Ei fin ferieuke er over.

Ei fin ferieuke på Mallorca sammen med familien er over. Nok en gang må jeg minne meg sjøl om hvor heldig jeg er. Både  jeg og resten av familien er friske, og vi har et godt samhold. Hva betyr det da om politiske saker i blant kan føles vanskelige, og at en får noen «velrettede spark» som kan oppleves urettferdig?

Etter en lang kveld med kommunestyremøte mandag i forrige uke, dro vi heimefra til Værnes allerede kl. 04.30. Det ble lite søvn etter et langt kommunestyremøte, der den største og viktigste saken var bygging av eldreboliger. Flertallet gikk for den løsningen jeg mener var den beste av de tre alternativene som var framlagt. Med noen tilleggsforslag om blant annet ny sak før endelig utforming og ferdigstillelse et år før forslaget fra rådmannen, ble det et solid flertall for 16 nye omsorgsboliger.
I møtet vedtok vi også endelig avtale med Helse Midt-Norge om ambulansestasjon sammen med ny brannstasjon. Dette vedtaket gjør at brannvesenet kan flytte ut av midlertidige lokaler på et område som er viktig for å få en god utvikling av sentrum.
Tilleggsbevilgninger ble det også til utbedring av en sving på fylkesveg 967, samtidig med at det foregår utbedringsarbeider der, og bygging av noen nye parkeringsplasser ved Selbu Videregående skole. Dette vil også gi en ny handballbane til avviklingen av Selbucup. Det er uheldig at en får flere slike tilleggsbevilgningssaker utenom den ordinære budsjettbehandlingen, men det er også viktig å benytte de muligheter som dukker opp.
Når det gjelder ny brannstasjon, måtte vi uansett ha funnet en permanent løsning for denne. Når den da kan samlokaliseres med en ambulansestasjon som vi har en leieavtale på, blir dette en rimeligere løsning for oss.

Vel heime fra ferie, var det over 80 uleste eposter. Jeg åpnet ikke post den uka jeg var borte, men hadde selvsagt en fraværsmelding på at varaordfører kunne kontaktes i mitt fravær. Han hadede heller ikke hatt mange henvendelser, men holdt taler både på dagtid og kveldstid den 17. mai. Det er greit å ta fri når en vet at en har en stedfortreder som tar over ansvaret.
Mange aviser og et nummer av Selbyggen var kommet ut mens jeg var borte. Lokalavisen er det første jeg går igjennom når jeg har vært borte en periode. Denne gangen var det flere saker som jeg ikke helt kjente meg igjen i.
Ordfører i Tydal var intervjuet om lokalisering av forvalter for verna områder. Han uttalte der, som han tidligere har gjort, at han var skuffet og overrasket over at jeg ikke ville ha med Hyllingsdalen – Skarsfjella i det lokale verneområdet sammen med Sylan og Skarvan – Roltdalen. Han skrev imidlertid sjøl under på en henvendelse til departementet i desember 2011 der vi, sammen med ordfører i Stjørdal og i Meråker, gikk inn for at bare de to områdene skulle forvaltes av samme styre. At han har endret mening er legitimt, men å være skuffet over at vi andre fortsatt mener det samme som vi gjorde da henvendelsen til departementet ble sendt, er noe mer uforståelig. Det hadde vært bedre å tilstå, også overfor media, at han har endret syn og avstå fra å være overrasket over at andre holder fast på det vi opprinnelig ble enige om.
Lokalavisen som dekker begge våre kommuner, og som bør kjenne de ulike syn vi har på denne saken, kunne kanskje ha hatt intervju med oss begge, men selvsagt er de i sin fulle rett til å vinkle saken slik de måtte ønske det. Siden jeg ikke har fått uttale meg om saken, skrev jeg tirsdag kveld et innlegg til «Min mening» i Selbyggen om saken. En slik urettferdig «anklage» kan jeg ikke la være å kommentere.
I siste formannskapsmøte hadde vi eierskapsmeldingen for SIFA oppe til behandling. SIFA kan for året 2011 vise til et langt bedre resultat enn de har hatt på mange år, noe som selvsagt også er positivt for kommunen. Vi er medeiere i bedriften, og vi eier det bygget der de driver virksomheten sin. I formannskapet fattet vi et vedtak om at  kommunen i samråd med bedriften kan vurdere å selge seg ned på eiersida. Det går tydelig fram fra artikkelen i Selbyggen at daglig leder har mistolket dette, siden han kommenterer at forslaget er greit dersom kommunen ikke har interesse av bedriften.
Intensjonen med vedtaket er selvsagt det motsatte, ellers hadde vi ikke tatt med at det skal skje i samråd med bedriften.
Vi har nettopp gjort det samme for ASTI, der vi også var deleiere, siden de ønsket seg en mer aktiv industriell eier. Der stilte vi noen av våre aksjer til ”disposisjon”, for å imøtekomme bedriftens ønske.
Kommunen får aldri god nok kompetanse på alle de områder våre bedrifter trenger bistand til utvikling på. Derfor kan det være aktuelt å bidra også overfor SIFA på samme måte som for ASTI.
Denne saken blir kommentert av ansvarlig journalist i kommende ukes utgave av Selbyggen. Jeg setter stor pris på at jeg når fram med korrigeringer av slike åpenbare mistolkinger.
Lederen i Selbyggen omhandlet denne gangen kommunenes forhold til Selbu Næringsforum. Der ble det slått fast at vi hadde delegert politisk og administrativt ansvar til Næringsforumet. Ansvar kan selvsagt ikke delegeres, og politisk har vi til behandling de samme sakene som vi ville ha hatt, om vi hadde hatt vår egen næringskonsulent.
Det stilles også spørsmål ved om hva samarbeidsavtalen har ført til for medlemmene i Næringsforumet. Dette foreligger det en relativt fersk undersøkelse på, siden begge parter nå jobber med en evaluering av samarbeidet. Resultatet av dette er imidlertid at de fleste medlemsbedriftene er fornøyd med samarbeidet.
I kommunen skal vi snart behandle en forvaltningrevisjonsrapport som en del av vårt evalueringsarbeide. Blant annet med bakgrunn i denne, vil vi ta stilling til om vi vil forlenge samarbeidsavtalen.
Det er tydelig at lederen i Selbyggen ikke kjenner til hverken medlemsundersøkelsen eller vår revisjonsrapport, så rådmannen vil i nærmeste framtid kontakte lokalavisen for å få fram noen faktaopplysninger som mangler.
Selbyggen hadde denne gangen to reportasjer fra lokale bedrifter. Det er flott at vi sammen kan få informert om alt det positive som skjer i næringslivet på tross av finanskriser som rammer store deler av verden.

Det ble sen kveld før post og aviser var gjennomgått, og tidlig onsdag morgen var det innkalt til møte i administrasjonsutvalget. Der behandlet vi blant annet fleksitidsreglement, årsmelding og tverrfaglig opplæringsplan.
I opplæringsplanen la vi etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene  inn et nytt område med IA /HMS arbeid, samtidig som vi reduserte midler til lederutvikling og omdømmebygging. Jeg presiserte imidlertid at både organisasjonene og vi politikere til enhver tid må tenke på omdømmet til kommunen, selv om det nå ikke ble spesielle midler knyttet til opplæring på området.
Vi fikk også et enstemmig vedtak på årsmeldingen, der vi etter forslag fra meg trakk fram ambisjon om til enhver tid å ha minst 10 løpende lærlingekontrakter, tiltak for å redusere sykefravær og  ferdigstillelse av sektorvise opplæringsplaner for kunne prioritere tilgjengelige midler til opplæring på en mest mulig målrettet måte.
Etter dette møtet fikk jeg besøk av leder i hovedutvalg for helse- og sosial omsorg som informerte meg om saker de hadde behandlet, og like etter lunsj gikk turen opp til Dyrdalsbakken der jeg sto for den offisielle åpningen av et signalbygg som arkitektstudenter ved NTNU har satt opp som en del av sin masteroppgave.
Mange hadde møtt opp på denne fantastisk vakre utsiktsplassen, og bygget er utradisjonelt og spesielt utformet. Jeg synes det er moro at studentene valgte Selbu for sin oppgave, og verdigfull kontakt er knyttet mellom kommunen, NTNU og stedlig næringsliv, som også har bidratt med prosjektet. Bygget vil nok bli omdiskutert, men dette var også noe av hensikten fra studentenes side.  Håper mange vil besøke stedet nå som før, og med denne nye attraksjonen, tror jeg at det vil bli enda flere som tar turen dit opp.
Den nye fylkesmannen i Sør-Trøndelag er nå ute på en «blikjentrunde» i kommunene. Onsdag fikk vi besøk av fylkesmannen og en ansatt fra hans stab. Vi hadde på forhånd blitt bedt om å si noe om næring og sysselsetting, og vi sjøl hadde laget oss en agenda med blant annet FV 705 ,  boligbygging, arealforvaltning med evt. konfliktområder, miljø, sentrumsutvikling og interkommunalt samarbeid.
Vi informerte om næringslivet i kommunen, og tok spesielt for oss skog med manglende satsing fra statens side på midler til kultivering, skogsbilveger  og problemet med at de relativt lave prisene på skogsvirke ikke stimulerer til avvirkning. Vi snakket også om jordbrukets betydning og den utviklinga vi ser der i forhold til bruksrasjonalisering.
I forbindelse med sentrumsplanlegging benyttet jeg nok en gang anledningen til å fortelle om avslaget på disponering av litt over et mål dyrka jord til utvidelse av gangveg til ny Mebond barnehage. Det fikk vi selvsagt ingen kommentarer på, men det er viktig at også den nye fylkesmannen får høre vår versjon av denne saken.
Etter å ha snakket sammen om det meste av det vi driver med i Selbu, inviterte vi gjestene med opp til det nye signalbygget. Fylkesmannen sa umiddelbart at han likte slike spesielle landemerker, og fikk også se den vakre bygad vår som omkranser sjøen. Fremdeles er vannstanden lav, men med varme dager nå, er snøsmeltinga i full gang.

Torsdag skal vi endelig skrive under avtalen med MOT. Vi har forlengst fattet vedtak om at vi skal starte MOT-arbeid på ungdomsskolen, og alt blir da klart slik at vi kan komme i gang fra skolestart høsten 2012. Fredag skal jeg delta på vårkonferanse i regi av KS, før jeg tar fri hele pinsehelga.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: