Brukbart festivalvær.

Sommerfestivalen 2011 er over, og unge og gamle fra nord til sør i landet koste seg med fin musikk og trivelig samvær. Litt regn i starten tåler festivaldeltakerne, og når lørdag og søndag ble fin med oppholdsvær og delvis sol, fikk arrangørene det beste utgangspunktet for et vellykket arrangement. Dessverre er en person fremdels savnet på søndag kveld, noe som selvsagt legger en demper på et ellers vellykket arrangement.

Før jeg dro til Surnadalen på onsdag, fikk jeg beskjed om at flere lam var drept av bjørn i Tydal og Selbu. Heldigvis hadde fylkesmannen gitt fellingstillatelse nesten umiddelbart etter at søknad fra kommunene kom inn, og jeg håper virkelig de kan få tatt ut skadedyret før vi får reprise på sommeren 2008 da det var enormt store tap for sauenæringa. I Selbu har vi nå flere vinterfora sauer enn vi har hatt de siste årene, og med ekstra store rovdyrtap, vet jeg at dette fort kan endre seg.
I Surnadalen var det innkalt til møte i revisjonsgruppa i LVK. Den består av politikere fra noen kommuner som har fremmet saker om revisjon av konsesjonsvilkår. For Selbu sin del, har revisjon av konsesjonsvilkårene for Selbusjøen nå ligget i Olje- og Energidepartementet siden 2003. Før den tid brukte NVE flere år på å lage en innstilling, så her gjelder det å ha tålmodighet!  NVE har nå laget forslag til retningslinjer for revidering av vilkår i vasskraftkonsesjoner, men disse er heller ikke politisk behandlet, så revisjonssakene i departementet vil nok ikke bli behandlet med det første. I alt 340 konsesjoner kan bli fremmet for vilkårsrevisjon innen 2020, så her er det helt nødvendig å få vedtatt retninglinjer og saksbehandlingsregler, noe som også mangler. Det er for eksempel ikke avklart hvem som skal dekke kostnadene med revisjon, noe som selvsagt må avklares før flere kommer til behandling. For Selbusjøen har det nå tatt så lang tid siden kravet om revisjon ble fremmet, at vi muligens burde ha startet på nytt. LVK mener  selvsagt at revisjon av vilkårene i gamle konsesjoner skal få et resultat som er i tråd med nye konsesjoner. Spesielt gjelder det miljøkrav som på langt nær var tilfredsstillende i de vilkårene som nå kan revideres.
I møtet utvekslet vi erfaringer med «våre» saker, og snakket om hvordan vi bør gå fram for å få politisk gjennomslag for våre krav, og i det minste få kontakt med departementet. En sak som er behandlet, gjaldt Vinstravassdraget. Her ble resultatet så langt fra det som var kravet, at til og med departementet skjønte at de burde ha klarere retningslinjer før de fattet vedtak i flere saker. Derfor er det nødvendigvis ikke hensiktsmessig å framskynde en avgjørelse som ingen er tjent med.

Torsdag var vi invitert til å delta i en fagkonferanse i forbindelse med Norsk Laksefestival i Surnadal kulturhus. Temaet var «Vasskraft og villaks i Surna». Rindal og Surnadal kommuner overleverte i løpet av konferansen kravdokument til NVE i forbindelse med revisjon av konsesjonsvilkår for Trollheimenreguleringen samtidig som de presenterte prosess og vilkårskrav.
Statssekretær Heidi Sørensen fra Miljøverndepartementet hadde det første innlegget som handlet om miljøforvaltningens forventninger til vilkårsrevisjoner og synkronisering med den nye vannforskriften. I henhold til EU´s vanndirektiv utarbeides det nå forvaltningsplaner for alle vannforekomster. Disse planene skal revideres hvert 6.år, og Sørensen var klar på at disse skal legges til grunn for vilkårsrevisjonene. Hun sa også at det måtte bli en bedre kunnskapsbasert avveining mellom miljø og kraft.
En avdelingsdirektør fra NVE mottok dokumentet med krav om vilkårsrevidering og sa litt om forventninger til utbygging av fornybar energi blant annet i forbindelse med vedtaket om grønne sertifikater. Han så det naturlig at revisjoner kunne komme dersom allerede eksisterende anlegg skulle utvides, og gjennomgikk også hvilke momenter det er naturlig å ta med. Fra deres side var de klare på at for eksempel næringsfond ikke burde innvilges gjennom revisjonssaker og heller ikke privatrettslige spørsmål som erstatning til grunneiere. Han sa også at NVE ikke kom til å prioritere revisjoner framfor søknader om nye konsesjoner, så her må saksbehandlingskapasiteten økes dersom vi som har gamle konsesjoner skal ha håp om forbedringer.
Før lunsj fikk salen anledning til å stille spørsmål til de innlederene som hadde hatt ordet, og flere uttrykte frustrasjon over manglende fremdrift i sine saker.
Med erfaringer fra Altavassdraget fikk vi høre om hvordan de hadde hatt flere forsøk med manøvreringsreglementer før det nå var vedtatt et endelig reglement. Her hadde de prøvd seg fram og sett på virkninger for miljøet og for laksen. Jeg merket meg spesielt det som ble sagt om sammenhengen mellom isdekke, produksjon og overlevelse av laksesmolt. Kanskje er dette noe vi kan ta med oss lærdom fra når vi skal fremme krav om vilkårsrevisjoner for anlegg i Nea?
Daglig leder i ALTA Laksefiskeri IS fortalte om hvordan de var organisert og om reiselivsaktiviteten i sammenheng med fiske i Altaelva. Interessentselskapet var eneste eier i elva, og alle som er medlemmer må eie jord og bo innen et bestemt område. Vi fikk se bilder av flere overnattingssteder ved elva, og selskapet hadde nå 1,4 faste stillinger. Omsetningen var på ca. 11 millioner kroner siste år, så her er det snakk om en viktig verdiskapning i lokalsamfunnet. Også fra interessentselskapet var de fornøyd med at det hadde vært gjort flere forsøk før manøvreringsreglementet ble endelig vedtatt. Han sa det slik at de gjennom dette  i lengre tid hadde «nakketak» på utbygger.
En forsker fra NINA redegjorde for forskningsresultater på virkninger av vasskraftutbygginger, før en advokat fra LVK fikk ordet. Hun snakket om kraftkommunenes forventninger til vilkårsrevisjoner, og sa at vassdragsreguleringsloven bør endres slik at revisjoner blir obligatoriske. LVK har også en klar holdning til at revisjoner må samordnes med utarbeidelse av vannforvaltningsplaner, noe regjeringen så langt ikke har lagt opp til. I følge statssekretær Sørensen, skal disse planene danne grunnlag for revisjoner, noe LVK mener ikke er godt nok. I henhold til EU’s vanndirektiv skal alt i vannforekomstene med i planene, og da kan ikke konsekvenser av reguleringer unntas. Regjeringens håndtering av denne saken er fra LVK sin side klaget inn for ESA. Håper vi når fram slik at vi kan få en bedring av miljøvirkningene av gamle konsesjoner uten å måtte vente i 50 år med første revisjon og deretter 30 år før neste. Har vi sluttet oss til et EU direktiv, må vi tilpasse oss dette.
Det var en interessant konferansedag, der jeg som styremedlem i LVK lærte mye om forskning og erfaring med virkninger av vasskraftutbygging. Siden vi i Selbu også har flere vasskraftanlegg innenfor våre grenser, har også kommunen stor nytte av alt jeg kan ta med meg i vårt arbeid med slike saker.
Vel hjemme igjen, åpnet jeg epost, videresendte og besvarte noe av det jeg fant ut haster før mandag.

Fredag var det innkalt til revisjonsutvalg i Trønderenergi. Dette er et nyopprettet utvalg som har en funksjon på linje med kontrollutvalget i en kommune. Vi har hatt et møte tidligere, og revisor var til stede på fredag og gjennomgikk hva som kan være våre arbeidsoppgaver. En gjennomgang av kvalitetssystemet sammen med revisors skolering, ble lagt til grunn når vi på slutten av dagen la en plan for agenda på resten av møtene i inneværende år.
Fylkestinget i Sør-Trøndelag hadde møte siste uke. Der behandlet de søknader om investeringstilskudd til kulturanlegg. I den forbindelse ble Selbuskogen Skisenter tildelt 808.000,-kroner. Geir Jarle Sirås (SV) som er medlem i kulturkomiteen i fylkeskommunen, kom fredag ettermiddag til Skisenteret for å overrekke sjekken til styreleder.
Jeg var til stede som representant for eierkommunene. Sirås sa at STFK generelt er veldig godt fornøyd med utviklingen på Selbuskogen, og at de derfor ønsket å vise der gjennom tilskuddet. Spesielt framhevet han at det er et interkommunalt anlegg med eierskap i to fylker, og kombinasjonen med turløyper i et flott terreng som er et godt bidrag i folkehelsearbeidet.
Det er i mine øyne ingen tvil om at alle ildsjeler som har vært med på Skisenteret har gjort sitt til at vi fortjener tilskuddet, og  det er ekstra motiverende å utvikle området videre når vi får synlige bevis på at det blir lagt merke til.

På veg heim fra Trondheim på fredag var det stor trafikk til Selbu i forbindelse med Sommerfestivalen. Heldigvis var været bedre enn i fjor, og selv med mange arrangementer rundt omkring, var det etter forløpige tallet som jeg har fått cirka 20.000 festivaldøgn. Dette er meget bra, og et bevis på at folk liker musikkvalget og festlivet på Årsøya i Selbu.
Jeg deltok noen timer på lørdag kveld for å høre på Åge som spilte fra midnatt til klokken 2. Arrangørene ba meg med backstage så jeg fikk hilse på Åge, samtidig som jeg fikk stå rett framfor miksebordet under konserten. Som vanlig var det to fantastisk fine timer, med mange festglade mennesker i området foran scenen.
Lørdag kveld snakket jeg med vaktsjefen som kunne opplyse  om at det som vanlig har oppstått hendelser som politiet må ha grepet inn i , men med så mange samlet på et relativt lite område, er det nok ikke til å unngå. Søndag kveld fikk jeg høre at en person er  meldt savnet.  Letemannskaper er satt inn, og og vi må bare håpe og tro på et positivt utfall.

Allerede kommende uke er preget av at det er ferietid. Fremdeles har jeg noen møter på timeplanen, men arbeidsmengden avtar. Det er bra, siden jeg de siste ukene stort sett har vært opptatt både på dagtid og kveldtid. Håper vi får litt sommervær, og at det blir tid til samvær med familie og venner.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: