Full aktivitet etter ei rolig vinterferieuke.

Nå er det igjen «vanlig» travle dager med møter både på dagtid og kveldstid etter at mange har avviklet ferie i forrige uke.

Mandag startet dagen med et møte mellom kommunen og vårt heleide energiverk. Fra Selbu Energiverk møtte styreleder og administrerende direktør, og fra kommunene møtte rådmannen sammen med meg. Vi har et slikt møte årlig der vi blir informert om magasinfylling, resultatvurdering for siste driftsår, investeringsbehov og økonomiske utsikter.
Informasjon fra møtet vil ligge til grunn for våre vedtak i forbindelse med eierstrategien for selskapet, og endringer i sentral politikk vil også legge føringer for oss som eiere og som vertskommune til vasskraftutbygginger.
Før lunsj besøkte jeg Selbu Næringsforum og diskuterte blant annet framtida for Blilyst, arealplan med innspill om motorsportanlegg og opplegg for møte med entreprenører om boligutvikling.
Etter at vi innførte restriksjoner på brøyting av kommunale veger, har jeg fått flere tilbakemedlinger. På mandag fikk jeg besøk på kontoret av en som bor i et kommunalt boligfelt. Han beskrev uholdbare forhold for både gående og kjørende. Dette vil vi ta med i drøftinger sammen med andre tilbakemeldinger vi har fått.
Revisjon av konsesjonsvilkår for Selbusjøen er en sak som også grunneierlaget for sjøen er opptatt av. Jeg var usikker på om de var informert om de nye rundene saken har hatt mellom NVE og departementet, og tok derfor kontakt med styreleder for å gi en oppdatering. Det ser vel ikke ut til å bli noen snarlig behandling, men LVK skal på nytt ta kontakt med departementet for å minne om møtet vi er blitt lovt i lang tid.
Jeg hadde flere besøk på kontoret. En av dem ville informere om en eiendom som kommer for salg. Dette vil jeg videreformidle og ta det med i drøftinger i vårt planarbeid.

Tirsdag morgen startet formannskapsmøtet med et besøk av lensmann i Selbu & Tydal. Han blir hvert år invitert til et møte, slik at vi kan bli oppdatert på hvilke saker de jobber med.
I det siste har det vært langt flere narkotikabeslag enn tidligere. Det behøver imidlertid ikke å bety at det er flere misbrukere. Det kan også være et resultat av at politiet har fått «tråder å nøste på», og dermed avdekket et brukermiljø. De samarbeider nå godt med skole og foreldre  og fortsetter sine aksjoner.
Kommunen følger selvsagt også opp denne saken gjennom vår SLT-koordinator, skolene, helsestasjon og andre som har kontakt med ungdomsmiljøene.
I formannskapsmøtet startet vi som vanlig med referatsaker. Der informerte jeg om bla. blilystmøte, landsstyremøte i LVK og oppnevning av forvaltningsstyre for nasjonalparken. Det jobbes med reguleringsplan for område der vi skal bygge ny Mebond barnehage. Den er ikke ferdig til første gangs behandling, men vi ba om en redegjøring for status i arbeidet. Det ble bekreftet at de er godt i gang, men at de ennå ikke har tatt stilling til endelig plassering i det aktuelle området. De tar sikte på å legge den fram som sak i april.
Det var flere politiske saker i formannskapet, og to av dem ble utsatt. Den ene var salg av en liten kommunal eiendom. Der ba vi om en vurdering av mulighetene for å bruke den til utbyggingsformål framfor å selge som tilleggsjord. Det totale arealet som var forslått solgt, var bare på 8 daa, så det har heller ikke vesentlig betydning for jordbruksdrifta. Etter å ha fått de opplysningene vi ba om, vil den komme til ny behandling.
Fra rådmannen var det innstilt positivt på at vi skal starte opp «Kjør for livet». Denne ble også sendt tilbake for å få en vurdering av om vi kan starte opp et kjøre- / mekketilbud i samarbeid med frivillige organisasjoner i bygda. I tillegg ble saksbehandler bedt om å hente inn erfaringer fra andre kommuner som har tilbudet.
To byggeregnskaper som er etterspurt, var lagt fram. Begge disse kom ut med et resultat under bevilget ramme.
I 2013 er det 100 år siden vi fikk alminnelig stemmerett i Norge. Dette er vi oppfordret til å markere, og i møtet valgte vi 3 politikere fra ulike partier i en komite. Vi ba også om at ungdomsrådet må velge en person. Siden det er valgår, håper vi at en slik markering kan bidra til å øke valgdeltakelsen.
Ungdomsrådet ønsker at vi skal søke om å være arrangør av fylkesmønstringa i UKM i 2014. Det ga formannskapet sin støtte til.
Delegeringsreglementet vårt er fra 1999, og har for lengst gått ut på dato. Tirsdag fikk vi endelig behandlet et nytt reglement, og med noen få tilføyelser, ble det laget innstilling til kommunestyret.
I planutvalget var det mange saker etter motorferdselsloven. Det var søknader om bruk av snøscooter. Alle ble enstemmig vedtatt som innstillingen.
Etter møtet hadde jeg en lengre prat med leder for Granbyprosjektet. Han har kommet godt i gang, og har allerede brukt sine kontakter og undersøkt flere muligheter på de områdene han har valgt å starte med. Det er først og fremst utvandring som det er lagt et godt grunnlag for tidligere, men også andre ting som kan kan legges til eiendommen.

Onsdag startet jeg dagen med å ta meg litt av trivelig besøk av barnebarn på vinterferie. Siden jeg ikke hadde noen avtaler på timeplanen, kom jeg til kontoret senere enn vanlig.
Det første jeg gjorde på kontoret, var å ta telefon til Nea Radio som ønsket kommentarer på formannskapets behandling av saken om deltakelse i «Kjør for livet». Jeg forklarte hvorfor denne var sendt tilbake, og at vi vil konkludere etter å ha fått nye etterspurte opplysninger.
Jeg fikk også forespørsel om det nyoppnevnte styret for lokal forvaltning av verna områder. Det ble som kjent en forvalter for hele området fra Skarsfjella – Hyllingsdalen til og med Skarvan – Roltdalen.
Ordfører i Tydal har sagt til media at han ser det naturlig at forvalteren blir plassert i Tydal. Dette får vi ta en diskusjon på i det nyoppretta styret, og for meg er det aller viktigst at den som blir tilsatt, får en forankring i Neadalen og ikke blir en del av et større forvaltermiljø på Røros. Da har det etter min mening ingen betydning å kalle det lokal forvaltning.
I utgangspunktet ønsker selvsagt også vi i Selbu å få en slik stilling inn i vår stab, og Selbu Næringsforum har tidligere sendt inn en uttalelse om at den bør plasseres i Selbu.
Det første konstituerende møte i forvaltningsstyret ble bestemt etter henvendelse fra fylkesmannens miljøvernavdeling.
I forbindelse med ordførertur i juni, fikk jeg innspill på at vi må kontakte fylkesmannen siden turen er planlagt inn i nasjonalparken. Det er Trondheimsregionens friluftsråd som står som arrangør, og jeg kontaktet derfor daglig leder der som fikk avklart at det er greit å gjennomføre turen slik vi har planlagt.
Jeg hadde en lengre telefonsamtale om en delingssak som ikke har fått ønsket resultat etter anke til departementet. Politisk la vi skjønn til grunn, men departementet mener vi har strukket vårt skjønn for langt i forhold til lovverket.
Rådmannen hadde tid til en samtale om ulike saker jeg ønsker å etterspørre og få satt på kartet.
Protokollen for formannskap og planutvalg var ferdig til gjennomsyn, og med noen små korrigeringer ble den godkjent for offentliggjøring.
I inneværende valgperiode er jeg leder i valgkomieteen i Innherred Renovasjon. Det skal være representantskapsmøte og valg der den 3. mai. Onsdag fikk jeg avtalt det første møtet og ba administrasjonen sende ut informasjon til styremedlemmer som står på valg.
Vi har en kommunal eid frivilligsentral, og der var det årsmøte onsdag kveld. Jeg deltok, og årsmeldinga ga et godt innblikk i den store verdifulle aktiviteten som de bidrar til. Daglig leder har vært ansatt siden sentralen startet, og har nå sagt opp for å gå over i annen stilling. Han har gjort en fantastisk god jobb i oppbyggingen av sentralen, og fikk da også i møtet mange rosende ord fra styret og fra kommunen.
En av ildsjelene for å få opprettet vår frivilligsentral var min forgjenger som ordfører. Hun skal nå ta over lederstillingen, og jeg er trygg på at vi også da vil få et godt samarbeid mellom sentralen og kommunen.
Avtroppende leder takket for seg til et aktivt styre og fremhevet også det gode samarbeidet både med politisk og administrativ ledelse i kommunen.

Torsdag er det premiere på «Snømørkt». Det har jeg sett fram til siden jeg ble informert om planene for oppsetningen første gang, selv om jeg er sikker på at det vil røre ved sterke følelser.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: