Julekonsert og julestemning.

Før jul er det mange som stiller opp med sang  og musikk for å glede andre og skape julestemning. Når været i tillegg er som nå med litt snø på marka og trærne er kledd i fint rim med snødryss i, får i alle fall jeg den ekte følelsen av at det snart er jul.

Torsdag var gamle og nye ordførere invitert av fylkesmannen til en faglig og sosial samling i Trondheim.
Før jeg dro til Trondheim jobbet jeg noen timer på kontoret. Rådmannen hadde også møtefri, så jeg benyttet anledningen til å formidle noen spørsmål om kommunestyresakene fra gruppemøtene vi har hatt. Disse vil bli stilt i møtet, og for å kunne gi et best mulig svar, er det greit å få tid til å forberede det.
I forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkår for vannkraftutbygginger, har vi for vår egen sak avtalt et møte med ordfører og rådmann i Klæbu over jul. En sak om Tesseutbygginga har nettopp blitt behandlet av departementet, og jeg sendte derfor en forespørsel til en representant i LVK-landsstyre, som kjenner denne saken godt. For på kunne forberede oss best mulig på det møtet vi er lovt med departementet, er det greit å få med fakta fra andre saker. Det er stor misnøye med resultatet av Tesserevideringen blant vertskommunene, og erfaringer derfra er nyttige å ha med.
Jeg oppdaget også noen små feil i protokollen fra formannskapet på budsjett og økonomiplan. Disse har ingen vesentlig betydning, men korrigert protokoll vil bli lagt ut til møtet på tirsdag.

Før alle som var invitert av fylkesmannen dro til Leangen gård, møttes vi i Statens Hus, der det ble tatt gruppebilde av ordførerne for perioden 2011 – 2015.
Nytilsatt fylkesmann, Jørn Krog , hadde  første innlegg etter at vi fikk et musikalsk innslag av en elev fra Heimdal videregående skole. Fylkesmannen kom med sine refleksjoner rundt ulike utfordringer i samfunnet,  reformer,  kommuneøkonomien og samarbeidet mellom fylkesmannen og kommunene.
Neste post på programmet var et kåseri av Oddbjørn Bruaset. Han tok utgangspunkt i sin TV-serie om «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Vi fikk  innsyn i fire ulike historier om enkeltpersoner som er presentert i TV-serien. Han har skrevet bok om noen av disse, og vi fikk et bredere innsyn i deres hverdag enn det som var presentert i serien. Bruaset er en  meget dyktig til forteller, som  har en flott dialekt og er god å høre på.
Som en oppfølging av dette hadde ordfører i Osen blitt forespurt om å komme med en forberedt kommentar. Han fortalte om sin kommune og blant annet om hva «De gærne kvinners forening» fant på for å få et godt bomiljø og styrke samholdet.
Filosof Øyvind Kvalnes hadde deretter et innlegg om hverdagsetikk for ordførere og kommunestyrene. Jeg har tidligere hørt hans innlegg, men etiske spørsmål dukker opp i blant, og det er nyttig å tenke ekstra godt igjennom de etiske sidene av alt en gjør både som politikere og administrasjon i kommunen.
To ordførere hadde også fått i oppdrag å snakke om interkommunalt samarbeid. Begge hadde interessante vinklinger på sine innlegg ut ifra erfaringer i to ulike regionsamarbeid. Vi kjenner oss alle igjen i de beskrivelser og utfordringer som ligger både i kommunen og i det interkommunale samarbeidet. Ingen av dem var i tvil om at vi må samarbeide for å makte de oppgavene som legges til kommunesektoren, og både den gamle og den nye fylkesmannen legger stor vekt på at blant annet samhandlingsreform og utfordringer i barnevernet, må løses i et interkommunalt samarbeid.
En elev fra kulturskolen i Trondheim spilte to nummer på fiolin. Det var en ung gutt, som imponerte oss alle med sin opptreden.
Før vi sent på kvelden avsluttet det hele, fikk vi servert middag og fikk tid  til å snakke sammen. Det er alltid nyttig i snakke med kolleger som stort sett har de samme utfordringene. Vi har  alltid noe å lære av hverandre.

Fredag sto det ingen møter på min timeplan, og tiden på kontoret ble benyttet til å forberede kommunestyremøtet på tirsdag.
Jeg fikk besøk av en medpolitiker som hadde laget et utkast til et forslag etter diskusjon i gruppa om forebygging. Vi snakket også om andre aktuelle saker, og jeg setter stor pris på at noen har tid til å komme innom i blant. Det er ingen andre politikere på jobb i rådhuset, og derfor blir ordførerjobben litt ensom.
Fra varaordfører fikk jeg tilsendt et forslag som vi også drøftet i gruppemøtet. Begge forslagene var godt gjennomarbeidet og greit formulert, så jeg regner med at hele flertallsgruppa slutter seg til dette.
I Selbyggen, som kom ut på fredag, ser jeg at Frp kommer til å foreslå å gjenopprette Draksten skole. Alle kommunestyrerepresentanter fikk også tilsendt et brev fra Draksten med beskrivelse av situasjonen etter at skolen ble nedlagt. Mye av det som står i lokalavisen kjenner vi oss ikke igjen i. Det står at vi ikke har etterspurt hvordan elevene har det. Sektorsjefen har flere ganger vært i kontakt med skolene elevene i dag går på, og fått positive tilbakemeldinger. Leder i hovedutvalg for Oppvekst har hatt samtaler med innbyggere i grenda, og stilt spørsmål om hvordan elevene trives. De svarene hun har fått, stemmer ikke overens med det som Frp sin representant uttaler til Selbyggen.
Selv om skolen er nedlagt, er det ingen ledige hus i grenda, og i løpet av de nærmeste månedene, vil det bli født fem nye drakstinger. Dette tyder på at de fortsatt står på for grenda si, og ønsker å bli der.
Noe av det som beskrives i brevet vi fikk, er vegstandarden. Langs Jonsvatnet er den dårlig, og dette er selvsagt noe jeg vil følge opp overfor Trondheim kommune. De har sjøl elever som ferdes der, og skulle ha egeninteresse i å forbedre vegstandarden.
Lederen i lokalavisen Selbyggen omhandler også forholdene for elevene i Draksten. Jeg har snart 30 års erfaring som politiker, men har aldri opplevd at media tror de kan pålegge kommunens administrasjon noe. Redaktøren skriver i sin leder at hun ber administrasjonen legge fram eksakte tall for skoletilbudet nå og før nedleggelsen i tillegg til  en konsekvensutredning , og det til og med i forhold til et forslag som ennå ikke er fremmet. Selvsagt skal media være uavhengig, ha sine egne vurderinger av saker, og med bakgrunn i det ha sin oppfatning og sine ønsker om hva som legges til grunn for politiske avgjørelser, men her opptrer redaktøren som folkevalgt og ikke som representant for avis. Det skrives også i lederen at barna ikke trives og sliter med å finne seg til rette. Med så alvorlige påstander forutsetter jeg at lokalavisen allerede har sett en konsekvensanalyse som etterlyses i samme leder. De tilbakemeldinger som vi har fått både administrativt og politisk, gir oss et annet bilde, men jeg våger ikke som redaktøren å trekke for raske slutninger i noen retning. En evaluering bør komme, men det er alt for tidlig å trekke slutninger etter et knapt halvår.

Lørdag kveld var jeg i Selbu kirke på en «annerledes» julekonsert. Det var Elias Akselsen, Betty Johnsen og Børge Pedersen som var hoveaktørene i en fantastisk flott konsert som ikke bare besto av sang  og musikk, men også livshistorier i alle «fargenyanser». Synd at ikke flere enn ca. 100 personer var til stede, men det er mange ulike arrangementer å delta på før jul. De signaliserte at de kunne tenke seg å komme tilbake ved en senere anledning, og da håper jeg at flere kan få med seg en flott forestilling med sterke historier til ettertanke.

Kommende uke er det budsjettmøte, og i helga har jeg forberedt min budsjettale. Det er alltid interessante diskusjoner når vi skal legge rammene for kommende års virksomhet i kommunen, men det kan også være utfordrende å være møteleder. Jeg ser uansett fram til en ryddig og saklig debatt i det nye kommunestyret.

Reklamer

16 Responses to Julekonsert og julestemning.

 1. Elin sier:

  Du høre jo ikke på ka oss som bor i Dragsten sir!! Å at det kommer 5 nye Dragstinga så vi jobbe enno på for bygda vårres??? Dæm va faktisk allerede laga dæm når dåkk tok det «geniale» valget å lægg ned skolen vårres!! Å det å at det ikke e ledige hus betyr ikke at folket som bor hær no kommer te å fortsætte gjøre det. Det tar tid å sælle huset sitt og den sorgen at man må ty te sånne skritt for at ongan skal få en bedre hværdag gjør at man ikke bare på dagen kan bryte opp å reise. Dragsten e en utrulig fin og trygg plass te ungan. Skal man fløtte dæm inn i bykjærnen bare for at nånn vælle lægge ned skolen og man ikke tørr bo lenger på plassen fordi man e redd det skal skje nå med ongan på vei te eller fra skolen?? Det e mange og tonge valg vi oppi hær må ta med familian vårres bare fordi dåkk la ned skolen.

  Å at du spør ledera på skolen om kossn ongan har det e faktisk IKKE det samme som å spørre ungan SJØL koss dæm oppleve den nye skolen og skoleveien.

  Og at lederen i avisa opptrer som folkevalgt?? Æ føle nesten at den personen va det. Nettopp folkevalgt… Av oss… I dragsten… For å skrive VÅRRES sak, UNGAN vårres sin sak og koss vi voksne mene det og koss vi har det ætte nedleggelsen. Men ser jo at du tar det temmelig personlig. Mulig nå te ættertanke??

  Ellers, den nye skolen e en helt ok skole og vi klage IKKE på skolen i sin helthet poenget man skal fram te som du bare glatt hoppe over e at ongan sett og hompe og skompe på ei mælkerute av en skolevei, turen tar egentlig 20 min, men pga at dåkk skal samkjøre og spare pænga så blir turen opp te over en time lang.EN VEI!! Men du, du har jo sjækka. Og LEDERAN sir at ongan e jo såååå fornøyd, så da kan det jo ikke stæmme det avisa skriv og vi som bor i Dragsten sir og det dem det i hovedsak bør gjelde om, ONGAN si!! Veian opp te Dragsten e glatt og svingat, uten lys og tidvis temmelig gjænføkke. Og mange plassa e det stup bratt ned på sia. Skulle det skje nå med skolebussn på mårran så går det faktisk ut over ALLE ongan i Dragsten fra 1-10 kl da dæm sitt i samme bussn på mårran.

  Æ har ei lita snuppe på 6 år som skal forholde sæ te den hær hværdagen uten at ho har nåkka ho tydeligvis skal ha sagt om det. Om ongan drar fra dragsten halv åtte på mårran og kommer hjæm så seint som fire halv fæm på dagan så har du faktisk vært med på å ekskludere dæm fra det meste av de sosiale tilbudan dæm har kunna vært med på etter skoletid. Rett og slætt fordi tia strækk ikke te længre og ungan oppi hær e så sliten at dæm te og med skrik når dæm kjæm hjæm….. Koss i himmels navn å rike kan du sette trygt og godt hjæmme og utale dæ om kor fint og flott dæm har det???? Rætt og slætt så provoseranes at æ holder på å kvæles. Ska ongan komme dødssliten hjæm kl 16 ætte å ha sotte på buss 2 tima om dagen for så å spise middag i bilen te en aktivitet som starte halv fæm??? Ska dæm ikke få lov te å kunne ha både rett på både familieliv og fritidstilbud som «alle» andre unga har?? Om du hadde brydd dæ så hadde du vært sjokkert og forbausa over det utslaget skolenedleggelsen har hatt for Dragsten.

  Tidligere va ongan ute ætte skoletid og leika sæ, no e dæm så sliten at dæm må rett hjem, spise middag, gjøre leksa og hoppe te køys…. Så at dæm skulle starte på en ny skole og få uante muligheta og utvide sin sosiale omgang, bla, bla, bla. Har faktisk ført te at ongan oppi hær e for langt unna dæm som dæm går på skole og i klasse med så dæm har vanska med å føll med på det de ungan gjør og ka e resultatet da??? Jo VÅRRES onga dett ut av det sosiale miljøet for dæm e kun sammens med de andre elevan på skolen.

  Så om du har læst det vi forsøke formidle på et ordentlig vis, ikke bare satt ut klørn og følt at du må forsvare valget du har vært med på å gjøre om nedleggelsen av skolen med hud og hår så kanskje du hadde klart å forstå kossn hværdagen oppi hær har blitt!!

  Å te sist, kjenne det e lite relevant te mæ at du faktisk har vært politiker i hele 30 år. Æ har vært mamma i 12 æ, og det e hværdagen te MINE unga du sett å påvirke!!!! Det syns æ e uhorvelig TRIST!!!!

  • Inga Balstad sier:

   Jeg har fått innspill fra både skole og folk i Draksten, og har aldri uttalt at elevene har det «så» bra. Har lest og hørt «begge» sider sine utspill både tidligere og nå, og tatt det med i mine vurderinger.

   Mvh Inga Balstad

 2. Siv A. Torseth sier:

  Dragsten oppvekstsenter!

  Du sier du har 30 års erfaring som politiker.
  Men hva med erfaring som medmenneske og mor??

  Når du skriver som du gjør her angående Dragsten så må jeg spørre meg om det.

  Jeg har ikke fått et eneste spørsmål fra dere om hvordan min datter har det etter hun ble flyttet til ny skole. Jeg forstår nå at det er her en må ytre sine meninger om en skal bli hørt av deg med erfaring som politiker!

  De fleste av min datters resultater på skolen har gått ned og trivselen mangler.
  Jeg opplever at mitt barn heller vil være hjemme enn å dra på skolen enkelte dager.
  Noe som aldri var tilfellet så lenge hun gikk i Dragsten. Hun har heller ikke lenger overskudd til å ut etter skolen, når leksene er gjort er hun som regel sliten og vil slappe av.
  Før gikk hun på ridning, turn eller værtfall besøkte venner, dette hører vi sjelden spørsmål om nå.
  Det å holde kontakten med de andre barna på Solbakken fører til mye logistikk, som regel er det aldri noe spørsmål fordi hun ikke orker. Så sosialt sett kommer min datter dårligere ut sosialt nå enn før.

  Barn tilpasser seg og vil ofte ikke gjøre mye utav de følelsene de har før en god stund har gått, derfor er det ikke rart at ikke skolen har merket noe.
  Det er vi som foreldre som ser forandringen i våre barns adferd og ikke alle vi ønsker å belaste skolen med alle de ting som de ikke kan noe for eller gjøre noe med.

  Min datter savner Dragsten skole, sånn er det og sånn blir det, men som de fleste barn gjør hun som hun blir bedt om og prøver å gjøre det beste utav situasjonen.

  Skolen gjør sitt beste de og vi kan ikke klage på deres innsats, men barna lider under den lange arbeidsdagen de nå har fått.
  Vi valgte å flytte til Dragsten for å gi barna våre en rolig hverdag.
  Og valget vil bli å flytte når den minste + den som kommer til i februar nærmer seg skolealder.
  For skal barna først inn i tidsklemma så må vi legge alt mer til rette slik at deres dag blir lettest mulig!!
  Om dere tror alle de andre innbyggerne med barn tenker annerledes da er dere rett og slett naive!

  Tenk dere litt om før dere uttaler dere på vegne av mennesker dere ikke har snakket med!!

  Angående veistandarden så er del vel ikke akkurat noe nytt nå at den rett og slett ikke er til stede.
  Kjør en tur og møt skolebussen midt i en sving nå på vinteren, lykke til sier jeg bare!!

  Til din kritikk av Redaktøren i Selbyggen så vil jeg si at Selbyggen absolutt er den rette til å uttale seg i saken, for er det noen som absolutt viser interesse for oss i Dragsten så er det de.
  De spør, får svar og kan derfor uttale seg på vegne av bygda på lik linje med en såkalt folkevalgt!!

  Fra en oppgitt og frustrert mor I Dragsten!

  • Inga Balstad sier:

   Jeg har lest og satt meg inn i det alle i Draksten har formidlet både i mail, på bloggen min og i møter både nå og da vedtaket om nedleggelse av skolen ble fattet. Har også hørt tilbakemeldinger fra de nye skolene. I denne saken som i alle andre saker, blir alle innspill tatt med i vurderingen for mine avgjørelser.

   Mvh Inga B.

 3. Cathrine Slåen sier:

  Ang. Dragsten saken lurer jeg på hvor mange dere har snakket med? Vi har 4 gravide i Dragsten nå og det gleder vi oss over!
  Vi vil gjerne bevare bygda ja, det er riktig som du skriver, men dessverre er det flere som klargjør husene sine for salg… Ungene våre er slitne… Flere er blitt mindre sosiale og orker ikke aktiviteter etter skolen… Skoleveien er et mareritt, vi ligger våkne om natta og bekymrer oss.. Solbakken har tatt godt i mot barna våre og det er vi takknemelige for. Men skolen ligger forlangt unna for daglig kjøring…
  Jeg har vært åpen for at dette kunne bli en positiv endring for datteren min, men det er det dessverre ikke…
  Vurderer flytting, men hvor kan jeg finne en så flott plass å bo med en «liten» skole? Byen er ikke stedet for meg og mine…

  • Inga Balstad sier:

   Jeg tar imot innspill og snakker med alle så sant jeg har tid. I denne saken har det vært mange henvendelser, og siden vi selvsagt er ansvarlig for opplæringen til alle barn i kommunen, har administrasjonen flere ganger vært i kontakt med mottakerskolene.
   Alle innspill ligger til grunn for de avgjørelser jeg fatter i denne saken som i andre saker.

   Mvh Inga B.

 4. Kari Østvik sier:

  Kjære Inga:-))
  Jeg ble oppfordret til å lese bloggen din (selv om jeg befinner meg i Tyrkia akkurat nå) Jeg må si jeg ikke helt forstår hva som skjer med partiet mitt som var veldig opptatt av å bevare lokalmiljøet (og grendene i Selbu), og å tenke både på store og små…….nå virker det som om ei bygd skal raderes ut fra «Stor-Selbu» uten at bygda det gjelder skal høres. Dette er veldig uvant kost fra sosialistisk side må jeg si.

  Det virket ikke som dere hørte på oss og foreldrene når dere la ned skolen i Dragsten, og det virker ikke som dere vil høre på oss nå heller……..for du sier at dere har vært i kontakt flere ganger med skolene elevene går på og at det går fint med dem. Ja, som sagt i flere innlegg ovenfor så har skolene tatt godt imot ungene. Og ungene har det vel ganske bra den tiden de er på skolen. MEN vi ser jo hva det koster av energi særlig for de minste. Mitt barnebarn på 7 år er ganske bilsyk så hun er veldig «uggen» etter hun kommer på skolen + hun er totalt utslitt når hun kommer heim. Før så ville hun gjerne være med på fritidsaktiviteter etter skolen, og hun var også med på bl.a. ridning og dans m.m. Og hun elsket å være med på dette, men nå sier hun til sin mor at «mamma jeg orker ikke å være med på noe aktiviteter i byen etter skolen».

  Det at mitt barnebarn er så sliten etter å ha vært på skolen (og dette er merkbar forskjell !!) synes jeg er trist. Og faktisk så skremmer dette meg, for hun var en veldig aktiv liten jente som gjerne ville være sammen med venninner og på aktiviteter. Så med den lange skoletiden som dette blir for de minste så har faktisk dere redusert hennes sosiale liv. Og dette opprører et bestemorhjerte veldig!!!

  Og hvis dere spør på skolen så klarer de jo å ha det fint de timene der, men skolen (eller dere som politikere) ser jo ikke forandringen på ungene etter de kommer heim. Derfor synes jeg det virker litt arrogant når det blir hevdet at dere har vært i kontakt med skolene og at dere da dermed vet at alt er bra. For jeg tror ikke noen foreldre har fått henvendelser fra dere eller at det har blitt gjort noen spørreundersøkelse til de som faktisk føler det på kroppen dette vedtaket dere gjorde.

  Og at det faktisk kommer til å bli født flere Dragstinger snart er vel for at de unge familiene ønsker seg barn, og ikke ta det til «inntekt» for at de synes det er greit med nedleggingen av skolen. Som noen her sier så vurderer de at de skal flytte FØR disse barna når skolealder. Og at ingen har flyttet enda er jo ikke noe rart, for det tar tid og energi for å flytte på seg. I tillegg så må en jo finne ny plass en vil bo før en kan selge også. Og det er ca 4 mnd. siden nytt skoleår, og mange ville jo se om det funket med ungene etter dere tvang de bort fra Dragsten skole som var 5 minutter å gå for de fleste. Nå ser i allefall de med de minste ungene at dette faktisk er en veldig stor belastning for sine barn, slik at de ser seg om etter andre alternativer. Men det er jo ikke lett å bryte opp fra et miljø de trives i, og faktisk har valgt å flytte til på grunn av den flotte naturen og stillheten og tryggheten til ungene. Men nå føler ikke mange seg trygge hverken på å sende ungene på den veien til skolen + at de ser også at ungene ikke fungerer ETTER skoletid.

  Så Inga, jeg håper du VIRKELIG hører etter hva de som er berørt av dette føler og mener. Og da mener jeg foreldrene og ungene. Og ikke la det gå prestisje i å holde på denne avgjørelsen dere tok i vår, men still med åpent sinn. La meg få tilbake troen på hva partiet mitt alltid har kjempet for……..

  • Inga Balstad sier:

   Jeg har hørt på alt dere har sagt til meg om forhold i skolen og etter skoletid, og har heller aldri sagt at alt er bra. Det jeg kommenterer, er at jeg ikke kjenner meg igjen i at alt er negativt. Alle innspill på saker tas med når jeg tar mine avgjørelser.
   I de politiske grupper jeg har vært med i, har jeg aldri opplevd at prestisje legges til grunn. Det har heller aldri vært tema i denne saken.

   Mvh Inga B.

 5. Kari Østvik sier:

  Inga:-))

  Hvis du sier du har hørt på alt vi har sagt så er jeg ikke helt sikker på det etter å ha lest ditt svar her. Grunnen til det er at du skriver: «jeg ikke kjenner meg igjen at alt er negativt.»

  Det er vel INGEN i disse innleggene fra Dragsten som sier at alt er negativt? Mange kommer med positive ting om skolen som elevene er sendt til. Ungene synes det er fint på skolen når de er der, noe de også syntes når de var på Dragsten skole. Det viser jo at de er tilpasningsdyktig ut fra hva voksne bestemmer de skal gjøre.

  Det som alle sier er hva denne lange skoledagen (med buss til og fra + skoletiden) gjør med ungene (og da særlig de yngste ungene)
  De er dødslitne, og vil ikke være med på noe på noe på kveldstid…….Er det normalt for et barn som er «i sin beste alder»?
  Lurer på om det hadde vært mange andre Selbygger som hadde ønsket å se sine 6 og 7 åringer så slitne etter skoledagen? Og at de hadde levd i frykt for bussturene på vinterføre? Hadde du ville sendt dine barnebarn (eller barn) fra Selbustrand til Hommelvika på buss slik veien før var over Vennafjellet hvis de hadde en skole i nærmiljøet som de kunne ha gått på?

  Jeg ser ikke i noen av dine svar her at du forstår at foreldre er fortvilt over situasjonen de føler de befinner seg i. Du gir ikke noen tilbakemelding på at du synes det er synd at disse foreldrene opplever at ungene sliter med overskudd til å være med på aktiviteter andre barn er med på andre steder. Du sier hele tiden at du tar alle innspill med i dine avgjørelser, men jeg vet ikke helt hvilke innspill du har lyttet til her. (for det er ikke foreldrenes innspill i allefall)

  Mvh
  Kari

  • Inga Balstad sier:

   Alle kommentarer viser til min blogg som jeg la ut den 11/12, og tok utgangspunkt i intervju i Selbyggen og to mailer jeg hadde fått da. Positive tilbakemeldinger om de nye skolene, har jeg fått nå som kommentarer på bloggen min.
   Totalsituasjonen for mitt barn hadde vært avgjørende for meg i en slik situasjon, og den vil vi naturligvis vurdere ulikt siden heller ikke alle barn er like.
   Jeg lytter til alt som kommer av innspill i alle saker, og legger det til grunn når jeg tar stilling i en sak. Det betyr selvsagt ikke at alle innspill blir imøtekommet.

   Mvh Inga

 6. Kari Østvik sier:

  Er helt enig med deg i at ingen barn er like, og at en vil vurdere ulikt uavhengig av den enkeltes situasjon og unge. Men det som er forskjellen her er at foreldrene ikke har den muligheten til å velge. Det har nemlig kommunen gjort for ungene.

  De har faktisk bare to muligheter hvis de skal bo i Dragsten:
  1: Sende de til Solbakken
  2: La være å sende de til Solbakken (og da hadde det blitt til Selbustrand og til Mebond som de hadde måtte gå på skole)
  Hvis en ikke skulle ha startet hjemmeskole da………og da hadde det jo ikke blitt mer sosialt heller………

  Så konklusjonen er jo at elevene (og foreldrene) i Dragsten har ingen alternativer annet enn å sende de den «korteste» veien som er til Solbakken. Så uansett om unger er ulike, så har de faktisk ingen mulighet for valg ut fra sin totalsituasjon.

  Det hadde de hatt hvis skolen hadde vært opprettholdt i Dragsten, og at de kunne ha valgt om de hadde ønsket en større skole så kunne de ha søkt seg dit selv. (det var en gutt som gjorde det før skolen ble nedlagt, men det var fordi han hadde ingen på sitt trinn eller like over eller under sitt trinn, mens søsteren gikk i Dragsten)

  Så jeg mener foreldrene ikke har noen valg i Dragsten hvis de skal fortsette å bo der. Jeg tror derfor en del som får barn i Dragsten nå kommer til å flytte derfra før ungene skal begynne på skolen, og det er synd fordi da blir det etterhvert en bygd med enten middelaldrende (som meg) eller kanskje småbarnsfamilier mens ungene er i barnehagen………eller kanskje etterhvert bare alderspensjonister når vi eldste i Dragsten sitter igjen der ute………….

  • Inga Balstad sier:

   Ingen av elevene ved skolene i Selbu kan velge hvilken skole de vil gå på. Det ville har vært helt umulig å opprettholde et godt nok sosialt og faglig miljø ved nærskolen i tillegg til å kjøpe plasser for de som måtte ønske det.
   Mvh Inga B.

   • Kari Østvik sier:

    Det er mulig at de ikke har, men du sier sitat:
    «Totalsituasjonen for mitt barn hadde vært avgjørende for meg i en slik situasjon, og den vil vi naturligvis vurdere ulikt siden heller ikke alle barn er like.»
    Mens her er det INGEN nærskoler å velge i for sine barn…….eller å velge bort……så her er det kun to valg:
    1: Sende ungene ut på en kjempelang skoledag (på grunn av at småskolen med 6-åringene har like lang dag som de som er 15 år på grunn av at de har en skoleskyss på en forferdelig vei)
    eller
    2: Flytte fra kommunen

    Og hva råder du forldrene til 6-åringene ettersom dere politikere i Selbu har valgt at de skal ha så lang skoledag/reise?

    Mvh
    Kari

   • Inga Balstad sier:

    For meg hadde det vært avgjørende at at mine barn / barnebarn trives der de bor og har et godt sosialt og faglig skoletilbud.

    Mvh Inga B.

 7. Monica Bogstrand sier:

  Du sier at du har 30 års erfaring som politiker,javel da er du utgått på dato! Syns du det er forsvarlig å sende en seksåring med en to-timers busstur tur-retur daglig? Du kjørte jo selv av veien oppi her, takk for den «julagaven» forresten, det varmet våre hjerter,he-he…:)

  • Inga Balstad sier:

   Jeg har faktisk aldri kjørt av veien opp til Draksten, men kjenner veien godt og vet at den ikke har den standarden vi skulle ønske.

   Mvh Inga B.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: