Vellykket Selbumartna!

Også årets Selbumartna vil gå over i historien som et flott arrangement. Det jeg sjøl opplevde, og tilbakemeldinger fra utstillere og publikum kan bekrefte at dette er årets triveligste helg i Selbu.

Torsdag startet dagen med samtaler med sektorsjefen på sektor bygdautvikling. Det var denne dagen spesielt kultursaker og vegprosjekter som jeg etterspurte status på. Fylkeskommunen har bevilget midler til utbedring av en fylkesveg. Denne er klassifisert som E-veg, noe som tilsier at vi må stille med en egenandel på 50 %. Det har vi satt av i våre budsjetter for 2011 og 2012. Vi må i samarbeid med vegvesenet foreta befaring for å se om vi det kan være aktuelt med  noen mindre omlegginger av en svingete trasé. Befaring ble avtalt til første uke etter ferien.
Både torsdag og fredag foregikk det forhandlinger i regi av jordskifteretten i en vegtvist mellom et beitelag og reineierne. Denne saken har gått frem og tilbake, og byggetillatelsen er bekreftet både av egen fylkesmannn og settefylkesmann. Reindriftsforvaltningen sørget for at saken ble fremmet for jordskifteretten, og dermed ble det for ei tid tilbake pålagt stopp i anleggsarbeidene.
Resultatet av rettsforhandlingene fikk jeg formidlet fra en representant fra beitelaget i en samtale i helga. Partene hadde kommet fram til enighet om en utbygging som gjør at vegen blir kuttet med ca. 800 meter i forhold til opprinnelige planer. For at bøndene skal fortsette med å ha beitedyr inn i Roltdalen, som er en del av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, har de behov for å kjøre dyra et stykke på veg. Blir det slutt med beitedyr der inne, gror kulturlandskapet igjen. Det er bruken av dalen med reindrift og med beitedyr som har skapt det landskapet som er verdt å verne, og dermed må forholdene legges til rette for fortsatt bruk.
Etter at lensmenn i kommunene i Værnesregionen var med i et møte i regionrådet i Værnesregionen der de sa litt om framtidig organisering i politiet, ba regionrådet om et møte med politimestrene i Sør- og Nord-Trøndelag. Dette fant sted i rådhuset på Stjørdal etter lunsj på torsdag. Som leder i regionrådet ønsket jeg velkommen og la fram vår agenda for møtet. Vi samarbeider allerede på mange områder i regionen, og skal vi samarbeide om bl.a. forbygging, kan det  være naturlig å få samme organisering innen politietaten. I dag tilhører kommunene i regionen to politidistrikt, men Selbu og Tydal lensmannsdistrikt  har vaktsamarbeid med Stjørdal og Meråker. Med beliggenheten til våre to kommuner i Neadalen er fykesgrensa unaturlig, siden vi må innom Nord-Trøndelag for å komme til Trondheim som er vår «fylkeshovedstad». Selbu og Tydal tilhører region 1  i politiet i Sør-Trøndelag, og de har sin hovedbase i Trondheim. For oss er det uten tvil bedre å være tilknyttet Stjørdal. Regionrådet uttrykte forståelse for at også politiet må redusere administrative kostnader og husleiekostnader, og bruke de ressursene de har på operativt arbeid, men alle var opptatt av politiets tilstedeværelse i lokalsamfunnet.
Nord-Trøndelag var kommet langt med omorgansieringen, og utgangspunktet for deres omorganisering, var at  lensmannen skulle være igjen i kommunen. Resten av de ansatte skulle etter planen ha et mer sentralt oppmøtested, men de ville fremdeles se på praktiske løsninger også i forhold til dette. Arbeidsgiveransvaret ble imidlertid regionalisert slik at de lokale lensmenn ikke skulle ha denne oppgaven.
I Sør-Trøndelag er det vedtatt omorganiseringer i enkelte distrikter, men de velger å beholde lensmannskontorene i noen kommuner samtidig som de styrker disse. Det betyr at enkelte kommuner som hittil har hatt lensmenn, mister disse. Jeg har tro på at lensmannens tilstedeværelse har betydning for samarbeidet om kriminalforbyggende arbeid. Den modellen de nå prøver ut i Nord-Trøndelag, virker derfor mest tiltalende i så måte.
De fleste av oss er skeptiske når vi er en del av et slikt omstillingsarbeid uten at vi vet noe om prosessen. I det distriktet vi tilhører i Sør-Trøndelag, er ikke prosessen kommet så langt at vi er blitt bedt om å uttale oss, men med dette møtet har vi fått gitt  innspill, og vet langt mer om hva som er skjer. Det er lansert tanker om å slå sammen de to politidistriktene i Trøndelag, noe vi i Neadalen ser på som en fordel for egen del. Vi fikk også bekreftet at det vaktsamarbeidet som vårt lensmannskontor er med på i dag, skal videreføres i alle fall inn til videre. Det ble varslet en evaluering av dette, noe jeg forutsetter at berørte kommuner også skal delta i.

Fredag fikk jeg en oppdatering av etatsjef for bygdautvikling på de sakene jeg etterspurte på torsdag. Hverdagen preges allerede av ferie, så noe må settes på vent til vi alle er på jobb igjen.
Jeg fortsatte å forberede meg til innlegg jeg skal holde over ferien, før jeg gikk ut for å delta i åpningen av årets Selbumartna. Temaet for åpningen var i år vår egen radio, Nea Radio, som kan feire 25 år som lokalradio. Nea Radio har i flere år blitt kåret til årets lokalradio med høyeste andel lyttere i sitt nedslagsfelt. Etter min mening skyldes dette først og fremst den gode kvaliteten på det som sendes der, og den tilhørigheten som de gjennom det har opparbeidet i de kommunene de dekker. Dyktige ansatte med  kunnskap om lokalsamfunnene har stor betydning for oss i kommunen når vi skal formidle nyheter ut til våre innbyggere.
Både åpninga og resten av kulturinnslagene på martnan var i høyeste grad verdt å få med seg, og det var da også fullt på «bankplassen» når noe foregikk på scena. I Selbu har vi utrolig mange dyktige aktører som er villige til å stille opp for å berike hverdagen til andre, noe jeg og mange med meg setter umåtelig stor pris på.
Kommunen stilte med en stand der vi informerte om tilgjengelige tomtemuligheter. Først og fremst gjaldt dette bolig, men vi hadde også informasjon om tilgjengelige hyttetomter. Kommunestyrerepresentanter bemannet vår stand, og jeg tok min tørn på lørdag formiddag. Flere stakk innom i det minste for å slå av en prat og svare på vår quiz om Selbu.
Selv om det var litt regn på fredag, var til og med værgudene på arrangøren sin side stort sett hele helga. Det var et aldeles ypperlig martnasvær med overskyet oppholdsvær og passe temperatur til å være i området hele dagen. I tillegg til underholdning og salgsboder, er det alltid mange kjente å slå av en prat med. Mange utflytta selbygger kommer heim denne helga, og like trivelig er det å treffes i martnasområdet hvert år. Takk til Selbu Teaterforum som nok en gang har bidratt til ei trivelig helg i Selbu sentrum.

I kommende uke er det så langt bare to møter på min timeplan. Av erfaring vet jeg at det ikke skjer stort på den politiske arena i juli, så dagene blir nok benyttet til kontorarbeid og forberedelser til møter etter ferien. Det er greit, så kan jeg ta ferie uten å ha tankene fyllt med ting jeg burde ha gjort

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: