Kontordager.

Årets første dager var ikke belagt med møteavtaler, og da ble tiden brukt til forskjellige gjøremål på kontoret.Det er godt å komme i gang igjen etter en lang fin ferie. Politiske saker har også i jula dukket opp i tankene, så oppgaver er det mer enn nok av.

Jeg startet mandag med samtale med rådmann om saker som må prioriteres og seminarer vi bør delta på. Sist på januar skal det være revisjonsseminar i regi av LVK. Siden revisjon av konsesjonsvilkårene for Selbusjøen nå ligger til behandling i departementet, og flere konsesjoner snart kan fremmes for revidering, bør vi være til stede der. Jeg er med i en sentral gruppe som jobber med disse sakene i LVK, og jeg oppfordret også rådmannen om å sende en representant.
I slutten av denne uken skal vi delta på fylkeskommunenes plankonferanse på Bårdshaug. Da har vi avtalt et møte med rådmann og ordfører i Klæbu om revisjon av vilkårene for Selbusjøen. Klæbu er også berørt av denne reguleringen, og vi bør ha en felles oppfatning av hvordan vi skal følge opp saken før den blir ferdigbehandlet i departementet.
Jeg har innhentet noen ekstra opplysninger om utfallet av revisjon av konsesjonsvilkårene for Tessereguleringen, og brukte litt tid på å sette meg inn i den som et grunnlag for samtalene med Klæbu.
Hvert år inviterer vi lensmann til et møte i formannskapet. Nå er en av betjentene  konstituert som lensmann, og jeg gjorde en avtale med han om å komme til vårt første formannskapsmøte. Det er nyttig å høre hvilke utfordringer de ser i lokalsamfunnet og bli oppdatert på omorganiseringsprosessen innen etaten. Så langt er ikke vårt kontor berørt av dette arbeidet, men vi vet at det vil komme.
Selbu Næringsforum gir hvert år ut «Vinter i Selbu». Jeg ble oppfordret til å skrive noe til «ordførers hjørne», og  laget et utkast før jul som jeg  skrev  ferdig på mandag.
Fra redaktøren i Selbyggen fikk jeg følgende tilsendt:  «I nyttårsnummeret pleier vi ha en kjendisrunde med gode nyttårsfortsetter, i år snur vi litt på flisa og spør om du noen gang i livet har angret deg for at du ikke har sagt unnskyld.» Dette har jeg tenkt litt på i juleferien, og fikk skrevet ned et «svar» som kan brukes i lokalavisen.
Like før jul var IT-ansvarlig innom kontoret mitt, og konkluderte med at jeg har en alt for gammel PC. Derfor ba jeg om gode råd, og bestilte nytt datautstyr til kontoret. Når det er travelt, er det frustrerende å bli «kastet ut» rett som det er og hver gang sitte lenge å vente på å komme i gang igjen.
Oppvekstsjefen stakk innom kontoret, og vi hadde en lang samtale om ulike forhold i skolen , om barnevern og om hva som kan gjøres for å hindre at så mange barn trenger hjelp av barnevernet.
Det kom nettopp et rundskriv fra departementet om disponible midler til videreutdanning for ansatte i skolen. Hovedutvalget har bedt om en oversikt over etter- og videreutdanningstiltak , og oppvekstsjefen bekreftet at vi også i kommende år bør satse minst like mye som vi har gjort, siden det stadig kommer nye krav til kompetanse. De fleste av våre skoleledere har tatt lederutdanning, noe som utvilsomt er positivt for utviklingen av skolene våre.
Leder for hovedutvalg for Helse og Sosial kom innom for å slå av en prat. Med samhandlingsreform og stadig økt press gjennom forventninger til tjenester, er det til enhver tid store utfordringer på den sektoren. Jeg er ikke i tvil om at samarbeidet i Værnesregionen er nødvendig for at vi skal makte de utfordringene som nye oppgaver fører med seg. Vi er flere sammen om å forhandle med helseforetakene, og vi har tilgang til et større fagmiljø enn om den enkelte kommune jobber hver for seg. Uansett er det spennende å se hvordan virkningene av samhandlingsreformen blir. Fra staten er det lovt fullfinansiering, og det må være forutsetningen. Fra kommunenes side har vi imidlertid erfaringer fra mange reformer som ikke oppleves å bli fulgt opp med tilstrekkelige midler, men vi får håpe at denne nye reformen blir et unntak i så måte.

Tirsdag leste jeg enda mer om revisjon av reguleringsvilkårene for Tessereguleringen, og så på hva som kan være relevant å sammenligne for vår egen sak. I hovedsak ser det ut til å være den økonomiske kompensasjonen i forhold til miljøfond eller næringsfond. Innstillingen fra NVE på manøvreringsreglement har vi varslet at vi kan godta, selv om vi ser at Selbusjøen blir et «salderingsbasseng» midt inne i et regulert vassdrag. Det er uheldig at en ikke kan revidere vilkårene for hele vassdraget under ett.
I tillegg har vi pekt på konsekvensene for fiske i sjøen, og fremmet krav om utsetting av mer fisk enn det som opprinnelig er pålagt. Et pålegg fra opprinnelig konsesjon fra 1919 om et settefiskanlegg oppstrøms Selbusjøen er enda ikke realisert, men vi vet nå at Statkraft jobber med å legge dette i tilknytning til Tydalsfisk sitt anlegg. Vi har tidligere jobbet for å få dette til Selbu, men ser at det kan være hensiktsmessig å utnytte det anlegget som allerede finnes i vassdraget.
Siden jeg er landsstyremedlem, sendte jeg en oppfordring til alle medlemskommunene i Sør-Trøndelag om å delta på revisjonsseminaret og understreket viktigheten av å kunne noe om temaet.
Før jul var jeg litt for rask til å slette mailer. På mandag la IT-hjelpa disse tibake fra kopi, og jeg ryddet derfor i «postkassen» min og i diverse papirer.
Formannskapet skal behandle en uttalelse til regional planstrategi som er kommet til høring fra fylkeskommunen. Jeg hadde et innlegg til fylkestinget i fjor høst der jeg delvis tok utgangspunkt i dette dokumentet, og etter å ha snakket med ansvarlig saksbehandler for høringsuttalelsen, sendte jeg over innlegget mitt. Det kan være greit å bruke som grunnlag for en sak, selv om saksbehandler kanskje kan ønske å legge vekt på andre områder i planstrategidokumentet.

På budsjettmøtet i desember fikk jeg og flere medpolitikere boka «Kunnskapsbløffen» av Utdanningsforbundet. Juleferien ble ikke prioritert brukt til å lese boka, men i inneværende uke har jeg startet. Så langt synes jeg forfatteren setter søkelyset på viktige spørsmål ved blant annet de nasjonale prøvene. Det er tatt eksempler fra opplegg i forskjellige klasser, noe som klart synliggjør de krav som stilles til elever og ansatte.

Onsdag før lunsj gikk med til tannlegebesøk og noen andre private ærende, og etter at jeg kom tilbake på kontoret, var det som vanlig post, telefoner og saker som jeg hadde samtaler om.  
Fredag skal jeg delta på ei markering for en arbeidstaker som ikke er ansatt i kommunen, men i en annen bedrift i bygda. I den forbindelse vil jeg si noen ord, og forberedte meg litt på det.
Jeg fikk også besøk på kontoret av en «politikerveteran» som ofte stikker innom. Det setter jeg stor pris på. Både erfaring og historie er nyttig i min jobb.

Resten av uken skal jeg sammen med flere i administrasjonen delta på en plankonferanse på Bårdshaug . Det ser ut til å være nyttige tema som tas opp i forhold til at vi  nå i henhold til ny plan- og bygningslov må vedta en planstrategi før sommeren.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: