Møteforberedelser.

Kommunestyremøtene er de viktigste møtene jeg deltar i og har som oppgave å lede. Derfor bruker jeg mye tid på forberedelser, noe jeg også gjorde til møtet kommende mandag.

Torsdag startet dagen på kontoret med attestering av fakturaer, gjennomgang av post og samtaler med sekretær om forestående møte i kommunestyret.
Det første ordinære styremøtet i styret for Skarvan – Roltdalen og Sylan ble avviklet på Selbutunet sammen med styret for Skardsfjella og Hyllingsdalen.  Den viktigste saken her var kontorplassering for felles forvalter for de to områdene. Etter en prøvevotering ble det et enstemmig vedtak om å anbefale overfor departementet at forvalteren skal ha kontorsted i Tydal. I vedtaket tok vi også med et punkt der vi oppfordrer departementet om å opprette en forvalter til for området. Dersom det skjer, ble det enighet om at denne skal ha tilhold på Røros.
Ordfører i Tydal hadde laget et skriv med argumenter for lokalisering i Tydal. Blant annet var kompetansen i Tydal kommune tatt med. Vi har tidligere avtalt at det er viktig for å få aksept for plassering i Neadalen i konkurranse med Røros, at kompetansen i Selbu også skulle tas med. Siden det ikke var ivaretatt som avtalt, ble Tydal pålagt av møtet å ta med dette i det endelige skrivet.
Stjørdal  og Meråker hadde meldt forfall til møtet, og Tydal må også innhente underskrifter fra disse to representantene før skrivet sendes til departementet. Håper vi når frem med vårt vedtak. Fylkesmannen ønsker i utgangspunktet et sterkere fagmiljø på Røros, men med enstemmig styre og forhåpentligvis et godt utfyllende skriv som legges ved saken, bør vi ikke bli overprøvd.
Til søknaden fra Tydal folkehjelp om etablering av basestasjon hadde jeg på forhånd sendt inn et spørsmål om denne kunne gi bedre dekning for radiobjeller og mobil. Det gjør den ikke, men en av representantene for Sametinget hadde vært i kontakt med folkehjelpa, og fått lovnad om at deres kanaler kunne brukes til samband ved utøvelse av reindrift og beitenæring.
I neste møte vil vi få en sak om etablering av referansegruppe. Der anbefalte vi at de samme personene som i dag sitter i rådgivende organ for nasjonalparken, skal være med. De kommunale representantene går naturligvis ut, siden vi nå er med i styret. Fortsatt jobbes det politisk for å få med bruksberretigede i styret, noe jeg håper vi lykkes med.
Etter litt tid på kontoret, avsluttet jeg første del av dagen. Kvelden gikk med til gruppemøte. Med mange store saker til kommunestyret, går tiden fort. Det oppleves aldri som det blir nok tid til å drøfte saker i disse møtene, så vi burde kanskje ha tatt oss tid til å treffes uten fast agenda en gang i blant. De fleste er imidlertid travelt opptatt også på fritida, så det er vanskelig å pioritere sammenkomster som ikke har «sakskart».
Årsmelding og regnskap skal behandles både for kommunen og Værnesregionen. Disse sakene ble det stilt mange spørsmål til, som nok også vil komme fram i kommunestyremøtet. På et par av sakene vil det komme nye forslag eller tilleggsforslag, og i møtet plasserte vi ansvar for innlegg.

Fredag ble det meste av dagen brukt til forberedelser til kommunestyret. Jeg tok telefoner og hadde samtaler med administrasjonen for å være best mulig oppdatert på saker jeg av erfaring vet det vil bli diskusjoner på.
Hoverdutvalg for bygdautvikling hadde møte, og jeg var så vidt innom møtet der for å få med meg en referatsak. Etter at de var ferdige med møtet, hadde jeg samtaler med noen av politikerne i utvalget.
Utkast til forslag ut i fra debatten i gruppa og svar på noen spørsmål, ble oversendt til gruppa på epost.

I helga har jeg hatt trivelig besøk av barn og barnebarn, men noe tid søndag ettermiddag og kveld ble brukt til å forberede styremøte i Trønderenergi.

De første dagene i kommende uke er det møter både på dagtid og kveldstid, men til helga kan jeg på nytt se fram til å være sammen med et av mine minste barnebarn i tillegg til at jeg skal være funksjonær på Selbucupen i handball.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: