Landsmøte for regionråd.

Selbu er med i Værnesregionen, og i år var det vår tur til å arrangere landsmøte for regionråd. Siden vi er en relativt «ung» region har ikke jeg deltatt i en slik konferanse tidligere.

Viggo Valle var innleid til å lede oss gjennom konferansen, som startet mandag  på Rica Hell med ca. 80 deltaker. Siden jeg i denne perioden er leder i vårt regionråd, var det min oppgave å ønske velkommen. Det gjorde jeg ved å presentere hver enkelt kommune med bilder og faktaopplysninger.
Varaordfører i Stjørdal fikk så ordet for å ønske velkommen til kommunen, før vi fikk et kunstnerisk musikkinnslag av en ungdom fra Malvik.
Først ute med innlegg var barnevernstjenesten i Værnesregionen der fem av kommunene samarbeider. Vi fikk informasjon om historikk og erfaringer med gevinster og utfordringer. På den positive siden ble habilitet, rekruttering, fagutvikling, kompetanse og robusthet trukket fram. Utfordringene er knyttet til at det er ulike kommuner både i størrelse og med ulike terskler for tiltak, bruk av tid, ressurser, tilgjengelighet og engasjement fra politikere.
Oppsummert ble det trekt fram at kvaliteten er høynet, og at det nå er et robust og stabilt fagmiljø med gode samarbeidsrelasjoner. Dette gir bedre tjenester til våre brukere.
Nestemann på talelista, var leder for helseprosjektene vi utvikler i regionen. Prosjektene med samarbeid om DMS – Sjørdal og felles legevakt er allerde igangsatt, mens mange delprosjektet er under utredning. Han redegjorde for bakgrunnen for at vi startet dette arbeidet. Det er som for andre samarbeidsprosjekter både ressursutnytting og rekruttering i tillegg til at samhandlingsreformen faktisk krever et bredt samrbeid. Vi fikk en grundig presentasjon av alle delprosjektene og status på arbeidet med disse.
Deretter fikk fylkesmannens representant ordet for å si noe om framtidig politisk sturingsstruktur. Fra fylkesmannen har vi hatt god hjelp i vårt arbeid med å se på styringsstrukturen for vårt regionsamarbeid, og han understreket i sitt innlegg at de bistår på kommunenes premisser. Begrensningene ved tradisjonelt samarbeid når det gjelder lovpålagte oppgaver, er årsaken til at vi har behov for å vurdere alternative styringsstrukturer. Han ga oss også en oppdatering på status for interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag.
Etter fylkesmannens innleding fikk jeg ordet for å si noe om demokratiske utfordringer i interkommunalt samarbeid. Dette har jeg tidligere hatt innlegg om til felles kommunestyre i regionen. Utgangspunktet er at det blir et demokratisk underskudd når alle deltagende kommuner må fatte felles vedtak. Spørsmål en kan stille seg, er om dette blir bedre ivaretatt med et politisk organ som får delegert oppgaver fra kommunestyrene. Jeg fortalte også om prosessen vi har kjørt i vår region og status for den saken.
Som siste årige post før lunsj fikk representanter for tre regionråd fortelle litt om deres arbeid og utfordringer.
Først på programmet etter lunsj skulle Kåre Willoch ha et innlegg. Han hadde sykdomsforfall, men vi fikk kopi av det han hadde planlagt å bidra med. Karen Espelund fra Sør-Tøndelag fylkeskommune stilte sporty opp på kort varsel, og snakket om framtidens kommune-Norge og de utfordringer vi kan se i dag. Hun hadde et meget engasjerende innlegg der hun startet med å si at nnettopp den globaliseringen som skjer, kanskje fører til en enda sterkere lokal identitet.
Livet leves i kommunene, var et av hovedbudskapene hennes, mens reformtrykk, kontroll og tilsyn har tatt helt av. Siden kommunene blir pålagt å gjennomføre statlig pålagte reformer, blir det for lite tid og kapital til planlegging, analyser og utvikling lokalt. Når det gjelder styringsutfordringer med interkommunalt samarbeid, var hun klar at vi må finne en løsning som best mulig ivaretar demokratiet.
En seniorrådgiver fra KRD fikk deretter ordet for å redegjøre for modeller for interkommunalt samarbeid. Hun tok utgangspunkt i lov, og sa litt om hvilke muligheter vi har til organisering av lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Når det gjelder oppgaver vi frivillig tar på oss, er det mange muligheter, men for lovpålagte oppgaver, er det vertskommuner og samkommunemodellen som er aktuelle. Samkommunemodellen er ennå ikke lovfestet, men det ut til at den kan bli det.
Som siste post på mandagens program sto et foredrag kalt «mulighetenes verden» ved konserndirektør i Lindorff, Lars Sommervold. Han hadde et meget morsomt og interessant innlegg der han blant annet flettet inn mange personlige opplevelser. Våttåkuten, som er et terrengløp i Selbu, fikk spesielt mye omtale. Dette viste han bilder fra, og fortalte at han hadde ambisjoner om å være den som deltok flest ganger i syte løpet.
Før vi gikk til middag, gikk turen til Hell der vi fikk en forsmak på Hell Bluesfestival.
Jeg hadde også oppgaven med å lede middagen, og underveis i måltidet fikk vi flott sang og musikk av Sunniva og Are med akkompagnement.

Tirsdag fortsatte konferansen med interessante innlegg fra næringslivet. Først ute var konsernsjefen i NTE. Han snakket om identitet og verdien av humankapitalen, og at det er vikitg å etablere forståelse for identitet som ikke er innadvendt. En må tørre å vende blikket utover og være dristig, men hele tiden være klar på at ingen er bedre enn andre. Viktigere enn realfagkompetanse var etter hans mening en trygg og god identitet for å våge å gå ut i samfunnet og ha ferdighet til å delta.
Nestemann ut var en gründer som hadde vært med å etablere en aktivitets- og omsorgsbedrift. Hun fortalte om firmaet og kom med noen eksempler på hva de gjør. Ellers bidro hun med erfaringer fra regionalt arbeid, og var klar på viktigheten av å samarbeide.
Kåre Gjønnes, som nå har sine siste dager på jobb som fylkesmann i Sør-Trøndelag, fikk deretter ordet. Han holdt som vanlig et meget engasjerende innlegg, og ba oss huske på at vi hele tiden må ha fokus på enkeltmennesket, og at ingen er like. Når det gjelder regionalt samarbeid, har Gjønnes hele tiden rådet oss til å ha faste samarbeidspartneter og ikke «shoppe» der vi finner det mest formålstjenlig til enhver tid. Vi må ville samarbeide, og ikke bare se på hva som lønner seg. Vi må være rause, ikke ha mistro og mistillit. Han snakker alltid varmt om viktigheten av å samarbeide på omviktige områder som for eksempel barnevern, der kommunen kan bli for små til å ivareta dette på en god måte.
Også i Værnesregionen har vi stort behov for rekruttering. En av de ansatte i sekretariatet redegjorde for en undersøkelse i vår region, før Distriktssenteret fikk ordet for å si noe om hvordan vi skal møte framtidas rekrutteringsutfordringer. Hun hevdet at kommunene ikke var flinke nok til å bruke de muligheter som finnes for å nå potensielle arbeidssøkere, og fortalte om bl.a. traineeprogrammet.
En som hadde gjennomgått traineeprogrammet, og som nå er ansatt i Innherred Renovasjon, fortalte om egne erfaringer med programmet, og anbefalte det som en fin måte å komme inn i arbeidslivet på.
Artisten Askil Holm fra Namsos startet sitt innlegg med en fin egenprodusert sang, før han holdt et foredrag med utgangspunkt i egen barndom og ungdom. Han er nå MOT-ambassadør, og sa at oppvekstmiljøet i hans heimkommune var langt bedre i dag enn da han var ung. Det skyldtes at det er skapt et mer robust miljø, med blant annet fokus på Rock, noe som nå gir resultater gjennom Rock City som skal åpnes i november. Skole og kulturskole var de viktigste aranaer for å få en bagasje med ut i livet som gjør at en ønsker å flytte heim igjen.
Han avsluttet sitt innlegg med en fantastisk fin sang om barndomsminner fra sine besteforeldres heimplass.
Viggo Valle oppsummerte det hele, før neste års arrangør, som er Drammensregionen, fikk ordet for å ønske oss velkommen dit neste år.
Konferansen var interessant og lærerik takket være vårt sekratariat som har vært ansvarlig for hele opplegget.
Tirsdag kveld inviterte AP/SV til møte om «Betydningen av jakt, fiske og friluftslv fortrivselen blant folk». Det var ikke så mange som møtte opp på Bjørkhov, men for oss som var der, fikk vi en interessant presentasjon av fylkeskommunens satsing på dette området.
I forbindelse med behandlingen av revidert budsjett for 2011,  ble det vedtatt å avsette ca. 2,8 millioner til en pilotsatsing der 4 kommuner er invitert til å delta. Dette ble vedtatt med AP, SV og SP sine stemmer, og er etter min mening et viktig prosjekt både i et folkehelseperspektiv og i næringssammmenheng. Stig Klomsten, som sitter i fylkestinget for AP, presenterte statistikk som viser at fysisk aktivitet er langt større når det gjelder turer i skog og fjell enn det idretten representerer. Legges det godt til rette, kan en få store helsegevinster ved at folk bruker naturen.
Han viste også til eksempler på næringsutvikling i tilknytning til jakt og fiske gjennom foredling av forskjellige matprodukter, og tilleggstjenester til de som vil gå på jakt, fiske eller bare oppleve naturen. I Selbu har vi her utvilsomt et stort uutnyttet potensiale.
Etter hans innlegg fikk en ansatt for prosjektet om næring i og i randsonen til Skarvan – Roltdalen nasjonalpark ordet. Han fortalte om hva som er gjort hittil, og hvilke planer de har. Her er allerede en aktør kommet i gang med å guide folk inn i parken, og han fortalte om en journalist fra England som nettopp hadde vært med for å fiske og se på de gamle kvernsteinsbruddene.
Han redegjorde også for et fiskeprosjekt som omfatter elva Nea, og litt om tanker for hvordan vi kan utvikle Selbusjøen og fisket der i turistsammenheng.
Jeg konkluderte i møtet med at vi skal legge fram en sak til politisk behandling for å se hvordan vi i Selbu kan dra nytte av den satsingen som fylkeskommunen inviterer til. For å lykkes må vi ha med næringsliv, grunneiere og jakt- og fiskeinteresser. Håper vi ikke minst i et folkehelseperspektiv kan få flere til å bruke den vakre naturen vi har i bygda vår.

De neste to dagene skal jeg delta på fylkesmannens dialogkonferanse med avslutningsmiddag for fylkesmann Kåre Gjønnes. Fredag håper jeg å få litt tid til kontorarbeid før valgstand og andre trivelige oppgaver i helga.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: