Kontordager og møte om «Snømørkt».

Fremdeles har det ikke vært så stor møtevirksomheten  etter juleferien, mens henvendelser og saksbehandling selvsagt er kommet i gang som vanlig.

Mandag morgen startet jeg med å gå igjennom mitt budsjettkapittel. I 2012 har vi brukt over budsjettet på tapt arbeidsfortjeneste. Det første hele året i en valgperiode er det imidlertid vanskelig å budsjettere riktig, ettersom dette utbetales  i forhold til hva den enkelte representant taper i sitt ordinære yrke.
Samlet sett ser det ut til å gå noenlunde i balanse, men fremdeles kan det nok være noe etterslep på refusjoner og godtgjøringer.
Arbeiderpartiets leder i kommunalpolitisk forum inviterte til telefonkonferanse før lunsj. Det er greit å få litt direkte informasjon og bli gjort kjent med aktuelle saker i eget parti.
Jeg fikk besøk på kontoret av leder for hovedutvalg for Helse og Sosial. Det er nyttig å snakke sammen og «lufte» tanker og ideer for politisk arbeid. På telefon hadde jeg også samtaler med medpolitikere.
Revisjon av konsesjonsvilkår for Selbusjøen har ligget i departementet siden 2003. I høst fikk vi kopi av et skriv fra Statkraft til NVE, der det vises til et brev fra NVE. Vi sendte tilsvar på Statkraft sine innspill til NVE, men har ikke fått kopi av brev som må ha ligget til grunn for Statkraft sitt skriv.
Etter lunsj skrev jeg til NVE og OED og etterlyste all korrespondanse i saken etter at den tydeligvis må ha blitt sendt til NVE for ny vurdering i 2012. Selbu kommune har bedt OED om et møte før saken blir endelig behandlet i departmentet, og har fått gjentatte lovnader om at det skal skje.
Sammen med ordfører i Hjelmeland kommune, som også har en revisjonssak som forhåpentligvis snart skal avgjøres, sendte jeg i juli i fjor en henvendelse til departementet der vi ba om et møte om våre saker. Det har vi hittil ikke fått noen tilbakemelding på.
Flere slike saker har ligget i mange år i departementet  De to sakene som så langt er avgjort, fikk ikke de ønskede resultatene for de lokalmiljøene som er berørt hverken i forhold til økonomi eller miljøvilkår som magasinfylling og minstevannføring. Et rimelig krav bør etter min vurdering være at en revisjon av vilkår må tilpasses vilkår for nye konsesjoner så langt som mulig. Så lenge vår sak ikke er ferdigbehandlet, må vi i det minste få mulighet til å legge fram våre synspunkter  for OED som skal fatte endelig vedtak. Både da revisjon ble åpnet og i ettertid, har vi sendt over argumenter for våre krav, men uansett er det viktig å kunne møte beslutningstakerne ansikt til ansikt.

Tirsdag startet jeg med å skrive en invitasjon til Sør-Trøndelag fylkeskommunes Kultur, velferd og miljøkomite. Sammen med Granby Gård inviterer vi til et besøk for å informere om dagens drift og ideer for videreutvikling i det vedtatte prosjektet. Det ser nå ut til at vi kan få på plass en prosjektleder. Utviklingskomiteen, som har jobbet siden høsten 2011, vil fortsatt være engasjert i et samarbeid med prosjektlederen som er engasjert av kommunen. Formannskapet er styringsgruppe, og jeg ser fram til et aktivt år for å prøve å få på plass et konsept som kan gi grunnlag for en helårlig drift på gården.
Sektorsjef for Bygdautvikling skal i nærmeste framtid ha et møte med Statens Vegvesen om blant annet overtakelse av ansvar for veglys. I den forbindelse lette jeg i arkivet og fant et vedtak fra 2006 der vi bevilget midler til oppgradering av veglys langs FV 705. Om arbeidet ble utført da, og hva som evt. gjenstår før overtakelsen, blir tema i møtet som skal avvikles.
I løpet av dagen hadde jeg samtaler med flere politikere om aktuelle saker, avtalte møter, gikk igjennom epost og forberedte meg på saker som skal behandles.
Selbu teaterforum er nå godt i gang med prøvene til forestillingen «Snømørkt».  Jeg ønsker å invitere noen som kommunens gjester til premiæren, og derfor hadde jeg tirsdag  et møte med leder i styringsgruppa for forestillingen. Hvert år inviteres jeg til ulike arrangementer i nabokommunene, og dette er en gylden anledning til å gi noe tilbake. Vi ble enige om å sende ut felles invitasjoner til alle gjester både til en kort samling før forestillingen og til en omvisning i spesialutstillingen i Selbu Bygdemuseum.
Å være til stede i den vakre kirka vår under oppsetningen av  «Snømørkt» vil utvilsomt  bli en sterk opplevelse. Flere amatører deltar sammen med profesjonelle skuespillere, og i møtet på tirsdag ble det gitt en uforbeholden ros til alle ungdommene som med stor respekt har tatt på seg roller i forestillingen.

Onsdag før lunsj var jeg på Stjørdal i et nødvendig privat ærend, og fikk derfor ikke så lang tid på kontoret.
Dokumentene til kommende ukes planutvalg var klar, og disse ble gjennomgått etter at jeg fikk lastet dem ned på min Ipad. Fremdeles er det noen innkjøringsproblemer i forhold til papirløse møter, og en link til en internettside som lå i saksdokumentene lot seg ikke aktivere. Sammen med sekretær og dataansvarlig prøvde jeg å finne ut hva dette skyldes. Skal Ipad være et rasjonelt og praktisk verktøy også for politikere, må ting fungere, og derfor er det viktig at vi tar tak i «feil og mangler» så raskt som mulig.
Det er ingen politiske saker til formannskapsmøtet kommende tirsdag, men der er det også referatsaker. I tillegg til de som er satt opp på saklista, går jeg igjennom hvilke møter jeg har deltatt i siden sist og noterer litt om aktuelle saker i organisasjonen.
Som vanlig var det noen inngående telefonsamtaler, og disse prøver jeg hver gang å følge opp for å kunne gi svar til de som henvender seg. Rollen som ombud er uhyre viktig å ivareta.
Det er ikke alltid mulig å gi folk de ønskede svarene, men ved å få belyst saken både fra bruker og fra saksbehandler, kan jeg i alle fall gi et svar som jeg sjøl kan forsvare. Kommunen strekker ikke til med alle tjenester som folk forventer å få. Først og fremst må det som er lovpålagt dekkes, og dersom vi har tilgjengelige ressurser ut over dette, må også da individuelle vedtak fattes før noe kan iverksettes.
Noen interne samtaler blir det alltid når jeg har tid på kontoret, og i en relativt stor organisasjon, er det til enhver tid mange ting som «rører seg».
Onsdag kveld deltok jeg i styremøte i Selbu Arbeiderparti. Jeg er ikke medlem i styret, men har møte og talerett. En post som alltid står på agendaen, er tilbakemelding fra kommunestyregruppa. Med mange aktive og engasjerte medlemmer i styret, får vi nyttig diskusjoner og tilbakemeldinger.
Snart er det årsmøtetid, og vi går inn i et valgår, så dette var også tema som ble drøftet.

Torsdag er det heller ingen møter, og på fredag tar jeg fridag. Selvsagt kan jeg også da treffes på telefon, men etter at jeg gikk ned til 90 % stilling i avtalen ved konstituering, prøver jeg å sette av et par dager hver måned for å kunne bruke litt mer tid til private gjøremål.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: