Statsbudsjett og høstferie.

Det siste statsbudsjettet i inneværende stortingsperiode ble lagt frem på mandag, og kommunesektoren har på nytt fått økning i de frie inntektene. Etter snart 30 år i politikken, har jeg erfaring med at det ikke alltid oppleves slik når vi skal få sammen budsjettet i den enkelte kommune. Men det er ingen tvil om at den rød-grønne regjeringea reelt sett har økt overføringene til kommunene.

Den dagen statsbudsjettet legges fram, blir «rødgrønne» ordførere hvert år invitert til en enveis telefonkonferanse i forkant av den offentlige presentasjonen. Slik var det også i år, og fokus er naturlig nok på kommunesektoren som helhet. Derfor er det umiddelbart vanskelig å se hvordan det vil slå ut for egen kommune. Det ble varslet økning i frie inntekter, økte bevilgninger til opptrapping av valgfag i ungdomsskolen, en time gratis kulturskoletilbud til elever i 1. – 4. klasse, økt investeringstilskudd til omsorgsboliger og videreføring av øremerkede midler til barnevernet.
Økt skatteinngang for 2012, som var kjent da kommuneøkonomiproposisjonen ble vedtatt, blir videreført i rammene til kommunene, mens økt skatteinngang ut over dette, bare vil gjelde for inneværende år.
I løpet av dagen kom det eposter fra fylkesmann og fra Sør-Trøndelag Arbeiderparti med informasjon om satsinger, og hvilket utslag dette vil gi for den enkelte kommune, men for å få et riktig bilde må vi sammenholde det med vår egen økonomiplan og beregninger som ligger til grunn for vårt budsjett for 2013.
Jeg fikk telefon på fredag om overfylt søppeldunk på et friluftsområde. Dette tok jeg opp på mandag med sektor bygdautvikling, og ser at vi ikke har en god oversikt over hva vi har ansvar for på slike områder, og hvilke avtaler vi eventuelt har med andre.
I løpet av formiddagen fikk jeg tilsendt en epost fra rektor ved Selbu videregående skole. De vil på nytt forsøke å få et tilbud om elektrofag ved skolen, og ønsket en uttalelse fra kommunen. I fjor la de også inn et ønske om en slik etablering, men fikk ikke gjennomslag for det.
Et slikt tilbud blir mer og mer aktuelt med flere bedrifter som øker omsetning og ansatte, og med et lokalt energiverk som står foran nye utbyggingsprosjekter av vasskraft, og som har et eget eget bredbåndselskap.
For å få økt bosetting er det viktig å kunne ha et variert arbeidsmarked, og med et fagmiljø innen elektro, blir også muligheten for knoppskyting større. Håper Selbu videregående kan få etablere en elektrolinje fra neste skoleår. Før lunsj fikk jeg laget en uttalelse som skal legges med søknaden til fylkeskommunen.
Etter lunsj brukte jeg litt tid på å gå nærmere inn i statsbudsjettet, men fant at det er relativt komplisert å sammenholde nye oppgaver, tilskudd som går fra øremerket til rammetilskuddet og økt skatteanslag med det vi har planlagt ut i fra. Etter kommunikasjon med økonomisjefen, avventer også jeg fylkesmannens oppdaterte prognosemodell som foreligger onsdag eller torsdag.
I henhold til Plan & bygningsloven skal alle kommuner  minst en gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden .
Dette er første gang vi utarbeider en slik planstrategi, og den er nå vedtatt i formannskapet etter at den har vært lagt ut til offentlig høring. I kommende møte i kommunestyret skal vi få et endelig vedtak på planen, og det er min oppgave å skrive forord til planen. Det startet jeg med på mandag, og brukte både visjonen vår, vår beliggenhet og den unike dugnadsånda for å understreke at vi sammen har gode muligheter for å lykkes med å få et lokalsamfunn preget av optimisme og befolkningsutvikling

Rådmannen hadde tid til en rask samtale tirsdag morgen, og sammen med sekretær gjennomgikk jeg sakslista til kommende formannskapsmøte og kommunestyremøte. På opprinnelig plan var det et kommunestyremøte i september. Dette valgte formannskapet å flytte til den 17. oktober . Grunnen til det var at vi sendte sak om omsorgsboliger / blålysbygg tilbake til administrasjonen, og at en annen sak om nye forskrifter for vann – og avløpsgebyrer ikke var klar for behandling. Dermed var det bare noen realtivt greie valgsaker som kunne ha stått på saklista til et kommunestyremøte i september.
Selv om det ble en lang «sommerferie» for kommunestyret, fant formannskapet at dette var den beste løsningen.
Saklista denne gangen blir imidlertid lang, siden vi nå også får med saker som i utgangspunktet var satt opp på planen den 29.oktober. Det gjelder rapport for 2. tertial. Den er ferdig behandlet både i hovedutvalg og formannskap , og derfor valgte jeg å ta den med. Venter vi med den til møtet i november, er det kort tid igjen av året,og dermed liten mulighet for kommunestyret til å gi føringer for siste tertial.
Post ble behandlet og nye møteavtaler inngått. Fra vår gruppeleder kom det påminning om gruppemøte, og jeg sendte en «forhåndsinformasjon» til alle i flertallsgruppa om saklista til møtet.
I løpet av dagen fortsatte jeg med forberedelser av innlegg til dialog- samling, forord til planstrategi og appell i forbindelse med innsamlings- aksjonen, og hadde diverse samtaler med saksbehandlere.
En person som er involvert i flere saker der kommunen er delaktig eller er ønsket som partner, hadde avtalt et møte med varaordfører og meg på tirsdag. Det er greit å få førstehånds kjennskap til saker på et tidlig stadium.

Selv om det ikke var mange avtaler på min timeplan i ukens to første dager, ble dagene fylt med nyttige gjøremål. Nå blir det noen dager høstferie, som blir avbrutt av et møte jeg vil prioritere fredag morgen. Håper på noen fine «bessmordager»:-)

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: