Lange, men interessante arbeidsdager.

Dørstokkmila er i blant lang når det blir arbeid og møter både på dagtid og kveldstid, men det er alltid noe nytt å lære og erfaringer å ta med seg i møte med ulike personer på forskjellige areanaer.

Mandag morgen gikk turen til Røros der fylkestinget var samlet til folkevalgtopplæring. Sammen med ordfører på Røros hadde jeg fått i oppdrag å si litt om våre forventninger til fylkeskommunen. Vi hadde hver vår innledning og fikk både spørsmål og kommentarer till våre innlegg. De tok til etterretning signalene om å skaffe seg mer kunnskap om hver enkelt kommune og gjennom det bidra med kompetanse der enkeltkommuner kommer til kort. Også manglende oppmøte i regionrådsmøtene ble notert og lovt å forbedre.
Fra Røros dro jeg til rådhuset for å avvikle kommunestyremøte. Før møtet fikk jeg besøk av en medpolitkere som har gjort «comeback». Det er greit å ha nye medlemmer, men også noen som har lang fartstid. Gjennom et samspill i gruppa, er jeg sikker på at vi vil få fine diskusjoner.
Første sak i møtet var tertialrapport for 2. tertial. Rådmannen fikk ordet først, og redegjorde for at han vil be om at det i kommende år igangsettes et stort omstruktureringsprosjekt for å få et godt grunnlag for økonomistyring. Dette var nok svar på spørsmål som flere ville ha stilt i møtet siden det fremdeles ikke er god nok økonomistyring, noe som gir seg utslag i overforbruk i helse- og sosialetaten.
Forslag ble fremmet om boligpolitikk i forhold til forvaltning av kommunale boliger, om rentefond, om nivå på tjenestene våre innen helse- og sosial og om endringer i tildeling av kommunale tomter. Det er et gammelt vedtak om å lyse ut kommunale boligtomter med en frist for å melde seg, for deretter å foreta loddtrekning om det er flere interessenter på hver tomt. Dette ble sikkert gjort i ei tid da det var stor etterspørsel etter tomter, og skaper frustrasjon i dag når en som ønsker en spesiell tomt, må vente på avgjørelsen. Alle støttet forslaget om å få en ny sak på dette med det formål å få en endring som er tilpasset dagens etterspørsel. Vi må legge forholdene best mulig til rette for de som ønsker å bosette seg, og da er muligens prinsippet om først til mølla det beste.
Det meste ble enstemmig vedtatt med unntak av om vi skulle ta rapporten til orientering eller etterretning. Jeg mener etterretning er det mest korrekte her. Gjennom vår behandling av rapporten, godtar vi at det som er skrevet der, er en korrekt beskrivelse av virksomheten, og at dette danner grunnlaget for det vi måtte vedta for videre drift.
Neste sak var avvikling av vassverket i Kalvsjøen, før vi gikk til valg på råd og utvalg. Valgnemnda hadde gjort en god jobb, og alle valg ble foretatt som avtalevalg. Med et godt forarbeid ble alle valg enstemmige.

Tirsdag dro jeg sammen med leder i Selbu skogeierlag og skogansvarlig i kommunen til Tydal for å avvikle årsmøte i Kontaktutvalget for skogbruket i Neadalen. Dette er et samarbeid mellom fagorganisasjonene i Neadalen, skogforvaltningen i Thomas Angells stiftelser, skogforvaltningen i Opplysningsvesentes Fond, Kjeldstad sagbruk, Nidaros skogforum og poitiske representanter fra Selbu og Tydal. Jeg har vært med på disse møtene flere ganger, og synes det er nyttig å være oppdatert på ei næring som har stor betydning for oss. Selbu er Sør-Trøndelags største skogkommune, og vi har mange bedrifter som har sin virksomhet basert på trevirke.
Vi har relativt bra avvirkning i Selbu. Normal avvirkning er ca. 40.000 m3, mens tilveksten ligger på ca. 60.000 m3. Noe er vanskelig tilgjengelig, og selv om kommunen har satset mye på utbygging av skogsbilveger, er det fortsatt behov for ytterligere tilrettelegging for å få ut hogstmoden skog. Kjeldstad som er vår største private arbeidsplass, er avhengig av tømmer, og vi bør derfor tilrettelegge for å få en avvirkning som ligger opp imot tilveksten.
Disponering av rentefondmidler er fast sak på disse møtene, noe som ble vedtatt i tråd med forslaget fra skogansvarlige i de to kommunene. Representanten fra Kjeldstad sa litt om deres utfordringer og planer. Det viktigste for dem er å kunne utnytte kapasiteten på saga fullt ut i et skift. I perioder har de ikke lykkes med å få nok tømmer, noe som kan skyldes pris, men også værforhold og konkurranse om trevirket i Trøndelag.
Et samarbeid som det vi har i kontaktutvalget, er nyttig for at alle parter ikke minst for forståelsen av hverandres utfordringer.
Etter at jeg kom tilbake på kontoret, oppdaterte jeg powerpointpresentasjoner. Med litt datatrøbbel, ble jeg sittende på kontoret til langt over ordinær arbeidstid, og onsdag formiddag brukte jeg også lang tid på denne oppdateringen som en følge av liten lagringskapasitet på «mitt» dataområde.
Tirsdag kveld dro jeg sammen med representanter fra styret i Selbu Arbeiderparti til Væktarstua for å delta i regionmøte. Der evaluerte vi valgkampen sammen med de andre kommunepartiene i regionen, snakket sammen om skolering og aktuelle felles saker som vi kan arbeide for. Det var et fint møte ledet av regionens representant i styret for Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

Onsdag var lærlingene i Selbu sammen med en lærling ved Selbu vgs og en fraTydal kommune invitert til en samling i rådhuset. Jeg fikk i oppdrag å fortelle litt om kommunen, og benyttet anledningen til å understreke viktigheten av at vi sammen er omdømmebyggere for vår organisasjon. Lærlingeansvarlig for både sektor Helse og Sosial samt Oppvekst var ansvarlige for programmet som varte hele dagen.
Store deler av dagen blef or min del brukt til å oppdatere presentasjon, svare på epost og gå igjennom saker på saksbehandlingssystemet.
Jeg er landsstyremedlem i LVK for Sør-Trøndelag. Siden det er flere nyvalgte ordførere i medlemskommunene, sendte jeg ut en kort informasjon om konferanser som skal finne sted og litt om hva vi jobber med. Håper vi får godt oppmøte på regionkonferansen over jul. Der vil det bli tatt opp flere saker som har stor betydning for oss som vertskommuner til vasskraftutbygging.
Etter lunsj var jeg sammen med rådmann og sektorsjef for Bygdautvikling i et møte med Selbu Næringsforum der vi drøftet reiseliv i Selbu og i Neadalen. Et reiselivsprosjekt er snart inne i sin sluttfase, og det er ingen tvil om at vi har mye å hente på et bedre samarbeid mellom ulike tilbydere.
Torsdag kommer fylkesmannen på kommunebesøk til Selbu, og jeg forberedte dette litt med å se på dokumenter vi har fått tilsendt som grunnlag for dialog.

Fredag tar jeg fri fra kontoret, men er selvsagt å treffe på telefon. Fredag kveld planlegger jeg å være til stede på siste konsert i årets kulturuke, og på søndag kveld er jeg invitert på høstfest til Selbustrand 4H.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: