Kommunestyremøte uten kontroversielle saker.

Vi har et fantastisk godt samarbeid på tvers av partigrenser både i formannskap og kommunestyre, men det er skjelden så lite debatt som i mandagens kommunestyremøte.

Mandag hadde jeg et par private avtaler  i Trondheim, men fikk mulighet til å ta noen telefoner underveis om tomteselskap, valgkomitearbeid i Innherred Renovasjon og lokal forvaltning av verna områder.
Før kommunestyremøtet mandag kveld fikk jeg beskjed om forfall fra to representanter i egen gruppe. Forfallsgrunnene ble uten tvil godkjent, men siden det var kort tid til møtestart, var det ingen sekretær på jobb, og jeg tok derfor selv kontakt med varepresentanter. På så kort varsel, var selvsagt flere forhindret fra å møte, men ved møtets start ble vi heldigvis fulltallig.
Gruppemøte ble avholdt før det ordinære møtet, og bare i saken om nytt delegeringsreglement ble det lansert et par nye punkter som vi sluttet oss til.
Første sak i kommunestyret var vedtektsendringer for Trønderenergi. I den saken var jeg inhabil, og varaordfører ledet derfor møtet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt uten at noen ba om ordet.
De øvrige saken i møtet var nytt delegeringsreglement, etablering av felles PPT i Værnesregionen, to byggeregnskaper, deltakelse i et skadefellingsprosjekt, etablering av tomteselskap, opprettelse av tverrfaglig opplæringskontor, sikring av Storbrygga og tilbakeføring av næringseiendom til grunneier.
Forslag ble fremmet til delegeringsreglementet fra vårt gruppemøte, og i saken om tilbakeføring av næringseiendom, ble det fremmet et forslag om å fremskynde prosessen. Etter en samordning mellom flere som hadde ordet i saken, ble det forslaget trekt, og et omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vi vedtok å være med i skadefellingsprosjektet, sa nei til å være med i felles PPT og gikk inn for etablering av tverrfaglig opplæringskontor og tomteselskap.
Storbrygga har flertallet i kommunestyret tidligere vedtatt å rive. Fylkeskommunen gir oss ikke tillatelse til riving siden de mener den er verneverdig, og en midlertidig løsning for å lappe på taket, vil koste mye. Der den står i dag har den heller ikke stått opprinnelig, så vi mener i alle fall at vi må få gjennomslag for å ta den ned og sette den opp et annet sted. Interessenter har vært i kontakt med oss, og vi skal nå kontakte fylkeskommunen for å prøve å få aksept for vårt syn.
Det var et raskt gjennomført kommunestyremøte nesten uten debatt. Flere av sakene har stor betydning for tjenesteyting og utvikling av kommunen, men de er godt gjennomarbeidet og har «stått på kartet» i lengre tid. Derfor hadde nok representantene god kunnskap om sakene, og var enig i de tiltak som var foreslått.

Tirsdag hadde jeg ingen avtalte møter, men hadde samtaler med flere på rådhuset. Prosjektleder for utviklingen av Granby Gård kom innom kontoret for å finne dato for møte med kulturkomiteen i fylkeskommunen, og ny daglig leder for Selbu Frivilligsentral stakk innom for en prat.
SLT-koordinatoren kom for å få underskrifter på søknad om midler fra KRÅD. Vi snakket litt sammen om hvilke tiltak som kan iverksettes for å nå ut til flere ungdommer. Hun skulle ha møte med foreldre tirsdag kveld og fikk sikkert også da innspill til om vi kan bidra med noe.
Vi har nå hatt samfunnsplanens arealdel til første gangs behandling i planutvalget. Sammen med enhetsleder for plan, bygg og landbruk  gjennomgikk jeg forslaget som ble behandlet i planutvalget, og som skal legges ut til første gangs behandling. Det kom innspill til redigering og faktafeil i møtet, og sammen oppsummerte vi disse før planen legges ut til offentlig ettersyn.
Protokollen fra mandagens kommunestyremøte ble gjennomgått sammen med sekretær, og noen forberedelser til onsdagens møter ble unnagjort.
Tirsdag kveld var jeg invitert til Selbu Ungdomsskole. Hvert år setter 8. klasse opp en dramaforestilling, og temaet i år var «medmenneskelighet». Elevene har i løpet av to uker skrevet manus og øvd inn en dramaforestilling med tittelen «Være en venn».
I tillegg har ei fotogruppe og ei kunstgruppe jobbet med samme tema og laget ei utstilling med mange flotte produkter. Jeg er imponert over hva kreative og flinke elever får til, og det er heller ingen tvil om at entusiastiske ansatte har gjort en god jobb.
Temaet er i høyeste grad aktuelt og både gjennom forestillingen og utstillingen klarte de å formidle viktigheten av å være en venn og å ha en venn.

Onsdag startet jeg dagen med å gå igjennom post, saker og fakturaer før de andre representantene i valgkomiteen i Innherred Renovasjon kom til rådhuset. Jeg har jobbet litt på forhånd, og vi ble relativt raskt enige om de forslagene vi vil legge fram. Siden vi ikke hadde med noen sekretær i møtet, skrev jeg etter møtet et utkast til protokoll som ble sendt de andre medlemmene i valgkomiteen for  godkjenning før selskapet får den.
Etter lunsj hadde vi eiermøte i Selbu Tomteselskap som er under etablering etter positivt vedtak i siste kommunestyremøte. Vi drøftet hva aksjonæravtalen bør omhandle og potensielle styremedlemmer.
Før arbeidsdagen var slutt hadde jeg samtaler med varaordfører og daglig leder i Selbu Næringsforum om flere næringssaker det jobbes med, og gjennomgikk post før jeg avsluttet dagen langt over «normal» arbeidstid.
På kveldstid forberedte jeg styremøtet i Trønderenergi som jeg skal delta i på telefon torsdag morgen. Styresakene er sakliste og forslag til ekstraordinær generalforsamling over påske.

Torsdag kveld skal det avvikles generalforsamling og stiftelse av tverrfaglig opplæringskontor, før jeg «tjuvstarter» litt på påskeferien og tar fri fra kontoret på fredag.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: