Mange ulike «baller» i lufta.

Ingen dager er kjedelige som ordfører, men utfordringene kan være store, og det er mange «bratte» bakker å gå for å få nok kunnskap før en fatter viktige beslutninger

Stillingen som sektorsjef for Helse og Sosial har vært vakant en periode. Ansettelser er delegert til rådmannen, men jeg blir holdt løpende orientert når nøkkelstillinger skal besettes.
Før helga ble det avklart at en som hadde blitt tilbudt stillingen, hadde takket nei, og mandag morgen fikk jeg en kort oppdatering på hvordan rådmannen nå vil fortsette arbeidet med å få på plass en sektorsjef.
Jeg hadde flere besøk på kontoret av medpolitikere og andre. Vi hadde blant annet samtaler om barnehagestruktur og faktagrunnlag for vedtak som må fattes i den saken, og eiendomsutvikling i tilknytning til salg av kommunale boliger.
Selbyggen tok også kontakt om barnehagesaken. Det var fakkeltog for bevaring av grendabarnehagene på søndag. Av personlige årsaker hadde jeg ikke anledning til å møte opp der, og er informert om at det med smått og stort var ca. 80 – 90 personer til stede. Jeg hadde selvsagt ikke gått i toget, men ville nok vært der om det hadde vært mulig.
Prosjektleder for utvikling av Granby Gård stakk innom en tur etter lunsj for å informere litt om arbeidet så langt og opplegg videre. Det er aktuelt å videreføre flere av de ideene som utviklingskomiteen for Granby Gård har jobbet med i lengre tid. Blant annet er det utvandringssenter, Romboleden, strikkesenter, bureisningssenter og aktiviteter i tilknytning til sjøen. Alt dette er det ikke mulig ta tak i samtidig innenfor de rammene som er gitt for prosjektet, men alle disse temaene og muligens enda mer, vil bli vurdert.
Fagansvarlig for jordbruk ba meg komme innom kontoret for en underskrift. Jeg benyttet da anledningen til å spørre litt om forholdene for jordbruksvirksomheten i kommunen. For få år siden ble det investert i driftsbygninger flere steder i bygda, og nå er det også noen som planlegger bygging.
Landbruk er ei viktig næring i vår kommune som i andre distriktskommuner, ikke minst i forhold til bosetting og kulturlandskap. Vi har mange arbeidsplasser direkte eller inndirekte knyttet til landbruk og videreforedling, og derfor har vi satset på å ha et godt fagmiljø på dette området. Med den bemanningen som vi har i dag, er jeg trygg på at aktive bønder har god støttet fra våre fagfolk. De følger opp hver enkelt som ønsker det og gir råd om planer, finansiering og drift.
I forbindelse med at vi i Trønderenergi skal ha en evaluering av styrearbeidet, kom en person fra Visindi Trondheim AS til mitt kontor på slutten av dagen på mandag og hadde en times samtale.

Tirsdag morgen var framtidige aksjonærer i et planlagt tomteselskap invitert til møte i rådhuset. Det er Selbu Næringsforum som innkaller og leder disse møtene, og aktørene i tomteselskapet er planlagt å være Selbu Sparebank, Selbu Energiverk og Selbu kommune. Ennå har ikke alle instansene behandlet og godkjent forslaget til vedtekter, men dette er et av tiltakene i gjeldende næringsplan for kommunen.
I møtet diskuterte vi framdrift for etablering og hvilke roller et slikt selskap skal ha overfor utbyggere og potensielle utbyggere. Vi snakket også litt om hvilken målgruppe vi ser for oss ved markedsføring av tomter, og fastsatte dato for en åpen kveld for entreprenører og andre interesserte. Noen tomteområder er ferdig regulert, og reguleringsplan for et område i Mebond kommer forhåpentligvis til første gangs behandling i neste planutvalgsmøte.
Alle deltakerkommunene i Blilyst og Kysten er klar er deltakere i en boligmarkesanalyse. Dette er delvis finaisert av Kommunal- og regionaldepartementet og vil forhåpentligvis gi oss et enda bedre grunnlag enn vi har i dag i forhold til boligutvikling.
Etter noen runder med utredning og kommentarer til forslag i barnehagestruktursaken, viser det seg at det ikke er samsvar i tallmaterialet som er lagt fram. Rådmannen har nå utarbeidet et notat som blir sendt ut til kommunestyremedlemmene. Jeg fikk det til gjennomlesing i løpet av dagen, og fant at det ga svar på tidligere uoverenstemmelser i saksutredningene.
Saker til kommunestyret er nå lagt ut på nett, og deler av dagen ble brukt til saksforberedelser.
Jeg er leder i rådet for Peder Morset Folkehøgskole. Rektor ønsket å ha en samtale med styreleder og meg tirsdag kveld. Det føles ofte ensomt å være leder selv om en har mange ansatte rundt seg, og der som andre steder, er det utfordringer blant annet  med økonomi. Årsbudsjett og langstidsbudsjett er behandlet i styre og råd, og vi ser klart at utfordringene stadig blir større med dagens drift og måten det så langt er finansiert på. Styret skal ha møte i nærmeste framtid, og der vil det bli drøftet om vi skal innhente ekstern hjelp for å gi oss råd om hvilke grep vi må ta.

Vi har politiråd og SLT-styringsgruppe sammen med Tydal. Ordførere og rådmenn i begge kommuner deltar der sammen med lensmann for Selbu & Tydal. Onsdag morgen var det innkalt til møte i Tydal.
På saklista denne gangen sto en tilbakemelding fra leder av koordineringsgruppa for SLT-arbeidet. Det har hittil være sektorsjef for Oppvekst i Selbu. Nå er det Tydal sin tur til å ta ledelsen, og det går til ansvarlig for Oppvekst i rådmannens stab.
Vi fikk en gjennomgang av hva som hadde skjedd i regi av SLT. Blant annet er det foretatt en ungdomsundersøkelse som viser at Selbu og Tydal stort sett har de samme utfordringene som resten av landet på rus, fysisk- og psykisk helse.
Noen av de tiltakene som er igangsatt, er tilleggsutdanning innen foreldreveiledning til ansatte som jobber med barn og en temadag om rus for både politikere og ansatte.
Koordineringsgruppa savnet mer deltakelse i sine møter fra politiets side, noe som lensmannen lovte skulle bedre seg.
Vi fikk i møtet presentert en statistikk over hvilke typer saker som lensmannen har jobbet med i 2012. Det viser seg at det er økning i narkotikasaker, noe som kan skyldes at de har «funnet» en tråd å nøste i , men som desverre også kan skyldes at flere ruser seg.
Foreldre på videregående skole er nå informert og tar offensivt tak i utfordringene i et tett samarbeid mellom elever, skole og foreldre. Lensmannen ga uforbeholden ros til foreldrene.
NAV sin rolle i oppfølging og forebygging ble også diskutert. Vi bestemte oss for å invitere NAV til et møte med koordineringsgruppa i nærmeste framtid og til neste møte i politirådet. For å kunne ivareta de med hjelpebehov på en best mulig måte, er det viktig at SLT-koordinatporen får innsyn i hvilke tiltak som settes i verk av alle instanser som har et delansvar for oppfølging.
SLT-koordinatoren fortalte også hva som er gjort siden vi hadde informasjonsmøte om «Kjør for livet». Vi ga klarsignal til at det jobbes videre med dette med sikte på å få lagt fram en sak til politisk behandling.
Etter lunsj brukte jeg tiden på kontoret med kommunestyresaker, post og samtaler med rådmann og sektorsjefer.
En tjenesteleder fra sektor helse stakk innom kontoret. Hun fortalte at ny teknologi nå skal prøves ut i Selbu med sensorer ute i heimene til noen som har bistand fra hjemmesykepleien. Jeg har i mange konferanser fått innsyn i mulighetene som ligger i helseteknologi, og derfor er det ekstra spennende å få være med sammen med flere kommuner i Værnesregionen for å prøve ut dette. Hensikten er selvsagt å få enda bedre tjenester til våre brukere.
Onsdag kveld hadde vi årsmøte i Selbu Arbeiderparti. Oppmøtet var bra, og de fleste i styret fortsetter i sine verv. Ny leder har lang erfaring fra styret og som tidligere folkevalgt, så jeg ser fram til et godt samarbeid mellom styre og kommunestyregruppe og til en aktiv valgkamp.
Stortingsrepresentant, Jorodd Asphjell var til stede. Han holdt et innlegg om aktuelle politiske saker og fikk mange spørsmål fra engasjerte møtedeltakere.

Torsdag og fredag er det eiermøte og styremøte i Trønderenergi. Store saker på agendaen vil utvilsomt skape debatt, selv om alle eierne er informert gjennom møter mellom bedriften og  formannskapet i eierkommunene.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: