Budsjett og barnehagestruktur.

I formannskapet i inneværende uke, sto det mange viktige saker på agendaen. To av disse har stor betydning for tjenestetilbudet vårt, og  skaper derfor debatt på bygda. Det er budsjett og økonomiplan med nødvendige nedskjæringer og sak om barnehagestruktur.

To representanter fra Sør-Trøndelag idrettskrets kom til Selbu på mandag før lunsj. De hadde bedt om et møte med meg, administrativt ansvarlig for idrettssaker i kommunen og idrettsrådet.
Vi har et godt fungerende idrettsråd i Selbu, og to medlemmer fra kommunestyret stiller i rådet som observatører.
I møtet på mandag fikk vi informasjon om Norges idrettsforbund, organiseringen på fylket, på kommune og på lagsnivå. I en uformell prat snakket vi mye om frivillig arbeid, verdien av idrettsaktiviteter og utfordringer med anlegg både kommunalt og interkommunalt.
De redegjorde for strategiområdene for kretsen som var vedtatt av tinget for 2012 – 2014, og oppfordret meg til å skrive under en avtale med idrettsrådet som KS har utarbeidet.
Dagen gikk ellers med til å sammenfatte vedtak fra hovedutvalgene på budsjett og økonomiplan og tilpasse disse til et forslag i formannskapet. Det var mange punkter i vedtakene, og litt redigering var nødvendig for å få språk og innhold samstemt.
På slutten av dagen sendte jeg forslaget over til mine samarbeidspartnere i formannskapet, slik at de kunne gå igjennom det og dermed forenkle arbeidet vårt i møtet.
Mandag kveld hadde vi gruppemøte på saken om barnehagestruktur, og ettersom debatten gikk, ble det klart at vi samlet oss om et forslag som går ut på å legge ned Innbygda barnehage og bygge Mebond barnehage med 6 avdelinger. Her tok vi med at vi ønsker å se på muligheten for å utvide antall uteavdelinger fra en til to, og vurdere å opprette slike avdelinger også ved de andre barnehagene i bygda.
Vi pekte også på innsparingsmuligheter innenfor dagens drift som ansatte sjøl har pekt på i sine høringsuttalelser.
Vår gruppe i hovedutvalget støttet et forslag fra Høyre om å legge ned Øverbygda barnehage, men gikk etter nærmere vurdering inn for å legge ned Innbygda. Småbarnsavdelingen her er ikke godkjent etter forskrift for miljørettet helsevern, og siden det er ledige plasser på Tømra, kan de som går på denne avdelingen, tilbys plasser der. Selv om en foretar investeringer og får småbarnsavdelingen godkjent, må det fortsatt drives i to forskjellige bygg. Dersom den ene avdelingen legges ned, blir det kun en avdeling igjen i Innbygda, og det blir for lite til å få et godt fagmiljø blant ansatte, og for å kunne bruke faste ansatte som vikarer. I tillegg la vi vekt på at de som bor i Innbygda, ikke har så lang vei til verken Tømra eller Mebond.
For oss var det viktig å få med et punkt om å sette av tomt for en framtidig barnehage i kretsen, dersom det blir en omfattende boligbygging i det planlagte utbyggingsområdet mellom Garbergskammen og Tømra.

Tirsdag morgen møttes vi som vanlig på mitt kontor til gruppemøte en time før formannskapet. Det ble ikke nok tid til å drøfte alle sakene som skulle behandles, men vi kom fram til at vi kunne få et felles forslag om framtidig barnehagestruktur. Budsjettforslaget tok vi gruppemøte på i forbindelse med lunsjen, og der tok jeg inn merknader fra samarbeidspartnerne våre.
Før jeg gikk i formannskapet, var jeg en liten tur innom kommunestyresalen, der våre lærlinger var samlet til en felles dag. Mitt bidrag var å fortelle litt om kommunen og ønske dem lykke til med lærlingeløpet og framtida. Vi har pr. dato 10 løpende lærlingekontrakter i tråd med politiske vedtak.
Først på saklista hadde vi søknad om midlertidig fritak fra politiske verv fra en ungdom som har jobb langt ifra Selbu dette året.
Deretter behandlet vi tilstandsrapport for grunnskolene i Selbu. Hovedutvalget hadde denne i sitt siste møte, og tok den til orientering. Det samme gjorde formannskapet, men det ble stilt noen spørsmål  om sammenheng mellom KOSTRA-tall, som viser at vi bruker langt mer på skole enn sammenlignbare kommuner, mens vi ligger litt under gjennomsnittet på lærertetthet. Ingen fra oppvekstsektoren hadde anledning til å være med i møtet, så svaret må vi få ved en senere anledning. I forbindelse med det pågående styringsprosjektet vårt, skal vi også analysere skole på samme måte som vi i år har gjort med barnehagene. Da kan vi forhåpentligvis finne ut hvorfor det ikke er bedre samsvar mellom ressursbruk og lærertetthet.
Tilstandsrapporten for Selbu Ungdomsskole, som viser hva de bevilgede investeringsmidlene for 2012 skal brukes til, ble enstemmig tatt til orientering med et tilleggspunkt om å vurdere tilstand og funksjonalitet på bygningene sett opp imot nybygg i tilknytning til et kulturhus, dersom dette skal bygges  i Bellområdet.
Sak om barnehagestruktur var det knyttet stor spenning til, og to representanter fra foreldrene ved Øverbygda var til stede som tilhørere i møtet. I gruppemøtet tirsdag morgen supplerte vi vårt forslag med innspill fra samarbeidspartnerne våre, og fremmet derfor et felles forslag. Det ble vedtatt mot Høyre sin stemme. De tok opp sitt opprinnelige forslag fra hovedutvalget om å legge ned Øverbygda barnehage.
Den endelige behandlingen skal skje i kommunestyret den 17. desember, så først da kan vi med sikkerhet si hvordan framtidig barnehagestruktur i Selbu vil bli.
Mange saker om betalingssatser og gebyrer ble vedtatt. Fremskrittspartiet og Høyre stemte imot gebyrøkninger ut over 3 % på vann, avløp og slamtømming. Ellers var alle vedtak enstemmig.
Behandlingen av budsjett og økonomiplan er den saken som det er mest diskusjon på. Det er da også den viktigste saken vi har på saklista hvert år, siden den legger føringer for drifta i kommende år , og sier noe om utvikliga i økonomiplanperioden.
Høyre og Fremskrittspartiet fikk også med seg våre forslag i sitt gruppemøte. Siden dette stort sett var en sammenstilling av enstemmige vedtak i hovedutvalgene, ble det enstemmig vedtak på budsjett og økonomiplan. Også noen tilleggspunkter om utvidelse av eldresenter og merknader til økonomiprosjektarbeidet, fikk enstemmig tilslutning.
Begge «opposisjonspartiene» varslet at de vil komme med sine forslag til saken i kommunestyret, så debatten vil sikkert bli preget av mer politisk «uenighet» enn det tirsdagens behandling skulle tilsi.
Samarbeidet i formannskapet er godt. Alle bidrar med å være konstruktive, og debatten er alltid saklig.
Etter formannskapets møte avviklet vi planutvalgsmøte. Der hadde vi en sak om leiekjøring med scooter og en klagesak på persontransport med scooter. Den siste var unntatt offentlighet. Begge disse ble vedtatt som rådmannens innstilling.

Onsdag hadde jeg time hos «ørelege» i Trondheim. Som politiker kan det i blant være greit å ha selektiv hørsel :-), men etter en test, ble jeg rådet til å anskaffe høreapparat.
Underveis til Trondheim ble jeg oppringt av Nea Radio, som ville ha kommentarer på barnehagesaken. En journalist fra Selbyggen tok også kontakt for å få med siste nytt i fredagens utgave av lokalbladet. Det er bra at vi har lokale medier som setter aktuelle saker på dagsorden og formidler informasjon ut til befolkningen.
Noen eposter ble lest og besvart etter at jeg kom heim for å forberede meg på strategisamling i LVK i Oslo på torsdag.

De to siste arbeidsdagene denne uken går med til møte i LVK, og fredag kveld skal jeg delta på julebord sammen med ansatte i rådhuset. Resten av helga er det ingen offisielle oppdrag, så kanskje blir det tid til å fylle opp noen kakebokser til jul.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: