom jeg blir borte fra kontoret noen dager, leste jeg også igjennom dokumentene til regionrådsmøtet i Værnesregionen kommende onsdag. Der skal tertialrapporter for alle tjenesteområdene behandles i tillegg til en forprosjektplan for felles kompetansemiljø innen planlegging, byggesak, oppmåling, landbruk og miljøvern.
Det er startet utredning på dette for ei tid tilbake, men det ble stilt i bero da vi ble invitert av fylkesmannen til å være fylkespilot på området. Med bakgrunn i forprosjektplanen søkes det nå om eksterne mider til gjennomføring av utredningsarbeidet. Forprosjektet er planlagt igangsatt i årsskiftet 2013 /14, og før det skal saken opp til politisk behandling i kommunene. Det planlegges en modell med desentralisert fagpersonell og vertskommune med politisk nemnd.
Tirsdag kveld var jeg invitert til konsert med Rasmus Rohde og elevene ved Selbustrand skole. En hel time utførte de stor scenekunst med sang, rytmer og musikk. Ansatte ved skolen deltok også på deler av forestillingen som var morsom og fantastisk fin. Jeg er imponert over  alle tekstene som elevene hadde øvd inn, og hvor dyktige de er til å synge og spille. Takk for en fin kveld til alle!

Onsdag morgen drar jeg til Island på sommermøte i landsstyret for LVK. Der skal vi møte vår «søsterorganisasjon» og avvikle styremøte i tillegg til at vi torsdag skal være med på en guidet tur. Til helga må noe tid brukes til forberedelser, siden hele neste uke er fullt belagt med møter.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: