Regionråd i Værnesregionen.

Denne uken hadde vi det siste regionrådsmøtet i inneværende år. Vårt regionsamarbeid blir trekt fram som vellykket i mange sammenhenger både fra fylkesmann og forskere, og representanter fra mange andre regioner legger derfor studieturer hit.

Mandag morgen var det flere eposter med forespørsler om møteavtaler over jul. Kalenderen oppdateres etterhvert som avtaler inngåes, og det er allerede nå utfordrende å finne felles ledige dager når mange skal inviteres til møte.
Jeg fikk gjort unna en del nødvendig kontorarbeid og hadde en lengre samtale med leder i Helse og Sosial før lunsj. Det er alltid saker å snakke sammen om, og det er greit for meg å ha andre politikere som har et ekstra ansvar for enkelte fagområder. Jeg må kunne litt om mange saker, mens de som er med i hovedutvalg, får mer detaljert innsyn i saker på sine områder.
Til onsdagens møte i regionrådet i Værnesregionen var det kommet innkalling og sakliste. Der var kommunene utfordret på å gi  innspill på videre utvikling av strategisk  grunnlag i Værnesregionen. Formannskapene i alle de seks medlemskommunene var sammen om strategiprosess i 2009, og tiden er nå moden for å ta en ny strategidiskusjon.
Jeg gikk igjennom det gamle strateginotatet og skrev ned noen tanker om vegen videre. Vi har et godt samarbeid på mange områder. Den største utfordringen slik jeg ser det, er å få god nok forankring blant ansatte og politikere som ikke er medlemmer av regionrådet. Selv om vi sender ut alle referater, og har flere runder i kommunestyret og hovedutvalg, er det forståelig at det fremdeles er vanskelig å «henge med». Derfor er det viktig å ikke gå for fort fram.
Samhandlingsreformen betinger at flere kommuner samarbeider på enkelte områder for å kunne gi de tjenester som kommunene har fått ansvar for. Derfor har det skjedd mye i løpet av det siste året. Vi har behandlet alle nye samarbeidsområder i kommunestyret, men det oppleves i blant som om det ikke er reelle valg for de som kommer sent inn i prosessen.
Innenfor interessepolitikk og regional utvikling er vi ikke kommet så langt som vi er på tjenestesamarbeid. Stjørdal er et stort sentrum i stadig vekst, noe som alle kommunene i samarbeidet bør kunne dra veksler på. Strategier for et tettere samarbeid om  bosetting og næringsutvikling må utvikles og iverksettes gjennom Værnesregionsamarbeidet.
Mandag kveld var jeg på julekonsert i Selbu kirke. Selbu Korensemble var arrangør, og sammen med seg hadde de Felebyggerlaget, Bell skolekor og dyktige musikere som akkompagnerte sangen. Det var mye fin sang og musikk, og for meg er det alltid en spesiell stemning i kirken når det synges både kjente og ukjente julesanger. Bell skolekor er jeg like imponert over hvert år. Der deltar de yngste elevene ved skolen , og alle i er med. Disiplin og sangglede er helt fantastisk. Takk til arrangør og andre medvirkende for en fin kveld.

På eldresenteret er det kjøpt inn nye stoler, veggene er malt og det er lagt nytt gulv. Mye av arbeidet er gjennomført på dugnad av pensjonister, og derfor rakk de midlene som kommunen har bevilget, langt. På torsdag er jeg invitert til et arrangement i forbindelse med ferdigstillelsen av arbeidet.
Jeg er bedt om å holde en tale, og velger samtidig å knytte noen tanker til jula. I ei travel førjulstid også på det politiske plan, er det lite trolig at jeg har anledning til å være sammen med pensjonistene på noen av deres tilstelninger. Vi har mange fantastisk aktive pensjonister som stiller opp på dugnad på ulike arenaer. De er en viktig ressurs som bidrar til trivsel og utvikling av selbusamfunnet.
Tirsdag skrev jeg et utkast til talen, i tillegg til at jeg hadde en lengre samtale med varaordfører som stakk innom kontoret. Det er ikke alltid så god tid til uformelle samtaler, og jeg har som intensjon at i alle fall han skal være godt informert om alle saker som rører seg. I hvert formannskapsmøte gir jeg tilbakemelding på det meste jeg har vært med på etter forrige møte, men da er det sjelden tid til å drøfte ulike problemstillinger som kan dukke opp i hverdagen.
Motorferdselsloven har ligget alt for lenge i departementet så langt. Varaordfører har vært i kontakt med stortingsrepresentanter fra Senterpartiet, og han oppfordret meg til å ta kontakt med mine partifeller på Stortinget, noe jeg har gjort ved flere anlednigner tidligere. Jeg tok en telefon tirsdag, og fikk tilbakemelding onsdag om at det jobbes med saken. Det er uansett et skritt i rett retning at de «får den ut av skuffen», men resultatet av partibehandlingen i Arbeiderpartiet er ennå ikke klar. Jeg vet det er ulike oppfatninger, men jeg håper vi når fram med å få mer kommunal forvaltning. Diskusjonen ser stort sett ut til å gå mellom by og land, men jeg er i alle fall ikke i tvil om at kommunepolitikere  kan forvalte dette på en god og forsvarlig måte.
Som vanlig åpnet jeg  post og gjorde diverse kontorarbeid, før jeg deltok i styremøte i Selbu Økonomi & Regnskap AS. Det er min «sivile» arbeidsplass som jeg holder god kontakt både gjennom deltakelse i styret og ellers.
Etter arbeidstid ringte jeg til et medlem i utdanningskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vi prøver å få gjennomslag for etablering av en elektrolinje ved Selbu vgs., og tilbakemeldingen jeg fikk var positiv til å fremme et forslag om å sette i gang tibudet dersom det er mer enn fem søkere. Mange har drevet påvirkningsarbeid i denne saken, og jeg håper dette blir det endelige vedtaket i fylkestinget i desember.
Tirsdag kveld var jeg invitert på julemat sammen med kontrollutvalget før deres møte. En av sakene de behandlet, gjaldt organisering av spesialundervisninga. Fylkesmannen har hatt tilsyn og avdekket avvik som må lukkes på. Utdanningsforbundet har i tillegg både ved behandling av budsjett for 2012 og senere uttalt seg om praksis ved skolene på dette omådet. Dette var grunnlaget for saken, og jeg valgte å være til stede i møtet under behandlingen. Kontrollutvalget fattet vedtak, og protokollen derfra blir som vanlig lagt fram som referatsak for kommunestyret.

Onsdag var det møte i regionrådet i Værnesregionen i Meråker. Det var ikke så mange saker på dagsorden, men vi har fått utsendt en NIVI-rapport fra Nord-Trøndelag, der det konkluderes med at det bør være langt færre kommuner. Vi skal sette i gang en ny strategiprosess, og spørsmålet blir da hvordan en skal forholde seg til signaler  fra flere politiske partier om at dagens kommunestruktur vil bli endret. Så langt har vi hatt en klar strategi på at kommunesamarbeid styrker de små kommunene og deres mulighet til på gi gode tjenester. Det ble ikke konkludert i regionrådet, men det var heller ingen som uttalte seg om å endre gjeldende strategi.
En representant fra fylkesmannen var til stede og presenterte et pilotprosjekt innenfor «Plan, miljø, landbruk – helhetlig samfunnsplanlegging». Dette er et prosjekt som er initiert i et samarbeid mellom flere departementer, og vil bli presenterte for alle regionrådene i fylket. Vi ga klarsignal til at det jobbes videre med en søknad om å være med, og at saken da på nytt legges fram for regionrådet. Det var ønskelig å sette igang flere ulike prosjekter innenfor dette området. Skal kommunene delta i et slikt prosjekt, må det være godt forankret både politisk og administrativt.
Ellers vedtok vi møteplan og gikk igjennom myndighet og myndighetsutøvelse for de politiske nemndene før vi diskuterte strategier. Her var det innspill fra  kommunene, og alle kom inn på et tettere samarbeid på interessepolitikk og regional utvikling. Reiseliv er et av emnene som vi ønsker å satse på fra felles næringsplan.
Vi har et godt tjenestesamarbeid på mange områder, og her er det ulike deltakelse fra medlemskommunene. Slik må det også være i fortsettelsen. Kommunene er ulike, og gjennom prioritering kan vi derfor ha ulik oppfatning av hva som gir de beste tjenestene til den enkelte kommunes egne innbyggere.
Tirsdag fikk jeg tilsendt en invitasjon til et arrangement ved Innbygda barnehage. Det er en av barnehagene som står i fare for å bli nedlagt, og de ønsker å informere oss om sine argumenter for å bevare den. Dessverre er det på en kveld når Ap/SV si gruppe skal avvikle gruppemøte. Med store saker til forestående kommunestyremøte, må vi ha dette gruppemøtet, og det er umulig å flytte på så kort varsel.
Onsdag tok jeg derfor kontakt med vår gruppeleder som fikk en avtale om at foreldreutvalget i barnehagen kan få komme i vårt gruppemøte og informere om det de ønsker, og at vi da kan få anledning til å stille spørsmål. Jeg og flere med meg har besøkt barnehagen flere ganger, så det viktigste er ikke å være til stede i de lokalene, men at de får legge fram sine argumenter.
Vi er spurt fra flere hold hvorfor vi har endret syn fra hoveutvalg til formannskap på hvordan vi ønsker at fremtidig struktur skal være. For meg er det aldri et nederlag å skifte mening. Det er ikke kommet  nye objektive momenter inn i saken,  men med nye møter der ulike argumenter ble drøftet, kom vi fram til det resultatet vi stemte for i formannskapet. Dersom vi politikere ikke har evnen til å skifte mening, hadde det vært et helt nytteløst å jobbe for å påvirke oss slik berørte av evt. strukturendringer også gjør etter formannskapets vedtak. Dette er viktig i et demokrati, og saken er ikke ferdigbehandlet før det fattes vedtak i komunestyret.
Onsdag kveld var det invitert til åpent folkemøte i Øverbygda barnehage. Foreldre, ansatte og andre interesserte fra kretsen til stede sammen med mange politikere fra kommunestyret. Vi fikk en grei og saklig informasjon, og to dyktige møteledere startet da også med å minne om at de ville «slå ned på » usakligheter. Både  administrativ og politisk ledelse i  oppvekstsektoren var utfordret på å si noe om prosessen så langt. Sjøl la de fram barnehagens historie fra starten til i dag og brukte tall fra KOSTRA for å kunne sammenligne Selbu med andre kommuner. Idrettslaget som eier bygningene barnehagen holder til i, informerte om lokalene og uteområdet som barnehagen disponerer.

Resten av uken er ikke så fullt belagt som de første dagene. Torsdag skal jeg delta på arrangement på eldresentert, og på fredag er jeg ikke på kontoret. Da kan jeg selvsagt også treffes på telefon, selv om jeg kommer til å bruke dagen til noen juleforberedelser.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: