To reisedager og handballhelg.

Både torsdag og fredag var jeg på «reisefot».  Med så bredt ansvarsområde som en kommune har, er det mange saker som ikke kan finne løsning bare gjennom politisk virksomhet i egen kommune.

Torsdag var mange kommuner invitert til Miljøverndepartementet. Målgruppen var kommuner fra Nord- og Sør-Trøndelag og Hedmark som har verna områder innenfor sine grenser. En ny modell med lokal forvaltning av verna områder, er allerede innført flere steder i landet. Nå ønsket departementet å få innspill på hvordan dette best kan organiseres i våre fylker. Plassering av forvalter som vi sendte brev om fra Værnesregionen, og som i ettertid er fulgt opp fra Tydal og Selbu, er det forvaltningsstyret som tar stilling til.
Et styre kan ha forvaltningsansvar for flere områder. Ordførerne i de fire kommunene i Værnesregionen som har verna områder innenfor sine grenser, ble for ei tid tilbake enige om å sende en henvendelse til MD om at vi ønsket et felles styre for Skarvan- Roltdalen Nasjonalpark og Sylan Naturvernområde. Tydal har i ettertid kommet fram til at de også vil legge forvaltning av Skarsfjella – Hyllingsdalen til det samme styret. Meråker, Stjørdal og Selbu står fast ved det vi i utgangspunktet ble enige om . Vi mener det blir for stort område og for stor avstand fra Skarvan – Roltdalen sine områder i nord til og med Hyllingsdalen.
Røros, som også var til stede i departementet, mente det var naturlig å legge forvaltninga av Skarsfjella – Hyllingsdalen sammen med Femundsmarka. Ordfører i Røros la da spesielt vekt på reindriftsområdet og at disse områdene naturlig hørte sammen. De ønsket samme områdefordeling som vi i Værnesregionen i utgangspunktet støttet.
I møtet fikk alle kommunene komme med sine innspill, og fra vårt område møtte alle de fire berørte kommunene i Værnesregionen. Møtet ble ledet av statssekretær Heidi Sørensen , og hun lovte at det skulle avklares relativt raskt hvilke styrer som skal opprettes, og hvilket ansvarsområde de skal ha.
Direkte fra flyplassen kjørte jeg til Oppdal for å delta i møtet i «Samarbeidslyst» på fredag. Dette er øverste ansvarlige organ for Blilyst-programmet der ordførerne i medlemskommunene sitter sammen med representanter fra fylkeskommunen. Representanter for rådmenn i kommunen kan også delta i møtene, men ved en evt. votering, har ikke de stemmerett.
Flere av medlemmene i Samarbeidslyst hadde deltatt på et omdømmeseminar på torsdag, og møtet skulle derfor starte allerede klokken ni fredag morgen. Derfor var det greit å komme til hotellet torsdag kveld og få noen timer sammen med de andre. Også utenfor de ordinære møtene  har vi erfaringer vi kan dele og aktuelle saker vi har felles utfordringer på.
I møtet på fredag hadde vi handlingsprogrammet for 2012 til behandling. De tre hovedinnsatsområdene i programmet er stedsutvikling og omdømmebygging, kompetanseutvikling / næringsutvikling og naturbasert reiseliv.
Et tema som er selve grunnlaget for at Blilyst ble startet opp, er befolkningsutviklingen. Virkemidler som ble diskutert i møtet var boligbygging, tettstedsutvikling og kommunikasjon. Flere kommuner har startet med å finne ut litt om pendlerne, og hva som skal til for at de som pendler inn, vil bosette seg der de jobber. I tillegg blir det sett på muligheter for fjernarbeidsplasser (hjemmekontor)  for de som pendler ut av kommunen. I Selbu er vi allerede igang med å utforme en slik undersøkelse.
Tilrettelegging av pilegrimsledene som går gjennom alle medlemskommunene, ble tatt inn som et nytt punkt under naturbasert reiseliv.
Blilystprogrammet er vedtatt videreført ut 2014, og vi må ganske snart gå i dialog med fylkeskommune om hvordan forvaltningen  av de regionale utviklingsmidlene best kan organiseres.
Jeg hadde på forhånd sendt inn spørsmål om hvordan saksgangen er mellom administrasjon, styre og fylkeskommunen, og fikk en grei redegjrøing for beløpsgrenser for administrative avgjørelser og hvordan saker, som skal behandles av styret, forberedes.
Varaordfører i fylkeskommunen sa litt om deres holdninger til programmet, og minnet om at kommunene har vedtatt at det skal videreføres til 2014. Det er viktig å ivareta et tett eierskap både i kommunene og i fylkeskommunen, siden vi er jevnbyrdige partnere i utviklingen av regionen vår.
Fredag kommer Selbyggen ut, og jeg er nok ikke alene om å ta den før jeg leser de andre avisene. Denne gangen var jeg litt spent på reportasjen fra vindkraftmøtet. Nea Radio har selvsagt mulighet til å sende ferskere nyheter enn lokalavisen som bare kommer ut en gang hver uke, men jeg synes Selbyggen lykkes godt med å få en «dypere» og mer omfattende informasjon om saker.
Reportasjen fra vindkraftmøtet var meget godt balansert og ga et godt bilde av det som skjedde. Lederen i samme nummer viser til uttalelse fra NVE om at de ytterst sjelden overprøver lokalsamfunnet. Det samme sa representanten fra NVE i møtet med kommunen tidligere på dagen, men på forespørsel fra meg, konstaterte han at det skjedde. En sak jeg kjenner til, er Sørmarkfjellet vindpark der kommunestyrene  i Flatanger og Osen sa nei til konsesjon  som allikevel ble innvilget av NVE.
Jeg får bladet «Energi». Dette kom også på fredag, og den første artikkelen omhandlet vindkraftutbygging i Sollund, der kommunetyret hadde sagt nei. Seniorkonsulent Hilde Totland Harket i NVE sier til bladet at NVE står helt fritt i å trekke sin egen konklusjon, og er åpen for at det fortsatt kan gis konsesjon til Sollund. Hun sier imidlertid også i intervjuet at kommunestyrevedtak tillegges stor vekt, noe som  stemmer med det vi fikk høre i møtet.
I lederen står det også at velgerne nå har krav på å vite om vi vil si ja eller nei til vindkraftutbygging i Selbu. Jeg er for utbygging av fornybar «grønn» energi, og er enig i at vi må ofre noe av miljøet for å ta vare på klimaet. Uansett kan jeg ikke med sikkerhet si at de områdene som er aktuelle for utbygging i Selbu, bør brukes til dette formålet. Hadde vi hatt et helt entydig svar på det, ville arbeidet med konsekvensutredningen ha vært overflødig. NVE legger denne utredningen til grunn for sin tilråding, og jeg trenger også de samme kunnskapene for å ha et godt nok grunnlag til å ta endelig avgjørelse. Jeg respekterer de som allerede har tatt et klart standpunkt, men jeg vil vite hvilke konsekvenser en negativ eller positiv avgjørelse totalt sett vil ha for samfunnet.
Før helga kom det nye tall på befolkningsutvikling i kommunen. I 2011 har vi hatt en økning på 46 personer. Dette er litt overraskende siden det er en stor reduksjon i arbeidsstokken i vår største private bedrift, Kjeldstad, men det er gledelig at så mange finner det attraktivt å komme til Selbu.  Totalt sett har vi i Selbu 42 døde og bare 29 fødte, så også i 2011 er det innflytting som utgjør økningen. Vi ser imidlertid i de siste årene at flere unge med tilhørighet til bygda, kommer flyttende «heim» når barna skal starte på skolen. Håper også at det vil skje i tida framover, og at «skolekullet» kan økes ut over de 29 som er født i 2011.

Lørdag og søndag ble tredje runde i Sparserien i handball arrangert i Selbuhallen. Selbu og Levanger er de eneste trønderske lagene som er kvalifisert til å delta. Åsane, Asker og Levanger møttes i Selbuhallen, og jeg var til stede på Selbu sine kamper. De måtte se seg slått av Levanger, men vant mot de to andre lagene.
Det er ingen tvil om at det gror godt under 1. divisjonslaget vårt. Mye fartsfyllt handball og spennende kamper er det verdt å bruke noen timer på.

Kommende uke er det også travle dager de fire første dagene, men fredag har jeg planlagt å ta fri fra kontoret.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: