Mai går mot slutten.

Våren, når alt våkner til liv, er en av de fineste årstidene. I år har vi ikke hatt så mange fine vårdager, men trærne er blitt  grønne, mye av snøen har forsvunnet, og sjøen fylles sakte men sikkert opp. Selv om temperaturen de siste dagene har vært ned mot + 5 grader, gir uansett alle vårtegn forventning om varme sommerdager.

Tirsdag hadde hovedutvalg for bygdautvikling møte i rådhuset, og representanter fra posisjonen møttes litt før møtet på mitt kontor. De skulle behandle en sak om tildeling fra næringsfondet. Der var det innstilt på at det meste skulle deles ut i dette møtet, mens gruppa ønsket som før, å ha noe igjen til utdeling i høst. Resulatet ble at de reduserte noen tilskudd i denne omgang.
Vi har en fantastisk fin arrangementsarena på Årsøya. De siste ti åra er det laget en infrastruktur med blant annet sanitærbygg, paviljong og veier som gjør at det er mulig å avvikle både små og store arrangementer der.
Tirsdag var ledelsen i Agrisjå på Stjørdal invitert for å få en omvisning på øya. Området de disponerer på Stjørdal, begynner å bli trangt, og de ser seg om etter alternative muligheter. Noen av dem hadde sett på området tidligere, og de konkluderte med at dette var et høyst aktuelt messeområde. Det kan bli et litt annet innhold i en mulig messe i Selbu, men det så de på som en mulighet for å få fornying, samtidig som messa må beholde sitt særpreg. Dette er uansett ikke aktuelt før i 2014, og de varslet at en avgjørelse vil bli tatt tidlig på høsten i år.
Vi har nå engasjert en prosjektleder for å selge «øya» til potensielle leietakere. Dersom flere oppdager dette unike området, tror jeg nok vi kan få økt aktivitet der i framtida.
Jeg rakk så vidt innom kontoret en tur for å ta unna litt post, før jeg dro til Orkdal på styremøte i Trønderenergi. Der hadde vi blant annet konsernrapport pr. 30/4 til behandling. Fremdeles er det lave energipriser, noe som selvsagt gir utslag på resultatet. Vi vet at energiprisene varierer mye over tid, så det er vanskelig å lage relativt sikre prognoser for et årsresultat.
Etter styremøtet var det generalforsamling og eiermøte. Jeg var til stede på begge møtene, og rådmannen møtte i tillegg. Det er nyttig at flere får godt innsyn i selskaper vi er medeiere i.

Onsdag ble et møte i revisjonsutvalget i Trønderenergi avlyst. Dette gjorde at jeg fikk noen timer til disposisjon på kontoret. Der fikk jeg ferdigstilt et innlegg jeg skal ha på fagkonferansen for Kontroll og Tilsyn i Trondheim den 6. juni, og lest epost som jeg har «lagt til side».
Blant annet har jeg fått tilsendt en NIVI-rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Trøndelag. Denne beskrev status for de ulike interkommunale samarbeidene, og viste også hvor mange og hvilke samarbeidskonstellasjoner de ulike kommunene deltar i. Hver kommune deltar i mange ulike samarbeider, noe som også fører til mange møter og dermed bruk av menneskelige ressurser.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag uttalte seg forleden til NRK om interkommunalt samarbeid og de ressurser som brukes til å administrere dette. Flere har tolket han slik at interkommunalt samarbeid generelt medfører økte kostnader, som en følge av at dette også må styres. I møtet vi hadde i kommunen  i forbindelse med hans «blikjentrunde», spurte vi om hans holdning til interkommunalt samarbeid. Vi fikk da bekreftet at hans mening er at vi bør konsentrere samarbeidet slik at vi får mer faste partnere. Dette er helt i tråd med tidligere fylkesmann sitt budskap til kommunene. De bidrar fortsatt med  skjønnsmidler til å få etablert samarbeid mellom kommuner på områder de mener det er fornuftig. Dette gjelder nå spesielt på områder som berøres av samhandlingsreformen, og områder de mener blir mindre sårbare i et samarbeid. Her er barnevernet et godt eksempel.
Vår museumskoordinator stakk innom kontoret for å vise meg hvordan den nye kvernsteinsutstillinga ved bygdemuseet skal bli. Vi har flotte utstillinger på blant annet strikking og gamle drakter, og nå får vi et enda mer komplett bygdemuseum med en oppdatert kvernsteinsutstilling.
Når vi nå forhåpentligvis får på plass et lenge etterspurt skilt som viser veg til bygdemuseet fra FV 705 nordfra, vil vi nok få enda flere besøkende på museet.
Ellers ble det tid til samtaler med rådmann og etatsjef bygdautvikling om status i saker som skal komme til politisk behandling. Blant annet gjelder det en uttalelse til Brofossrapporten som tar for seg framtidige driftsvilkår for vekstbedrifter. Vi har en kommunal vekstbedrift, Selbu-Trykk, som dette har stor betydning for. Jeg fikk bekreftet at saken vil komme til behandling i hovedutvalget før høringsfristen.
På slutten av dagen deltok jeg på aktivitetsdag for eldre. Den ble arrangert av Selbu frivilligsentral i samarbeid med FYSAK, Selbu Pensjonistforening og Rådet for eldre og funksjonshemmede. De hadde lagt opp to trimruter. I den lengste var det poster med tall som skulle krysses av på bingoark, og kortløypa var lagt opp som en natursti med spørsmål fra ulike emner. Jeg gikk kortløypa sammen med en av pensjonistene, og sammen med de 20 – 30 fremmøtte, fikk jeg servert kaffe og kake i trivelig sosialt lag med premieutdeling.
Vi har mange i Selbu som gjør en stor frivillig innsats for å skape sosiale møteplasser. Det er av uvurderlig betydning i det forebyggende helsearbeidet. Takk til alle som bidro til ei fin stund!
Onsdag kveld var det styremøte i Selbu Arbeiderparti. Jeg er bare tiltredende medlem, men prøver å møte hver gang jeg har anledning. Vi drøftet aktuelle saker som skal behandles politisk i den nærmeste framtid, planla et åpent møte om pendling og bosetting, og ble oppdatert på kursing i kommunepartiene i regionen.
Nominasjonsprosessen fram mot kommende stortingsvalg er også så vidt begynt. Kommunepartiene skal komme med forslag på kandidater før den 10. juni, og i kommende uke skal det være møte i vår region, som består av kommunepartiene i Selbu, Tydal, Røros og Holtålen. Målet er at vi skal samle oss om en kandidat som vi vil arbeide for å få langt opp på lista, helst på sikker plass.
Det er nyttig å delta både i styremøter og medlemsmøter i partisammenheng. Der møter vi andre enn de vi samarbeider med i kommunestyre og kommunale utvalg, og får innspill og tilbakemeldinger som er verdigfulle å ha med seg når beslutninger skal fattes.

De to neste dagene er det samling for ordførere og rådmenn i Sør- og Nord-Trøndelag på Rica Hell, og i helga skal jeg være med i sekretariat på Selbucupen i handball. Over 160 lag skal spille kamper i Bellområdet i helga, og jeg ser fram til å se mye god handball.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: