Høststormer og regn!

Sommerværet har vært elendig, og mange håper nok på å få en fin høst. Det er synd å si at september så langt har fristet til uteaktiviteter, og de to siste dagene har det vært riktig ille med sterk vind og mye regn.

Mandag var det ingen møter på timeplanen, og store deler av dagen ble brukt på forberedelser til formannskap og planutvalg på tirsdag.
Vi skal innføre papirløse møter og kjøper derfor inn Ipad til politikere. Rådmannen hadde lagt fram et reglement som sa at det ikke var anledning til å få papirutskrifter i framtida. Jeg laget et forslag til endring der det blir gitt mulighet til å få saksdokumentene i papir, men at den som ønsker det,  ikke skal få Ipad. På forespørsel kan store plandokumenter og rapporter også skrives ut, men hver enkelt må da sørge for å få hentet ut dokumentene i rådhuset. Dette forslaget sendte jeg ut til mine samarbeidspartnere, og det ble enstemmig vedtatt i formannskapet på tirsdag.
Vi hadde i planutvalget oppe en klagesak fra fylkeskommunen på vårt vedtak om å rive Storbrygga. Der forhørte jeg meg mandag med saksbehandler om videre saksgang ved ulike utfall av vår klagebehandling.
I løpet av dagen fikk jeg besøk av en medpolitiker, og vi snakket sammen om utbygging av ambulansestasjon, brannstasjon og omsorgsboliger. Denne saken sto på kartet til formannskapet, og jeg stilte diverse spørsmål til rådmannen for å ha et best mulig grunnlag før vi skulle ha gruppemøte tirsdag morgen.
Saksbehandler for skjenkebevillingssaker kontaktet meg for å få råd om hvordan hun skulle tolke vedtak fra kommunestyret til ruspolitisk handlingsplan og tilhørende reglement for skjenkebevillinger. Det var i vedtaket ikke sagt noe om hvordan de nye vedtakene skulle innarbeides i plandokumentene, men etter en gjennomgang, ble alt ivaretatt i reglement eller plandokumentet.
I løpet av dagen fikk jeg besøk fra ansatte i ambulansen i Selbu som ville komme med innspill til plantegninger vi skulle behandle i formannskapet. De ønsket en flytting av bad, noe som vil påføre prosjektet økte kostnader. Avtalen med Helse Midt-Norge er inngått med den planløsningen vi fikk lagt fram, og formannskapet vedtok at slike endringer i tilfelle må dekkes av leietaker.
Alle idrettslagene i Selbu går sammen om å søke om NM på ski del 1 i 2015. Jeg er bedt om å skrive en anbefaling til søknaden, noe jeg fikk ferdigstilt i løpet av dagen.

Tirsdag startet dagen med gruppemøte før formannskapet ble satt. Der startet vi med å behandle et eiendomssalg, og i tilknytning til saken fikk vi en lengre diskusjon om hvordan vi vil utvikle tilgrensende boligområde som eies av kommunen. Det ble enstemmig vedtak på salg av det aktuelle huset. I tillegg fattet vi et vedtak om å se på hvordan vi kan utvikle det resterende området og ei tomt som er ryddet etter at huset brant for flere år siden.
Deretter tok vi referatsaker og tilbakemedinger på hva som har skjedd siden sist vi var samlet, og gikk videre på saklista med bl.a. opptak av startlån, fritak for kommunale verv og  godkjenning av beliggenhet for vinmonopolbutikk. Alt ble enstemmig vedtatt som innstillingen fra rådmannen.
Den saken vi brukte en del tid på, var romplan og kostnadsberegning av omsorgsboliger og brann/ ambulansestasjon. Etter at vi behandlet denne saken i kommunestyret i mai med foreløpige planer, er branndelen av stasjonen økt med over 100 m2. Vi fikk en grei forklaring i møtet fra administrasjonen, men konklusjonen ble at vi sendte saken tilbake med beskjed om å kutte 1 million. Før endelig behandling i neste formannskapsmøte vil vi ha beskrevet hvilke konsekvenser dette vil få.
Pris på omsorgsboliger ligger også helt i grenseland til det som er mulig å dekke gjennom husleie på leilighetene, men her er det fremdeles mye uklart i forhold til ny teknologi som må være en del av prosjektet for å få statsstøtte.
Som en følge av at denne saken ble sendt tilbake, valgte vi å utsette kommunestyremøtet i september.
I planutvalget var det to saker som skulle behandles. Den ene var en søknad om dispensasjon for bygging av en garasje, og den andre var klagesaken i forhold til rivingsvedtaket på Storbrygga. Med bakgrunn i gjeldende reguleringsplan var det innstilt på å ta klagen til følge, noe planutvalget sluttet seg til. Det er fortsatt flere som ikke ønsker å bruke kommunale midler på restaurering, så fremdeles kan en vel trygt si at saken ikke er avsluttet. Det virker meningsløst å bruke midler fra en «slunken» kommunekasse på å sette i i stand et hus som opprinnelig ikke sto der det står i dag, og som ikke er brukt på flere tiår.
Etter at møtet var slutt tok jeg kontakt med en av de ansatte ved ambulanse for å informere om utfallet av deres ønske om endringer på plantegningene for stasjonen.
Før jeg avsluttet dagen, gikk jeg igjennom post, tok noen telefoner og la nye og endrede  avtaler inn i kalenderen.
Tirsdag kveld ringte Nea Radio for å få kommentarer etter formannskapsmøtet. Før hvert møte intervjuer de rådmannen om saker og hans innstillinger, og etter møtet er det min tur til å si noe om vedtak som ble fattet. Vi vet at Nea Radio har mange lyttere, og jeg setter pris på at vi får informere om hva som skjer.

Onsdag gikk turen til Oslo for å delta i møte i revisjonsgruppen i LVK. Dette er en gruppe av ordførere som har konsesjonsrevisjoner på gang, eller som vil fremme krav om det i nærmeste framtid.
I møtet fikk vi en gjennomgang av retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer og mandat for nasjonal gjennomgang av revisjoner. LVK-kommunene har uttalt seg til retningslinjene, men lite av det vi påpekte er hensyntatt.
Den nasjonale gjennomgangen av revisjoner som er varslet, vil ha som mål å lage en prioritert liste over hvilke vassdrag som bør prioriteres med hensyn til reviderte eller nye vilkår som vil kunne medføre redusert kraftproduksjon. Her er vannregionmyndigheten invitert til å komme med innspill, men fristen som er allerede den 1. oktober, mener jeg tilsier at det ikke er mulig, siden arbeidet med vannforvaltningsplaner de fleste steder bare er i startgropa.
Ut i fra den korte tidsfristen virker det som om sentrale myndigheter vil ta avgjørelsen på hvilke vassdrag dette skal gjelde, helt på egen hånd. Gamle revisjonsvilkår bør etter min mening revideres slik at de tilpasser seg nytt lovverk. De naturressurser som er stilt til rådighet av lokalsamfunn for lenge siden, er like verdifulle som de som bygges ut i dag.

De to neste dagene er stort sett belagt med møter, og på lørdag er det friluftsdag på Peder Morset folkehøgskole, som arrangerer den i samarbeid med Selbu kommune og Trondheimsregionens friluftsråd. Det er lagt opp til fine aktiviteter, så jeg håper været frister mange til å delta.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: