Kommunestyremøte.

Det er relativt lenge siden vi hadde kommunestyremøte, og derfor var det til mandagens møte en lang sakliste som krevde mye tid til forberedelser for både administrasjon og politikere.

Mandag morgen dro jeg til Trondheim for å delta i styremøte i Trønderenergi. Møtet startet med en presentasjonsrunde siden det nå er valgt to nye styrerepresentanter. I tillegg fikk vi denne gangen en gjennomgang av forrretningsområde «Marked » og behandlet et par andre saker.
Etter styremøtet ble generalforsamling og eiermøte avviklet. Rådmannen i Selbu møtte sammen med meg i disse møtene. Han var Selbu sin representant i generalforsamlingen.
I forkant av kommunestyremøtet var det innkalt til ekstra formannskapsmøte. Der hadde vi sak om salg av boliger til behandling. Denne ble utsatt fra siste møte i formannskapet. Rådmannen hadde endret sin innstilling. Han anbefalte at saken ble sendt tilbake med pålegg om å gjennomføre salgsprosessen på nytt og sikre at annonseringen av boligene blir gjennomført slik som forutsatt.
Dette ble enstemmig vedtatt i formannskap og kommunestyre, og det tas sikte på å få saken opp på nytt i kommunestyret i juni.
Formannskapet skal innstille til valg på styremedlemmer og godtgjørelse til styret i Selbu Energiverk. Disse sakene ble også behandlet, og det ble enstemmig innstilling i begge sakene.
Selv om det var store saker i kommunestyret, ble det ikke fremmet så mange endringsforslag. Høyre  la frem forslag om å selge kommunens boligtomter  innenfor reguleringsplan for Draksten til en annen aktør, og la det nystiftede tomteselskapet disponere de to millionene som var foreslått brukt der. Forslaget fikk Frp og Høyre sine stemmer i tillegg til tre fra felleslista Sp/ Krf/ V, og ble dermed nedstemt.
På vegne av Høyre og Frp ble det også fremmet et forslag om ikke å gå inn i et samarbeid med «Kjør for livet». Dette begrunnet de med økonomi siden Tydal ikke blir med. De vil da heller benytte de øremerkede midlene på kr.200.000,- til et samarbeid med lokale aktører. De ba om at det neste år  skal vurderes å inngå et samarbeid med «Kjør for livet».
Flertallet gikk inn for et prøveår mot Høyre og Frp sine stemmer. Tiltaket finansieres delvis med eksterne midler, som vi  har fått etter søknad til et motortilbud for ungdom, uavhengig av om Tydal er med. Innstillingens punkt 2 om å forsøke å få startet et lokalt mekketilbud i tillegg, ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsbevilgning til utbedring av en kurve på en fylkesveg der det pågår utbedringsarbeid, ble vedtatt mot fire stemmer fra Høyre.
Årsmeldinger blant annet fra Værnesregionen og fra kommunen ble greit redegjort for av lederne i hovedutvalgene. Flere hadde ordet, kommenterte forhold og stilte spørsmål. Vi har fortsatt et overforbruk, og dette er selvsagt tema som opptar både administrasjon og politikere. Økonomiavdelingen styrkes i disse dager med en stilling, noe jeg er overbevist om vil ha betydning for å styrke kompetansen hos de som har budsjettansvar i organisasjonen.
Kommunestyret gikk enstemmig inn for å kjøpe næringsarealer på Kvellomyra og foreta investeringer som er nødvendig for å få godkjent Innbygda barnehage.
Vi behandlet også sak om videre skjebne for Blilyst etter at Røros har vedtatt å gå ut fra 31/12 2013. Da vi bestemte oss for å videreføre programmet, ble perioden fastsatt til og med 2014. Et enstemmig vedtak i Selbu går ut på at vi vil være med ut programperioden dersom fylkeskommunen økonomisk bidrar med Røros sin andel i tillegg til sin egen, og at de andre kommunene blir med videre.
Siden vi har valgt å ha kommunestyremøtene på kveldstid, blir det uansett en lang arbeidsdag, men nok en gang var det et ryddig og saklig møte med vilje hos alle til å finne gode løsninger.

Tirsdag deltok jeg i styremøte og generalforsamling i Selbu Økonomi & Regnskap AS før jeg tok turen innom kontoret til Selbu Næringsforum.
I løpet av dagen gjorde jeg avtale om å bli med til høstfesten i Minot først i oktober sammen med flere fra Selbu. Dette er et samarbeid med Historiske Trøndelag, og vi skal stå på stand og markedsføre en historisk rundtur i Trøndelag for norskamerikanere. En prosjektmedarbeider i Selbu Næringsforum skal betjene en stand sammen med meg, og i tillegg skal Granby Gård ha sin egen stand. De som har opptrådt med showet med «Andrew sisters» skal også være med på turen.
Jeg hadde flere samtaler med saksbehandlere og gikk igjennom protokoller fra formannskap og kommunestyre før disse legges ut.
Det var mye post som ble gjennomgått og besvart, og telefoner fra Stjørdalsnytt, Adresseavisen og Selbyggen.
Stjørdalsnytt ba om en avtale for intervju kommende fredag. Selbyggen ville ha en kommentar på kommunestyrets sak om boligsalg, og Adresseavisen stilte spørsmål om mine kommentarer i kommunestyret til referat fra politirådet. Nea Radio intervjuet meg også om dette etter møtet mandag kveld.
I politirådet tok lensmannen opp en skremmende utvikling av holdninger hos befolkningen i forhold til aksept for ulovlige handlinger når det gjelder kontroll og oppsyn i utmark. Dette var i tilknytning til en sak om utført hærverk på SNO sine kjøretøyer som var parkert i Selbu.
Politiet hadde fått innsyn i en lukket facebookside der de bekreftet at det var oppfordret til ulovlige handlinger. Dette er selvsagt straffbart. I følge politiet ytret også lokale politikere sine meninger der, og politirådet ba ordfører i Tydal og Selbu om å ta dette opp.
Jeg er ikke på facebook, og har heller ingen kjennskap til hva som skrives på disse sidene.  Journalisten spurte om jeg mente at politikere ikke bør være på denne siden. Det har jeg absolutt ingen mening om. Det som er viktig er hva som skrives og ikke hva siden heter, men jeg minnet i kommunestyret om at vi som er tillitsvalgte, bør ha et ekstra etisk ansvar for å bidra til holdningsskapende arbeid. Vi har også et etisk reglement i kommunen som gjelder både ansatte og politikere.
Uavhengig av sak skal alle være bevisst på hva som legges ut på nettet. Et godt råd ble gitt av en av våre ansatte om at en ikke bør skrive annet på nettet enn det en tør «rope» ut i sentrum med mye folk til stede.

Onsdag skal jeg delta på høytidelig markering for krigsveteraner i Trondheim, før jeg drar til Oslo på eiendomsskatteseminar. Fredag blir det på nytt litt tid på kontoret i tillegg til avtalen med Stjørdalsnytt.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: