Endelig budsjettinnstilling.

Mandag morgen var jeg tilbake på kontoret etter ferien. Varaordfører hadde notert diverse som han hadde hatt henvendelser om. Det er veldig greit å få en slik oversikt, og jeg startet dagen med å følge opp noen av disse sakene. Blant annet var det en henvendelse om scatehall fra en ung ivrig scater. Vår fritidskonsulent skal utforme et svar på forespørselen.

Rådmannen var også på kontoret og hadde tid til en prat. Med mange tanker etter ei ferieuke, hadde jeg flere spørsmål som jeg fikk svar på.
Det meste av dagen ble brukt til forberedelser til formannskapsmøte og regionrådsmøte i Værnesregionen. Jeg tok for meg alle vedtak som så langt er fattet i formannskap og kommunestyre på budsjett og økonomiplan, og redigerte dem til et utkast til forslag i formannskapet. 
Jeg kontaktet også noen fylkespolitikere om FV 967 som er under utbedring. Vi ønsker å få en omlegging av en kurve med det samme det foregår arbeid der, men  bevilgningen fra fylkeskommunen dekker ingen omlegging. Derfor ba jeg saksansvarlig om å få mer eksakt beløp for ekstrakostnadene, så får jeg følge det opp videre politisk.
Ellers hadde jeg besøk og telefoner fra medpolitikere og folk fra bygda. Det er alltid nyttig å få diskutere saker og få innspill jeg kan ta med meg i behandlingen.
Det var mange saker på saksbehandlingssystemet, og noen som jeg ikke har informert om tidligere, ble referert i formannskapet tirsdag.
Selbu er en FYSAK-kommune. Det er satt opp mange trimbokser rundt omkring i bygda, og i år er vi sammen med Tydal kommune om et gavekort som blir trekt ut blant de som har skrevet navnet sitt i trimbøker. Ei ung jente som også var sammen med meg på ordførerturen i vår, fikk kommunenes gavekort, mens en tidligere medpolitiker fikk et gavekort gitt av Selbusporten. Utdelingen skjedde på mitt kontor sammen med vår FYSAK-koordinator.
Mandag kveld hadde vi gruppemøte først i Ap/SV- gruppa og deretter med våre samarbeidspartnere fra felleslista SP, Krf og V. Budsjett og økonomiplan ble det brukt mest tid på, og de fleste forslagene fra hovedutvalgene ble tatt med i forslag til formannskapet. Noen ble endret litt etter innspill fra andre medlemmer i gruppene, og et par nye forslag ble vedtatt fremmet.
Etter møtet skrev jeg inn endringer på utkastet jeg hadde laget tidligere på dagen, og fikk sendt det over til vår gruppeleder som skulle legge inn noen nye formuleringer på et par punkter.

Tirsdag hadde vi møte i planutvalget og formannskapet. I planutvalget var det ikke så mange saker, men et par delingssaker, ble enstemmig vedtatt. Leder for plan, bygg og landbruk informerte oss om status og framdriftsplan på ulike areal- og reguleringssaker. Arealdelen av kommuneplanen er forsinket i forhold til planlagt framdrift, og vil nok ikke være ferdigbehandler før til våren om det ikke blir for mange innsigelser.
Reguleringsplan for Botnlia – Bellshagen er vedtatt oppstartet, og vil komme til første gangs behandling like over jul. Ellers er det planlagt å starte på sentrumsplan i forbindelse med bygging og adkomst til ny Mebond barnehage. Plan for utbedring av Stigamelene og reguleringsplan for  evt. omlegging av FV 967 til Flønes, er også under arbeid. I møtet ba jeg rådmannen om en oppdatering på utviklingen i planarbeidet på slutten av januar, og deretter med jevne mellomrom.
Til formannskapet var det mange saker, og vi startet som vanlig med referatsaker. Der informerte vi blant annet om henvendelser til departementet om revisjon av konsesjonsvilkårene for Selbusjøen, og Røros kommunes forslag om å gå ut av Blilyst, noe som ble avverget ved politisk behandling, og litt om makstaksaken for vannkraftanlegg.
Rådmannen ba om å få fullmakt til å sende inn anbud på ambulansestasjon, og vi fikk en diskusjon om evt. plassering. Helse Midt har satt en kort frist for anbudsinnhenting, og alt må selvsagt skje med forbehold om politiske vedtak. Alle i formannskapet understreket viktigheten av at tomtevalg ikke må hindre utbygging av 30 nye omsorgsboliger.
Vi valgte å endre saklista slik at budsjett og økonomiplan med tilhørende gebyrsaker kom til slutt i møtet.
Først på saklista sto en sak om støtte til Årsøya Fritidspark. Denne saken var så tett knyttet opp imot Sommerfestivalen, at jeg på grunn av familær tilknytning til eier i Selbu Arrangement , var innhabil. Mens saken ble behandlet, fikk jeg tatt unna fakturaer til attestering og post.
Deretter behandlet vi budsjettkorrigeringer for 2011 og en opprydding i regnskapet etter hjemme – pcordningen.
Det ble enstemmig avgitt en positiv uttalelse  til konsesjonssøknad fra Selbu Energiverk på utbygging av Tangvella. Selve kraftverket skal ligge i Klæbu kommune, og de har avgitt en negativ uttalelse. NVE skal fatte en avgjørelse i saken, og den håper jeg foreligger relativt raskt. Everket har også skissert en mindre omfattende utbygging, så vi kan muligens få saken til ny høring.
Retninglinjer for tildeling av kommunale tomter som ble etterlyst i siste kommunestyre, ble foreslått endret fra dagens praksis med loddtrekning dersom det er flere interessenter på samme tomt. Vi innstilte nå på at tildeling skal skje etter prinsippet om «først til mølla» .
Ruspolitisk handlingsplan var satt på saklista etter behandling i Hovedutvalg for Oppvekst og Helse og Sosial. Resultatene av en ungdomsundersøkelse på ungdomsskolen og ved videregående skole i Selbu foreligger nå, men kom så sent at den ikke ligger til grunn for plan og tiltak. Formannskapet vedtok derfor å utsette behandlingen for å ta hensyn til denne undersøkelsen.
Mediaklubben i Selbu har gjort opptak av kommunestyremøter som er sendt på Nea Radio sin web-TV. De har kjøpt inn utstyr som de har søkt tilskudd til fra flere, og søkte nå kommunen om bidrag til en tilhenger. Både han som er ansvarlig og ungdommene som er med, gjør dette uten godtgjøring, og vi valgte derfor å bevilge et beløp som er tilstrekkelig for den tilhengeren de trenger. De sender ikke bare fra kommunestyremøter, men fra handballkamper og andre arrangementer.
Møteplan og en søknad om fritak fra politisk verv for en periode, ble behandlet før vi tok for oss budsjettsakene.
Alle gebyrene med unntak av noen få kommunale avgifter, ble enstemmig vedtatt.
Budsjett og økonomiplan er tidligere behandlet i formannskapet før utsending til hovedutvalgene for uttalelse. En representant fra felleslista for SV / Ap fremmet forslaget vi hadde «sydd sammen». Felleslista SP, Krf og V, hadde sine egne forslag som ble enstemmig vedtatt. De støttet i tillegg alle våre punkter med unntak av et punkt om å ta en totalgjennomgang av Selbu Ungdomsskole for å vurdere om det må bygges ny skole eller om de gamle bør restaureres. Dette kan uansett ikke skje i inneværende økonomiplanperiode ( 2012 – 2015), men vi mener dette må avklares før vi investerer mer i den gamle bygningen. Vi ønsker også at det skal vurderes å bygge et kulturhus i tilknytning til en evt. ny skole.  Dette puktet ble nedstemt siden H og Frp heller ikke støttet det.
Frp og Høyre stemte også imot et forslag fra oss om å avsette mer til næringsfondet dersom makstaket på eiendomsskatt på kraftverk endres slik at vi får økte inntekter. Vi mener det er mer fornuftig å bruke ekstrainntektene til næringsutvikling enn å bruke dem til ordinær drift.
Det meste ble dermed enstemmig vedtatt, men både Frp og Høyre varslet at de vil komme med egne forslag til kommunestyrets behandling. Vi skal også ha et nytt gruppemøte, og nye forslag kan komme på bordet. Fra vår side tror jeg uansett ikke det blir store endringer på tallbudsjett og økonomiplan.

Onsdag er det møte i regionrådet i Værnesregionen, før jeg drar til Oslo på LVK sitt strategiseminar som varer til og med torsdag. Fredag er også belagt med møter, så det blir nok helgearbeid for å ta etter post og forberede nye møter. Jeg gleder meg også til frivillighetens hederskveld på søndag, da jeg skal dele ut den første frivillighetsprisen i Selbu Kommune.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: