Til stede på kontoret.

De to siste dagene denne uken ble det ingen forhåndsavtalte møter, og i helga var det heller ingen representasjonsoppgaver. Dermed fikk jeg tid til å delta på sirkus og ha overnattingsbesøk av barnebarn. Bra vær inspirerte også til en fin fottur.

Torsdag var første dagen på lenge at jeg ikke hadde noen forhåndsavtaler. Kontorpulten er ikke  den viktigste arenaen for meg som ordfører, men mye må forberedes, og muligheten for innbyggere til å nå meg må også ivaretas.
Jeg fikk da også besøk med samtale om omsorg, telefoner om flere aktuelle saker både fra medpolitikere og folk som er berørt av saker vi skal ha på dagsorden i kommunestyremøtet i juni.
Retningslinjene for revisjon av konsesjonsvilkår er nå vedtatt , og fremdeles ligger sak om revisjon for Selbusjøen i departementet. Der har den ligget siden 2003, og vil være den neste som behandles. Varaordfører tok i et møte i SP  opp framdrift og realiteter i saken med Olje- og energiministeren, og nok en gang fikk vi bekreftet at vi skal få møte med departementet før de trekker endelig slutning i saken.
Siden retningslinjene nå endelig er vedtatt, og det er varslet at de  vil prioritere dette arbeidet, kan vi snart få innkalling til møte. Jeg ba derfor miljøansvarlig i kommunen om å forberede presentasjon og faktaopplysninger i forhold til miljøutfordringene med reguleringen.
Jeg er fremdeles med i en gruppe i LVK som har spesielt ansvar for revisjoner, og hadde derfor en telefonsamtale med ansvarlig jurist hos Lund & Co, som er LVK sitt sekretariat, om vår sak og generelt om utfordringer med lignende saker.
Nea Radio ringte og ville ha kommentarer på noen formannskapssaker, i tillegg til at vi gjorde avtale for fredag om et mer utdypende intervju om saken om framtidig drift av Granby gård.
Selbyggen tok kontakt for å få mine vurderinger av eventuelle endringer av eiendomsskatten, og hvilken betydning dette vil kunne ha for vår holdning til vindkraftutbygging.
NRK ringte også opp for å informere om at Utdanningsforbundet i Selbu og Klæbu hadde tatt stikkprøver på spesialundervisning og konkludert med at det skjer lovbrudd hver dag i forhold til at de som har fått vedtak, ikke får det de har krav på.
Den samme påstanden fikk vi i forbindelse med behandling av budsjett for 2012, og hovedutvalg for oppvekst har fått redegjørelse om hvordan vi organiserer opplæringstilbudet slik vi ba om i et vedtak . I kommende kommunestyremøte har jeg bedt rådmannen komme med en informasjon til kommunestyret.
Protokollen fra formannskap og planutvalg var lagt i hylla mi for gjennomlesing, og sammen med sekretær satte jeg opp sakliste til kommunestyremøtet.
Vi har prioritert boligtjenesten gjennom et prosjekt med støtte fra fylkesmannen. Resulatet av prosjektet er blant annet at vi fikk på plass et bedre system for tilbud og rådgiving om startlån. Husbanken gir lån til kommunene som så står for videreutlån til de som skal etablere seg med bolig. Torsdag skrev jeg under avtale på et tilleggslån etter at vi politisk valgte å utvide rammen.
Jeg fikk også en grei oppdatering på etterspørsel etter slike lån, og ble informert om at flere ønsker å bygge eller kjøpe hus i Selbu.
Hovedutvalg for BU har gått igjennom bygningsmassen vår og kommet med en innstilling til formannskap og kommunestyre på salg av kommunale boliger. Etter den tid er det kommet henstilling om å ta imot 10 flyktninger i 2013, og tilgjengelige boliger må da være en del av vurderingene som legges til grunn når vi skal gi svar.
Sak om evt. mottak av flyktinger vil komme til politisk behandling, men formannskapet er orientert om henvendelsen, og den vil også bli referert i førstkommende kommunestyremøte.
I siste møte i planuvalget behandlet vi to søknader om motorferdsel i utmark. Vi valgte for denne perioden å legge ned motorferdselsutvalget, og for formannskapet er dette derfor et nytt fagfelt. Politisk har vi uansett et overordnet ansvar, men vi har ikke erfaringer fra tidligere praksis. De sakene vi hadde til behandling, var godt belyst. I en samtale med saksbehandler på torsdag, ga jeg tilbakemelding på dette, samtidig som vi snakket litt om tildligere praksis og vedtak som vil gi føringer for framtidige søknader.

Fredag sto det opprinnelig et møte i politråd og SLT på dagsorden. Torsdag kom det forfall fra ordfører og rådmann i Tydal, og møtet ble avlyst. Dermed fikk jeg ekstra tid på kontoret til å ta telefoner og behandle saker.
Jeg tok kontakt med leder i samferdselsutvalget i fylkeskommunen for å avtale møte om fylkesveier i kommunen og spesielt om Stigamelene.
Etter avtale med Nea Radio møtte jeg der og ble intervjuet på direkten om tilbudet fra eierne av Granby Gård. Tilbakemeldinger jeg og andre politikere har fått, tyder på at ikke alle har fått med seg at saken vi skal behandle i kommunestyret bare avklarer om vi skal si ja eller nei til å delta i et forprosjekt. Utviklingskomiteen som har jobbet med saken i lang tid, har lagt fram mange ideer, men for å få mer forpliktende avtaler med stat og fylkeskommune, er det en forutsetning at kommunen er med.
Vi skal ta stilling til om vi vil ta styringen i et forprosjekt som skal gi oss svar på om vi kan forsvare en framtidig helårlig drift.
I innstillingen til vedtak, som flertallet i formannskapet gikk inn for, tar vi forbehold om finansiering av forprosjektet. Dette skal gi oss et grunnlag for å kunne ta en endelig avgjørelse på om vi skal ta ansvar for framtidig drift. Vi må blant annet få svar på om egengenererte inntekter sammen med statlig og regional finasiering vil gi driftsbalanse på Granby Gård.
NHO har tatt initiativ overfor regjeringen for å få endret dagens eiendomsskatt. I et intervju i Adresseavisen med ordfører i Snillfjord om denne saken, stiller han spørsmål ved verdiskapninga i lokalsamfunnet av vindkraft dersom det ikke blir eiendomsskatt på vindmøller.
Etter avtale besøkte jeg Selbyggen på fredag for å gi en kommentar til saken, og jeg er helt klar på at de lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til rådighet både når det gjelder vind- og vannkraft, må få sin del av verdiskapningen. Skal vi  bidra til «storsamfunnet» med våre naturressurser, er det innlysende at dette må kompenseres.
Grunneierene må få sin andel, men også kommunen må få kompensert for naturinngrep som berører naturområder som allmennheten bruker til rekreasjon. Gjennom økte inntekter til kommunekassen, vil innbyggere få noe igjen i form av gode kommunale tjenester.
Jeg tok tidlig i forrige periode initiativ til å få ryddet opp i små legater med formål som var «foreldet». De fleste legatene ble sammenslått til et større «velferdslegat», men ett ble videreført slik det opprinnelig var på grunn av innspill fra etterkommere.
Til dette legatet hører også en liten sum som er avsatt til stell av gravsted. Etter samtale med saksbehandler, ble vi enige om å kontakte revisor for å få gode råd om hvordan vi skal gå fram for å få avsluttet dette. Det er mange år siden noe er utbetalt, og selv om det bare gjenstår en liten sum, må vi forsikre oss om at alt gjøres riktig.
På slutten av dagen kom varaordfører innom. Det er nyttig å treffes og ha god tid. I en travel hverdag for begge, skjer kommunikasjonen ofte gjennom telefon eller epost.
Han hadde deltatt på befaring om biovarme sammen med skogeierlaget, og fått informasjon om at vi kan søke om midler til utredninger. Det kan være aktuelt å benytte biovarme i sentrum, og i forbindelse med utarbeidelse av sentrumsplan, må dette vurderes.

Kommende uke er det få avtalte møter så langt, og en dag har jeg faktisk avsatt til å ta ut en fridag. Med mange store saker til behandling i kommunestyremøte i juni, er det behov for tid til forberedelser, så noen timer på kontoret kommer godt med denne uken også.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: