Valgkampen er i gang.

Etter det som skjedde den 22. juli, valgte vi i Selbu å utsette oppstart av valgkampen til den 22.august, og nå er vi i gang.

Klokken 8 mandag morgen var administrativ og politisk ledelse i Værnesregionen samlet til møte for å gjennomgå programmet for landsmøtet for regionråd som skal avvikles på Rica Hell kommende uke. Et event-firma er leid inn for å ta seg av det praktiske, og vi kunne etter møtet konkludere med at alt er under kontroll.

NHO hadde invitert til møte mellom næringsliv og politikere på Selbusjøen Hotell & Gjestegård. Noen fra næringslivet i Selbu var til stede sammen med en stortingspolitiker og politikere fra fylkeskommunen og kommunen. Hotelldirektøren startet med ønske velkommen og si litt om utfordringer og ønsker han hadde for vår næringspolitikk.
En representant fra NHO kom med betraktninger på hvordan vi bør bruke samarbeidet i Værnesregionen i forhold til næringsutvikling, og understreket at vi ved å stå sammen, ble en mer robust arbeidskraftregion. Han oppfordret også til mer dialog med næringslivet i forbindelse med offentlige anskaffelser.
Daglig leder i Stjørdal Næringsforening, som har vært ansvarlig for utarbeidelsen av strategisk næringsplan for Værnesregionen, informerte kort om planen før disponenten for Selbuhus hadde et innlegg om FV 705, og om vegen er en flaskehals for næringslivet. Han var klar på at vi trenger en bedre veg, men var skeptisk til det politiske vedtaket om bompengefinansiering. Selbu Næringsforum har imidlertid vært pådriver for bompengeprosjektet, og jeg fikk etter innlegget på mandag spørsmål fra en som var til stede på møtet, om jeg vet hva næringslivet i Selbu egentlig ønsker. Det har det aldri vært tvil om i utarbeidelsen av planer for vegen.
Etter hans innlegg fikk vi politiske kommentarer som ikke uventet viste Frp sine motforestillinger til en slik finansieringsmåte. Det vi imidlertid ser er at også de tyr til brukerbetaling i flere av de kommunene der de sitter i posisjon. Ingen ønsker vel en slik medfinansiering, men kommunestyrene i de fire kommunene som er med i utbedringsprosjektet «Fra fjord til Fjell» (FV 705 og FV 31), vedtok det siden vi ikke ser at det er mulig å få en så omfattende oppgradering av vegen med ordinære fylkeskommunale bevilgninger.
Før dette møtet var slutt, reiste jeg til kontoret for å snakke med rådmannen, attestere fakturaer og gå igjennom saker som lå til behandling.
Kommunestyret var invitert til Innbygda barnehage da jeg var på LVK-landsmøte i  forrige uke. Sammen med leder i hovedutvalg for undervisning tok jeg mandag etter lunsj turen til Innbygda for å se på lokalene og snakke med ansatte. De har et fantastisk flott uteområde rundt den gamle skolen i Innbygda, og både ansatte og unger trives godt i lokalene. Rådmannen har lagt fram forslag om å legge ned denne avdelingen. Vi har bedt om å få barnehageplanen til rullering i løpet av dette året, og vil som en del av dette arbeidet ta stilling til barnehagestrukturen.
Etter besøket i Innbygda dro jeg til rådhuset der felleslista for SP, SV og V hadde invitert til åpent møte om planene for omsorgsboliger. Etatsjef for Helse- og Omsorgssektoren i kommunen hadde allerede presentert planene, og etter det jeg så langt er informert om, er jeg helt sikker på at dette ikke blir det endelige vedtaket etter politisk behandling. Blant annet var antall sykehjemsplasser foreslått redusert, noe vi gjentatte ganger har vedtatt ikke skal skje. Planen kommer til behandling i hovedutvalgets neste møte, og skal selvfølgelig ut på høring før endelig vedtak kan fattes i kommunestyret.
Valgkampen ble startet opp med stand i sentrum klokken 15.00. Vi sto ved Coop Selbu i 2 timer, og flere stoppet opp for å slå av en prat. Det er alltid nyttig å ta med innspill fra våre innbyggere i det videre politiske arbeidet, uavhengig av om det er valg eller ikke.
Borgerlige fellesliste hadde invitert til åpent møte om rovdyrpolitikk i forbindelse med at de hadde besøk av en stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Saueiere og listekandidater fra flere partier var til stede da en representant for Selbu Sau og Geit gikk igjennom rovdyrforliket og pekte på hva de var  fornøyd med, og hva som ennå kunne bli bedre. Blant annet ønsket de enda mer myndighet til rovdyrnemndene og  understreket viktigheten av mer enhetlig forvaltning. Før møtet sluttet, fikk jeg ros fra saueeierne for den hjelpa jeg har bistått dem med i perioden. Det er virkelig  trivelig å få slike tilbakemeldinger!
Ellers ble organisering av jaktlag og kvalitet på hunder til bruk under bjørnejakt et viktig tema. Fra Stortinget fikk vi informasjon om at ulike deler av forliket skal utredes mer, og hvilke forhåpninger hun hadde om å nå fram med en mer restriktiv rovdyrpolitikk.
Før en lang dag tok slutt, fikk vi besøk av Tydal AP og SV. Mange av våre listekandidater var samlet da vi sammen med Tydal la fram felles programposter for høstens kommunevalg. Media var invitert til presentasjonen, og vi gikk igjennom vår valgkampplan med blant annet bemanning av stand de neste tre lørdagene. Felles valgavis var ferdigtrykt, og ble omdelt i møtet.
Nye befolkningstall fra Satistisk Sentralbyrå ble kjent for meg på mandag. Dette gjelder tall pr. 30.juni, og for Selbu har det i det siste kvartalet vært en meget gledelig utvikling. Vi er nå i alt 4.035 innbyggere, noe som betyr en økning på 27 fra forrige periode. Dette er selvsagt en meget gledelig utvikling, som jeg håper vil fortsette. 

Tirsdag var det innkalt til første møte i formannskapet etter ferien. Før møtet besøkte vi Selbuhus for å få informasjon om bedriften og omvisning i deres nye lokaler. Det er alltid interessant med bedriftsbesøk, og  vi tar oss alt for sjelden tid til dette. Hovedutvalg for bygdautvikling har vært rundt på de fleste bedriftene i bygda denne perioden, og jeg har prøvd å delta når de har vært ute.
På veg til rådhuset, hadde vi befaring på nye opparbeidede kommunale boligtomter i Molia. Dette var et fantastisk flott område, og administrasjonen har allerede fått flere henvendelser fra potensielle kjøpere. I formannskapsmøtet senere på dagen, fastsatte vi priser for disse tomtene.
I samtalen med kommunens ansatte som var med på denne befaringen, fikk jeg bekreftet at opparbeidelsen av resterende tomter i Fuglemfeltet snart går ut på anbud. I det området har det vært forespørsel etter boligtomter, og nå tar det forhåpentligvis ikke lang tid før vi kan gå ut med et tilbud også der.
Formannskapsmøtet ble dermed ikke satt før etter lunsj, og siden dette var det første politiske møtet etter sommerferien, startet vi med et minutts stillhet i respekt for alle ofrene fra den 22. juli.
Saksbehandlingen startet som vanlig med referatsaker og mange muntlige orienteringer. I tillegg til referatsaker som var satt opp, informerte jeg om befaringen på vegen til Flønes. Vi som var på landsmøtet i LVK, orienterte om dette og la ut uttalelsene som ble vedtatt der. Varaordfører informerte om de ukene han fungerte i min ferie, blant annet om hva som skjedde i tilknytning til tragedien den 22. juli.
Det ble stilt spørsmål om hva som skjer fra kommunens side i forbindelse med flommen i forrige uke. Vi fikk en grei gjennomgang på dette av ansvarlig etatsjef. Det vil komme informasjon i neste nummer av Selbyggen, slik at de som har skader å melde inn, vet hvor de skal henvende seg for å få bistand.
På saklista sto også en sak om påbegynt hageanlegg ved sykehjemmet og planer for sansehage. Formannskapet var i utgangspunktet enige om å igangsette arbeidet med sansehagen allerede i år, men underveis i møtet kom det fram at det fremdeles var noe usikkerhet knyttet til kostnadsberegningen for begge disse prosjektene. Vi valgte derfor å be om en ny sak til neste møte. Håper det lar seg gjøre å få på plass en sansehage relativt raskt. Dette vil bidra til å bedre forholdene for de som bor på dementavdelingen vår.
Lokal gjødselsforskrift ble enstemmig vedtatt som innstillingen fra Hovedutvalg for bygdautvikling, og et par mindre saker om vannavgift og presisering av godtgjøringsreglement,  fikk også enstemmig tilslutning.
I tilknytning til saken om tomtepris i Molia, ble det stilt spørsmål om mulighetene for små utbedringer på vegen opp til boligfeltet. Dette ble nedfelt i et vedtak der vi ber rådmannen om å undersøke saken.
Etter formannskapet satte vi møte i planutvalget. Der var det mange referatsaker, og heldigvis noen godkjenninger av søknad om oppsetting av bolig. Nybygging av boliger, betyr ofte tilflyttning, noe som betyr mye for alle distriktskommuner.
Sakene i planutvalget var mindre vesentlige  dispensasjonssøknader, som alle ble enstemmig vedtatt.
Det ble på nytt en lang, men givende arbeidsdag med godt samarbeid i formannskapet.

Onsdag gikk turen sammen med etatsjef for bygdautvikling til Trondheim for å delta i møte i Samarbeidslyst. Samarbeidslyst er øverste styringsorgan for Blilyst der det nå er seks kommuner som samarbeider.
Saken som skulle diskuteres, startet høsten 2010 med at Samarbeidslyst vedtok å fase ut det store prosjektet om næring i vernede områder. Hittil har det vært et overbyggingsprosjekt og flere  lokale. Selbu, Stjørdal og Meråker har et eget prosjekt på Skarvan – Roltdalen Nasjonalpark. Der har vi en ansatt som har kontor i Selbu. Styringsgruppa består av representanter for eierkommunene, Dette kan selvsagt videreføres uavhengig av «paraplyprosjektet» som vi vedtok å ikke videreføre innenfor Blilyst etter kommende årsskifte. Sør-Trøndelag fylkeskommune tok på seg oppgaven med å kontakte andre fylkeskommuner som vi har felles verneområder med, for å drøfte framtidig organisering av arbeidet med utvikling av næring i og i randsonen til vernede områder. For egen del, må vi vurdere hva vi vil være med på etter en evaluering av vårt prosjekt.
Fra Trondheim dro jeg heim, tok noen telefoner og gikk igjennom epost. Der lå det  en bekreftelse på at arbeidet med veglys ved Øverbygda skole nå er satt i gang!

Torsdag har vi den årlige grillfesten for pensjonister i Selbu. I fjor var det bortimot 150 personer som møtte opp ute ved rådhuset. Har vi værgudene med oss, er jeg sikker på at vi også i år vil få et vellykket arrangement som pensjonistforening, eldreråd og noen av kommunestyrepolitikerne står ansvarlig for.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: