Myk start på det nye året.

Etter en rolig og fin juleferie, er det godt å komme tilbake i jobb. Siden det ikke er så mange avtaler like etter ferien, er det god tid til å ta unna nødvendig kontorarbeid og ha samtaler med politikere  og sentrale personer i administrasjonen.

Første arbeidsdag i det nye året startet med samtale om NHO-undersøkelsen som viste at Selbu kommune kom dårlig ut på en effektivitetsundersøkelse. Et av kriteriene var brutto driftsutgifter pr. innbygger. Her ligger vi høyt, noe vi allerede har avdekket gjennom det pågående styringsprosjektet. Vi bruker mer på de fleste tjenesteområder enn sammenlignbare kommuner, og har satt i gang et arbeid  for å komme ned på et forsvarlig driftsnivå.
Samtidig har vi blant annet bevisst valgt å ha en desentralisert barnehagestruktur, noe som gjør at vi blir betraktet som inneffektive i en slik undersøkelse. Hadde vi hatt en storkommune i Værnesregionen, ville det ha gitt positive utslag i denne undersøkelsen, og det tror jeg ikke det er så mange i Selbu som ønsker.
Et annet kriterium som var lagt til grunn for undersøkelsen, var privatisering av kommunale tjenester. Høyeste poeng ble gitt til de kommunene som hadde privatisert mest, og i Selbu kommune er det politisk valgt å drifte de fleste tjenestene selv. Fra mitt politiske ståsted har jeg ingen ønsker om å  sette helse, omsorg, skole eller barnehage ut på anbud.
En journalist fra Selbyggen kom innom for å snakke litt om budsjett for 2013 og det pågående styringsprosjektet. Vi hadde en lang samtale og kom inn på mange tema.
Ellers hadde jeg telefonsamtaler med flere medpolitikere, oppdaterte kalender, sendte påmelding på konferanser, gjennomgikk post og attesterte fakturaer.

Torsdag var det heller ingen forhåndsavtalte møter. Vi jobber med å få vedtatt en personalpolitisk plan, og i den anledning hadde jeg en samtale med personalsjefen. Da den ble lagt fram for administrasjonsutvalget før jul, vedtok vi å utsette behandlingen etter ønske fra arbeidstakerorganisasjonene. De har satt ned et utvalg som vil komme med  innspill før vi tar den opp til endelig politisk behandling. I Selbu kommune har vi aldri hatt en slik plan, og det er viktig at vi bruker nødvendig tid for å få den forankret godt i organisasjonen. Målet må uansett være å få vedtak i første halvår i 2013.
Litt rydding på PC og i dokumenter ble det også tid til før jeg tok fri for å utføre nødvendig privat ærend etter lunsj.
En journalist fra Adresseavisen ringte torsdag kveld for å spørre om min holdning til lokal forvaltning av scooterbruk.  Det har jeg tidligere laget en uttalelse om som alle ordførerne i Værnesregionen skrev under på. Vi konkluderte der med at forvaltningen av motorferdsel må innlemmes i den generelle arealplanlovgivningen, og skje i tett dialog med alle interessegrupper. Det er i tråd med det grunnleggende demokratiske prinsipp om at avgjørelser i størst mulig grad skal tas av det forvaltningsnivå som står den enkelte borger nærmest. Løyper for rekreasjonskjøring bør kunne avgjøres av den enkelte kommune.
Jeg er ikke i tvil om at fornuften, også i forhold til avgjørelser i slike saker, er like god lokalt som sentralt. Journalisten kommenterte at mitt eget parti sentralt er skeptisk til å legge dette inn under plan- og bygningsloven. Det er jeg klar over, og bruker selvsagt alle muligheter til å prøve å få gjennomslag for et syn som mange lokale politikere i Arbeiderpartiet er enig i.

Fredag hadde rådmannen tid til en lengre samtale. Vi snakker sammen hver dag når vi begge er på kontoret om ulike saker, men det er greit å sette av litt ekstra tid en gang i blant.
I førstkommende formannskapsmøte skal vi ha en mer formell «oppfølgingssamtale» med rådmannen. Det er nyttig for sentrale politikere å bli godt oppdatert på forhold i organisasjonen som ikke nødvendigvis er avhengig av politiske saker og vedtak. Som arbeidsgivere får vi også i en slik samtale mulighet til å stille spørsmål og gi tilbakemeldinger til øverste ansvarlig for organisasjonen.
Varaordfører stakk innom kontoret før lunsj. Vi snakket sammen om boligbygging og utfordringer som flere distriktskommuner har i den sammenheng. Selve huset som bygges, koster det samme  i distriktene som i sentrale strøk, mens 2.håndsverdien er langt lavere. Dette gjør at mange ikke tør satse på å bygge egen bolig før de med sikkerhet vet at de trives i bygda. Vi mangler små «startleiligheter» og ønsker tiltak for å få igang en slik utbygging. Blilyst har et prosjekt på gang, og noen kommuner har deltatt i sentrale prosjekter på boligbygging. Dette er vi enige om at vi må høste erfaring av, og i nærmeste framtid vil vi ha et møte med personer i administrasjonen for å planlegge hvordan vi skal møte denne utfordringen.
Vi er medeiere i Innherred Renovasjon, og de hadde bedt om et møte med kommunene etter lunsj på fredag. Sammen med ansvarlige i vår organisasjon, rådmann og etatsjef var jeg til stede på møtet. Vi fikk informasjon om Ecopro og hva de kan tilby i forhold til slambehandling. Ecopro er en bedrift som Innherred Renovasjon er medeier i. De har slitt økonomisk i flere år, men nå fikk vi informasjon om at drifta vil gå i balanse.
Innherred Renovasjon har ansvar for innsamling av avfall i Selbu. I møtet tok vi blant annet  opp plassering og henting av avfallsdunker og andre forhold som våre innbyggere har kontaktet oss om.
Slike møter med gjensidig informasjon er nyttige og vil utvilsomt bidra til bedre tjenester og forhåpentligvis også mer rasjonell drift.

I kommende uke er det heller ikke så mange møteavtaler, men erfaringsmessig er det aldri en kjedelig dag i jobben som ordfører.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: