Barnehagesaken i havn.

I forbindelse med at vi må skjære ned på driftsnivået og i tillegg skal rullere barnehageplanen vår, har vi fått en utredning om barnehagestrukturen. Det har vært stort engasjement fra folk i bygda i denne saken som ellers i saker som berører bestående strukturer, og  mandag var flere ansatte, foreldre og andre til stede i kommunestyremøtet.

Like etter at jeg kom på kontoret mandag fikk jeg besøk fra Nea Radio. De ønsket å intevjue meg om eiermøtet i Tønderenergi som ble avviklet i forrige møte, og om saker til kveldens møte i kommunestyret.
Saker til tirsdagens landsstyremøte i LVK ble lagt ut før helga. I den forbindelse sendte jeg forespørsel til medlemskommuene i Sør-Trøndelag om det var saker de ønsker at jeg skal ta opp. Jeg gjennomgikk saklista og leste  de dokumentene som var vedlagt. Sakene som tas opp i landsstyret, tar opp problemstillinger som er viktig for oss som vertskommuner for vasskraftutbygging.
Jeg brukte også litt tid på forberedelser til onsdagens styremøte i Selbu Eiendomsselskap. Der skal vi behandle regnskap og årsmelding.
De fleste sakene til kommunestyremøtet har jeg behandlet i formannskapet, men jeg føler meg mer trygg på gjennomføringen av møtet, dersom jeg har god kunnskap om det som skal behandles. Det er et bredt spekter av saksfelt, og derfor er det nødvendig at rådmannen stiller med noen av sine saksansvarlige i møtet.
I flere år har vi hatt besøk av lensmannen i formannskapet. Dette har som regel skjedd i starten av året, og vi får informasjon om året som har gått og utfordringer på ulike områder. På mandag gikk jeg en tur innom lensmannskontontoret for å gjøre en avtale til neste møte i formannskapet.
Vi snakket samtidig  litt om pågående omorganisering i politiet, noe Selbu & Tydal lensmannsdistrikt så langt ikke er berørt av, og kom inn på rusproblematikken som vi fikk presentert i politirådsmøtet som ble avviklet forrige uke.
I løpet av dagen var det kommunikasjon om forslag som vil bli fremmet i barnehagesaken, og i gruppemøtet mandag før kommunestyremøtet, kom vi sammen på nytt og finpusset litt på formuleringer.
I kommunestyret startet vi som vanlig med referatsaker før vi behandlet to saker som angår ASTI.  Den første saken var eierskapsmelding. Vi har ikke tidligere hatt eierskapsmeldinger for bedrifter der vi har eierinteresser, men har nå hatt flere til behandling. Instillingen her ble enstemmig vedtatt.
Den neste saken gjaldt salg av aksjer i ASTI. Vi solgte noen aksjer til Norbit Group i fjor, og grunnlaget for saken denne gang var et tilbud fra samme firma om ytterligere oppkjøp. ASTI anbefalte oss å selge på grunn av mulighetene for et tettere samarbeid med Norbit Group. Da kommunen gikk inn som eier i ASTI, var dette politisk betinget for å bidra til næringsutvikling.
Det samme ble vedtatt i eierskapsmeldingen, og det var da naturlig at vi sa ja til salg siden bedriften var klare på at det var det beste for dem.
Tre saker som angikk barnehage sto på sakskartet. Den ene gjaldt hvilke tilbud vi skal ha i barnehagene våre, og der ble det vedtatt å tilby 50%, 80 % og 100 % mot åtte stemmer som var Høyre, Frp og en fra Senterpartiet. Deres stemmegiving var økonomisk begrunnet.
I det siste møtet før jul vedtok kommunestyret å sende tilbake saken om barnehagestruktur. Rådmannen hadde foreslått å legge ned to barnehager, mens flertallet i mandagens møte gikk inn for å beholde alle. Et punkt om å  arbeide videre med å få en effektiv drift, og fylle opp avdelinger slik at forholdet mellom antall ansatte og barn blir mest mulig kostnadseffektiv innenfor forskrift gitt av departementet, ble også vedtatt. Siden vi har en viss overkapasitet i dag, kan det bli aktuelt å legge ned en avdeling midlertidig i forbindelse med opptaket.
I tillegg skal dagens vikarordning med faste vikarer i alle barnehager og dagens lederressurs vurderes med sikte på å få kostnadsreduksjoner.
Ny barnehage i Mebond ble vedtatt bygd med fire avdelinger som er det samme som i dag.
Salg av kommunale boliger, renovasjonsgebyr, og behandling av ny selskapsavtale for IKA (interkommunalt arkiv), ble enstemmig vedtatt uten diskusjon.
Vi har vedtatt å bygge ny «Blålysstasjon» og har inngått avtale med Helse Midt-Norge om utleie til ambulansen. Ny brannstasjon skal etableres i samme bygg.
Dessverre ble anbudene noe høyere enn rammene som vi har behandlet tidligere, men det var i alt seks anbud, og vi antok det laveste i tråd med innstillingen. Det ble fra talerstolen sagt at «noen» tidligere hadde oppfattet det slik at det ikke skulle bli noen vesentlig kostnad på brannstasjonsdelen, men at denne på en måte skulle «bli med på kjøpet». Da må «noen» ha lest tidligere framlagte dokumenter  i denne saken dårlig. Det har hele tiden vært klart at vi skal fiansiere vår del , men at det vil bli noe økonomisk besparende i forhold til at vi bygger en egen brannstasjon.
Kostnadsøkningen er ingen fornøyd med, og åtte representanter stemte i mot, selv om det i et innlegg like før votering ble sagt at de ikke ville bidra til å skrinlegge prosjektet.
Behandlingen av byggeregnskap for Tømra Barnehage ble nok en gang utsatt, og vedtatt oversendt kontrollutvalget. Vi har ikke hatt et godt nok system for å regnskapsføre på prosjekt og dermed enkelt kunne ta ut byggeregnskap. Derfor ønsket flertallet at kontrollutvalget skal se på saken.
Som vanlig bidro alle til en saklig og grei avvikling av møtet.

Tirsdag dro jeg tidlig til Oslo der det var innkalt til landsstyremøte i LVK. Rammevilkår for vertskommuner for vasskraftutbygginger og endringer som påvirker disse, bl.a. eiendomsskatt , status for revisjoner av konsesjonsvilkår og referater fra ulike møter om disse temaene, er saker som drøftes i hvert møte.
En runde om aktuelle saker fra fylkene står også på kartet hver gang.

Siden det ble lang dag med tur til Oslo på tirsdag, var det mye post å gjennomgå på onsdag. Det var kommet en henvendelse fra NAF Mk-Selbu som ønsker å avvikle snøscooterløp, snowcross, (MNM 5. runde, regionmesterskap) på Vikaengene pga. av at det er for lite snø på idrettsplassen ved Mosletta der de hadde det i fjor. Vikaengene er utmark og derformå dette behandles politisk. I løpet av dagen fikk vi klarsignal fra fylkesmannen, og må torsdag morgen avtale et telefonmøte med planutvalget siden NAF må ha svar denne uken. Saken ble ferdigskrevet på onsdag, og innstillingen fra rådmannen er positiv.
Arrangøren har selv avklart med naboer og travlaget som har tilhold i det aktuelle området.
Før lunsj hadde vi styremøte i Selbu Næringsselskap der vi fikk et foreløpig regnskap for 2012. Etter at vi solgte deler av vår bygningsmasse til Kjeldstad, som er leietaker i dag, og fikk kjøpe en del av deres industriområde, vil dette selvsagt gi ekstraordinære regnskapstall for 2012. Med assistanse fra revisor vil vi få framlagt endelig regnskap til et senere styremøte.
Hver sommer etter at vi ble medlemmer av Trondheimsregionens friluftsråd, arrangeres det «ordførers tur» i juni. Daglig leder i friluftsrådet ønsket så snart som mulig å få tilbakemelding om tid og sted for årets tur.
Jeg har tidligere snakket med en som er medlem i kvernsteinslaget, og som guider inn i nasjonalparken. Det er mulig å kjøre så langt at turen ikke blir mer enn ca. 1 time for å komme inn til «Floenn» eller «Nerfelet» med kvernsteinsbrudd.
Onsdag fikk jeg gjort avtale om bistand til gjennomføring av turen, slik at jeg kunne melde tilbake til friluftsrådet.
Dette er jeg sikker på vil bli en interessant tur i forhåpentligvis fint forsommervær den 20. juni.
Jeg fikk også besøk på kontoret av medpolitiker og tok telefoner for å avtale møter og mulig ferieuke i mai dersom varaordfører kan ta et par møter for meg.

Fra torsdag kveld til fredag er det Blilystsamling på Selbusjøen Hotell & Gjestegård. Der er vi ordførerne utfordret på å si litt om erfaringene med programmet så langt. Sammen med fylkeskommunen skal vi også diskutere veien videre nå som Røros har varslet at de ikke blir med ut perioden som er planlagt til og med 2014.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: