Store plansaker.

Det er i lengre tid jobbet med arealdelen i kommuneplanen, og endelig er den nå klar til å legges ut til offentlig ettersyn.

Mandag gikk det meste av dagen med til å gå igjennom saksdokumenter til planutvalg og formannskap. I alt 200 private innspill er kommet til arealplanen, og alle disse er kommentert i konsekvensutredningen. I tillegg er det utarbeidet planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og retningslinjer. Både på jobb på dagtid og heime på kveldstid prøvde jeg etter beste evne å få en oversikt over tiltak som er spilt inn, og hvordan rådmannen har vurdert disse.
Jeg hadde også i løpet av dagen kontakt med saksbehandler for å stille spørsmål før møtet.
Vi skal snart etablere styre for lokal forvaltning av verna områder. Der er jeg oppnevnt fra Selbu kommune, og mandag fikk jeg telefon fra en som har erfaring fra rådgivende utvalg for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. Han ga meg mange nyttige innspill til det videre arbeidet i forvaltningsstyret og vil nok bli en som jeg vil søke råd hos.
Kommende mandag skal det være møte i kommunestyret. Sammen med sekretær satte jeg opp sakliste, og på tirsdag avtalte vi å utsette gruppemøtet fra torsdag kveld til mandag like før kommunestyremøtet.

Etter en lang dag og kveld med forberedelser på mandag, startet vi tirsdag med gruppemøte før formannskapsmøte.
I formannskapet behandlet vi sak om regionalt skadefellingsprosjekt. Dette er et samarbeid mellom flere kommuner med Holtålen som vertskommune. Vi gikk inn for å delta, men vil ha en evaluering i løpet av våren 2015.
Hovedutvalg for oppvekst hadde i sitt møte enstemmig sagt nei til å delta i felles PP – tjeneste i Værnesregionen. I formannskapet ble det også samme resultat, men med en litt annen formulering på vedtaket.
På nytt får vi en sak om Storbrygga. Der hadde rådmannen innstilt på å ta kontakt med fylkeskommunen for å undersøke muligheten for å flytte bygningen. Det ble enstemmig vedtatt, og saken går videre til formannskapet.
Etablering av tomteselskap sammen med Selbu Sparebank og Selbu Energiverk ble også anbefalt overfor kommunestyret. Det samme ble vår deltakelse i etablering av et tverrfaglig opplæringskontor.
I planutvalget hadde vi først flere dispensasjonssøknader om oppsetting av helårs fortelt på Selbu camping. Innstillingen var negativ siden det er krav om reguleringsplan for området, noe som er etterspurt i flere år. Alle sakene ble enstemmig vedtatt som innstillingen. Saksbehandler har flere ganger hatt møte med planlegger, og det er nå håp om at planen vil komme til behandling med det første. Uansett må flere av de forteltene som er satt opp, flyttes siden de kommer innenfor et grønt belte som må reguleres inn mot elva og sjøen.
Med mange spørsmål og svar ble arealplanen vedtatt lagt ut etter litt redigering som ble påpekt fra planutvalget.
Forslag til reguleringsplaner for Stigamælan, for Skarodden – Bellshåggån og for Selbustrand barneskole sto på saklista for første gangs behandling, og alle ble lagt ut som foreslått fra rådmannen.
Etter møtet fikk vi en orientering fra prosjektlederen for Granbyprosjektet. Formannskapet er styringsgruppe, og vi ble informert om arbeidet så langt med å se på mulighetene for videreutvikling av stedet som utvandring-, bureising- og strikkesenter. I tillegg kommer det stadig ideer om ulike aktiviteter som kan legges til gården, så det er godt at vi har fått en engasjert prosjektleder.
Etter møtet gikk jeg igjennom utkast til protokoller, behandlet epost og tok noen kontakter i forbindelse med valgkomitearbeidet i Innherred Renovasjon, så det ble på nytt en lang arbeidsdag.

Resten av uken blir jeg ikke på kontoret, siden jeg onsdag drar sammen med deler av styret i Trønderenergi til Budapest der vi skal delta på en energikonferanse fram til fredag.

Reklamer

4 Responses to Store plansaker.

 1. Hans Jørgen Eriksen sier:

  Hei,
  Jeg er en av de som har søkt om godkjennelse for fasttelt på Selbu kommune. Det du skriver om flytting av flere telt er litt vanskelig å forstå. Hva vil dette innebære for oss som har satt opp slike telt, spesielt for oss som etter beste evne har satt opp teltene slik at de stemmer med kommunens krav om grønt område langs sjøen (over 8 meter fra normalvannstand samt mere enn 4 m fra høyeste regulerte vannstand) Innebærer kommunens krav at vi må flytte?, eller kan vi få konkrete svar i hvert enkelt tilfelle fra kommunen? Håper på svar, gjerne på mail til hasseeriksen@gmail.com

  • Inga Balstad sier:

   Før det kan settes opp fasttelt, må det foreligge en godkjent reguleringsplan som tillater slike innstallasjoner. Dersom du ønsker mer opplysninger, kan du ta kontakt med saksbehandler Paul Petter Uglem i kommunen. Jeg kjenner til at han denne uken hadde et møte med campingplasseier og noen som har sine vogner der.

   Mvh Inga Balstad

 2. Undertegnede er også en av de som har satt opp helårsfortelt på
  Selbu Camping, og som nå har mottatt brev om riving av dette. Vi har stått på campingen i 15 år, og da vi i 2011 fikk høre om reguleringsplanen for campingen og muligheter for helårsfortelt ble vi veldig innteresert. Noen dager etter høringsfristens utløp, hadde jeg telefonisk kontakt med saksbehandler. Hun bekreftet at det var ingen innsigelser rundt helårsfortelt, men at NVE hadde innsigelser om grunnforhold. Mars 2012 sendte jeg mail til Selbu Kommune vedr. reguleringsplanen, og mottok svar 17 april i fra Ove Mogård,
  som avslutter mailen slik:» Det er imidlertidig ikke kommet merknader til bestemmelsene som er foreslått i planforslaget
  vedrørende faste fortelt, slik at det er god grunn til å anta at disse vil bli vedtatt slik de er foreslått». Mai 2012 innformerte Frode Langseth
  oss at nå var planene så godt som på plass. Han ble da spurt om vi
  kunne bestille slike helårstelt og motere opp disse. Vi fikk da tillatelse til det, da på eget ansvar. I ettertid ser vi at vi ikke skulle
  stolt på denne uttalelsen, da reguleringsplanen stadig har blitt utsatt.
  Vi føler sterkt at vi er blitt syndebukker, og blir nå straffet for at
  Langseth Eiendom a/s ikke har fått på plass nødvendige avtaler/
  dokumenter til at reguleringsplanen kunne bli godkjent av Selbu
  Kommune.Ser i ordførerens blogg at hun skriver.»Det er håp om at
  planen vil komme til behandling med det første». Jeg undres da om
  rivingsfristen da ikke kan utsettes til 1.september i påvente av
  behandling av reguleringsplanen, og hvilke campingvogner/
  helårstelt som må flyttes pga. det grønne beltet mot elva og sjøen.

  Med vennlig hilsen
  Ragnar Storset.

  • Inga Balstad sier:

   Vedtaket om riving står fast. Bakgrunnen for min kommentar, som du viser til, er informasjon jeg fikk fra saksbehandler etter et møte med campingplasseier, leietakere og kommunen. Det ble da sagt at det ikke gjensto så mye arbeid på reguleringsplanforslaget. Framdriften på arbeidet er selvsagt fortsatt Langseth sitt ansvar.

   Mvh Inga Balstad
   Ordfører.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: