Formannskap og 705-møte.

Litt kontorarbeid, men også lange møtedager har preget første del av uken. Blant annet fikk vi avviklet et meget nyttig møte i forhold til prosjektet «Fra fjord til fjell», som er et utbedringsprosjekt for FV705 og FV 31 fra Hell til Røros.
Mandag startet med at jeg hadde en samtale med rådmann om saker jeg hadde «tenkt» på i helga.  Jeg etterspør framdrift og status for politiske saker og enkeltsaker som jeg er kontaktet om.
Deretter tok jeg en telefon til en ansatt i Statens Vegvesen for å etterspørre deres ansvar for veglys gjennom Stigamælen. De tok det ned på 80-tallet en gang, og fullførte ikke opprustinga av vegstrekningen. Først i inneværende periode har vi fått utarbeidet planer,  som snart er klare. Det har ikke vært veglys der på mellom 25 og 30 år, og det skulle ikke være tvil om at andre enn kommunen bør ta kostnaden med å sette det opp igjen. Vi burde for lengst ha  sørget for å ha oppdaterte planer.
Søndag var det kommet et brev fra LUFS (Landslaget for nærmiljøskolen)  på vegne av foreldre ved Dragsten skole. Vi har tidlgere svart på en henvendelse derfra. Denne gangen viser de bl.a. til at vi må endre opptaksområde for å kunne flytte elevene i Dragsten til Selbustrand skole. Selbu kommune har ingen opptaksområder, noe vi heller ikke er pålagt å ha. LUFS er ikke part i saken, men vi vil uansett sende et svar. Oppvekstsjefen kom med et utkast på slutten av dagen, som jeg ga noen innspill til. Selbyggen ba om en kommentar på dette brevet, og jeg avtalte med oppvekstsjefen at redaktøren kunne ringe henne på tirsdag.
9.klassene ved Selbu Ungdomsskole kom på besøk til rådhuset. De startet i kommunestyresalen sammen med pedagogisk konsulent, før de fikk en omvisning i bygget. Etter denne runden kom de tilbake til kommunestyresalen der jeg informerte litt om kommunen og ga eksempel på gangen i en politisk sak. Håper at de vet litt mere om hva vi har ansvar for og hvordan kommunen styres. 
Lørdag skal jeg delta i åpningen av ei utstilling om taterne som i mange år bodde på «Fredrikstad» i Vikvarvet. Et av husene som taterne eide og bodde i, er nå flyttet tilbake dit det opprinnelig sto. Vår museumsansvarlge tok kontakt med meg på mandag, og jeg fikk sendt over en brosjyre og diverse stoff fra den planlagte utstillnga. Siden jeg er bedt om å si noen ord, er det tilsendte stoffet til god hjelp som bakgrunnsstoff.
Etter lunsj fikk jeg besøk av en medpolitiker, og jeg ble oppringt av NRK som ville vite om svaret på klagen fra foreldre i Dragsten var kommet fra fylkesmannen. Jeg tilbød å sende en kopi av svaret, og ble ikke oppringt igjen. Noen hadde hørt meg på Trønderradioen, så noe jeg tidligere hadde kommentert, ble sikkert brukt om igjen.
Resten av dagen ble stort sett brukt til å forberede forslag på årsmeldinga til tirsdagens formannskap. Jeg laget et utkast delvis på bakgrunn av vedtak i hovedutvalgene, men også noen nye punkter. Dette sendte jeg over til min gruppe i fomannskapet, og kommuniserte med en som måtte melde forfall til tirsdagens møte.

Tirsdag startet vi med gruppemøte før vi samlet oss til planutvalgsmøte. Der hadde vi mange referatsaker, og tre politiske saker. Blant annet behandlet vi høring fra Tydal på forslag til planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel. Der pekte vi på viktigheten av at FV 705 gis en sentral plass i planarbeidet, og at samarbeid om tele og IKT må vurderes imellom våre to kommuner.
De to andre sakene var første gangs behandling av reguleringsplan for et hyttefelt og deling av tomt og bygging av tre bolighus i Molia. Alle disse ble det enstemmige vedtak på.
Formannskapet er valgstyre, og vi hadde tirsdag det første møtet for høstens valg. Vi godkjente lister, stemmesteder, steder for utlegging av manntall og periode for forhåndsstemmgiving. Valg av stemmestyrer ble utsatt til neste møtedag i formannskapet.
Formannskapsmøtet startet også med referatsaker, før vi behandlet søknad om fritak av politiske verv for resten av perioden for en representant.  Oppnevning av kommite for høstens innsamlingsaksjon og serveringsbevilling og skjenkebevilling, var de to neste sakene. Årsmeldinger og regnskap for Selbu Næringsselskap KF, arbeidsgiverkontrollen, for alle områdene i Værnesregionsamarbeidet og for kommunen, sto også på saklista. Under behandingen av kommunens regnskap og årsmelding var økonomisjef og sektorsjefer til stede. Vi fikk en grei orientering fra økonomisjefen, og det ble stilt flere spørsmål. Jeg hadde forberedt noen forslag på vegne av vår gruppe, og opposisjonen fremmet noen tilleggspunkter. Med bakgrunn i dette og vedtak fra hovedutvalgene, fikk vi et enstemmig vedtak i saken. Det er godt samarbeidsklima i formannskapet, noe jeg setter stor pris på. 
Underveis i møtet som ikke  ble avsluttet før i 6-tida, hadde vi besøk av Trønderenergi. De drar rundt til alle medlemskommunene for å informere om vedtatt målbilde. I tillegg hadde vi invitert representanter for Kjeldstadkonsernet. Sammen med Hovedutvalg for Bygdautvikling fikk vi en redegjørelse for dagens situasjon, deres planer for konsernet som helhet og for drifta i flere av datterselskapene. For oss i Selbu er Kjeldstad den absolutt største private arbeidsplassen, og derfor er det uhyre viktig for oss hva som skjer i selskapet.
Siden jeg ikke fikk tid til å gå igjennom epost i løpet av dagen, ble dette kveldsarbeid, noe som ikke er helt uvanlig.

Onsdag var representanter for de fire eierkommunene, Nord- og Sørtrøndelag fylkeskommuner og Statens Vegvesen til stede på en 705-dag i Selbu. Styreleder,som er ordfører i Tydal, ønsket velkommen med å gi en oppsummering av hva som har skjedd så langt. Før jeg ble ordfører ble prosjektet startet opp, og siden er det nå endelig dannet et utviklingsselskap, og vi har fått en ansatt som jobber i 60 % stilling.
Fra Nord-Trøndelag fikk vi høre om deres planer for inneværende planperiode og neste, der vårt prosjekt er prioritert. Det er avsatt planleggingsmidler allerede i inneværende periode. I Sør-Trøndelag er det avsatt midler i neste planperode (2014- 2019).
Alle kommunene redegjorde for planstatus for strekninger gjennom sine kommuner. Noen har ferdige planer, mens andre er i gang med arealplaner eller reguleringsplaner.
En ansatt ved Selbu Næringsforum hadde et innlegg om vegens betydning for næringslivet i bygda. Det er ingen tvil om at god vegforbindelse har stor betydning for all virksomhet. Han viste også til eksempler på hvordan Norge ligger an på vegstandard i forhold til andre land.  
Det mest nyttige innlegget fikk vi fra daglig leder i Fosenvegene. Der er anleggsvirksomheten kommet i gang, og de får nå snart godkjent sin bompengesøknad. Dette prosjektet ble initiert av næringslivet som også har gått inn med mange millioner i planleggingsarbeidet. Vårt prosjekt var det også næringslivet som tok initiativ til, men vi kan ikke forvente at næringslivet bidrar på samme måte. Fosen har mye større RDA-pott (kompensasjonsmidler på grunn av endret arbeidsgiveravgiftssone) enn vi, og noe av midlene som er brukt til prosjektet så langt, kommer derfra. Han ga oss mange gode råd og understreket viktigheten av å stå på prioriteringene våre, stå samlet utad, informere alle i lokalsamfunnene i tillegg til bevilgende myndigheter. Det er greit å høste erfaring fra en så dyktig pådriver og prosjektleder. Jeg ser ikke bort ifra at vi kommer til å be om bistand i det videre arbeidet, noe jeg vet han er villig til.
Fra Statens Vegvesen fikk vi høre hva som må være på plass for å kunne fremme en bompengesøknad. Det virket komplisert, men med erfaringer fra andre prosjekter, må vi vel også få dette til når alt som kreves av planer er på plass.
Helt til slutt fikk vi en grei oppsummering av Sør-Trøndelags representant i styret. Han sitter i Samferdselskomiteen og er leder i fylkets Trafikksikkerhetsutvalg. Han har gjort en god jobb for oss og gitt oss innspill ut ifra sin mangeårige erfarng fra politisk arbeid i fylket.

Resten av uken er ikke så hektisk, men jeg må i alle fall forberede det jeg skal bidra med under åpninga av «taterhuset» på lørdag.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: