Kaldt, men fint vintervær.

Etterjulsviteren har vært relativt kald med lite snø. Det er positivt for framkommelighet og besparelser på brøyting, men sjelden har det vært så utfordrende å legge til rette for skiaktiviteter. Med stor dugnadsinnsats er det kjørt sammen snø til løyper på Selbuskogen skisenter, og der har det vært stor aktivitet de siste ukene.

Mandag var det ingen avtaler på timeplanen før eiermøtet på Selbuskogen skisenter på kveldstid.
Jeg startet derfor dagen med vanlige gjøremål som attestering av fakturaer, gjennomgang av saker og behandling av post.
Saken om revisjon av konsesjonsvilkårene for Selbusjøen, er ennå ikke ferdigbehandlet i departementet. Vi ble klar over at det hadde vært korrespondanse om saken mellom OED, NVE og Statkraft da vi fikk kopi av et brev fra Statkraft til departementet og NVE. De brevene det ble vist til der, hadde vi ikke fått kopi av, noe jeg syntes var merkelig siden det var kommunen som i sin tid fremmet krav om revisjon. Da skulle det etter min mening være innlysende at vi fikk kjennskap til alle dokumneter i saken.
Like over nyttår sendte jeg forespørsel til departementet og til NVE, og fikk på mandag svar fra begge med kopi av brev fra og til Statkraft. Vi har tidligere svart med bakgrunn i Statkraft sin henvendelse der de fortsatt står på  kravet om en lavere sommervannstand enn det som er anbefalt av NVE.
På mandag leste jeg igjennom de dokumentene vi nå fikk kopi av, og det kommer tydelig fram at Statkraft ønsker omkamp på sommervannstand og tidspunkt for når sjøen skal være oppfylt. De vil ha en halv meter lavere vannstand sommerstid og ønsker at dette skal gjelde fra vårflommens slutt. Så langt står NVE på sine tidligere anbefalinger, men det er verdt å følge opp saken også fra vår side.
Vi er lovt møte med departementet før endelig behandling av revisjonssaken og må ha tiltro til at det skjer.
Det er nå snart tid for oppsetningen «Snømørkt» i Selbu kirke. Mandag fikk jeg forspørsel om å skrive noe til programmet, og i løpet av dagen skrev jeg det ferdig og sendte det til Selbu teaterforum.
Det ligger et stort og omfattende arbeid bak forestillingen. Den bygger på en historie som rører ved sterke følelser hos mange.  Oppsetting i kirken gjør nok også sitt til at opplevelsen blir ekstra sterk. Jeg er ikke i tvil om at dette er den riktige arenaen. Kirken står for fred, tilgivelse og forsoning, noe som også er budskapet i «Snømørkt». Dette understreker da også Selbu teaterforum med de fredsarrangementer som skal gjennomføres før og etter at stykket vises i kirken.
Saksdokumenter til møte i hovedutvalg Oppvekst var lagt ut. Hittil har vi hatt mange forskjellig barnehagetilbud å velge mellom, men vi har bedt om å få en sak der dette vurderes. Det sto på saklista til utvalget. I tillegg skal vedtekter, som blant annet regulerer opptakskriterier, behandles. Etter å ha lest igjennom sakene, sendte jeg noen merknader til leder i hovedutvalget.

På kveldstid var det innkalt til eiermøte på Selbuskogen skisenter. Den første saken som ble drøftet der, var avvikling av Barne-OL. Dette er arrangert i mange år, og idrettslag i eierkommunene Selbu og Stjørdal har vært ansvarlige for gjennomføringen. Nå er det vanskelig å få noen til å ta hovedansvaret, og derfor ser det ut til at dette blir nedlagt.
De to andre sakene, var planer for anskaffelse av snøproduksjonsutstyr og etablering av en rulleskiløype. Fra møtet ble det gitt klarsignal til at styret kan jobbe videre med disse sakene. Den endelige beslutningen vil bli tatt når det foreligger mer konkrete kostnadsberegninger og forslag til finansiering.

Tirsdag morgen hadde Selbu Næriungsforum invitert til frokostmøte på Selbusjøen Hotell & Gjestegård. Der fikk vi orientering om forestående etablering av tverrfaglig opplæringskontor for Neadalen. Det er planlagt oppstart før sommerferien, og nærheten til et slikt kontor vil forhåpentligvis føre til at flere bedrifter ser muligheter for å ta imot lærlinger.
To av de ansatte i Blilyst informerte så om prosjekter de jobber med. Det er tidligere sendt ut henvendelser til næringslivet i Blilystkommuene for å lodde interessen for distriktskontor/kontorplasser i Trondheim. Dette har de fått noen positive tilbakemeldinger på, og de var nå i ferd med å etablere kontorplasser i Selbu Sparebank sine lokaler i Søndre gate.
Prosjektet om boligmarkedsanalyse som Blilyst sammen med «Kysten er klar» har fått midler til fra fylkeskommunen, ble det også redegjort for. Alle kommunene i de aktuelle områdene ønsket å være med, og i møtet på tirsdag kom det konkrete innspill til noen utfordringer vi ønsker skal vurderes. Blant annet noterte de seg  utleiepriser, fordelene med å leie eller eie og samarbeid mellom kommunen og private utbyggere.
Direkte fra frokostmøte dro jeg til Røros for å delta i planlegging av arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene. Det er fylkesmannen som har initiert et slikt arbeid som en videreføring av et dialogprosjekt om felles politikk for fjellområdene. De kommunene som har reindrift innenfor sine kommuner, har deltatt i det prosjektet sammen med representanter for reindrifta.
Ordførerne i Røros, Holtålen, Tydal og Selbu har tidligere gitt klarsignal til at fylkesmannen kunne arbeide videre med å få lagt fram en sak for de fire kommunene, med sikte på å få en slik felles plan.
I tirsdagens møte på Røros ble det stilt flere spørsmål ved framdrift, status for en slik plan og avgrensning av område i kommunene. Konklusjonen ble at det skal settes i gang et arbeid med å få fram et planprogram til behandling i kommunene. Dette finansieres med midler fra departementet, og en evt. videreføring av planarbeidet er planlagt finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen og med administrativ og politisk deltakelse fra de fire kommunene.

Onsdag morgen gikk jeg igjennom post og fakturaer til attestering, før jeg tok i mot besøk på kontoret av en innbygger som ønsket å ta opp en egen sak.
I flere henvendelser har utdanningsforbundet i Selbu tatt opp forhold rundt organisering av spesialundervisning. Kontrollutvalget har hatt saken til behandling, og det er gitt svar på de første brevene i samarbeidsmøte mellom sektorsjef for Oppvekst og fagorganisasjonen.
Etter behandlingen i kotrollutvalget kom det på nytt et skriv der de ber om å få en skriftlig redegjørelse av praksis. Dette gikk jeg igjennom på mandag og videresendte det til rådmannen som vil gi et svar.
Kommende tirsdag skal det være møte i formannskap og planutvalg. Sammen med sekretær satte jeg opp saklista. Flere av sakene behandles i hovedutvalg i inneværende uke, og dermed blir sakspapirene til formannskapet lagt ut før protokollen fra utvalgene foreligger.
Flere avtaler ble inngått, og flere saker ble tatt opp med saksbehandlere på sektor BU.
På slutten av dagen fikk jeg besøk av en medpolitiker. Det er alltid nyttig siden jeg stort sett er alene som politiker i rådhuset.
Før helga fikk jeg forespørsel om å skrive noe til programmet for DM i trekkspill, som skal arrangeres i mars. Etter lunsj gjorde jeg det ferdig og startet med å gå igjennom sakene til formannskap og planutvalg i kommende uke.

Torsdag er det styremøte i Trønderenergi. Det er mulig å delta på telefon, noe jeg velger å gjøre ut ifra andre planer for formiddagen. Fredag tar jeg hjemmekontor, før jeg i helga får besøk av barn og barnebarn:-)

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: