Budsjett og økonomiplan.

En av de største og viktigste saken vi behandler hvert år, er budsjett og økonomiplan. Rådmannen fikk tekniske planleggingsrammer av formannskapet i august, og med dette som grunnlag, fikk vi lagt fram et forslag til behandling i formannskapet på tirsdag.

Vi er med i Blilyst som er et interkommunalt samarbeid mellom seks innlandskommuner i Sør- Trøndelag. De første årene var åtte kommuner fra vårt fylke med i tillegg til Os og Rindal. Etter evaluering av programmet gikk noen ut av samarbeidet, mens vi andre vedtok å gå videre til og med 2014.
Røros har hatt forslag på bordet både i 2011 og i 2012 om å gå ut, men med de forpliktelser vi har overfor ansatte og hverandre, håper jeg at alle blir med ut perioden.
Mandag dro jeg til Trondheim for å delta i «Samarbeidslyst»  som er det øverste organet i Blilyst. Det består av ordførerne i medlemskommunene og tre fylkestingsrepresentanter. Fra de fleste kommunene møter også rådmann eller noen fra hans stab
Hovedsaken i mandagens møte var handlingsplan for 2013. Flere punkter ble diskutert, men det ble ingen store endringer. Satsingsområdene for programperioden er «Stedsutvikling / Omdømmebygging», «Kompetanseutvikling / Nærngsutvikling» og Naturbasert reiselivsutvikling.
Programmet finansieres med halvparten fra kommunene og den andre halvparten fra regionale utviklingsmidler i fylkeskommunen.
Medlemskommunene har felles utfordringer på boligmarkedet. Vi mangler realtivt rimelige «startboliger», og vi har sammen med «Kysten er klar» fått tildelt midler som fylkeskommunen har fått fra departementet til et boligprosjekt.
I møtet ble innretningen på prosjektet diskutert. Det er planlagt en boligmarkedsanalyse, som nok kan være nyttig, men som flere mente bare ga allerede kjente svar. Det var helt klare tilbakemeldinger på at det vi etterspør, er praktisk bistand til å komme i gang med boligprosjekter. Vi valgte tre personer fra kommunene og en fra fylkeskommunen til å være med i en styringsgruppe for prosjektet. Der ble jeg med, og jeg håper vi kan få nyttige resultater av midlene vi har fått til disposisjon.
Det er utfordrende å bygge nye boliger i distriktene siden prisen på boligen er den samme som i sentrale strøk. Tomteprisene er lavere, men utgjør en relativt liten del av totalkostnadene. En ny bolig i sentrale strøk øker i verdi, mens det motsatte er tilfelle i distriktene. Skal vi kunne tilby attraktive startboliger, bør sentrale myndigheter vurdere spesielle ordninger utenfor pressområdene. Det kan bidra til å få økt folketall i landkommuner og dermed redusere presset i bykommuner.
I boligprosjektet må vi etablere arenaer der vi kan høste erfaringer fra hverandre, og ha tett kontakt med Husbanken for å få enda bedre kunnskaper om hva de kan bidra med.
Et annet prosjekt vi skal samarbeide med «Kysten er klar» om, er arbeidskraftmoblisering. Målet med dette er å sikre kompetanse til arbeidsmarkedet i kommunene.
For 2013 er det totale budsjettet for Blilyst på over 7 millioner, og for å få midler til lokale tiltak, må vi gjøre en jobb i egen kommune. Vår Blilystkontakt har vært med helt siden prosjektet startet, og har dermed bred erfaring med søknader og planlegging av prosjekter.
Etter at møtet i Trondheim var slutt, brukte jeg noen timer på kontoret til å forberede meg på formannskapsmøte på tirsdag. Jeg leste deler av budsjettdokumentet i helga, og har tenkt på forslag jeg mener det er viktig å fremme før forslaget går ut til hovedutvalgene. Før jeg tok kveld, sendte jeg mine innspill til forslag til medlemmene i flertallsgruppa slik at de kan se på dem før møtet.
Rådmannen har i sitt dokument satt opp forslag til tiltak for å redusere driftsbudsjettet. Disse forslagene må hovedutvalgene vurdere i sin behandling av budsjettet, samtidig som de selvsagt kan fremme forslag om andre tiltak. Med de vedtak som er gjort om nødvendig reduksjon av driftsrammene våre, forventer jeg at hovedutvalgene kommer med råd til formannskapet før vi skal lage innstilling til kommunestyret.

Tirsdag var det formannskapsmøte og planutvalg. Vi startet med formannskapet der referatsaker ble gjennomgått før 1. gangs behandling av budsjett og økonomiplan.
Prosjektet bedre styring er nå kommet godt i gang, og budsjett for 2013 og økonomiplanen er resultater av dette arbeidet lagt til grunn på enkelte sektorer. Rådmann, økonomisjef og sektorsjefer var til stede for å svare på spørsmål som det var mange av.  Vi fikk «oppklart» det meste, og mitt forslag med noen få tilføyelser og endringer, ble enstemmig vedtatt av formannskapet.
For sentraladministrasjonen vedtok vi å lyse ut en stilling på økonomiavdelingen. Det betyr totalt sett en reduksjon på en 40 % stilling. En styrking av økonomiavdelingen er nødvendig for å kunne gi nødvendig støtte til enhetene på økonomistyring. Vi la inn midler til innkjøp av nytt økonomisystem og sluttet oss til forslag om reduksjon av nedbetaling på gjeld, noe som tilsvarer en årlig sum på 2 millioner. Hittil har vi betalt over 6 millioner mer i avdrag enn vi er nødt til, og med denne reduksjonen, betaler vi fremdeles litt ekstra.
Hovedutvalgene fikk pålegg om å fremme tiltak for innsparing i samme størrelsesorden som rådmannens forslag til tiltak. Det er ikke store prosentvise nedskjæringer, men det er alltid vanskelig å foreta reduksjoner på drifta.
Vi bruker forholdsvis mye på spesialundervisning. For 2013 er det foreslått å øke rammene til sektoren for å få en total gjenomgang på dette området. Først da har vi et godt nok grunnlag til å si om vi bruker midlene på en best mulig måte for de som har krav på ekstra tiltak i skole og barnehage.
Mange store investeringsoppgaver ligger inne i budsjettet for 2013. Vi har tidligere et vedtak på å starte bygging av høydebasseng i Mebond i 2013, mens det i rådmannens forslag først var tatt inn i 2014. I formannskapet ble dette på nytt flyttet til 2013. Det ble begrunnet med vanntilførsel til nytt boligfelt og en bedring i tilførselen til eksisterende boliger og gårdsbruk.
Oversikt over leasingavtaler ble etterlyst, og digitalisering av bygdebøkene ble foreslått igangsatt i 2013.
Etter at vedtak var fattet i årsbudsjett og økonomiplan, satte vi møte i planutvalget. Der hadde vi en delingssak, en reguleringsplan til 2. gangs behandling og en søknad om bruk av snøscooter ved elektrisk innstallasjon i hytter.
Delingssaken ble vedtatt som omsøkt med 5 mot 2 stemmer. Rådmannen hadde foreslått en mindre tomt enn det som som søker ønsket. Resterende areal ble så lite og «inneklemt» mellom 2 veger, at vi som representerte flertallet, valgte å innvilge søknaden. Saken skal senere behandles av hovedutvalg for bygdautvikling etter jordloven. Søker  må avvente denne behandlingen før han får et endelig svar.
Fylkeskommunen inviterte etter lunsj til møte om vindkraftutbygging. De har tidligere vedtatt en plan for vindkraft, der konklusjonen er at det bare skal bygges ut på kysten. Den ble vedtatt før vindmålingene som viser gode forhold i innlandet, ble kjent. En ny plan vil ikke være ferdig behandlet innen konsesjonsøknadene på varslede utbygginger i innlandet skal behandles, og derfor har de nå satt i gang et arbeid for å få et best mulig grunnlag for egen uttalelse.
Hele formannskaper var til stede på møtet sammen med administrativt ansvarlig i kommunen, noen ansatte fra Tydal kommune, hytteeiere og representanter for de selskapene som har planer om vindkraftutbygging i Selbu og Klæbu.
Jeg var ikke med på hele møtet, siden det også ble arrangert et avslutningsselskap for to personer som slutter i kommunen. De fikk sin velfortjente gave og blomster. Begge har vært ansatt i mange år og lagt ned en stor innsats for kommunen.
Det har lenge vært planer om at formannskapet skulle ta turen til Draksten. Etter arbeidstid dro vi dit sammen med rådmannen for å ha møte med Draksten Vel.
På forhånd hadde vi fått tilsendt spørsmål om skoleskyss, opplegg for elevene som vi kjøper skoleplasser for i Trondheim, om veg, buss – skur, nye tomter og diverse tilrettelegging av uteområdet. Det var ikke så mange som møtte opp fra grenda, men vi fikk en saklig og grei «prat». Vi hadde forberedt svar på det som var varslet på forhånd, mens noen andre saker som ble tatt opp i møtet, ble de lovt svar på i etterkant. De fikk også tips om hvor de kan henvende seg om bl.a. midler til nærmiljøtiltak.
Møtet ble ryddig og greit ledet av velforeninga, og både for dem og oss er det nyttig å bli bedre kjent md hverandre.

Resten av uken skal jeg ta ferie, og reise bort. Jeg ser fram til å ta det med ro og tenke minst mulig på politiske utfordringer. Selv om jeg trives godt med jobben, er det kjærkomment å kunne koble helt av noen dager.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: