Gründercamp og konferanse.

To ganger tidligere har jeg vært tilstede på gründercamp for ungdomsskolene i dalføret og for videregående skole. Også denne gangen var jeg så heldig å få sitte i hovedjuryen.

Torsdag startet årets gründercamp i den nye Tydalshallen, og sammen med ordfører i Tydal foretok jeg den offisielle åpningen av campen.
Elevene hadde  fått i alt 12 forskjellige utfordringer fra bedrifter og kommuner som de hadde jobbet litt med på forhånd. Flere elevgrupper hadde samme oppgave, og etter at utstillingen var ferdig torsdag morgen, gikk vi rundt og fikk presentert løsningsforslag.
For hver enkelt oppgave var det en «fagjury» bestående av en representant for bedriften og en lærer. De kåret en vinner i sin gruppe, før vi fikk oppgaven med å plukke ut fem som skulle gå videre til «finalen». Her fikk en vinner fra videregående og en vinner fra ungdomsskolen hver sin førstepris, og de tre andre fikk andrepriser. Det var pengegaver som var sponset av Selbu Sparebank.
For oss som var i hovedjuryen var det ingen lett oppgave. Det var mange kreative løsningsforslag som ble presentert på en god måte. Vår oppgave var imidlertid å velge ut de vi mente fortjente disse prisene best. Det er ingen tvil om at det var verdige vinnere, men alle gruppene hadde gjort en god jobb.
Direkte fra Tydalshallen dro jeg til Røros der KS Sør-Trøndelag hadde konferanse. Både varaordfører, rådmann og personalsjef  fra Selbu var til stede fra starten av konferansen torsdag morgen. Jeg valgte å være på gründercampen helt til vinnerne ble kåret, og fikk derfor bare med meg middag og sosialt samvær på kveldstid den første dagen på Røros.

Første post på programmet på konferansens andre dag, var sentrale utfordringer for kommunesektoren, og hvordan KS jobber med disse. Direktør for interessepolitikk i KS sentralt hadde et innlegg der han startet med å vise den økonomiske utvikligna i kommunene totalt og sektorvis, og konkluderte med at det vil bli mer behov for helse og omsorgstjenester etter som det blir flere eldre fra 2017. Her kom han inn på nødvendig utvikling av helseteknologi.
Generelt sett er kommuneøkonomien presset, noe også vi erfarer, og dette skyldes ikke minst økende pensjonskostnader.
Det viser seg også at samhandlingsreformen er underfinansiert til kommunesektoren, og han uttrykte skepsis til at psykiatri og rus i neste fase skal inn i det samme mønster som somatikken. I et møte, som like etter jul ble avviklet i Selbu om psykisk helse, sa også sentrale personer fra psykisk helse i fylket at de mener det ikke er forsvarlig å bruke den samme finansieringsmodellen på psykisk helse. Flere av de som har psykiske lidelser må ha en «seng» stående tilgjengelig i andrelinjetjenesten. Derfor vil det ikke fungere med utskrivningsklare pasienter og medfinansiering fra kommunene.
Kommunene har ansvar for folkehelsen uavhengig av samhandlings-reformen, og det følger ikke ekstra midler med til forebyggende helsearbeid. I folkehelseloven er det ingen krav til tiltak fra stat til kommune, men det ligger et insentiv i medfinansieringssystemet.
I Selbu har vi også satt ned ei folkehelsegruppe som har utarbeidet en rapport om folkehelsa i kommunen, og sammen med andre kommuner i Værnesregionen har vi etablert frisklivssentral. Folkehelsegruppa er sammensatt av ansatte fra alle sektorer, og en nøkkel til å lykkes, er å ta med folkehelseperspektivet i alle sammenhenger.
Satsing på kollektivtransport og behov for å ta igjen etterslepet på vegvedlikehold er også noe KS jobber med overfor bevilgende myndigheter.
Helt til slutt kom han inn på kommunestruktur. Fra KS sitt landsmøte ble det vist til et vedtak om at struktur må følge oppgaver, og at evt. endringer må være tilpasset lokale forhold bla. geografi.
Flere politiske partier har tatt til orde for en endring i kommunestrukturen, så på sikt vil det nok skje noe på dette området .
Etter KS sitt innlegg ble ordet gitt til Geir Vinsand fra NIVI Analyse. Han har deltatt på konferanser i Trøndelag tidligere og har vært ansvarlig for flere evalueringer av interkommunalt samarbeid.
Det er mange samarbeidskonstellasjoner i Sør-Trøndelag, også noen som går over fylkesgrensene på samme måte som Værnesregionen. Han kunne bekrefte at samarbeidet hadde gått over fra mer pragmatisk shopping til mer helhetlig forpliktende samarbeid, og at faglig integrasjon hadde utviklet seg på tross av at det iblant er politisk uenighet om hva en skal samarbeid om.
De aller fleste evalueringer viser at kvaliteten på tjenestene er blitt bedre med samarbeid, og de kommunene som tidligere ikke har hatt faste partnere, er nå på vei mot fastere samarbeidskonstellasjoner.
I sitt innlegg tok han for seg de ulike samarbeidsregionene i Trøndelag, og som tidligere trakk han fram Værnesregionen som vellykket. Organisasjonskartet vårt med politiske nemnder ser nok litt komplisert ut, og det skal bli spennede å få resultat av følgeevelueringen.
Mange nye lover og forskrifter vil etter hans vurdering  måtte føre til større kommuner, siden  disse  krever en fagkompetanse som små kommuner ikke har mulighet til å ha. Det er heller ingen tvil om at nye reformer vil komme innenfor mange områder som kommunesektoren har ansvar for.
Fremtiden vil vise hvordan kommunekartet i Norge vil se ut om noen år. Det aller viktigste er at vi uavhengig av kommunegrenser settes i stand til å gi gode tjenester til våre innbyggere.
Etter dette innlegget ble det gitt tid til litt diskusjon rundt bordet og en rask presentasjon av hva som ble tatt opp. Her som ellers er det ulike syn på hvordan kommunene kan løse sine oppgaver på beste måte. Noen har tro på et utvidet samarbeid, mens andre tar til orde for større permanente enheter.
Selv om det er kommunene som har ansvar for folkehelsearbeidet, varslet både fylkeskommunen og KS  i korte innlegg om at de kan bistå i dette viktige arbeidet.
Siste post på programmet var et innlegg fra en professor i medisin ved NTNU. Han viste til forskning om sammenheng mellom fysisk aktivitet, folkehelse og livsstilssykdommer.
Det var et interessant innlegg med mange gode tips til hvordan en sjøl kan bidra til å ta vare på helsa si.
Umiddelbart etter konferansen ble fylkesmøtet i KS avviklet. Der ble årsmelding for 2012 og plan for inneværende år vedtatt i tillegg til uttalelser om tariff – mellomoppgjøret, folkehelse og strukturutfordringer.

Lørdag gikk jeg igjennom epost og skrev forslag til noen uttalelser som jeg ønsker skal fremmes på Selbu Arbeiderpareti sitt årsmøte i kommende uke. Disse tar for seg arealdisponering og økonomiske virkemidler for boligbygging i distriktene i tillegg til infrastruktur / samferdsel og rammevilkår for landbruket.

Helga ble avsluttet med trivelig barnedåp til barnebarn ved Aursund. Alle mine barn, svigerbarn og barnebarn var til stede sammen med andre gjester. Godt å være «bessmor» med mange flotte og snille barnebarn!

I kommende uke er det flere mindre møter, før eiermøte i Trønderenergi de to siste dagene, og mange saker må som vanlig følges opp innimellom de avtalene jeg har på timeplanen

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: