Snart mai.

Selv om det fremdeles ligger litt is igjen på Selbusjoen, og det er mye snø i fjellet, begynner vi å se musører på bjørka. Både kvitveis, krokus og liljer bekrefter også at våren er kommet.

Torsdag morgen startet jeg med litt kontorarbeid før internt møte om MOT. Sammen med meg var SLT-koordinator, pedagogisk konsulent og vår MOT-koordinator.
Vi har fått avtaleutkast fra MOT, og sammen gikk vi igjennom disse. Jeg fikk også en god del nyttig informasjon om hvordan MOT arbeider, og hvordan vi skal starte vårt «MOT-arbeid». I første omgang blir programmet gjennomført på ungdomsskolen, og Selbu I.L handball stiller med en informatør i tillegg til en lærer på skolen. Når vi har forankret dette godt i skolen, kan vi utvide det til lokalsamfunnet generelt.
Programmets mål er å styrke selvtilliten til elevene, gjøre dem trygge nok til å ta egne positive avgjørelser og ta vare på hverandre. For meg blir dette et arbeid for å skape trygghet og tillhørighet. På en konferanse hørte jeg en gang en ungdom, som hadde deltatt i programmet, si at han hadde fått med seg en bagasje fra sitt oppvekstmiljø som ga tilhørighet, gode opplevelser og gode minner. Denne bagasjen gjorde at han fikk lyst til å flytte tilbake som voksen.
Gode opplevelser, spenning, læring og tilhørighet betegner et godt lokalsamfunn, og trygghet er en forutsetning for å oppleve sitt lokalsamfunn slik. Dette vil MOT-programmet bidra til, og jeg ser virkelig fram til at vi kommer i gang fra skolestart høsten 2012.
Avtalen med MOT skal snart underskrives, og jeg blir MOT-leder i kommunen.
Før møtet i Innherred renovasjon på fredag gikk jeg igjennom saksdokumenter og avtalte samkjøring til Levanger.
Onsdag neste uke skal vi ha styremøte og generalforsamling i «Fra fjord til fjell AS». Vi skal da behandle saksframlegg til behandling i kommunestyrene i de fire berørte kommunene, og saksfremlegget  inneholdt beregninger på ulike bomsnitt i forhold til inntjening. Det er et omfattende dokument som legges ved saken, og selv om det er gode forklaringer på tabeller og grafiske framstillinger, tok det tid å få en god nok kunnskap til å anbefale noe til behandling i kommunestyrene.
Vegen til Selbu er relativt bra etter litt «førstehjelp» for noen år siden, men vegstandarden er ikke tilfredsstillende. Det ble allerede ved første utredning av prosjektet slått fast at et omfattende arbeid må gjennomføres for å få nødvendig standardheving. Vedlikehold og mindre strakstiltak gir ingen varig bedre veg. Aller viktigst er en oppgradering i forhold til trafikksikkerhet både for myke og «harde» trafikkanter.
Vi vet også at dersom vi vil ha bedre vei, må den brukerfinansieres. Ingen ønsker vel i utgangspunktet å betale bompenger, men for oss som har ansvar for å fatte en beslutning, blir valget om vi ønsker en oppgradering av vegen eller  ikke. Fra fylkeskommunen som er vegeier, har vi fått klar beskjed om at det ikke blir noe av prosjektet dersom vi ikke bidrar  med bompenger.
Varaordfører stakk innom kontoret, og økonomisjefen kom for å avklare tid for behandling av årsoppgjør og tertialrapporter.
Rådmannen var i et møte om etablering av tomteselskap / eiendomsselskap. Han informerte om at saken vil bli klar for politisk behandling i kommunestyret i juni. I temamøtet om bolig på onsdag var alle enige om at vi må ha dette på plass for å få fart på klargjøring av tomter. Gjeldende næringsplan har også dette som et av tiltakene som skal iverksettes.
Før jeg dro heim på torsdag ble jeg intervjuet av Selbyggens redaktør om den økonomiske situasjonen i kommunen. Også i 2011 har vi et overforbruk som må dekkes av disposisjonsfond, og det er derfor på tide at vi i 2012 har satt i gang et prosjekt for å få en totalgjennomgang av drifta på alle områder.

Fredag dro jeg til Levanger for å delta i representantskapsmøte i Innherred Renovasjon. I alt ni kommuner er med i selskapet som har som primæroppgave å hente og behandle avfall. Bunnlinja viste røde tall, noe som i hovedsak skyldes resultat i datterselskaper, men det er fortsatt mye å hente på kostnadssida ved at hver enkelt sorterer søppel slik som foreskrevet.
Selskapet skal drives til selvkost for den enkelte kommune, og rengnskapet viste at vi i Selbu i 2011 nesten har brukt opp selvkostfondet vårt. En statistikk på omfang av avfall fra de ulike kommunene, viste at mengde søppel er stor i Selbu. Vi er også den kommunen som har den største andelen av restavfall. Dette fører til en unødvendig høy kostnad. Dersom hver enkelt er mer nøyaktig med sorteringa, vil totalkostnaden reduseres og dermed også renovasjonsgebyret.
Både selskapet og kommunen må få ut mer informasjon om avfallshåndtering, og alle abonnentene må ta et større ansvar.
Valg til styret gikk greit etter at jeg, som leder i valgkomiteen, la fram våre begrunnede forslag.

Kommende uke starter med fridag på mandag og markering av 1. mai på tirsdag. Resten av uken er det flere møter og en heldag med fagsamling i regi av SLT.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: