Nytt kommunestyre.

Det nye kommunestyret har nå avviklet sitt første kommunestyremøte, og formannskap, ordfører- og varaordførervalget er foretatt. Med mange nye sammen med flere med lang erfaring fra politisk arbeid, ser jeg fram til samarbeid i fire år.

Mandag var det ingen møter på min timeplan på dagtid, men jeg brukte en del tid på å sette meg inn i rundskriv fra departementet om regler for  valg av formannskap, ordfører, varaordfører og andre utvalg. Særlig utfordrende er det å få oppfylt reglene om kjønnsmessig representasjon siden det i kommunestyret bare er 7 kvinner av i alt 25 representanter.
Reglene for forholdstallsvalg prøvde jeg etter beste evne å oppdaterte meg på, og tok i den sammenheng kontakt med tidligere medpolitikere for å kvalitetssikre mine tolkninger.
Jeg har laget en samling av foiler i powerpoint som jeg bruker i forskjellige anledninger når jeg skal presentere kommunen som organisasjon eller bygda. Dette må selvsagt oppdateres etter som det kommer nye personer inn, nye  budsjetter vedtas og statistikker utarbeides. Presentasjonene ble  oppdatert siden det ser ut til at jeg kommer til å bruke noe av dette i nærmeste framtid.
Flere medpolitikere var innom kontoret, og vi drøftet formannskapsvalg og medlemmer til forskjellige verv som skal besettes.
Før kveldens konstituerende møte i kommunestyret, treftes gruppa fra Ap/ SV og gruppa fra SP/ Krf og V til et felles gruppemøte. I utgangspunktet så vi for oss et forholdstallsvalg, og begge gruppene hadde utarbeidet sine lister til formannskapsvalget. Etter henvendelse fra et av opposisjonspartiene, ble vi enige om å gå for et avtalevalg både til formannskap og valgnemnd. Dermed ble det nedsatt ei gruppe med representanter for alle grupperingene som laget forslag til kommunestyret til begge valgene. For egen del ser jeg det som en stor fordel at vi har en bredest mulig representasjon i formannskapet, og i valgnemnda er det praktisk at alle er med.
Med 12 kommunestyrerepresentanter som ikke har vært med i politisk arbeid tidligere, var det mange spente nye medlemmer som deltok på sitt første møte.
Valgresultatet ble enstemmig godkjent før sak om valg til formannskap. Ettersom dette ble et avtalevalg, ble det enstemmig. Det samme var også tilfelle med valg av valgnemnd.
Det var bare et forslag på ordfører. Jeg ble valgt med 18 stemmer og 7 stemte blankt. Samme stemmefordeling ble det på varaordførervalget. Endelig er det formelle på plass, og hele storgruppa som utgjør posisjonen, har nå underskrevet avtale og planlagt hvordan vi praktisk skal legge opp arbeidet i gruppene framover.

Tirsdag var det ny post som måtte behandles, og jeg fikk blant annet en telefon fra EON som har vist interesse for vindkraftutbygging i kommunen. Vår saksbehandler vil følger opp henvendelsen, og det kommer sannsynligvis en søknad om å sette opp vindmålemast i det aktuelle området. Vi har tidligere godkjent en søknad fra Trønderenergi om en slik mast i et annet område.
En innbygger var innom for å informere meg bedre om en aktuell sak, og i kjølvannet av dette tok jeg kontakt med boligkontoret vårt for å bli oppdatert fra deres side.
Boligkontoret har ikke fungert et helt år enda, men det ser ut til at de allerede har fått utrettet mye. Vi har  fått på plass et effektivt apparat som samarbeider godt både med NAV og den lokale sparebanken.
Ellers var flere medpolitikere innom, og noen hadde jeg telefonsamtaler med. Det blir mye ekstra planlegging og opplæring like etter valg av nytt kommunestyre, og dette må vi samsnakke om for å finne dager som passer for de fleste. Før budsjettbehandlingen skal vi ha en hel dag til opplæring, og det er da viktig å plukke ut de mest nødvendige emnene for denne dagen.
Kommende søndag er jeg invitert til 75-årsjubileum i Flora kapell. Det starter med gudstjeneste og fortsetter med sammenkomst i ungdomshuset i kretsen. Etter lunsj fikk jeg anledning til å forberede meg på en kort tale til jubileet.
Isslottet av Tarjej Vesaas skal settes opp her i bygda kommende vår. Det er lokale krefter som har tatt initiativet til forestillingen, og regissøren bor også i bygda. I den anledning fikk jeg besøk på kontoret. Fra kommunens side har vi bidratt med støtte til utarbeidelse av prosjektet, og de vil nå sende en søknad for selve oppsetningen. Den kulturelle skolesekken skal ha forestillinger, og i tillegg blir det anledning til å overvære åpne forestillinger for de som måtte ønske det. Planen er å sette det opp i Sjøbygda Kunstnarhus. Det gleder jeg meg virkelig til. Der ute er det en perfekt «arena» for nettopp dette stykket.

Onsdag var det på nytt muligheter til å få unna diverse på kontoret. Om det i utgangspunktet er kontordag, vet jeg aldri hvordan dagen blir. Som vanlig gikk jeg igjennom saker og post.  Jeg fikk også telefoner med forespørsler om saker som jeg fikk sjekket og ga tilbakemeldinger på. For meg er det viktig å gi et svar til folk som henvender seg til meg. Det er ikke alltid de får det svaret de ønsker, men uansett har jeg som mål at alle saklige henvendelser skal besvares.
En representant fra Selbu Teaterforum avtalte et møte for å informere om planer for framtidig teateroppsetning. Vi har et unikt miljø innen revy og teater i Selbu, og teaterforumet har bidratt til mange flotte oppsetninger både i og utenfor bygda.
Vi har nylig fattet vedtak om å starte bygging av omsorgsboliger allerede i 2013.  Det er utarbeidet en plan for framtidig utbygging, men i formannskapet ba vi om at deler av dette må igangsettes snarest. Vi har behov for slike boliger, og i forslaget til plan var det lagt opp til at noe av det vi har, må rives. Politisk vedtok vi at ingen ting må rives før vi får opp noe nytt, og vi slo også fast at vi totalt ønsker flere boenheter. I samtale med rådmannen på onsdag fikk jeg bekreftet at det allerede i inneværende uke skal være møter om framdriften i denne saken.
Onsdag kveld skal kommunens valgnemnd ha sitt første møte, og jeg tok diverse kontakter for å sjekke antall representanter til forstanderskapet i Selbu Sparebank og representasjon til IKS for revisjon og kontrollutvalg.
I løpet av dagen fikk jeg avklart at jeg skal foreta den offisielle åpningen av internatene ved Peder Morset Folkehøgskole på lørdag. Som ordfører er jeg leder i Rådet for skolen, og siden jeg også er nærmeste nabo, kjenner jeg dette fantastiske skolemiljøet godt. De nye internatene har ført til en stor kvalitetsheving for de som bor der sammen med medelever et helt skoleår.
Det kom også invitasjon til 100-årsjubileum i Vikvarvet idrettslag. Etter lunsj ble det tid til å lage et utkast til tale i den anledningen. Med mange meget aktive lag og organisasjoner, blir det ofte representasjonsoppgaver. Det er alltid trivelig å være til stede sammen med ildsjeler som legger ned et enormt arbeid hele året, og som i tillegg tar et ekstra tak når laga kan feire seg sjøl.

Torsdag drar vi til fylkesmannen for å få informasjon om statsbudsjettet. Med stadig nye oppgaver til kommunene, blant annet i forhold til helse, håper jeg at regjeringen sender med penger.  Med nye reformer uten kompensasjon gjennom rammetilskuddet blir handlingsrommet for oss kommunepolitikere mindre og mindre. Dette kan på sikt føre til at det blir vanskelig å rekruttere folk til politisk arbeid.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: