Kaldt vårvær.

Fremdeles er det minusgrader hver natt, og det er lite snøsmelting. Selv om sola skinner, er det bare noen små leirfivler som trosser vinteren og vitner om at våren er i anmars.

Mandag morgen startet med en samtale med sektorsjef BU om saker de har behandlet og om saker jeg forventer kommer til behandling i førstkommende formannskap.
Sammen med daglig leder i Selbu Næringsselskap gikk jeg igjennom utkastet til protokoll fra styremøtet før helga, og jeg avtalte med daglig leder i Værnesregionen hvor uttalelsen på lokal forvaltning av snøscooter bør sendes. De sender den til begge fylkeskommunene, Miljø og Energikomiteen i Stortinget, til USS og til politiske partier. Jeg sender den til lokale medier i Neadalen, og oppfordrer de andre medlemmene i RR til å sende det til «sine» lokale media. Håper vi når fram med å få mer lokal råderett på dette området. Jeg er trygg på at lokale myndigheter vil håndtere dette på en god måte om vi får mer ansvar.
Både Selbyggen og Nea Radio er flinke til å følge opp saker, og en reporter fra lokalradionen kom innom allerede på formiddagen.
Valgkomiteen i Innherred Renovasjon har lagt ned mye arbeid for å få på plass et godt kvalifisert styre etter at vi trakk ut noen som ble på valg. Siden valgperiodene ble endret fra fire til to år, sto alle styremedlemmene på valg samtidig. Trekning er  nedfelt i selskapsavtalen fra første gang det skulle være nytt valg til styret, og vi besluttet derfor å gjøre det på den måten. Etter trekning valgte vi å erstatte tre styrerepresentanter. Vi fikk like før påske inn forslag på kandidat fra en eierkommune, slik at vi nå har et enstemmig forslag som er sendt ut sammen med resten av dokumentene til representantskapsmøtet.
Som leder blir jeg eneste representant fra valgkomiteen i det møtet og jeg ble onsdag ferdig med å skrive ned min redegjøring for valgkomiteens arbeid.
Det er flere forhold vi anbefaler representantskapet å vurdere. Blant annet står det i vedtektene at en skal søke å få med alle eierkommunene i styret eller som varamedlemmer. Ved sammensetting av et styre må en ta hensyn til kompetanse, kjønn og litt til alderssammensetting. Dette kan være vanskelig å forene med at alle eierkommunene har gode grunner for at nettopp de skal være representert.
I tillegg vil vi be representantskapet vurdere om det skal være maksimumstid som styremedlem.
Etter lunsj var planutvalget innkalt til informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel. Det er kommet inn 138 private forslag, noe som tyder på stort engasjement og kjennskap til at planen er under revidering. De fleste forslagene er områder for fritidsbebyggelse, men det er også noen boligområder, masseuttak, diverse tiltak ved Selbuskogen Skisenter og småbåthavner. Det videre arbeidet i administrasjonen er nå konsekvensutredninger på tiltak før rådmannens forslag legges fram.
Et åpent møte vil bli arrangert i tillegg til at «plankontoret» flyttes ut til steder i bygda der folk kan treffe saksbehandlere og politikere.
Når det gjelder muligheter for boligbygging, vil administrasjonen foreslå boligfelt enkelte steder, muligheter for spredt boligbygging og forslag til boligklynger. Dette vil bidra til at det avsettes arealer til boligformål i alle kretser. Boligklyngene kan inneholde fra tre opp til ti tomter alt etter beskaffenheten på arealet, og er en ny måte å tenke boligbygging på, som vi har fått ideen om fra Buskerud fylkeskommune.
Så langt er det gjort et godt arbeid fra administrasjonens side, og jeg er trygg på at vi vil få et godt grunnlag for beslutning når vi har gått alle rundene som plan- og bygningsloven pålegger oss.
Etter planutvalgsmøtet sendte jeg over et par uttalelser jeg har skrevet til vår styrerepresentant i USS. Det gjelder lokal forvaltning av snøscooterbruk og sammensetting av styrene for verna områder. Det skal være landsmøte i USS torsdag og fredag denne uken, og i tillegg til landsstyrerepresentanten, møter varaordfører og en representant for hovedutvalg for bygdautvikling fra Selbu. Jeg har deltatt i disse møtene tidligere, og det er også i år mange interessante tema, men med så mange deltakere, vil vi uansett bli godt oppdatert på aktuelle saker.
Den 2. mai skal vi ha styremøte i selskapet»Fra fjord til fjell AS». I den forbindelse sendte jeg over til daglig leder noe jeg ønsker skal utredes i saksfremlegg som skal behandles i styret, før det sendes til de berørte kommunene for politisk behandling.

Tirsdag dro jeg til Trondheim for å delta i møte i revisjonsutvalget i Trønderenergi. Der gikk vi igjennom årsrapport og årsregnskap som vil komme som sak til styret førstkommende mandag og fikk mer informasjon fra økonomisjef og revisor.
Etter at det møtet var slutt, dro jeg til Pirsenteret i Trondheim for å avvikle generalforsamling i SIVA Eiendom Selbu. Det er et selskap der kommunen eier 1/3 og SIVA 2/3. Selskapet eier lokaler i Selbu og i Snåsa som leies ut til Kjeldstadkonsernet.
Deler av kvelden heime ble brukt til å lese gjennom utkast til avtaler som er kommet fra MOT. Vi har vedtatt å bli MOT-kommune, og avtaler må underskrives i vår. I slutten av april skal vi ha et internt møte med egne ansatte som skal ha en rolle i dette arbeidet, før en representant for MOT inviteres hit.

Vi er med i Blilyst som er et utviklingsprogram for 6 innlandskommuner i Sør-Trøndelag. De skal ha styremøte i Selbu på fredag, og vi er invitert til møtet. Onsdag morgen hadde vi et formøte der vi snakket om våre forventninger, hva som kan skje etter 2014 når inneværende programperiode løper ut, felles prosjekter for alle medlemskommunene og litt om innhold og forslag til nytt program.
Dette sammenfattet jeg i løpet av dagen i et skriv som jeg sendte over til daglig leder i Blilyst.
I løpet av dagen ble jeg oppringt av en «kulturperson» i kommunen som har planer om å lage en historisk film. Det var ønskelig at jeg ble med på et bilde som skal brukes i presentasjonen av prosjektet. Sammen med han og innleid filmprodusent ble det tatt bilder med et flott utsyn over bygda som bakgrunn.
Mange eposter ble gjennomgått, fakturaer attestert og nye avtaler ble inngått om møter og konferanser.
Vi har fått oppfordring om å arrangere aktiviteter for eldre på verdens aktivitetsdag den 10. mai. Dette er et initiativ i forbindelse med at 2012 er det Europeiske året for aktiv aldring. Frivilligsentralen har sammen med eldreråd og pensjonistforening vedtatt å utsette aktivitetsdagen til den 30. mai. Dette på grunn av at pensjonistforeningen skal markere frigjøringsdagen den 8. mai, og at det i tillegg skal være «husker du-show» den 11. mai.
Eldreråd, pensjonistforening, kulturansvarlig i kommunen, FYSAK-ansvarlig og leder i Selbu Frivilligsentral har hatt møte, og etter å ha lest referatet, er jeg trygg på at det blir et flott aktivitetsarrangement.
Kvelden heime ble brukt til å starte forberedelsene til formannskapsmøtet kommende tirsdag. Der skal vi ha en sak om innspll til program for utredningene om vindkraftprosjektene som planlegges i Selbu. Jeg er innhabil ved behandlingen av programmet for Trønderenergi sitt prosjekt, og vil selvsagt ikke delta i hverken gruppemøter eller behandling i formannskapet, men det hindrer meg ikke i å skaffe meg kunnskaper om saken.

De siste to dagene denne uken er det bare et par små møter, men med mange avtaler på blokka i tiden framover, er det godt å ha litt tid på kontoret. Det gjør at jeg kan ta fri fra politisk arbeid enkelte kvelder.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: