Sammen med lag og organisasjoner.

De siste dagene har jeg deltatt på flere arrangementer i regi av frivillige lag og organisasjoner. En enormt stor frivillig innsats legges ned i bygda vår hvert år, og det er alltid interessant og trivelig å delta sammen med mange ildsjeler  i lokalsamfunnet.

Torsdag var det på nytt tid til å besvare post, kommentarer på bloggen min og ta kontakt om oppfølging av saker.
De kommentarene som skrives på bloggen, har jeg mulighet til å godkjenne eller forkaste. Hittil har jeg godtatt alt som er «forståelig», og som ikke er anonymisert. Dersom noe er trakasserende for andre personer enn meg sjøl, kommer jeg heller ikke til å godkjenne kommentaren.
Nye sosiale medier fører til at det oppstår problemstillinger i forhold til at det er noen som ikke har de samme hemningene eller begrensningene på hva de skriver om enkeltpersoner. Dette ble tilfeldigvis et tema som vi diskuterte på torsdag.  Det ble stilt spørsmål ved om kommunen som arbeidsgiver kan bli strafferettslig ansvarlig dersom det legges ut trakasserende kommentarer på egne ansatte på vår facebookside. Vi fant en rettslig avgjørelse som ikke gjaldt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I den saken kom retten fram til at det er den som legger det ut, som har det hele og fulle ansvar og ikke innehaveren av facebooksiden. Fra kommunen sendte vi torsdag en forespørsel til datatilsynet om den problemstillingen vi fikk framlagt.
Jeg er ikke sjøl på facebook, men når jeg hører og ser hva som skrives, er jeg dessverre sikker på at mobbing og trakassering blir mer og mer vanlig. En gylden regel for bruk av sosiale medier, bør være at en ikke skriver noe en ikke tør si direkte til en person eller tør rope ut for offentligheten. Også der gjelder «vær varsomplakaten» for personangrep.
På vegne av våre kommuner har jeg og mange andre ordførere skrevet under et manifest mot mobbing. Våre skoler og barnehager jobber godt med problemet, og derfor skulle det være innlysende at vi voksne går foran som et godt eksempel med sjølpålagte begrensninger på hva vi legger ut åpent på nettet.
Vi mangler byggeklare tomter i sentrum. Torsdag fikk jeg besøk av en som ønsker å bygge bolig i Mebond. Heldigvis er vi nå kommet godt i gang med reguleringsplan for et område. Vi har flere områder som er godkjent for boligbygging, og tidlig i 2011 ble det tatt kontakt med grunneiere med sikte på å få avklart hvilke planer de har for disse områdene. Disse møtene ble holdt i samarbeid med Selbu Sparebank , kommunen og Selbu Næringsforum. Dessverre har uforutsette ting ført til at disse møtene ikke er fulgt opp, men med et møte i starten av februar, vil vi på nytt forsøke å få avklaring på hvordan vi skal kunne tilby boligtomter i sentrum.
Torsdag tok jeg sammen med potensiell boligbygger kontakt med planansvarlig, og de vil følge opp saken overfor den aktuelle grunneieren.
Flere stakk innom kontoret for å diskutere og bli oppdatert på aktuelle saker. Arbeidsdagen blir i alle fall aldri kjedelig med tema som regional utvikling, sykehjemsplasser, omsorgsboliger og mye annet.
Fra Adresseavisen fikk jeg en telefon om forvirrende skilting. De ønsket å trekke fram flere slike saker, og hadde sett at på noen skilter til Draksten var navnet skrevet med k, mens det ander steder sto g. Jeg kunne ikke gi noe sikkert svar på dette, men antar at dette er en følge av gjennomgang av alle veinavn og stedsnavn i Selbu. Det er Statens Kartverk som endelig fastsetter stedsnavn, og sannsynligvis har det i en slik prosess blitt endret fra Dragsten til Draksten. Alle skilt er ikke skiftet ut, og dermed vil det bli noe inkonsekvent bruk av skrivemåte i en periode. 
Kommende tirsdag skal det være styremøte i «Fra Fjord til Fjell AS». Jeg gikk igjennom sakspapirer med referater fra møter med næringsforum /foreninger i de fire kommunene. Det er tydelig stor variasjon i  kunnskap om prosjektet, og med forbehold om blant annet trasévalg og plassering av bomstasjoner, blir det en utfordring å få et saksframlegg for kommunestyrene som tar opp i seg alt dette.  Allerede i 2008 behandlet alle kommunestyrene i de fire berørte kommunene en sak om utbedring av FV 705 – FV 31, og gikk med store flertall inn for det prosjektet som var utarbeidet med brukerfinansiering. I styret er vi enige om å behandle ny sak i kommunestyrene, og det er da viktig at alle er oppdatert på hva som er gjort hittil av praktisk planlegging i tett samarbeid mellom kommunene og vegierne, som er Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner.

Fredag startet jeg arbeidsdagen heime med å behandle epost og svare på telefoner før jeg dro til Selbuskogen skisenter. Dugnadspersoner med ledsagere var invitert dit på lunsj. Jeg fikk delta som ektefelle og ble også oppdatert på status for skisenteret. Hittil i vinter er det et rekordstort besøk, og løyper og område ellers er stort sett ferdigstilt. Det mangler noe på blinkene for skiskyting og bygg som skal tilrettelegges med handicapinngang. Med den frivillige innsatsen som er lagt ned hittil, er jeg trygg på at også det blir gjort.
Det foreligger planer blant annet om ytterligere utbygging med rulleskiløyper og utvidet parkeringsplass, noe som må komme på plass om det skal søkes om NM-senior.
Det var ei trivelig stund på skisenteret, der jeg møtte noen som var godt fornøyd med at høydebassenget på Espet var tatt i bruk. Det har vært ekstremt dårlig trykk på vatnet der oppe, og ved en brann ville det ha vært katastrofalt. Det har tatt alt for lang tid fra vi startet planlegging til realisering, men nå er det heldigvis på ferdig.
Fra skisenteret dro jeg til rådhuset for å delta på fredagskaffe. En av medarbeiderne i sekretariatet starter i ny jobb i Trondheim på mandag, og vi benyttet derfor anledningen til å overrekke gave fra «kaffegjengen» og ønske lykke til i ny jobb. Selv om vi vil savne en dyktig og tjenestevillig kollega, gleder vi oss med han som nå slipper å kjøre hver dag fra sitt bosted i Trondheim i all slags vær.

Lørdag var jeg invitert til strategiseminar i Selbu Ballklubb. Det er en aktiv fotballklubb som ble startet opp i 1952, og som nå har 15 lag. Seminaret foregikk i Bell Amfi der bortimot 30 personer var til stede.  Dagen startet med en presentasjon av klubben. Deretter fikk en,  som i mange år har jobbet med fotball på alle nivå både administrativt og som dommer, ordet for beskrive klubben sett fra utsida. Han bekreftet at det er en god breddeklubb med mange veldig gode talenter. Problemet er at disse ikke kommer med på kretslag og får utvikle sitt talent. Han sa også at klubben har et godt miljø, har suverene holdninger og at de er dyktige arrangører.
Både i innledningene og senere i løpet av dagen ble det pekt på utfordringene med at en mangler innendørs treningsmuligheter. I kommunen har vi også tidligere fått innspill om at det er ønskelig med en hall med kunstgress, men den investeringen er ikke med i vår økonomiplan. Et slikt tilbud i bygda ville ha ført til mindre kjøring i vinterhalvåret, når de i blant leier hall utenfor bygda, i tilegg til at bedre treningsmuligheter sannsynligvis vil gi bedre resultater.
Før vi ble delt inn i grupper ,ble det gitt oppgaver der svarene skal legges fram for årsmøtet som skal vedta satsingsområder for preioden 2012 til 2015. Mange gode og kreative forslag kom inn på de fire emnene som var  sport, økonomi, anlegg og organisasjon.
Flere svar var sammenfallende, og sportslige mål må følges opp med tiltak innenfor de andre tre emnene. Hittil har klubben hatt god økonomi, men de sier selv at de har en sårbar økonomi. Store deler av inntektene kommer fra årlige arrangementer, og en kan naturlig nok ikke forutsi om disse vil bestå.
Det er nyttig og trivelig å bli invitert til slike samlinger. Gjennom kontakt med de som jobber «på grasrota» får jeg god innsikt i hvilke forventninger de har til kommunen, og hva vi kan få til gjennom god dialog og godt samarbeid.

Romanias venner i Selbu har vært aktive i mange år, og utallige lass med klær og andre ting er sendt fra Selbu til Fundatia de Sprijin Comunitar (FSC) in Bacau. FSC er den organisasjonen som Selbu samarbeider med. Innovasjon Norge bidro med 1 million Euro til denne organisasjonen for å utvikle deres region. For å få disse midlene, måtte de ha en norsk samarbeidspartner, og etter at Romainas venner i Selbu tok kontakt med kommunen, tok vi på oss å være den norske partneren. En ansatt har vært kontaktperson utenom arbeidstiden, og vi har ikke bidratt med penger, men med råd og våre erfaringer. Gjennom dette prosjektet var jeg så heldig at jeg fikk være med og se den fantastisk store innsatsen som FSC legger ned, og jeg kan også bekrefte at de trenger hjelp. De jobber med å bygge samfunnet opp nedenifra med utdanning og organisering av hjelpeapparat. Dette er utvilomt den beste måten å hjelpe på, og det var også der en stor frivillig innsats.
Søndag kveld var det invitert til solidaritetsarrangement på Granby Gård til inntekt for Romania. Kvelden var lagt opp som et juleselskap med julesanger, små og store nisser og julekaker. Hus ble stilt gratis til rådighet og alle artister stilte opp uten honorarer. Derfor endte kvelden opp med et overskudd som kan dekke et skoleår for 4 – 5 ungdommer.  Dyktige artister bidro med sang, musikk og opplesing, og med ryddig regi og god ledelse, ble det en kjempefin og trivelig kveld i låven på Granby Gård. Mye allsang med musikk og gode forsangere satte en ekstra spiss på det siste juleselskapet i tilknytning til jula 2011.

Etter jul har jeg hatt mange dager på kontoret uten mange avtaler, men kommende uke er enkelte dager fylt både på dag- og kveldstid.

Reklamer

One Response to Sammen med lag og organisasjoner.

  1. Kari Østvik sier:

    Når det gjelder saken angående det Adresseavisen skrev om skilting til Dragsten/Draksten så er det som du sier at det var for noen år siden en gjennomgang av stedsnavn og gatenavn som skulle komme så ble det bestemt at Dragsten skulle hete Draksten med K istedet for med G. (selv om det hadde hett Dragsten fra «gammelt av») Og på grunn av at skiltene nede ved Jonsvannet var ganske ødelagt og falmet så ble de byttet ut for noen år siden. Og da ble det «nye» navnet med K satt opp der, og med feil avstand på. (det er 8 km fra Jonsvannet til Dragsten, men på det nye skiltet står det 3 km for det gamle var så slitt at 8-tallet så ut som 3-tall) Har gitt beskjed for ca 2 år siden til Mesta/Veivesnet, og de skulle forandre på avstandsmerkingen, men det har ikke skjedd enda.

    Og det andre skiltet står jo rett før en kommer helt til Dragsten, og det er et skilt som sto før de skiftet skrivemåte så der står det med G. (Og det er helt greit, men det er jo litt komisk da at det er 2 forskjellige skrivemåter på samme plass + i tillegg er det feil avstandsmåling på skiltet)

    Mvh Kari Østvik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: