Travle kontordager, men tid til å være «bessmor».

Denne uken er det vinterferie i store deler av Trøndelag. Derfor har det ikke vært så mange møter de første dagene, men dagene går uansett for fort.

Mandag var jeg på kontoret en times tid for å gå igjennom post, forberede møter og snakke med folk i adminstrasjonen.
Derfra dro jeg til Neaporten for å være med på styremøte i Selbu Økonomi & Regnskap. Det er min «gamle» arbeidsplass, og det er spennende å følge tett med i driften av kontoret. Mye ser ut til å ha endret seg på de årene jeg har vært ordfører, men jeg følger i alle fall litt med som styremedlem.
Etter møtet hadde jeg en kort samtale med varaordfører om en delingssak som kommer til behandling i kommende planutvalg. Jeg tok også kontakt med andre medpolitikere om den aktuelle saken for å høre litt om jordlovsbehandlingen i hovedutvalg for bygdautvikling.
Etter lunsj tok jeg fri fra kontoret og kjørte over fjellet i bursdagsselskap til mitt største barnebarn. Dette var planlagt på søndag, men veien ble stengt over fjellet. Etter som jeg ikke hadde noen avtaler på min timeplan, prioriterte jeg å være «bessmor». Med «innleid» sjåfør, gikk det også greit å ta noen telefoner underveis.
Vel heime igjen gikk jeg igjennom epost og forberedte det jeg skulle si i kirken i begravelse på tirsdag.

Tirsdag morgen startet jeg dagen med å at kontakt med saksbehandler om delingssaken. Ved behandlingen i hovedutvalget, ble innstillingen som var positiv til salg, vedtatt med fire mot tre stemmer. I kommende uke skal vi behandle saken etter plan- og bygningsloven i planutvalget, og jeg tok kontakt med saksbehandler for å stille noen spørsmål. Jeg har avtalt med rådmannen at saksbehandler blir til stede i møtet siden det tydeligvis er en sak som engasjerer mange, og da vil det erfaringsmessig bli stilt mange spørsmål.
Fra  Tydal kom det nok en henvendelse til ordførerne i Værnesregionen om plassering av lokal forvalter av verna områder. Denne gangen var det formannskapet som hadde tatt initiativ til uttalelse. Argumentene for å plassere den i Tydal var også sendt til departementet. Siden Tydal nå sendte sine argumenter til departementet, utformet også vi et brev til departementet der vi viser til våre fortrinn for en slik lokalisering.
Fylkesmannen ønsker et sterkt fagmiljø for flere forvaltere på Røros, og derfor mente jeg det var best om vi i Neadalen snakket sammen før en henvendelse gikk til departementet der vi skal ha møte på torsdag. De to andre kommunene som er eiere i Skarvan og Roltdalen, har sagt at de ser Selbu som en naturlig plassering. Håper ikke Tydal sin iver etter å få denne stillingen og den uenighet som nå er kommet fram, fører til at departementet bestemmer seg for Røros til slutt.
Jeg har hatt kontakt med ordfører i Tydal de siste dagene, og vi er  innstilt på å komme fram til en løsning lokalt når vi får avklart hvilket område forvalteren skal ha ansvar for. Der ønsker Tydal i motsetning til oss  å ha med Skarsfjella / Hyllingsdalen i tillegg til Skarvan – Roltdalen og Sylan.
Jeg har etterlyst henvendelse fra fylkeskommunen om utbedring av Stigamelene, etter at fylkesordføreren før valget lovte å vurdere en forskuttering og en planlegging sammen med lokale entreprenører. Vi mottok et brev om saken like før helga, og innholdet der var ikke i tråd med de lovnader som ble gitt. Derfor sendte jeg en mail der jeg minnet om det som var sagt før valget og ba om et møte. Før arbeidsdagens slutt fikk jeg en telefon fra en av mine partifeller i fylkestinget om saken. Brevet som vi fikk,  vil bli trukket tilbake siden det politiske vedtaket var misforstått av fylkesrådmannen.
Tirsdag deltok jeg på vegne av kommunen i begravelsen til tidligere sokneprest i Selbu. Han har vært prest her i 30 år, og har vært en aktiv bidragsyter ikke minst når det gjelder lokalhistorie. Selbu kirke var nesten fullsatt, og de som holdt minnetaler, fremhevet hans enestående lyttende og rolige væremåte, samtidig som han uredd uttalte seg om kontroveriselle samfunnsspørsmål.
Etter lunsj hadde jeg avtale med ei nyetablert bedrift i Selbu. Det var Selbu Byggtre AS som har tatt over utstyr og lokaler for produksjon av hytter på Kjeldstad. Kjeldstad har lagt det meste av lafteproduksjon av hytter til Øverbygg i Snåsa, som også er en del av Kjeldstadkonsernet. Noen ansatte i Selbu ønsket å videreføre virksomheten, og de har nå startet opp.
Sammen med Selbu Næringsforum besøkte jeg to av eierne, som også er ansatt i bedriften, for å ønske dem lykke til og høre litt om deres framtidsplaner. Det var en interessant samtale med to entusiastiske og optimistiske personer. Planene deres om å gå forsiktig frem og legge et godt økonomisk grunnlag for drifta før de begir seg ut på nye produkter og markeder, overbeviste meg om at dette er godt gjennomtenkt og at det er «rette personer på rett plass». Jeg setter stor pris på at noen vil etablere nye bedrifter  i bygda.

Onsdag morgen var det møte i legatstyrer. Heldigvis har vi fått ryddet opp i en hel mengde legater med formål som for lengst er utgått på dato. Det var kommet inn noen søknader, og de vi vurderte å være berettiget i henhold til formålet, fikk støtte til sine aktiviteter.
Etter møtet fikk jeg en lengre samtale med en medpolitiker om saker som skal behandles. Blant annet snakket vi om de nye omsorgsboligene. Helse- og Sosialutvalget skal ha informasjon om dette i sitt møte på mandag. Bygging av omsorgsboliger kan komme til å være avhengig framdriften i prosjektet med ny amulansestasjon. Dette får vi klarhet i når Helse – Midt avklarer hvem de vil inngå avtale med . Vi har nå sendt inn et revidert tilbud som de skal ta stilling til .
Økonomisjefen var også innom for å informere om «grove tall» i regnskapet for 2011. Ennå er ikke dette  kvalitetssikret godt nok, men vi kommer også i år ut med et overforbruk delvis som varslet i tertialrapporter. Dette vil det selvsagt bli informert om i formannskapet og til lokale medier.
Jeg er glad for det utviklingsprosjektet som er igangsatt i 2012. Fra politisk side prøvde vi å sette på bremsene allerede for budsjettåret 2010, men vi har tydeligvis ikke god nok styring. Det kan skyldes for få ansatte med økonomikompetanse,, men også dårlige styringsverktøyer.
Siden jeg skal være borte på ulike møter helt til neste torsdag, gikk mye tid med til forberedelser. Jeg gikk igjennom handlingsplan for Blilyst, så litt på dokumenter til regionmøte i LVK og til styremøte i «Fra fjord til Fjell AS».
Kivi skal åpne ny butikk i Selbu på torsdag. Både jeg, varaordfører og rådmann er opptatt den dagen. Derfor bestilte jeg blomster fra kommunen og avtalte med en ansatt i sekretariatet at hun skulle overlevere buketten og ønske lykke til med drifta.
I løpet av dagen fikk jeg en forespørsel om å skrive noe om hvorfor kommunen støtter oppsetningen av «Is-slottet». Siden jeg blir opptatt i mange dager, skrev jeg ned noen ord som jeg sendte over. Med kjente aktører og et innhold som er like aktuelt i dag som da Vesaas skrev romanen, bestemt vi oss for å bidra, men forutsatte at skolen skulle få en forestilling. Det er nå avtalt som et tiltak i «Den kulturelle skolesekken».

Timeplanen for resten av uken og de første dagene etter helga er fullt belagt. Med møter på mange arenaer og om mange ulike tema, må jeg også avsette noen timer til forberedelser.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: