Kontordager.

Med fortsatt aktiv sykmelding, blir det  i en periode  mindre «utfart» og mer tid på kontoret i rådhuset og med diverse politisk arbeid heime.  

Mandag skulle jeg ha vært i Oslo på ordførerkonferanse i Arbeiderpartiet, men bestemte meg for å stå over siden det fremdeles er vanskelig å være sjølhjulpen med ei arm delvis  ute av funksjon. Derfor dro jeg til kontoret, fikk tid til samtaler med rådmann, hovedtillitsvalgt og andre ansatte. Også i Selbu vet vi at det er ansatte som ufrivillig jobber deltid. For ei tid tilbake fikk vi en oversikt fra personalavdelingen på hvor mange dette gjelder. Jeg ønsket å få dette oppdatert og kvalitetssikret med arbeidstakernes egne opplysninger, og derfor ba jeg om at det må sendes ut en undersøkelse til alle som har deltidsstilling i kommunen. Innføring av vikarpool skulle redusere uønsket deltid, og hovedtillitsvalgt kunne bekrefte at dette hadde sjedd. Hun lovte å  oppfordre alle til å svare på undersøkelsen, slik at vi får et mest mulig korrekt svar. Gjentatte ganger har vi vedtatt at dette må hensyntas ved ledighet i stillinger, og det forutsetter jeg  er fulgt opp.
9. klasse ved Selbu Ungdomsskole har deltatt i KappAbel. Dette er en konkurranse i matematikk, og klassen fra Selbu var den eneste fra Sør-Trøndelag som var representert på finaledagene i Arendal. I innledende runder var  alle elevene med på å løse tilsendte oppgave. Fire elever ble så valgt ut til å delta i semifinale sammen med elever fra i alt 12 klasser. Våre elever endte opp med en fin fjerdeplass, bare tre poeng fra tredjeplassen. De tre beste gikk til sluttfinale.  På mandag dro jeg sammen med oppvekstsjef og pedagogisk konsulent på besøk til skolen med bløtkake og blomster som læreren mottok på vegne av hele klassen. Vi er alle stolte over innsatsen og gratulerte både lærer og elever. Læreren understreket betydningen av det gode læringsmiljøet i klassen. Dette må ligge til grunn dersom en skal få gode resultater. Forskning viser at god relasjon mellom elev og lærer er det aller viktigste for  kunne lære. Ansvaret for å få et godt læringsmiljø tilligger både lærere og elever, og nettopp derfor har hele klassen bidratt både direkte og indirekte til de gode resultatene i matematikkonkurransen.
Kommende mandag er det kommunestyremøte. Sammen med sekretær gjennomgikk jeg saklista, og fikk satt av litt tid til å drøfte hva som bør legges inn i en politisk nemnd i Værnesregionen. Det er greit å ha med seg noen innspill til saken skal behandles i regionrådet.
På slutten av  dagen fikk jeg telefon fra leder i Selbu Bondelag. Han sendte over et skriv fra Sør-Trøndelag bondelag som var stilet til Arbeiderpartiet  om forventninger til jordbruksoppgjøret. Jeg har bedt om å bli oppdatert på deres utfordringer og på hvilke områder de prioriterer høyest i kommende oppgjør. Det er uten tvil viktig at rammebetingelsene for denne næringa bedres dersom vi fortsatt skal «bruke hele landet». Det skal ikke være nødvendig å ta arbeid utenfor bruket for å klare å betjene kapital- og driftsutgifter.  Ingen velger å arbeide dobbelt bare for å holde jorda i hevd, og vi vet det er helt nødvendig å produsere mat. Skal noen leve av det, må også noen være villig til å betale.

Tirsdag gikk turen igjen til St. Olavs for å se om armen gror fint. Det gjør den heldigvis, og nå kan jeg starte med forsiktig opptrening.  Bilkjøring er det ikke snakk om før det har gått 6 uker, og jeg er fortsatt sykmeldt (aktivt). I løpet av dagen tok jeg  telefoner for å avtale møter og bli oppdatert på ting som har skjedd på møter jeg har meldt forfall på. Blant annet gjelder det LVK og makstaksaken. Der fikk jeg en kort tilbakemelding på onsdag fra møter med sentrale politikere.

På onsdag dro jeg til kontoret, og hadde samtaler med rådmann, etatsjefer og saksbehandlere. Det er alltid saker som bør etterspørres, eller nye saker jeg ønsker å sette på dagsorden. I løpet av  dagen fikk jeg gjort avtale mellom eier av Sjøbygda Kunstnarhus og hovedutvalg for bygdautvikling. De har ansvar for kultur, og bør ha førstehåndskjennskap til hvilke planer hun har blant annet om AiR ( Artist in residence).
Post og saker i saksbehandlingssystemet tok en del tid på onsdag i tillegg til at jeg gjorde avtaler om møter. Varaordfører tar nå flere oppdrag for meg enn vanlig, særlig utenom kommunen. Det er greit å ha en som har tid og mulighet til å ta over oppgaver når jeg sjøl ikke kan stå på for fullt.
Kommunestyrepapirene ble sendt ut på tirsdag, og selv om sakene er kjent for meg,  gjennomgikk jeg sakene på nytt.
NRK ringte og ville ha kommentarer på nedleggelsen av Dragsten skole. Jeg redegjorde på nytt for saken og vår flertallsavgjørelse, og ble til slutt spurt om klagen som nå er sendt til fylkesmannen fra foreldre i grenda. Den har jeg selvsagt ingen annen kommentarer til enn at vi får avvente svaret.
Jeg hadde også besøk på kontoret av en representant for Selbu Teaterforum. De skal i år ha et arrangementet i Bell Amfi etter at folketoget kommer til Bellområdet den 17. mai. Der ble jeg bedt om å si noen ord som en avrunding av dagens feiring.
Onsdag kveld var det årsmøte i Selbustrand Arbeiderlag. Det er ikke så stor aktivitet i laget, men vi har det trivelig når vi møtes. Ordinære årsmøtesaker gikk raskt unna, før jeg fortalte litt om  aktuelle saker i kommunen.

Torsdag er det full timeplan, mens jeg vil vurdere «formen» før jeg bestemmer om jeg tar kontordag i rådhuset eller heime på fredag. Uansett er det mulig å treffe meg i telefon og eventuelt gjøre avtaler om møter i kommende uke.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: