Godt samarbeid i Værnesregionen.

I Værnesregionen har vi etterhvert fått til samarbeid på mange områder. Det siste møtet i regionrådet før sommeren ble avviklet i Spongtun i Tydal på onsdag.
Mandag kjørte jeg tidlig til Trondheim på styremøte i Trønderenergi. Det var flere saker til behandling, og vi fikk informasjon om status på ulike prosjekter.
Etter styremøte var det innkalt til generalforsamling. Trønderenergi er et offentlig eid selskap, og det er bare tre av Sør-Trøndelags kommuner som ikke har eierandel. De fleste kommunene var representert i møtet der alle saker ble enstemmig vedtatt.
Kvelden ble delvis brukt til å åpne og svare på epost, og til møteforberedelser. 
For høstens kommunevalg har vi sammen kommet fram til innhold i valgprogram. Noen fikk i oppgave å formulere det vi var blitt enige om, og jeg gikk igjennom dette og sendte noe oppfordringer til medlemmer om å legge til noen punkter som vi har drøftet. Lederne i Ap og SV sammen med meg og SV sin gruppeleder skal «finpusse» utkastet slik at det kan sendes til trykking. 

Tirsdag gikk også turen til Trondheim for å delta i møte i et nyoppnevnt revisjonsutvalg i Trønderenergi. Der tok vi for oss litt om hvordan vi skal legge opp arbeidet, hvilket mandat vi har, og hva vi skal sette på dagsorden i de første møtene.
Jeg måtte gå fra møtet før det var slutt for å nå legetime og kontroll på armen som jeg brakk i påsken. Heldigvis så det bra ut, selv om jeg fremdeles må belage meg på å at jeg ikke er fullt ut restituert ei tid fremover.
Til regionrådsmøtet i Værnesregionen på onsdag, var det mange store saker som krevde tid å lese igjennom. Tirsdag kveld måtte brukes for at jeg skulle føle meg godt oppdatert på det meste. Siden jeg er leder i regionrådet og skal lede møtet, krever det litt ekstra forberedelser.

Onsdag dro jeg direkte til Tydal der regionrådet skulle ha møte. Vi hadde fått tilsendt rapport fra et av delprosjektene i helseprosjektet. Dette omhandler organisasjon og ledelse. Vi tok denne til orientering og vedtok å sluttbehandle den når vedtak om politisk styringsstruktur er vedtatt.
Det foregår store omstruktureringer i politiet, og vi hadde invitert lensmann i våre deltagende kommuner for å få informasjon om hva som er på gang. I dag har Selbu og Tydal vaktsamarbeid med Stjørdal og Meråker, noe som fungerer godt. Vi tilhører region 1 i Sør-Trøndelag sammen med blant andre Trondheim og Malvik. Arbeidet med omstrukturering i denne regionen er ennå ikke igangsatt, og vi er derfor heller ikke kalt inn til møte med politimesteren. Det vi ønsker er å få fortsette det samarbeidet vi har i dag, og vi vedtok å be om et møte med politimesterne i Sør- og Nord-Trøndelag politidistrikt for å diskutere fremtidig organisering av polititjenesten i regionen. Det som er aller viktigst for kommunene er tilstedeværelse i lokalmiljøet. Hvordan dette skal ivaretas, har vi i Sør-Trøndelag ennå ikke fått noen signaler om.
Prosessledelsen hadde lagt fram sluttrapport om politisk styringsstruktur for Værnesregionen. I mai 2010 ble det fattet vedtak i regionrådet om at det var behov for å se på en styringsstruktur som ivaretar demokratiet bedre enn i dag. Etter det har prosessen gått med to felles kommunestyremøter og arbeidsmøter i den enkelte kommune. Sluttrapporten skal nå behandles i medlemskommunene før det legges fram konkrete samarbeidsavtaler og forslag til delegering fra kommunestyrene til nemnda. Regionrådet anbefalte enstemmig overfor kommunene å slutte seg til det som sluttrapporten konkluderte med.
Etter en velsmakende lunsj i trivelige lokaler på Græslimo Gård, fikk vi en omvisning i Aurotech sine lokaler. Det er imponerende å høre om de produktene de har utviklet, få dem demonstret og høre om deres fremtidsplaner. Med den erfaring de har tilegnet seg og den kompetanse og nettverk de har, har jeg virkelig tro på at de vil nå sine mål.
Etter at vi på nytt satte møte, behandlet vi rapportene for 1. tertial fra alle fellestjenestene. Her påpekte vi som arbeidsutvalget hadde gjort, at vi må få mer like maler for rapportering.
Skarvan og Roltdalen nasjonalpark berører fire av medlemskommunene, mens Sylan verneområde ligger i Tydal. Vi fikk en grei presentasjon av prosjekter som er i gang for å utvikle disse områdene. Det ble vedtatt å ta dette med i det videre arbeidet med felles næringsplan.
Denne behandlet vi også i møtet og tok med et punkt om at innspill fra kommunene må hensyntas i gjennomføringen av tiltak.
Vi har tidligere vedtatt å sette i gang et arbeid med å se på felles PP-tjeneste for fem av kommunene i Værnesregionen. I onsdagens møte fikk vi en presentasjon av forprosjektplan, og vedtok å gå videre for å få fremlagt et forprosjekt i løpet av våren 2012. Dette blir så lagt fram til behandling i kommunene, slik at vi kan ta endelig stilling til om vi vil sette igang et prøveprosjekt med felles tjeneste.
NOU 2011 – 3- «Kompetansearbeidsplasser-Drivkraft for vekst i hele landet»  er kommet på høring til alle kommunene. Sekretariatet  i Værnesregionen la fram forslag til  uttalelse i møtet. Den ble enstemmig vedtatt, og vil bli oversendt til KRD.

Denne uken er det bare en ordinær arbeidsdag igjen, og da må jeg nok ta noen timer på kontoret for å prøve å komme ajour med kontorarbeid og litt planlegging til neste uke. I helga skal Selbucup i handball arrangeres, og som vanlig er det bort imot 200 lag som skal spille kamper. Jeg skal sitte i banesekretariat både lørdag og søndag og gleder meg til å se mye fin handball. Håper værgudene er med oss!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: