Trønderenergi, FV 705 og LVK.

De tre siste dageen har vært fullt belagt med møter, og i slike perioder går ettermiddager og kvelder med til å lese epost og forberede nye møter.

Mandag startet dagen med styremøte i Trønderenergi på Rosten. Som vanlig fikk vi i styremøtet gjennomgang av et forretningsområde i tillegg til mange orienteringssaker og noen vedtakssaker.
Jeg måtte forlate møtet litt før det var slutt for å rekke styremøte i «Fra fjord til fjell AS». Vi var samlet på Granby Gård, og den viktigste saken var forslag til et saksframlegg for de fire berørte kommunene. Allerede i 2008 ble det fattet vedtak i alle kommunene om å igangsette vegprosjektet og at det skulle være 75 % brukerfinansiering. Fylkeskommunene gjør det helt klart at det de har budsjettert med går til det planlagte prosjektet, og dersom det ikke videreføres som planlagt, blir midlene overført til andre prosjekter.
Det kom mange innspill til endringer på saksframlegget, noe som vil bli innarbeidet før et nytt utkast sendes til styret. Målet er å få behandlet dette i alle kommunestyrene før sommerferien.
Daglig leder ønsker å avslutte sitt engasjement, og inntil videre stiller Selbu kommune med sekretær og Sjørdal kommune med saksbehandler / teknisk bistand.
I etterkant av møtet ba eier av Granby Gård om en samtale om framtida for eiendommen og informerte om det prosjektet som de jobber med. Jeg har vært til stede på et møte om saken tidligere, og det er mange interessante planer for videre bruk av gården. Jeg kan i alle fall bekrefte at de sjøl har gjort en fantastisk jobb med å finne muligheter for aktiviteter på gården. Formannskapet vil bli invitert dit i april, og de har fått tid til presentasjon i kommunestyremøtet i mai.
Dokumenter til torsdagens formannskpsmøte og planutvalg var lagt ut, og kvelden ble delvis bruk til forberedelser.

Tirsdag dro jeg sammen med tre andre politikere fra Selbu til Trondheim for å delta på et todagers regionmøte i LVK. Dette møtet var for medlemskommuner i Møre og de to trøndelagsfylkene.
Leder i landsstyret startet med å fortelle litt om organisasjonen, hva det er blitt jobbet med og litt om kraftsituasjonen generelt, før juristene i sekratariatet tok for seg LVK sin rolle i forhold til  kommunene og overfor ulike samarbeidspartnere.
Mange av de som var til stede, var nye i LVK-sammenheng, og som vanlig ble det brukt en del tid på eiendomsskattespørsmålet og makstaket . Vi har fått et visst gjennomslag politisk på dette punktet, men ennå er taket bare hevet og ikke fjernet.
Etter lunsj fikk vi en innføring i ordningen med konsesjonskraft og omsetning av denne.  Ved utbygging av vannkraften etter vassdragsreguleringsloven, har kommunene krav på konsesjonskraft. Ved utbygginger som følger vannressursloven, har en ikke krav på det. Vi har konsesjonskraft fra reguleringer i dalføret. Det er rene elvekraftverk som bygges ut etter vannressursloven.
Etter møteslutt på tirsdag kveld gikk jeg igjennom dokumenter til formannskap og planutvalg på torsdag, i tillegg til at jeg leste og besvarte epost.

Før jeg gikk til andre dag i konferansen, ble jeg oppringt av Nea Radio som ønsket en kommentar på befolkningsutvikling, lokal forvaltning av verna områder og utbedring av Stigamelene på FV 705.
Onsdag hadde vi som et sentralt tema, revisjon av eldre konsesjoner. Dette kjenner godt gjennom vår egen sak om revisjon av vilkårene for Selbusjøen og min deltakelse i et underutvalg i LVK, som jobber med disse sakene.
Også i dag søkes det om konsesjoner på vasskraftutbygging. Selv om mange av de vassdragene som ikke er verna, er utbygd i Norge, er det mange muligheter for småkraftutbygging. Kommunene er sentrale aktører når vedtak om konsesjon skal fattes av NVE, men med fornybardirektivet og sentrale utfordringer på mer utbygging av vann- og vindkraft, har en ingen sikkerhet for at vi i framtida får en like sterk rolle.
Det var to interessante dager med fokus på vertskommunenes forhold til vasskraftutbygginger. I tillegg til fire politikere, stilte rådmann og økonomisjef opp fra Selbu. Vi benyttet også anledningen til å snakke med advokatene som er sekretariat for LVK, om saker som er aktuelle for oss.
Dette er kompliserte saker, og jeg er ikke i tvil om at vi trenger en sterk organisasjon som kan ivareta våre interesser. Vi stiller våre naturressurser til rådighet for storsamfunnet, og bør dermed ha kompensasjon for dette. Ved en gjennomgang av hvordan avkastningen er fordelt gjennom flere år, viser det seg at eierne, deriblant Staten gjennom Statkraft, har økt sin andel, mens vertskommunene sin del, har «flatet» ut.

Torsdag blir det på nytt en lang dag med interne møter før vi skal treffe ansatte ved regionalavdelingen i fylkeskommunen. De er på hotellet i Selbu og har invitert oss til en samtale. Jeg setter stor pris på at de har avsatt et par timer til oss. Skal de ha god kunnskap om kommunene, er det en forutsetning at vi i blant kan møtes.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: