Arrangementer og lang møtedag.

Som ordfører er jeg så heldig å få være med på mye som skjer i kommunen. Det setter jeg alltid stor pris på. En annen viktig del av jobben er å delta i møter, og diskusjoner med medpolitikere er  nyttig, men også nødvendig for å ivareta demokratiet.

I forbindelse med at det i år er 100 år siden Torbjørn Egner ble født, har 1 – 3 klasse ved Bell skole øvd inn ei forestilling med utgangspunkt i boka «Dyrene i Hakkebakkeskogen». Jeg fikk invitasjon dit, og dro til skolen mandag morgen. Da var alle «storbarna» fra barnehagene i Selbu invitert, og i et fullsatt Bell Amfi fikk vi se en fantastisk flott forestilling. I alt 86 barn bidro på scena, og flere vekslet på å ha rollen som bamsefar, bakermester, bakersvenn, klatremus og flere kjente skikkelser fra Egner sine sanger.
Jeg ble imponert både av kor og andre rolleinnehavere, og ikke minst av regien med alle elevene som stort sett var samtidig inne på scena under hele forestillingen. Gratulererer til Bell skole med en vellykket oppsetning. Det var ingen tvil om at dette fenget både store og små, for selv om det var mange barnehagebarn til stede, var det helt stille i amfiet.
Ellers ble dagen brukt til å forberede saker til formannskap og  planutvalg, der jeg formulerte et forslag som ble sendt til mine samarbeidspartnere i formannskapet.
Revisjon av konsesjonsvilkår for Selbusjøen blir forhåpentligvis snart behandlet i departementet. Mandag fikk jeg kopi av et brev som Statkraft har sendt til Olje – og Energidepartementet om saken. NVE har holdt fast på sine anbefalinger om sommervannstand og at dette skal gjelde fra vårflommens kuliminasjon. Statkraft tar nok en gang opp sitt innspill om en sommervannstand som er 0,5 m lavere, og fremmer også forslag om å sette en dato for når vannstanden senest skal være kommet på det nivået. Vi sendte i 2010 en henvendelse til departementet der vi står fast på den  sommervannstand som NVE anbefalte. Dette står vi selvsagt fortsatt på, og vil sende et tilsvar på Statkraft sitt brev til departementet.
Klæbu kommune er også berørt av denne saken og har fått kopi av det samme brevet, og jeg sendt derfor en forespørsel til ordfører om de vil sende over noe til departementet.
Mandag kveld var jeg til stede på markeringen av den internasjonale eldredagen. Der var jeg bedt om å si noen ord til åpning, og det er alltid trivelig å være sammen med pensjonistene på eldresenteret. Nesten 100 personer var til stede på arrangementet som pensjonistforening og eldreråd hadde ansvaret for. Kommunen tar konstnadene med bevertning, men ellers er det frivillige som sørger for å lede kvelden, servere og rydde opp.
Fin sang og trivelig allsang ledet av Neatrall sammen med en flott bildeserie fra Roltdalen presentert av Ingebrigt Garberg og trivelig prat rundt alle bord bidro til en vellykket markering av eldredagen. I Selbu er vi heldige som har mange aktive pensjonister som gjør en innsats for å berike hverdagen for andre. Jeg tror vi alle har et behov for å være til nytte så lenge vi klarer det, og derfor er jeg overbevist om at alle som bidrar på kaffeen på eldresenteret og med andre aktiviteter, også får noe tilbake.

Tirsdag var det møte i planutvalg og formannskap. Som vanlig startet vi med gruppemøte klokken åtte der vi diskuterte noen av sakene.
Selve møtet startet med en informasjon fra Trønderenergi. Dette var en informasjon til oss som eiere av selskapet, og er et ledd i en besøksrunde til alle eierkommunene. I alt 22 av 25 kommuner i Sør-Trøndelag er så langt eiere, og to nye kommuner kjøpere seg nå inn. Dermed blir det bare Røros som ikke har en eierandel.
Vi fortsatte med møte i planutvalget, der vi bare hadde to kurante dispensasjonssøknader til behandling.
Først på saklista til formannskapet sto som vanlig referatsaker. I tillegg til skriftlige referater, informerte alle medlemmene fra møter og konferanser de har deltatt i som representanter fra kommunen. Ved at det blir gitt slike tilbakelemldinger, får alle nytte av at noen sier seg villig til å delta der vi mener vi har «noe å hente».
Den første politiske saken, var ny behandling av nybygg for blålysetatene,  brann og ambulanse. Denne saken ble sendt tilbake i forrige møte i formannskapet med vedtak om å redusere kostnadene. Ny innnstilling ble vedtatt av formannskapet med en godkjenning av at anbudskonkurransene gjennomføres på en slik måte at det blir bedt om opsjonspris på å redusere arealet med et av fire portrom. Ut i fra pris må en da ta stilling til evt. reduksjon.
I tilknytning til denne utbyggingen, som skal sees i sammenheng med nye omsorgsboliger, har det kommet innspill på nødstrømsagregat. Saksbehandler hadde til møtet innhentet pris og tekninske data på et agregat som kan dekke flere bygninger i sentrum. Siden behov ikke er utredet godt nok, vedtok vi at vi må få en ny sak om dette før en tar endelig stilling til investeringen. Det ble bedt om at det i anbudsdokumentene tas med at dette kan bli aktuelt å bygge sammen med «blålys-bygget».
Tre av sakene vi behandlet gjaldt Værnesregionen. Den ene var etablering av «øyeblikkelig hjelp seng» ved Værnesregionen DMS. Vi har sammen med tre andre kommuner søkt og fått bevilget midler til drift av disse fram til 2016 når det er planlagt at dette skal legges inn i rammetilskuddet til kommunene. Saken går til kommunestyret som skal fatte endelig vedtak. Et enstemmig formannskap la til et punkt til innstillingen om at vi ønsker en evaluering innen utgangen av 2014 på at vi har «vår seng» på DMS.
De to andre sakene gjaldt godkjenning av tjenesteavtaler mellom St.Olavs Hospiltal, Helse Nord-Trøndelag, Rusbehandling Midt-Norge og fire kommuner i Værnesregionen. Saksbehandler fra Værnesregionen vil være til stede når kommunestyret skal behandle disse sakene for å informere og svare på spørsmål.
Vår egen planstrategi ble vedtatt slik den var framlagt.
Høringsuttalelse på planstrategi og planprogram for Tydal kommune sto også på saklista. Der var det i innstillingen lagt til et punkt om interkommunalt samarbeid om planlegging i grenseområdene. I tilknytning til Tydal sin strategi om FV 705 som en nasjonal turistveg, ba vi om at det blir sett på mulighetene for felles promotering av reiseliv og turismemål lang vegen. I et forslag fra formannskapet la vi til at vi mener det er viktig at også Tydal drøfter en utbedring av FV 705  i kommuneplanens samfunnsdel uavhengig av satsinga på å få vegen godkjent som turistveg. Vi vet av erfaring at mest sannsynlig vil ta lang tid, om vi i det hele tatt er så heldig å komme i betraktning. Fra Selbu understreket vi også at vi støtter opp om det arbeidet, men ikke minst for vårt næringsliv er det viktig  å få bort flaskehalser i alle de tre kommunene som vegen går igjennom.
En sak som har vært «i systemt» lenge, er revidering av kommunale forskrifter for vann og avløpsgbyr. Den har vært til behandling, og sendt tilbake med beskjed om nye opplysninger og justeringer flere ganger. Nå forelå det et enstemmig vedtak fra hovedutvalg for bygdautvikling. I formannskapet kom det et forslag om å pålegge installasjon av vannmålere i alle bygg. Det ble nedstemt mot innstillingens pålegg om å tilrettelegge for innstallasjon i alle nybygg. Vedtaket ble dermed som innstillingen fra hovedutvalget.
To klager på avslag om trygdebolig ble enstemmig avvist. Vi bevilget bidrag til årets TV-aksjon, fastsatte valgdag for 2013 og vedtok hvem som skal få Selbu Kommune sin frivillighetspris for 2012. Styret i frivilligsentralen hadde hatt saken til behandling, og det var ikke tvil i formannskapet om at vi støttet innstillingen.
Nea Radio har endret sendeskjemaet sitt, og vi måtte derfor legge «radiokaffen» midt i møtet. Hele formannskapet og leder i hovedutvalg for Helse og Sosial omsorg var til stede på Bjørkhov sammen med Nea Radio. Bare en person hadde møtt opp for å stille spørsmål, og få spørsmål  var sendt inn til radioen på forhånd. Jeg håper uansett at folk fortsatt synes dette er nyttig, for reporteren er flink til å stille aktuelle spørsmål, og vi benytter anledningen til å informere.
I forrige periode fikk vi mange positive tilbakemeldinger, og derfor vil vi i alle fall forsøke å fortsette med et par sendinger hvert år.

Med informasjon, mange viktige saker og et avbrekk med Nea Radio midt på dagen, ble det langt over «normal» arbeidstid før vi forlot rådhuset på tirsdag. Derfor var det mye post å behandle på onsdag.
Jeg fikk noen ord med rådmannen om påminnig av saker jeg forventer kommer til behandling i kommunestyremøtet i oktober, hadde et par besøk fra innbyggere som ønsket å ta opp saker og gikk igjennom utkast til protokoll fra formannskapet.
På slutten av oktober skal det være samling i LVK-ung. Dette er et forum for unge saksbehandlere og politikere i medlemskommunene. Forhold rundt rettigheter for vertskommunene til vannkraftanlegg er kompliserte saker, og jeg ser stor nytte av at noen drar. Fra Selbu har vi meldt på to politikere, og på onsdag sendte jeg nok en påminning til de andre medlemskommunene i Sør-Trøndelag om seminaret. Flere av våre kommuner var representert i 2011, men fremdeles er det mange som dessverre bare «sitter på sidelinjen».
Jeg fikk også gleden av å informere vinneren av frivillighetsprisen. Han er over 80 år og gjør en formidabel innsats på eldresenteret, med å handle inn for andre pensjonister, ta dem med ut og bistå med praktiske gjøremål. Dette har han gjort i mange år i tillegg til at han også har vært leder i Røde Kors besøkstjeneste.
Mange gjør en stor frivillig innsats i Selbu, og det var flere verdige kandidater, men i år som i fjor, var det enstemmige vedtak både i styret i frivilligsentralen og i formannskapet. Jeg gleder meg til å overlevere prisen i et arrangement sammen med Selbu Kulturskole.
Vinmonopolet skal åpne utsalg i Selbu den 18. oktober. I den forbindelse fikk jeg invitasjon til en markering på Selbusjøen Hotell & Gjestegård. Dette takket jeg ja til, og ser fram til at vi får et nytt tilbud i bygda som flere ordførere før meg har jobbet for å få hit. Endelig ble det vår tur, og jeg håper dette vil bidra til å redusere handelslekkasjen.

Resten av uken og kommende helg er det så langt ingen møter eller offisielle oppdrag. Håper på nok en fin høsthelg som kan brukes til å «lade batteriene».

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: