Fin langhelg.

Etter noen ekstra hektiske dager, var det godt å ta langhelg. Fredag var ikke været det aller beste, men resten av helga fristet i høyeste grad til uteaktiviteter.

Torsdag startet jeg med å attestere fakturaer, gå igjennom saker i saksbehandlingssystemet og behandle post.
Sammen med de andre i flertallsgruppa, hadde jeg gruppemøte den siste timen før formannskapsmøtet starte. Siden jeg har vært borte fra kontoret noen dager, ble selv korte møtepauser i løpet av dagen, brukt til kontorarbeid.
I gruppemøtet gikk vi igjennom saklista og informerte hverandre om innspill vi hadde fått. Det eneste avviket fra innstillingen som ble varslet, var en oppfordring i tilknytning til en delingssak om å tillegge hensynet til bosetting sterk vekt ved valg av kjøper. Bare to representanter i planutvalget støttet dette forslaget som resten ikke mente hørte heime i behandlingen av saken etter plan & bygningsloven.
Det er formannskapet som fungerer som planutvalg, og vi satte dette møtet først, på grunn av at jeg hadde avtalt tid med noen som ønsket å være til stede som tilhørere på den tidligere nevnte delingssaken. Saken er behandlet etter jordloven i hovedutvalg for bygdautvikling, der flertallet gikk inn for å tilrå salg. Behandlingen etter plan & bygningsloven ble på bakgrunn av dette enstemmig, med tilleggsforslaget som ble nedstemt.
Oppstart av reguleringsplan for nytt renseanlegg i Innbygda sto også på saklista. Dette ble enstemmig som innstillingen fra rådmannen. Det er midler på årets budsjett til å bygging av anlegget, så jeg håper vi nå får fortgang på planarbeidet.
Planansvarlig ved etat bygdautvikling informerte om framdrift på ulike plansaker. I forbindelse med at en ansatt er ute i permisjon, er det inngått avtaler om kjøp av tjenester til planarbeid med eksterne firma. Kommuneplanens arealdel er det største arbeidet vi er i gang med, i tillegg til reguleringsplaner for et boligområde i sentrum og et par andre mindre områder.
Formannskapsmøtet startet med referatsaker og informasjon fra min side om ulike møter jeg har deltatt i. Det ble en relativt lang seanse med mange innlegg og spørsmål knyttet til » Fra fjord til fjell», kulturtiltak, LVK og lokal forvaltning av verna områder. Selv om det ikke skal fattes vedtak i disse sakene, er det nyttig for meg å få noen tilbakemeldinger. Jeg ønsker også at formannskapet til enhver tid skal være oppdatert på det jeg får av informasjon mellom møtene.
I Værnesregionen er flere kommuner i gang med å innføre papirløse møter. Fra IT-avdelingen fikk vi informasjon om dette, og det ser ut som om de fleste velger en løsning med iPad. Vi ba om at det må legges fram en sak slik at vi kan ta stilling til om vi skal gå bort ifra bruken av papir i møtene, og hvordan vi i tilfelle skal løse dette. Fra sekretæren fikk vi innsyn i kostnadene med papirhåndtering. Det ser ikke ut til at vi har så mye å hente økonomisk på en omlegging siden utskrift og utsending ikke gjelder så mange representanter, og at ikke alle vedlegg skrives ut.
Som vedtakssaker sto vedtektsendringer både i Innherred renovasjon og IKA-Trøndelag. Endringene i begge disse selskapene skyldtes sammenslåingen av Innerøy og Mosvik kommuner, og er ingen kontroversiell sak. Uansett må slike endringer behandles i kommunestyret.
Endelig er det satt i gang arbeid med å klargjøre de foreløpig tre siste tomtene i Fuglem boligfelt. I torsdagens møte hadde vi en sak på fastsettelse av tomtepriser. Det er relativt høye opparbeidelseskostnader, så med selvkost kom vi høyere i pris enn i Molia der vi også økte prisen ut over dette. Vi har fått signaler fra private utbyggere om at vi ikke bør prissette kommunale tomter så lavt at private ikke ser seg råd til å opparbeide sine områder. På Fuglem har det i lengre tid vært etterlyst byggeklare tomter, og prisen vi bestemte oss for, skulle heller ikke være urimelig i et flott beliggende boligområde. Håper at vi med den nye arealplanen kan få utvidet dette feltet og samtidg se på muligheten for en bedre adkomst.
Rådmannen har utarbeidet et forslag til plan for det vedtatte økonomiutvklingsprosjektet. Denne ble vedtatt som foreslått, og til formannskapet som er styringsgruppe, ønsker vi å ha en tilbakemelding fra arbeidet i hvert møte. Dette er et omfattende arbeid som starter i 2012, men som skal legge grunnlaget for en bedre økonomistyring i framtida.
Den saken som ble mest diskutert, var nye kommunale forskrifter for vann- og avløpsgebyrer. Dette var behandlet i hovedutvalg for bygdatuvikling, men i formannskapet dukket det opp flere sørsmål, som vi ønsket en nærmere utredning på. Det gjaldt blant annet bruk av vannmålere og endringer på ansvarsforhold på ledninger mellom kommune og abonnent. Siden vi skal ha et nytt formannskapsmøte før neste kommunestyremøte, ble denne saken utsatt.
Ledere i avdeling for regional uvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune var samlet på Selbusjøen Hotell & Gjestegård. Dit var vi invitert til dialog, og formannskapet deltok sammen med rådmann, sektorsjef BU og leder for plan, bygg og landbruk.
Selv om de fleste kjenner Selbu relativt godt, startet jeg med å vise en presentasjon av bygda.
Fra administrativ side i kommunen, var samferdsel, boligbygging og kultur sentrale tema. Vi har muligheter til å søke på regionale utviklingsmidler gjennom Blilyst og direkte til fylkeskommunen. Som hovedregel er det ikke mulig å få finansiering fra begge til samme formål. Ved større prosjekter kan en likevel  søke på deler av tiltak til begge «pottene», og vi viste til konkrete søknader fra kommunen for å få tilbakemeldinger på hvordan disse vil bli behandlet.
Vedtak i fylkestinget om at utbedring av Stigamelene skal forsøkes igangsatt  før prosjektet » Fra fjord til fjell» er klart, ble det bekreftet at fylkesadministrasjonen skal innarbeide i sine planer.
I 2011 startet et utbedringsarbeid på FV 967 til Flønes som skal fullføres i 2012. Der ønsker vi å få med en trasèendring. Siden dette ikke er tatt med i det opprinnelige prosjektet, fikk vi ingen lovnad om at fylkeskommunen vil delta i finansieringen her. Dette vil vi selvsagt jobbe videre med.

Fredag tok jeg fri fra kontoret, men svarte på telefoner. Nea Radio ringte som vanlig etter formannskapsmøte for å få kommentarer på de sakene vi behandlet. Dette setter jeg stor pris på. De bidrar gjennom dette forhåpentligvis til å øke interessen for politisk arbeid, og jeg benytter alltid anledningen til å informere mest mulig i tilknytning til sakene når jeg først er «på radioen».
I helga har Peder Morset folkehøgskole arrangert Pmf- leker på Selbuskogen skisenter. Jeg skulle gjerne ha vært der en tur, men med mange private gjøremål og besøk i helga, ble det umulig å få inn i timeplanen.
Søndag kveld dro jeg til Selbuhallen for å se på 1. divisjonslaget vårt som spilte kamp mot Årstad. Det var fullt liv på tribunene med konkurranse mellom aldersbestemte lag om hvem som heiet mest. Kampen endte med stor seier til Selbu, noe heiagjengene kanskje kan ta sin del av æren for. Spillerne setter i alle fall stor pris på aktive tilskuere.

Kommende uke er det «fullt kjør» de to første dagene, men deretter får jeg forhåpentligvis tid til å komme ajour på kontoret.

Pmf-leker.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: