Påskeferie.

Etter lang tid med regn, har vi de to siste dagene fått snø . Håper dette kan redusere vanntilførselen til Selbusjøen, som fredag manglet bar 1 cm på å være full.

Trorsdag var det som vanlig mange eposter med invitasjoner og henvendelser som må følges opp og besvares.
Fra administrasjonen fikk jeg utkast til brev som skal sendes fylkets trafikksikkerhetsutvalg om utbedring av FV 967 til Flønes. Med noen små endringer godkjente jeg dokumentet der vi søker om trafikksikkerhetsmidler. Gjennom politisk kontakt i fylkeskommunen har jeg fått beskjed om at det uansett ikke blir bevilget i 2012, men at vi kan søke i 2013. Derfor valgte vi nå å sende en forhåndsmelding om at søknad vil komme. Siden det pågår vegarbeid der i år, vil vi vurdere muligheten for forskuttering. Det er både rasjonelt og kostnadsbesparende å ta bort en farlig kurve samtidig med at det pågår annet arbeid på samme strekning.
Vi skal snart ha nytt styremøte i «Fra fjord til fjell AS». I den forbindelse tok jeg kontakt med daglig leder som stakk innom kontoret for å oppdatere meg på arbeidet så langt med saksfremlegget. Det haster med å få vedtak i berørte kommuner om videre framdrift, og i kommende styremøte er målet å godkjenne et forslag til saksframlegg til kommunestyrene.
I siste møte i regionrådet i fylkeskommunen fikk jeg tilslutning til at det skal lages en uttalelse om lokal forvaltning av snøscooter. Siden det var jeg som stilte spørsmålet, fikk jeg ansvar for å utforme et forslag. Torsdag laget jeg et utkast som jeg sendte til alle representantene i regionrådet for tilbakemelding.
Vi har nå fått endelig avklaring på at vi har fått anbudet på ambulansestasjon. Det er selvsagt tatt forbehold om utfallet av den politiske behandlingen i kommunestyret, noe vi vil få framlagt i maimøtet. Bygget skal romme brannstasjon i tillegg til ambulansestasjonen som vi skal leie ut.
Brannstasjonen er i dag i de gamle lokalene som NSB brukte, og i forbindelse med sentrumsutviklinga må dette området, helt opptil FV 705, kunne disponeres til langt mer attraktive formål .  I tilknytning til lokaler for «blålysetatene» skal vi ha nye omsorgsboliger, og stasjonen må være ferdig innen utgangen av 2013.
Etter lunsj var politikere og ledelse ved skolene i Selbu og Tydal invitert til et informasjonsmøte om utredning av felles PPT i Værnesregionen. Regionrådet ga i fjor klarsignal til å gå videre med et forprosjekt, og det vi fikk framlagt, viser at det er gjort et godt arbeid.
Skolelederne som var til stede i møtet, uttrykte skepsis til en ny organisering. Den tjenesten vi har i dag sammen med Tydal, fungerer godt, og de fryktet at den nye organiseringen vil gå på bekostning av nærhet og stabilitet. Vi fikk bekreftet at arbeidet som er lagt ned så langt, uansett har vært nyttig for de ansatte. De har hatt tema på arbeidsmøtene som de har bruk for uavhengig av hvem de skal samarbeide med.
Saken skal til arbeidsutvalget i Værnesregionen først. Dersom AU (rådmennene) anbefaler det, kommer det til regionrådet. Blir det vedtatt der, går saken til de fem kommunestyrene som har deltatt i forprosjektet.

Siste dag før påskeferien var for min del på fredag. Som vanlig var det post og saker som skulle behandles, og det ble litt tid til å rydde i epost og i papir på skrivebordet.
Vegen til Draksten var ikke brøytet før skolebussen skulle gå på torsdag, og elevene kom for sent på skolen. Jeg og flere andre fikk meldinger om dette i tillegg til at det var skrevet noen kommentarer på facebook. Sjøl er jeg ikke på facebook, og tror heller ikke jeg ønsker å være der før jeg slutter som ordører. Selvsagt leser jeg kommunen sin side, og blir også varslet dersom det er noe jeg bør svare på. Når henvendelsene ikke er anonyme, gir jeg tilbakemeldinger, noe jeg også gjorde både torsdag og fredag.
Etter påske vil jeg skaffe meg kunnskap om hvor mange timer elevene har gått glipp av som en følge av at de har kommet for sent. Det er selvsagt ikke tilfredstillende at bussen ikke kommer frem, men med så ekstrent vær som vi i blant har, er nok dette noe en må påregne.
Dårlig vedlikeholdte fylkesveger med grusdekke har vi flere steder i kommunen, og dette prøver vi å få en bedring på med å komme med innspill til Statens Vegvesen og fylkeskommunen.
Jeg fikk telefon fra NRK som ønsket en kommentar på vegstandard sett opp imot nedleggelse av skolen i Dragsten. De hadde også intervjuet en av mine politikerolleger fra Frp. Hovedutvalg for oppvekst vil nå få framlagt en rapport som vil belyse blant annet skyssopplegg, økonomi og de sosiale og pedagogiske sidene ved det nye skoletilbudet.
Etter arbeidstid på fredag traff jeg en innbygger fra Renå ytterst i Sjøbygda. Vegen dit var stengt et par dager tidligere i mars, og fremdeles kommer verken buss eller tankbil fram. Ungene kan nå kjøres med bil forbi rasstedet slik at de kommer til skolen.
Vegstandarden er ikke god nok, og med så ustabile og ekstreme værforhold som vi har hatt flere ganger i vinter, blir det ekstra store utfordringer.
Fredag før lunsj stakk leder i hovedutvalg for Helse og Sosial omsorg innom kontoret. Selv om vi har gode tjenester, er det selvsagt også utfordringer. Spesielt vil det vise seg med det utviklingsprosjektet har satt i gang. Arbeidsgrupper er satt ned for å se på ressursbruk og tjenestenivå, og rapporten fra RO – senteret vil også være med å danne grunnlaget for beslutninger som må tas for å få ei drift som er tilpasset inntektsnivået vårt.
Selbu Bondelag inviterte meg sammen med styret til lunsj på Myrstad fredag klokken tolv. De hadde en påskeaksjon og delte ut egg og «Selbu Blå» – ost til kunder som kom innom. Hensikten med aksjonen er å informere folk om viktigheten av matproduksjon og de utfordringer som landbruket har. Med mange sentrale krav, har det blitt ei svært kapitalkrevende næring, og de viste også til en langt lavere inntektsutvikling enn i samfunnet for øvrig.
Utfallet av de kommende landbruksforhandlingene har stor betydning for om vi klarer å opprettholde ei næring som er avgjørende for aktivitet og bosetting i distriktsnorge.

Nå er det påskeferie, og jeg ser fram til rolige dager med familie og spesielt med barnebarn. Håper det blir noen fine dager, slik at alle får ladet batteriene til ny innsats over påske.

GOD PÅSKE!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: