Fine sommerdager!

Endelig fikk vi sommertemperaturer, og selv om ferien er over for min del, setter jeg pris på å kunne nyte noen fine sommerkvelder.

Mandag startet dagen med en rask samtale med rådmannen om hva som har skjedd i ferien og litt om prioriteringer av saker i tida framover.
Epost ble gjennomgått og besvart i tillegg til behandling av saker i saksbehandlingssystemet.
Kommende fredag skal kommunens årlige grilldag for pensjonister avvikles. I den forbindelse kontaktet jeg leder i eldrerådet for å forsikre meg om at alt var klart. Vi har tidligere avtalt ansvarsfordeling, og vi hadde begge utført det vi ble enige om. Været kan vi ikke påvirke noen av oss, men det ser også lovende ut.
Selbu Teaterforum jobber med forberedelser til «Snømørkt». Før lunsj hadde jeg en samtale med en av dem for å høre litt om framdrift og arrangementer i forkant av oppsetningen.
Leder i pårørendeforeninga ved Selbu Sykehjem fikk jeg også en uformell samtale med om tilrettelegging av uteområdet. Det er nedlagt et relativt stort arbeid på et område som de mener ikke kan brukes for beboerne. Dette må vi ta tak i  og få en løsning på. Det er ingen tvil om at prosjektet har vært for dårlig forankret blant ansatte og brukere, og før vi bruker mer penger på å gjøre det ferdig, må vi ha nødvendig dialog. Slik pårørende ser det, bør ikke prosjektet ferdigstilles. Representanter for pårørendeforeninga vil bli invitert til et møte i hovedutvalg for helse og sosial omsorg der det vil bli foretatt befaring med sikte på å få en endelig konklusjon i saken.
I en samtale med etatsjef bygdautvikling, fikk jeg i alle fall bekreftet at en sansehage nå skal etableres utenfor demensavdelingen. Det ble bevilget midler til dette allerede i fjor, og det er i flere år snakket om behovet for et slikt område. Håper at vi nå kan få en endelig konklusjon på tilrettelegging av uteområdet ved sykehjemmet.
Jeg hadde også en lengre samtale med varaordfører om hva som har skjedd på den kommunale arena i ferien. Han oppdaterte meg på saker han var kontaktet om, og vi snakket om prioriteringer videre.
Boligbygging og evt. avhending av kommunale boliger er alltid aktuelt. Vi mangler tomter i sentrum, og i en samtale med leder av byggenheten vår, fikk jeg informasjon om at det selges tomter både på Fuglem og i Molia. Reguleringsplan for et større område i Mebond er under utarbeidelse, så da håper jeg at vi er mer på forskudd med planverk enn vi så langt har vært.
Etter at kommunedelplanen som omfattet sentrum ble vedtatt, jobber vi nå parallelt med reguleringsplaner og arealdelen i kommuneplanen som også vil ta høyde for nye boligområder i sentrum.
Med nye avtaler ble det også nødvendig å endre påmelding til fylkesmannskonferanse på slutten av august. Det er ofte møtekollisjoner, men som regel holder jeg de avtaler jeg først inngår. I blant hender det at jeg må vike fra det prisippet, og denne gangen prioriterte jeg å delta på et arrangement i forbindelse med «Snømørkt».
På slutten av dagen hadde jeg sammen med sektorsjef  bygdautvikling møte med «ildsjeler» som har planer om å lage filmsnutter om Selbu. De vil fokusere på bygdas historie, men ser også muligheten til å ta med noe fra det som skjer i dag. I møtet med oss deltok en person som har gjort mye for å ta vare på Selbu sin historie og en profesjonell filmskaper. Det var interessante planer vi fikk innsyn i, og får de finaniseringen på plass, er jeg ikke i tvil om at de lager et godt produkt.

Med få møter var det også god tid på kontoret på tirsdag. Jeg hadde derfor flere samtaler med ansatte på rådhuset, og tok flere telefoner. Jeg fikk blant annet informasjon om arbeid med vannforvaltningsplaner, om elgbeiteskader på furu og til og med på gran, og om tømmeravvirkning.
Det er dessverre lite uttak av tømmer, noe som bør forbedres. Gjennom aktiv påvirkning fra skogeierlag og skogansvarlig i kommunen, har skogeiere i Selbu tatt ut mellom 70 og 80 % av tilveksten, noe som utgjør ca. 45.000 m3. Manglende avvirkning kan skyldes dårlige priser eller for liten hogstkapasitet, og manglende tilgang på trevirke får store ringvirkninger for sagbruk og treindustri. I tillegg fører det alt for lite fornyelse i skogen. Håper derfor at situasjonen endrer seg slik at vi på nytt kan få normal avvirkning.
Før lunsj fikk jeg besøk av leder i hovedutvalg for helse og sosial omsorg. Det er alltid mange saker vi kan snakke om. Sektoren han har ansvar for er stor og utfordrende, og for tiden er det ingen sektorsjef. Ansvar er selvsagt plassert, men det merkes uansett at en slik stilling er ubesatt. I løpet av dagen traff jeg også to ledere ved sektoren som informerte litt om sine utfordringer.
Det første formannskapsmøtet etter ferien skal avvikles i neste uke, og sammen med sekretær satte jeg opp saklista til møtet.

Onsdag var det også møtefri, og store deler av dagen gikk med til å jobbe med saker til formannskap og planutvalg i neste uke.
Det er ikke så mange saker på kartet, men vi får budsjettrammer for 2013 til behandling. Saksframlegget der tar utgangspunkt i arbeidet som så langt er gjort med utviklingsprosjektet.
Prosjektet har som målsetting å  bedre driftsbalansen med 10 millioner i løpet av økonomiplanperioden 2013 – 2016. Fremdeles har vi et disposisjonsfond som kan dekke driftsunderskudd, men det er umulig på sikt å bruke mer midler enn vi får inn det enkelte året.
Saken var greit framstilt for oss som er orientert om prosjektet underveis, og Ap/SV skal ha et eget gruppemøte på torsdag der vi blant annet vil ta for oss rammesaken. Jeg hadde en samtale med vår gruppeleder om opplegg for gruppemøtet og fikk sendt en elektronisk lenke til alle i gruppa slik at de kan sette seg litt inn i saken på forhånd.

På torsdag er det møte både på dagtid og kveldstid, og på fredag er det grilldag. Søndag skal «Gruppa hans Bjarne» arrangere  Selbudag i Kalvåa. Med det programmet som er lagt opp og de aktører som skal delta der, er  jeg sikker på at det er verdt å ta turen dit.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: