Formannskap og møteforberedelser.

Selv om det nærmer seg jul er det fremdeles hektisk møtevirksomhet, og på onsdag hadde vi årets siste formannskapsmøte.

Dagen startet mandag med gjennomgang av post og saker som var sendt til meg i saksbehandlingssystemet. Dette er stort sett referater, invitasjoner til konferanser og brev som er stilet direkte til ordfører. Noe blir satt opp som referatsak til formannskapet, og enkelte henvendelser må jeg ha hjelp til å kunne svare på. Det er umulig å ha detaljkunnskaper om alle saker.
Hovedutvalg for Helsevern og Sosial omsorg hadde møte før lunsj, der de behandlet romprogram for nye omsorgsboliger. Noen av representantene derfra kom innom kontoret for å informere om vedtaket. De  hadde enstemmig sluttet seg rådmannens innstilling, men tatt med et ekstra punkt om å utnytte mer av arealet i 2. etasje.
En representant fra Selbu Teaterforum hadde avtalt møte for å snakke om hvem vi skal invitere som gjester til premieren på «Snømørkt». Kommunen og teaterforumet skal samarbeide om dette i tillegg til en samling i forkant av forestillingen. Før det første formannskapsmøtet i 2013, ba jeg om å få en total oversikt over deltakere ut ifra det vi ble enige om.
Et innlegg til «Min Mening» i Selbyggen ble sendt til de som var medlemmer i regionrådet i Værnesregionen i november 2007. Dette med bakgrunn i lederen i avisa den 7. desember, og de slutninger som redaktøren hadde trukket av et enstemmig vedtak i regionrådet om støtte til et regionalt kulturhus på Stjørdal. Alle representantene fra dalføret sluttet seg til innlegget som ble oversendt senere på dagen.
Sammen med rådmannen og sektorsjef for BU gjennomgikk jeg budsjett og strategier som legges fram i styremøte i Selbu Næringsforum tirsdag. Strategiene ble drøftet i et styremøte da vi hadde formannskapsmøte, og finansiering er foreslått med midler fra kommunen. Dette må selvsagt samordnes med vårt budsjett og vår prioritering av næringsfondsmidler.
Jeg fikk tilfeldigsvis informasjon om at Tydal kommunestyre skal ha et temamøte om Værnesregionen over jul. Det er også aktuelt for vår del, og i en telefonsamtale med ordfører i Tydal, ble vi enige om å ha et slikt møte sammen dersom det ikke blir for mange deltakere. Noen fra administrasjonen skal også delta, så det er mulig det kan være hensiktsmessig å ha et i hver kommune.
Store deler av dagen ble brukt til forberedelser til formannskap og til rådsmøte i Peder Morset Folkehøgskole. Der er jeg leder, og vi skal på torsdag behandle budsjett og økonomiplan etter innstilling fra styret.
Til formannskapsmøtet er det også noen store saker. Blant annet kommer nye vedtekter for næringsfondet, romprogram for omsorgsboliger og et lenge etterspurt delegeringsreglement. Det var greie saksfremlegg, men det dukker uansett opp noen spørsmål. Noe av det jeg ønsker svar på, sendte jeg til rådmannen slik at han kan ta med seg aktuelle saksbehandlere i møtet.

Tirsdag morgen gikk jeg igjennom post, ryddet litt i papirer og tok noen telefoner. Blant annet snakket jeg med leder i hovedutvalg for Oppvekst. Det skal være folkemøte i Innbygda krets om barnehage onsdag kveld. Siden jeg er forhindret fra å møte, var det viktig for meg at lederen av hovedutvalget kunne delta. Det er godt å ha noen som stiller opp og kan informere om det som har skjedd i saken hittil. Jeg har heldigvis mange gode «hjelpere», men det er relativt lave godtgjøringer for deltidspolitikerene våre, så  mye av arbeidet her går også på «dugnad».
Etter å ha deltatt i kirken i en begravelse til en eldre kjenning, kom leder i Frivilligsentralen på kontoret. Han kom med diplomet som skal deles ut til mottakeren av årets frivillighetspris. Det skal skje samtidig med utdelingen av kulturprisen i kommunestyremøtet den 17. desember. Vi snakket sammen om flere saker, og han fortalte om tildelingene til dalføret fra Gjensidigestiftelsen. Frivilligsentralen hadde invitert heldige mottakere av midler til  et møte mandag kveld. Der fikk de nyheten om gavene uten at de selv ante hva som skulle skje.
En god bekjent ringte for å snakke om pågående barnehagestruktur- debatt. Dette er en jeg ofte drøfter ulike forhold med, og slik ble det også denne gangen. Det er godt å «lufte» noen frustrasjoner med gode venner som ikke direkte er innvolvert i politikken, men som har aktive roller i lokalsamfunnet.
Til onsdagens møte i formannskapet forberedte jeg et forslag om fremlegg av byggeregnskaper og sendte det til mine samarbeidspartnere som jeg innkalte til et formøte onsdag morgen.
De fleste sakene til kommunestyremøtet er behandlet i formannskapet, men noen går direkte fra Selbu Næringsselskap og fra kontrollutvalget. Jeg rakk så vidt å starte gjennomgang av disse sakene, før kommunens representanter i styret for Selbu Næringsforum kom innom på et formøte før vi gikk i styremøte.
Dette er noe vi prøver å få til før hvert styremøte siden våre representanter ikke er medlemmer av kommunestyret. Derfor synes de det er nyttig å bli oppdatert på saker som er behandlet i kommunen og som får ,innvirkning på forholdet til  Nærigsforumet. Noen av spørsmålene vi hadde til budsjett og strategiplan, ble gjentatt i styremøtet som ble avviklet på Selbusjøen Hotell & Gjestegård.
Etter det ordinære styremøtet, inviterte Selbu Sparebank sammen med Selbu Næringsforum til julemøte. Flere fra kommunestyret og noen fra næringslivet deltok, og Selbu Sparebank var først ute med å fortelle om sin virksomhet og litt om krav som stilles til dem i forhold til avsetninger og egenkapital. Det er verdigfullt å ha en bank som har sterk tilknytning til dalføret, noe ASTI bekreftet i sitt innlegg i møtet.
ASTI har rekordomsetning i 2012, og ser ut til å få et overskudd som er langt større enn tidligere år. De har nå 67 ansatte, og er en av våre største private arbeidsplasser. Noen av utfordringene deres nå er å få nok arbeidskraft. Daglig leder informerte om ei bedrift som er fleksibel og tilpassningsdyktig, noe som han ga æren for til sine ansatte. Flere av de som har vært ansatt i mange år, tar nå fagbrev, noe som viser at de trives og fortsatt ønsker å være i bedriften. Det er heller ingen tvil om at dyktige ledere bidrar til suksessen. Håper de lykkes med å skaffe kvalifisert arbeidskraft.
Representanter for Selbu Teaterforum var sist ute for å fortelle om Snømørkt og om fredsseminarene i tilknytning til oppsetningen. Det er allerede lagt ut billetter, og interessen er stor fra media og fra folk som ønsker å se forestillingen i Selbu kirke.
Selbu Sparebank inviterte alle tilstedeværende på julemiddag før vi tok kveld.

Onsdag hadde vi det siste formannskapsmøtet før jul. Dette var et ekstramøte blant annet for å få med saker til kommunestyret. Møtet startet med en informasjon fra styreleder og daglig leder ved ASTI.
Deretter gjennomgikk vi referatsaker og informerte fra møter som vi har vært med på siden sist.
På saklista sto opptak av lån i Husbanken til videre utlån. Dette er en ordning som vi etterhvert har blitt langt mer aktiv på å bruke og gjøre kjent, med det resultat at flere benytter seg av ordningen og dermed får bedre mulighet til å skaffe egen bolig.
Vi vedtok å kjøpe inn Ipad til Ungdomsrådets medlemmer som de kan bruke mens de er med i rådet, men som skal leveres inn når de går ut. Dette er en annen ordning enn for kommunestyrets medlemmer siden det er valg til ungdomsrådet hvert år.
Vedtekter for næringsfondet sto på saklista. Dette er behandlet i hovedutvalg for Bygdautvikling, og formannskapet sluttet seg i hovedsak til innstillingen derfra.
Det samme gjaldt romprogran for omsorgsboliger. Der sluttet vi oss til innstillingen fra hovedutvalget om å vurdere å utnytte hele 2. etasje, noe som mest sannsynlig vil gi to ekstra leiligheter i tillegg til de 19 som ligger i forslaget fra rådmannen.
Sletting av restanser er det formannskapet som avgjør innenfor rammene av tilleggsbevilgningskontoen. Her er det gledelig at det nå synes å være gode rutiner, og at det ikke ligger gamle saker som det er vanskelig å finne «historien» til.
Vi gikk også inn for å kjøpe en eiendom som formannskapet tidligere har gitt klarsignal til å forhandle om. Denne sammen med flere av sakene i formannskapet skal til endelig behandling  i kommunestyret.
Sluttregnskap for Tømra barnehage var lagt fram etter vedtak i kommunestyret. Vi fikk bare regnskapet for selve bygningen med grunn og tilhørende arbeide med selve byggeprosjektet. Formannskapet vedtok å anbefale at kommunestyret utsetter behandlingen av saken og ber om å få med regnskap for forprosjektet i tillegg til det første møtet i 2013.
Alle vedtak i formannskapet var enstemmig, og jeg setter pris på stor samarbeidsvilje og evne til å drøfte oss fram til vedtak. En endring fra forrige periode er at representanter fra opposisjonen ofte kommer med alternative forslag i kommunestyret uavhengig av stemmegiving i formannskapet. Dette er noe uvant, men det er tydelig at de ønsker å komme i kommunestyret med litt «overraskende» forslag.
Etter at møtet var slutt hadde jeg flere samtaler med medpolitikere, rådmann og andre i administrasjonen for å ta opp forhold om barnehage som nå kommer fram i debatten rundt struktursaken, og som det naturlig nok kommer mange påstander og meninger om.
Dessverre hadde ikke jeg anledning til å være til stede på folkemøtet i Innbygda onsdag kveld, men jeg forutsetter at foreldreutvalget informerer oss i gruppemøtet på torsdag.

I siste halvdel av denne uken er det møte i rådet for Peder Morset stiftelse og styremøte i Trønderenergi. Med flere møter og forberedelser brukes mange timer hver dag. Etter helga er det kommunestyremøte med mange store viktige saker, før jeg kan trappe litt ned på politisk arbeid og forberede meg på julefeiring.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: