Snart ferie.

Denne uken har jeg hatt tre dager med relativt god tid til kontorarbeid og politisk arbeid på kontoret. Det er godt å være  bra ajour når jeg skal gå ut i ferie, selv om det alltid er noe jeg kunne ha fulgt opp og jobbet mer med.

Etter å ha hatt time hos fysioterapeut mandag morgen, hadde jeg en kort samtale med rådmannen før han gikk i møte.
Søndag kveld ble jeg gjort oppmerksom på at en av innbyggerne i Draksten var blitt verdensmester i barmarkskjøring med hund. Dette ble også meldt i Trøndelagsnytt, og jeg sørget for å sende blomster med gratulasjon fra kommunen. En verdensmestertittel henger høyt, og vi har naturlig nok ikke mange som kan kalle seg verdensmester i bygda. Derfor skulle det bare mangle om vi ikke skulle være med som en av gratulantene.
Etatsjef BU ble oppdatert på fremtidig kultursatsing, og vi fikk en kort samtale om status på vegprosjekter.
Telemarksforskning er ansvarlig for å få fram «Norsk kulturindeks». Dette er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Ti forskjellige kategorier ligger til grunn for det resultatet som presenteres i rapporten. 
I kategorien som dekker kulturskole og den kulturelle skolesekken – tilbud og deltakelse, ble Selbu nummer 9 av i alle kommunene i landet, og i kategorien musikk, som legger til grunn tonoregistrerte konserter i kommunene, er vi nummer 14.  Rapporten viser ikke flere enn de tjue beste for kåringen av årets kulturkommune, men et kart viser at både Selbu og Tydal er plassert i den «beste gruppen» dvs. mellom 1 og 86 av landets kommuner. Det kan vi være stolte av, og mye av grunnen til at vi kommer så godt ut, er nok den enormt store dugnadsinnsatsen i alt kulturarbeid i Selbu.
Sakspapirer til onsdagens møte i administrasjonsutvalget ble gjennomgått, og jeg laget utkast til forslag til behandlingen av budsjett og økonomiplan.

Tirsdag var jeg invitert til kunstutstilling ute ved Mebond barnehage. Den åpnet klokken 06.45, og som tidligere år var  det  laget  fine kreative utstillinger av flotte kunstverk. I en mørk november morgen, lyste bål, stearinglys og lyskastere opp området. Det glitret i vakre malte kuler, det var bilder fra elgjakt på «Toppen», malerier var påsatt paspatur og ble til de vakreste kunstmalerier, og mange filtfigurer var hengt opp i et stort tre. Alle avdelinger hadde sine egne produkter utstilt, og 4- og 5-åringene holdt konsert for oss.
Dette er en trivelig tradisjon som engasjerer både store og små, og som jeg setter pris på å få være med på. Tiltaket er nok et eksempel på at vi har dyktige og kreative ansatte i våre barnehager.
På kontoret brukte jeg tid på å forberede ei ukes ferie med å forsikre meg om at varaordfører får innkallinger til det han skal delta i mens jeg er borte. Jeg takket ja til invitasjon til ordførersamling hos fylkesmannen i desember, og sendte over mulige datoer for møte i samarbeidslyst , som vi fikk avtalt i løpet av dagen
Ellers fortsatte jeg forberedelsene til møtet i administrasjonsutvalget på onsdag, og skrev et innlegg til Selbyggen med gratulasjon til firma Røset AS som skal feire 50-årsjubileum. Jeg er invitert til å være med på markeringen, og forberedte også en gratulasjonstale.
I løpet av dagen hadde jeg besøk som etterlyste vårt initiativ for å få etablering av polutsalg i Selbu. Vi har tidligere sendt søknad om dette, og saksbehandler og etatsjef vil drøfte hvordan vi kan ta et nytt initiativ.

Administrasjonsutvalget var innkalt til møte onsdag morgen. Der fikk vi referert resultater fra medarbeiderundersøkelse. Svarprosenten lå på ca. 70 %, noe som må sies å være bra. Totalt sett er det bare 134 kommuner som har gjennomført undersøkelsen. Derfor har vi ved å ha tatt i bruk dette verktøyet, gjort mer enn mange kommuner. Stort sett er det gode tilbakemeldinger på arbeidsmiljøet, men hensikten med undersøkelsen er selvsagt å ta tak i det som får lav score, og sette i verk tiltak. I forbindelse med denne saken uttalte administrasjonsutvalget at resultat og oppfølging av undersøkelsen må refereres for hovedutvalg og administrasjonsutvalg. I tillegg la jeg fram et forslag om å ha en arbeidsgiversekvens i kommunestyret i løpet av 2012. Tillitsvalgte skal selvsagt delta i dette møtet, og med mange nye i kommunestyret, er det nødvendig å ha sterk fokus på vår rolle som arbeidsgivere på Selbus største arbeidsplass.
Økonomiplanen med budsjett for 2012 sto også på saklista. Her fikk vi enstemmig vedtak om framdriftsplan for arbeidet med personalpolitisk plan, om hvordan nye turnusordninger virker på målsettingen med å unngå uønsket deltid og på sykefraværet, og et punkt om lærlinger og tilrettelegging for dem og for de som er ansvarlig for oppfølging av dem.
Etter forslag fra ansatterepresentantene i utvalget, som ennå  ikke har vært med på drøftinger av enkelttiltak som er beskrevet i budsjettdokumentet, ble det et enstemmig vedtak på at vi støtter budsjettforslagt uten å ta stilling til det som helt klart skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene før tiltak iverksettes.
I Selbu kommune har ansatte hatt avtaler om fri med lønn  på jul- og nyttårsaften i tillegg til redusert arbeidstid i jula.  Bare ved helse- og sosialetaten  har dette enkelte år kostet over 200.000,- alt etter hvilken ukedag jul- og nyttårsaften faller på.
Dette er en lokal avtale som er gjort for toårsperioder, og avtalen er gått ut. Ansatte ønsker selvsagt å videreføre ordningen, og rådmannen har innhentet opplysninger fra andre nabokommuner på evt. lokale avtaler for jul og nyttår. Ingen har avtaler som tilsvarer det vi har hatt, og de fleste forholder seg fullt og helt til rettigheter i forhold til lov- og avtaleverk.
Det har skjedd mye med turnusordninger og muligheter til fleksitid etter at denne avtalen ble inngått for første gang, og de tre politikerne i utvalget sluttet seg til rådmannens innstilling om ikke å inngå ny lokal avtale, men forholde oss til lov- og avtaleverk, sentrale særavtaler, fleksitidsreglement og godkjente turnusordninger. Åpningstid, behov for service og bemanning ved kommunale kontorer, skal vurderes av ansatte og ledere ved det enkelte tjenesteområde.
Ansatte la fram et forslag som vil medføre en noe lavere kostnad enn det som ligger i den gamle avtalen. De stemte for dette, og la også fram en protokolltilførsel på at de vil ta saken videre i sin organisasjon med bakgrunn i sedvane. En avgjørelse  på det må selvsagt alle ta til etterretning. 
Siste sak var en overordnet opplæringsplan. Denne ble enstemmig utsatt med begrunnelse i manglende innvolvering av ansatte i utarbeidelsen av forslaget. Utvalget vil behandle dette på nytt i løpet av februar 2012 for å prioritere bruken av sentralt avsatte midler til opplæring allerede kommende år.
Før jeg avsluttet arbeidsdagen, gikk jeg igjennom post, fakturaer til attestering og saker i saksbehandlingssytemet.

Varaordfører ( tlf. 952 52 313)  skal nå fungere i min jobb mens jeg har ferie. Jeg er trygg på at alt blir godt ivaretatt, og kommer til å nyte ferien uten møter og timeplanfestede avtaler.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: