Revisjon av konsesjonsvilkår for Selbusjøen og Drakstsjøen.

Selbu kommune sendte på slutten av 90 – tallet inn krav om revisjon av kosesjonsvilkår for reguleringa av disse to sjøene. Innstillingen fra NVE var klar i 2003, og siden har saken ligget i departementet. Nå har vi fått melding om at det er hastverk med å få den ferdigstilt.

Mandag morgen gikk turen til Trondheim der det var styremøte i Trønderenergi. Den største saken der var årsmelding og regnskap som skal legges fram for generalforsamlingen. I tillegg hadde vi som vanlig ekstra informasjon fra et av datterselskapene og behandlet virksomhetsrapport for 1. kvartal.
På veg fra Trondheim til Hell med toget svarte jeg på epost og sendte henvendelser for å få i stand et møte med Olje- og Energidepartementet om revisjonssaken.
Etter å ha vært heimom en liten tur, dro jeg til Granby Gård der det var besøk av stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul. Hun står ikke på lista til høstens valg, men med 20 års erfaring fra Stortinget, hadde hun nyttig erfaring å dele med oss etter at eier av gården hadde informert om hva som  er gjort hittil og planer videre. Sammen med eierne, var leder i utviklingskomiteen for gården, prosjektleder og to av mine medpolitikere med på møtet.
Gunn Karin ga positive tilbakemeldinger på planene om å kombinere utvandring og innvandring, og hun sa seg også villig til bidra med gode råd i det videre arbeidet.
Ennå gjenstår mye utredningsarbeid og kontakter med sentrale personer før det foreligger en konkret søknad om offentlige midler til en framtidig drift.
Selbu Arbeiderparti hadde mandag besøk av en annen stortings – representant fra Sør-Trøndelag, Jorodd Asphjell. Han besøkte blant annet Peder Morset folkehøgskole, og som leder i rådet for skolen, skulle jeg gjerne ha deltatt der. Det var imidlertid umulig med en allerede fulltegnet timeplan.
Folkehøgskolen vil gjerne komme i kontakt med sentrale politikere på grunn av omlegging av tilskuddsordning, noe som har medført reduserte overføringer. På tirsdag fikk jeg trivelig takk fra rektor for at jeg hadde fått i stand møte.
I formannskapet oppfordret jeg også de andre politiske partiene til å ta med sine til skolen når de er på besøk i forbindelse med høstens valg, og det er selvsagt ikke bare for å bli informert om den økonomiske situasjonen. Vi er stolte av folkehøgskolen vår og det den står for, og vil gjerne vise den fram.

Tirsdag sto det ingen avtaler på timeplanen før lunsj, og jeg startet dagen med gjennomgang av post.
Etter at vi fikk informasjon om at revisjonssaken for konsesjonsvilkårene for Selbusjøen nå er under behandling i departementet, har vi stått på fra flere hold for å få det møtet vi er blitt lovt gjentatte ganger. Det oppleves som en fullstendig overkjøring når vi nokså tilfeldig får høre at saken snart er klar, uten at vi har fått invitasjon til å legge fram saken. Flere ganger har jeg sendt påminninger om møte, og hver gang har jeg fått bekreftelse på at det skal finne sted.
Flere har de siste dagene vært i direkte kontakt med statssekretæren i Olje- og Energidepartementet. Varaordfører, som er fra samme parti, fikk endelig lovnad om møte som måtte avvikles en av de nærmeste dagene. Siden saken har ligget klar til behandling med innstilling fra NVE i 10 år, er det litt underlig at vi får så kort tid på oss. Jeg fikk i løpet av formiddagen avtalt møte, og etter flere telefoner både tirsdag og onsdag blir det i alt 3 personer fra kommunen som reiser til Oslo kommende mandag. I tillegg deltar Selbu Grunneierlag med en representant, og Klæbu kommune har varslet om at to derfra vil være med.
Rådmannen hadde også litt ledig tid på formiddagen. Vi hadde en lengre samtale om konferanser vi bør delta i, aktuelle saker for oss som vasskraftkommune, framdrift på reguleringsplan for Mebond barnehage og forberedelser til møte om tomteselskap og idretten senere på dagen.
Etter lunsj var det møte for oss begge på Neaporten der vi sammen med de andre eierne i tomteselskapet gikk igjennom det forslaget til konsept som framtidig styerleder hadde sendt oss. I møtet gjennomgikk vi dette, og nå er alt klart for å stifte selskapet.
Idrettslagene i Selbu søkte om å få arrangere NM på ski i 2015. Det ble imidlertid Røros som ble valgt, og representanter for idrettslagene hadde bedt om et møte med kommunen og Selbu Næringsforum.
Vi drøftet der om det bør søkes på nytt for 2016, og idrettslagene som selvsagt er de viktigste bidragsyterne for et slikt arrangement, hadde fremdeles ikke tatt endelig stilling til dette. Flere av lagene skal ha styremøter med det første, og fra kommunen og næringslivet stiller vi selvsagt opp dersom de bestemmer seg for en ny søknad.
Andre ideer om arrangementer ble også lansert, og med den flotte arenaen vi har på Selbuskogen, er det store muligheter.
Etter møtene ble det ei stund på kontoret for å skrive et brev til fylkesmannen, godkjenne saksframlegg til valgstyre og avklare noen påmeldninger til LVK-konferanser om eiendomsskatt og kosesjonskraft.

Det meste av tiden før lunsj på onsdag ble brukt på å forberede tur til Oslo, gjenoppfriske forslag fra NVE til reviderte vilkår og se på de  nyeste dokumentene i saken.
Miljøansvarlig  i kommunen har tidligere laget en presentasjon som viser mindre ras og erosjonsskader i strandlinjen som skyldes reguleringen. Jeg tok initiativ til at dette ble laget for ei tid tilbake slik at vi kunne ha den klar til møte med departementet.
Ved gjennomgang av korrespondanse mellom NVE, departementet  og Statkraft som jeg fikk kopi av på forespørsel, så jeg at vi ikke hadde fått den siste vurderingen fra NVE på kommentarer fra Statkraft. Vi fant den på NVE sin postliste og fikk dokumentet tilsendt. Ved en rask gjennomgang ser det ut til at anbefalingene om vannstand er den samme som opprinnelig forslag for Selbusjøen, mens det er noen endringer for Drakstsjøen.
Til Oslo får jeg med meg en nåværende politiker som har lang fartstid fra administrativ side i kommunen. Han kjenner saken godt, og jeg kopierte sentrale dokumneter som han skal få når vi treffes på torsdag.
Nok en gang erfarer vi at vi holdes litt på sidelinja når vi ikke er kopimottaker på det siste brevet fra NVE. Det er ikke til å forstå at vi ikke blir betraktet som part i saken selv om det var vi som anmodet om revisjon.
Det er NVE som innvilger konsesjoner på vegne av Staten med ankemulighet til departementet. NVE hevder at kommunens uttalelser veier tungt  i nye utbyggingsssaker både i forhold til vann og vind. Da bør det samme også gjelde når konsesjonsvilkår skal revideres. Praksis i mange saker både ved nyutbygging og revisjoner viser noe helt annet .
I løpet av dagen fikk jeg gjort avtaler for min deltakelse under besøk fra Frankrike til kvernsteinslaget. Kommunen skal spandere et måltid, og jeg skal si noen ord om bygda vår.  Heldigvis har de med en som vil oversette fra engelsk, for fransk har jeg ikke prøvd meg på siden jeg hadde noen timer på gymnaset for 40 år siden.
Den 1. mai får vi besøk av Stortingsrepresentant Arne L. Haugen. Jeg tok kontakt med han for å avtale et møte med bruksberretigede i Roltdalen som står på for å få omgjort vedtaket om at de ikke får plass i forvaltningsstyret for Skarvan – og Roltdalen nasjonalpark. De har tidligere hatt møter med sentrale politikere fra andre partier, og lokale politikere har fulgt opp saken både nå og tidligere i prosessen.
Etter arbeidstid på onsdag fikk jeg kontakt med to personer som har interesser i saken for å invitere dem til et møte etter at 1.mai – arrangementet er ferdig. Håper de tar seg tid til å møte opp. Skal en nå fram, er det utvilsomt helt nødvendig at flere innvolveres og får samme informasjon.
På slutten av dagen var det generalforsamling i ASTI. Kommunen solgte seg ned der tidligere i år, men vi er fortsatt medeier.
Det siste året har bedriften hatt en stor inntektsøkning og resultatforbedring. De har stort sett hatt positivt resultat de siste årene, men 2012 er i en særstilling. Dette har de klart med en relativt liten økning i personalkostnader, en nedgang i leverandørgjeld og kundefordringer som ligger på samme nivå som ved forrige årsskifte.
Sykefraværet er også lavt, selv om det går fram av årsmeldingen at de har hatt  langtidsfravær som var arbeidsrelatert. Dette har de tatt tak i, og arbeidstakerne er nå tilbake i full jobb. Jeg benyttet anledningen i møtet til å gi ros for godt utført arbeid.

Jeg har planlagt fridag på fredag, og torsdag samles kommunestyret for å ha temadag om Værnesregionen og planarbeid. Tillitsvalgte og noen ledere er også invitert til å være sammen med oss. «Fridagen» på fredag eller andre deler av helga må brukes til ytterligere forberedelser til møtet med departementet, men  planlagt besøk hos barnebarn skal jeg uansett rydde tid til.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: