Vindkraft.

I Norge er det ikke utbygd vindkraft i innlandet tidligere, men vindressursregistreringer viser at dette i høyeste grad er aktuelt. To firma har nå levert forhåndsmeldinger  til NVE om anlegg i Selbu.

Tidlig torsdag morgen dro jeg til Malvik for å ha møte i valgkomiteen i Innherred Renovasjon. Vi hadde avtalt møte, men med litt travle dager og dårlig tid til å lese epost, hadde ikke jeg fått med meg at det ble avlyst. Jeg fikk imidlertid anledning til å snakke litt med ordfører og ble med han på en omvisning i rådhuset.
Etter at jeg kom tilbake til Selbu, hadde jeg samtaler med administrasjonen om blant annet lokal forvaltning av nasjonalparken og andre aktuelle saker.
Ordfører i Tydal var til stede da vi i Værnesregionen fattet vedtak om at en evt. lokal forvalter for områdene Skarvan- Roltdalen nasjonalpark og Sylane landskapsvernområde, skal plasseres i Neadalen. Etter at vi ble enige om dette og sendte en henvendelse til departementet, uttalte rådmannen i Tydal at de skulle ha forvalteren der. Det er også sendt ut brev fra Tydal til ordførerne i Værnesregionen med samme agenda.
Før vi har fått drøftet saken på nytt, blir jeg provosert av slike utspill. I Selbu har vi også de samme argumentene som Tydal for å få stillingen , og siden de startet denne «drakampen», sendte jeg et svar der jeg konkluderte med at det var naturlig å få forvalteren til Selbu. Selbu Næringsforum har sendt en henvendelse til departementet med ønske om å få forvalteren hit, og da ville det ha vært helt unaturlig om jeg ikke hadde laget et tilsvar til Tydal.
Jeg prøver å besøke bedrifter som etablerer seg i kommunen. Derfor fikk jeg gjort avtale med Selbu Byggtre, som skal produsere hytter i lokaler på Kjeldstad, om å komme dit kommende tirsdag sammen med Selbu Næringsforum. Jeg setter stor pris på at noen starter ny virksomhet, og det er alltid interessant og nyttig å møte gründerne og få høre om deres planer.
Med bakgrunn i meldingene om vindkraftutbygging som NVE har mottatt, hadde de invitert til et møte med kommunen på dagtid på torsdag og et åpent møte på kveldstid. Saksbehandlere, sektorsjef og rådmann var til stede på det første møtet sammen med representanter fra formannskapet.
NVE ønsket velkommen til møtet og informerte om hvilke oppgaver de har og litt om saksgang og status for vindkraftkonsesjoner.
NVE behandler søknader om konsesjoner, og OED får evt. klager til behandling.
Når det gjelder vindkraft, er det nå gitt 58 konsesjoner, 20 er avslått og 37 er stilt i bero. Så langt er det bare utbygd 440 MW i tillegg til at 400 MW er under bygging. Innen 2020 er det ei målsetting om at det skal produseres 3 TWh i form av vindkraft.
En annen saksbehandler fra NVE gikk igjennom prosessen fra melding til behandling av konsesjonssøknad. Med bakgrunn i meldingen fastsetter NVE utredningsprogram, og både i møtet med kommunen og i det åpne møtet, inviterte de alle til å komme med innspill. Dersom kommunen ønsker det, kan vi få programmet til høring for å se om vi mener det er andre tema som skal utredes.
Når tiltakshaverne har laget konsekvensutredningen, blir denne sendt på høring, blant annet til kommunen. Alle har anleding til å komme med innspill, og det er utvilsomt mest aktuelt å komme med innspill før utredningsprogrammet er fastsatt. Da er det mest «handlingsrom» for å få inn områder en mener har stor betydning for avgjørelsen.
NVE anbefalte tiltakshaverne å ta med seg en lokal samrådsgruppe i arbeidet med konsekvensutredningen. Dette er utvilsomt nyttig. Legger en faglige utredninger sammen med lokal kunnskap, vil en få et bedre grunnlag for vedtak som skal fattes, enn om en bare har faglige utredninger.
Etter innledningen fikk begge tiltakshaverne presentere sine prosjekter. Det er tyske EoN som har levert melding på Eggjafjellet i Vikvarvet, og Trønderenergi som har levert melding på Stokkfjellet i Øverbygda.
Begge startet med å si litt om bedriften og hvorfor de vil bygge ut vindkraft i Selbu. Vindmålinger viser at det er gode vindforhold. De har funnet ut at det er gode forutsetninger for å drive effektivt, og de er møtt på en profesjonell måte både av grunneiere og kommune. EoN sitt anlegg planlegges med maksimum 75 turbiner, og Trønderenergi sitt anlegg kan få mellom 20 og 50 turbiner.
Det ble stilt flere spørsmål til NVE. Blant annet fikk de spørsmål om status for fylkeskommunens vindkraftplan, der det kun åpnes for vindkraft i enkelte områder på kysten. Planen ble utarbeidet før en kjente til mulighetene for vindkraft i innlandet. Dagens plan er ikke juridisk bindende, men vil bli tatt med i vurderingene på samme måte som et vedtak i kommunen. En saksbehandler fra fylkeskommunen var til stede i møtet og kunne meddele at det er gjort vedtak om at planen skal revideres i inneværende periode.
På det åpne møtet var ca. 100 personer til stede. Innledningene både fra NVE og de to tiltakshaverne var identisk med det de presenterte i møtet tidligere på dagen.
Her ble det også stilt spørsmål, og det var innlegg både for og imot en utbygging. En representant fra den hytteforeninga som ligger nærmest det aktuelle området i Vikvarvet, uttalte seg sterkt imot. Det samme gjorde en person fra Øverbygda som er godt kjent i området rundt Stokkfjellet. Noen hadde også sterkt engasjerte innlegg for utbygging med bakgrunn i de globale klimautfordringene, kommuneøkonomi, tilleggsnæringer for primærnæringene og ringvirkninger for stedlig næringsliv.
I Selbu har vi lang tradisjon på å stille våre naturressurser til rådighet. Noen mente vi hadde «ofret» nok, mens andre trakk fram at vi i dag lever godt på det som tidligere generasjoner tillot av vannkraftutbygging, og at vi dermed også nå bør være positive til at det blir skapt verdier for framtida.
På møtet var det representanter fra miljøvernforbundet og naturvernfrobundet. De var imot begge prosjektene. Noen av argumentene deres var gode og relevante, mens andre vet vi ut ifra faktaregistreringer er overdrevne påstander eller uaktuelle for våre områder.
Møtet ble fantastisk godt og strukturert ledet av en representant for NVE, og debatten foregikk rolig og saklig.
Denne saken vil vi lokalt bli innvolvert i flere ganger fram til endelig behandling av konsekvensutredningen i kommunestyret. Før det må vi som alle andre, sende inn tema vi ønsker skal tas med i utredningen.

Fredag var det møte i politiråd og styringsgruppe for SLT. Dette har vi felles med Tydal, og rådmenn og ordførere sitter i utvalget sammen med en representant for Selbu og Tydal lensmannskontor.
Vi har en ansatt SLT koordinator og det er etablert en koordineringsgruppe bestående av sektorsjefer i helse og oppvekst fra de to kommunene. Med bakgrunn i referat fra møte i den gruppa, startet vi med å snakke om ting de hadde drøftet.
Det er utfordringer med trafikk og ansamlinger av biler i sentrum i Selbu. Også rundt omkring i bygda får vi varsel om uvettig kjøring. Spørsmålet er om vi kan finne tilbud som får disse ungdommene inn i andre aktiviteter. Det er imidlertid vanskelig å finne fritidstilbud som kan fenge. I lengre tid har vi vurdert et mekketilbud, men vi vet heller ikke om dette vil nå den aktuelle målgruppen.
Sosiale medier og mobbing var et av temaene som var prioritert høyt fra koordineringsgruppa. Jeg har på vegne av kommunen underskrevet et manifest mot mobbing, og har tidligere vært med på et møte med våre skoleledere. Mobbing via sosiale medier vet vi er et stort problem som kan være vanskelig å avdekke. Opplæring i «nettvett» og informasjon til foreldre, er noen av tiltakene som bør iverksettes.
Fra lensmannskontoret fikk vi høre om mulighetene for å spore anonyme innlegg på nettet gjennom identifisering av IP-adresser. Det er også mulig å finne ut hvilke nettsider en har vært inne på. Jeg tviler på at alle er kjent med dette, og jeg oppfordret om at det bør informeres om dette i media. Kanskje kan noen bli litt mer forsiktige med hva de skriver, når de vet at alt kan føres tilbake til kilden.
Etter lunsj på fredag gjorde jeg ferdig svarbrevet til Tydal om lokal forvaltning og fikk sendt det til alle ordførerne i Værnesregionen.
Varaordfører kom innom for å fortelle fra møte i BU, og hvordan de nå planlegger en temadag for kommunestyret om bolig og næring. Det er vedtatt at vi skal ha et slikt møte, og i BU hadde de nå satt ned en arbeidsgruppe. De ønsket også å ha et åpent møte før temadagen.
Leder i hovedutvalg for Helse og sosial kom også innom. Vi fikk en prat med rådmannen om framdriften for bygging av omsorgsboliger, og vi drøftet hvordan vi skal få en rask men god nok behandling av byggesaken i politiske utvalg. I det første møte i Helse og sosial vil det bli informert om planene. Der vil også videre framdrift bli  diskutert.
Jeg hadde også trivelig besøk fra barnebarn på tre år som klart fortalte at også hun vil bli ordfører! Vi ser ofte at politisk engasjement videreføres i generasjoner, og «pappa’n» er nå med i kommunestyret. Kanskje kan interessen vekkes, men det er også en mulighet for at hun blir lei av politiske diskusjoner i familien.
På slutten av dagen gikk jeg igjennom post og forberedte meg litt til møter og reiser i kommende uke.

I helga fikk jeg en mail fra en kommunestyrerepresentant som påpekte feil i bloggen min. Jeg hadde skrevet at Frp stemte imot utbygging av Prestfossen. Det gjorde de ikke, men stemte bare imot den nye formuleringen i forslaget som ble fremmet i kommunestyret. Det vil si at de ikke ville ta stilling til hvilket alternativ som bør utbygges. Jeg sendte umiddelbart en mail til deres gruppeleder for å beklage.

I kommende uke er det vinterferie i mange kommuner. Håper på fint vær for alle som tar ei velfortjent pause fra skole og arbeid.

Reklamer

One Response to Vindkraft.

  1. EHM! sier:

    Alt er en bløff. Alt dreier seg om penger!
    Ingen. Garrantert INGEN av tilhegerne av vindkraft tenker på annet enn økonomi.
    Hvis KUN Eon og Trønderenergi fikk inntektene og arbeidslassene under annlegsperioden , hadde INGEN lokale vært positive til utbygging.
    Garantert!!!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: