Kaldt forsommervær.

Sommeren lar vente på seg, men nok en gang har jeg hatt ei fin helg på hytta sammen med barnebarn. Det bidrar til at jeg i noen timer må tenke på andre ting enn politiske utfordringer. Selv om været ikke direkte innbød til uteaktiviteter, ble store deler av lørdagen tilbragt ute i dissa og ved fisketjernet i nærheten.

Ettersom jeg ikke hadde noen avtaler på torsdag, startet jeg litt senere enn vanlig på kontoret for å kunne få litt tid sammen med «langveisfarende» barnebarn som var på besøk. Som vanlig på kontoret gikk jeg igjennom post, attesterte  fakturaer og behandlet saker i saksbehandlingssystemet.
Der var det kommet innkalling til generalforsamling i Årsøya på en kveld jeg allerede har en avtale. Heldigvis var varaordfører ledig. Han skal også møte i generalforsamling for USMA AS. Både dager og kvelder i slutten av juni er relativt fullt belagt med møter, så da er det godt å ha noen å dele oppgavene med som er villig til å ta sin tørn.
To saker som ikke var lagt ved første utsending til kommunestyret, var nå ferdigstilt. Den ene er evt. riving av «Storbrygga». Dette er en litt omstridt sak, siden det er kommet innsigelser fra fylkeskommunen som mener den er bevaringsverdig. Hovedutvalg for bygdautvikling har fattet vedtak om riving, og vi må ta saken i ekstra formannskapsmøte mandag morgen før den går til kommunestyret.
Den andre tilleggssaken var en andre gangs behandling av en reguleringsplan i et hyttefelt.
Vi skal ha det siste formannskapsmøte før sommeren på tirsdag. Sakene til det møtet var også klare, og med dokumenter til mange møter over helga, var det greit å få litt tid til forberedelser.
Blant annet skal vi behandle forslag til planstrategi før den legges ut til offentlig ettersyn, og byggesøknad for flerbrukshall i Vikvarvet kommer på nytt opp etter at den ble utsatt i forrige møte. Med bakgrunn i diskusjonen i formannskapet på denne saken, laget jeg et utkast til et forslag som jeg i løpet av helga sendte ut til mine samarbeidspartnere.
Torsdag ble jeg informert om at det var kommet brev fra departementet der de gikk inn for at Skarvan- Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsverneområde skal ha et felles forvaltningsstyre. Det er i tråd med det vi fra Selbu har jobbet for . Departementet vil ha forslag på to kandidater tidlig i juli, og derfor må vi i formannskapet på tirsdag velge disse to.
Vi har så langt ikke fått gjennomslag for vårt forslag om at også andre bruksberretigede enn reindrifta må få en plass i styre. Når vi nå sender forslag på våre kandidater til styre, vil vi på nytt argumentere for vårt syn, og håper på at det fortsatt er mulig å bli hørt.
Jeg er glad for at det ikke ble et større geografisk område for det styret som skal ha ansvar for nasjonalparken. Skal det være noen vits i lokal forvaltning, har det stor betydning at en forvalter har god lokalkunnskap om området. Avstanden fra Meråker over til Røros kunne ha gjort sitt til at forvaltninga ikke har blitt mer lokal enn om en forvalter hadde blitt lokalisert i Statens Hus. Det er fylkesmannen som er arbeidsgiver for forvalteren, som skal ansettes etter at styret er oppnevnt, og etter at de har uttalt seg til hvor en forvalter skal ha sitt daglige virke. Departementet tar den endelig avgjørelsen på dette.
Nea Radio ringte og  ville ha en kommentar til denne saken på torsdag, så jeg stakk innom studio på veg heim. Fra Selbyggen lå det en epost med ønske om at jeg sjøl skulle skrive noe om saken, noe jeg gjorde søndag kveld.
Torsdag kveld var det gruppemøte. Som vanlig var det godt oppmøte, og vi fikk nyttige innspill og en grei debatt. De sakene som ble mest diskutert, var forprosjekt for drift ved Granby Gård, forvaltningsrevisjonsrapport om samarbeidet mellom kommunen og Selbu Næringsforum, videreføring av prosjekt for utbedring av FV 705 og FV 31 i tillegg til årsmelding fra Værnesregionen og fra kommunen. Noen nye forslag vil bli fremmet, men stort sett sluttet gruppa seg til vedtak fra formannskapet.

Fredag var det nesten ikke pauser mellom mine avtaler. Først fikk jeg besøk på kontoret av en dyktig og aktiv kulturperson. Vi snakket sammen om det meste av det som rører seg på dette området i bygda, om mulighetene til mer samarbeid og tanker om hva vi bør satse på.
Jeg fikk mange interessante innspill, som vil ligge i «bakhodet» når vi skal behandle kultursaker.
Da vi avsluttet samtalen, sto allerede representanter fra Selbu Scooterklubb og ventet på gangen. De hadde bedt om et møte med varaordfører, saksbehandler og meg i forbindelse med arealplanarbeidet og mulighetene for å få med en isfiskeløype.
I utgangspunktet ønsker de en rekreasjonsløype, noe det fremdeles ikke er åpning for i lov om motorferdsel. Jeg er positiv til mer lokal forvaltning og håper det blir resultatet når loven kommer opp til behandling i Stortinget.
Saksbehandler hadde ikke anledning til å delta i møtet, men varaordfører følger opp saken. Det er i alle fall politisk vilje til å få regulert inn en fiskeløype, og representantene fra klubben skulle sjøl ta kontakt med berørte grunneiere.
Litt forsinket kom jeg til lunsj før rådsmøtet ved Peder Morset folkehøgskole der vi behandlet  årsmelding og regnskap. Det var en fyldig årsmelding som ga oss god informasjon om skolens drift. I møtet ble det også stilt spørsmål om bemanningssituasjonen for kommende skoleår og elevtilgangen. Det var god søknad til ledige jobber, og mange flere funksjonshemmede elever enn de har plass til ønsket å gå et år ved denne flotte skolen.
I fjor fikk de avslag på støtte til å ta inn volontører, men i år har de fått tilsagn på fem fra flere ulike land. I tillegg har de noen stipendiater som sammen med ansatte er en god ressurs i skolehverdagen.
Både regnskap og årsmelding ble enstemmig vedtatt før vi satte generalforsamling i Peder Morset Eiendom AS. Eiendomsselskapet eier «Vista Mar»  i Spania som leies ut til Trondheim kommune. Styreleder var til stede i møtet og informerte om status for selskapet og drøftinger de har hatt med Trondheim kommune.

Vanligvis prøver jeg å legge igjen alt av sakspapirer og ta helt fri når vi er på hytta. Der er det dårlig tilgang på nett via mobilt bredbånd, så uten papirer og netttilgang, blir jeg «tvunget» til å slappe av fra politisk arbeid.
Det er imidlertid ikke så lett når det er mange ting som bør forberedes, og derfor valgte jeg denne gangen å ta med dokumenter til regionrådsmøte i Værnesregionen og landsstyremøte i LVK kommende uke. Noen ganger blir stressnivået høyere av å ikke kunne ta unna presserende arbeidsoppgaver, og jeg brukte da også deler av lørdagen på forberedelser. Det er mange store saker i regionrådet. Blant annet kommer utkast til felles PP-tjeneste, tertialrapporter fra  det vi allerede samarbeider om og rapport fra prosjekt om samarbeid mellom helsestasjonene.
I landsstyremøtet i  LVK, er evt. endring av eiendomsskatten et sentralt tema. På sakskartet står også arbeidet med revisjoner av konsesjonsvilkår og Miljøverndepartementets svar til ESA  på spørsmål i forbindelse med klagen fra bl.a. LVK på manglende hensyn til revisjoner når vannforvaltningsplaner utarbeides.
Tirsdag skal jeg sammen med Trondheimsregionens friluftsråd arrangere ordførertur til Guldsethborga og videre til et flott utsiktspunkt oppe i Aftretsåsen i Vikvarvet. En god politikerkollega har bistått meg med det praktiske opplegget, og på veg heim fra hytta, tok vi sammen med han turen opp til gapahuken der min «bedre halvdel» skal stå for kaffekoking sammen med en annen trofast hjelper.
Det er meldt store nedbørsmengder på tirsdag, men det ser ut til at kvelden skal bli fin. Jeg håper på godt oppmøte, og er sikker på at vi får en fin opplevelse emd guiding og informasjon om Guldsethborga.

Mandag skal det siste kommunestyremøtet før sommerferien avvikles på dagtid, og tirsdag er det formannskap og planutvalg før ordførerturen på kveldstid. Tidlig onsdag morgen går turen til Malvik for å delta i regionrådsmøtet, og direkte derfra tar jeg turen til Sunndalen på sommermøtet i LVK. Snart er det møtefri, noe som alltid gir seg utslag i hektiske dager når det meste skal være «unnagjort» før ferien.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: