Energikonferanse.

Som styremedlem i Trønderenergi var jeg  til stede på energikonferanse i Wien fra onsdag til og med fredag. Både som styremedlem der og ordfører i eier- og vertskommune for energiselskaper, synes jeg det var mange interessante tema som ble tatt opp. I tillegg kunne vi i noen pauser nyte litt av det fine vårværet  

Sent tirsdag kveld ankom vi Wien der Energi Norge hadde invitert til Vinterkonferanse. Før lunsj på onsdag hadde vi styremøte, der vi drøftet flere viktige saker, før vi fikk noen timer fri for å oppleve litt av Wien sentrum. Noen av oss var inne i Stefansdomen som er Wiens katolske kirke. Den var som mange andre byggverk i byen, fantastisk flott. De dagene vi var der, kom temperaturen opp i 24 grader, så det var godt bare å være ute. Sammen med to andre styremedlemmer tok jeg en guidet tur med hest og vogn, for når en først har reist så langt, er det trivelig å få med seg noen inntrykk fra verden utenom hotellet.

Torsdag startet konferansen med at styreleder i Energi Norge ønsket velkommen til ca. 270 deltakere, før Norges ambassadør i Wien, Jan Petersen, fikk ordet og fortalte litt om samarbeidet mellom Norge og Østerrike. Han sa også noe om energipolitikken i Østerrike, blant annet at det var en enormt sterk motstand mot kjernekraft, selv om de importerer dette fra nabolandene. Dette ville de bort ifra, og satset derfor på å få mer fornybar energi.
Eli Blakstad, som er ny statssekretær til nyutnevnt olje- og energiminister, representerte regjeringen. Hun holdt innlegg om fornybardirektivet, om grønne sertifikater, om vindkraft der det er gitt mange konsesjoner som ikke er utbygd, og litt om nett og forsyningssikkerhet. Det var ikke så mye nytt fra regjeringens side, men så langt har i alle fall ny minister tatt til orde for at vi må godta noen naturinngrep for å få ren energi.
Adminsitrerende direktør i Energi Norge sa i sitt innlegg litt om hvor store mengder kraft vi importerte i 2010. I 7 av  10 dager importerte vi kraft fra utlandet, og hittil i år har vi importert nesten like mye. Han understreket noe vi alle er kjent med når det gjelder behovet for nettinvesteringer, og at rekrutteringsbehovet innen nett og vannkraft er stort.
Konsernsjefen i Statkraft informerte om deres anlegg både nasjonalt og internasjonalt, og stilte spørsmål ved om det er mulig å kombinere den store forventede etterspørselen etter kraft  med en nødvendig reduskjon i CO2 utslipp. I Sverige og Norge er det planer for vannkraft, vindkraft og bionergi tilsvarende 26,4 TWh når vi går sammen med Sverige om elsertifikater (grønne sertifikater). Det forutsetter en investering på 60 – 80 mrd kroner. For bransjen ble det understreket at det er viktig med forutsigbarhet. Slik er det nok for flere bransjer, men investering i energiproduksjon er ekstra langsiktige investeringer.
Konsernsjefen i Statnett bekreftet også det som var tema i flere innlegg, nemlig  at vi er langt på etterskudd med nyinvesteringer i nett. Leveringssikkerheten er generelt blitt dårligere, og det er planlagt investeringer for 40 mrd fram til 2020.
Fra Hydro fikk vi et innlegg  om betydningen av fellesløsninger mellom kraftkrevende industri og energiprodusentene, før Sintef Energi holdt et innlegg om det fornybare energisystemet og forskningens rolle.
Torsdag kveld ble alle deltakerne tatt med i busser med guider som fortalte om alle de flotte byggverkene vi passerte  på veg til felles middag.

Fredag startet med et interessant innlegg av daglig leder i Zero. Det er en miljøstiftelse som har som formål å forsvare enhvers rett til et rent og levende naturmiljø gjennom å fremme bruk av løsninger som gir null utslipp og skade på naturmiljøet. Han startet med å si at de ville jobbe for det de var enige i, og ikke mot det de var uenige i. For å få mer fornybar energi mente de at vi må godta at uberørt natur kan bli «forstyrret» av master, vindmøller og damanlegg. Det som er nytt siden Altautbyggingen, er at vi nå ikke bare kan ta hensyn til miljøaspektet i en sak, men at vi med dagens klimautfordringer i mange saker må foreta avveininger mellom hensynet til klimaet og miljøet. Dette har vi også i Selbu hatt eksempler på når vi på grunn av at vi  ikke får utvide industriområder på våtmarksområder, må frakte rådstoffet langt for å kunne bruke det. Da settes miljø opp imot klimautfordringene med lang transport.
Interessant var det også å høre på en forskningsleder fra Sintef som snakket om Sima- Samnagerutbyggingen, og om stilte spørsmål ved om uformelle prosesser har overtatt for politisk ansvar for å fatte beslutninger. Media sin rolle og deres påvirkningskraft på beslutningsprosesser i denne og flere aktuelle saker er tema som alltid vil være gjenstand for diskusjon.
Neste programpost hadde overskriften «Nett og sluttbrukermarked». Da fikk vi blant annet høre om hvordan elsertifikatordningen skal fungere, og at det for kunden vil utgjøre et lite påslag i den totale strømkostnaden.
Nettutvikling og utfordringer i forhold til  dette var vi også innom på torsdag, og  under siste programpost på torsdag fikk vi bevis for at nettkapasitet er flaskehals i forhold til småkraftutbygging  og vindkraft. Enkeltpolitikere har uttrykt ønske om å få felles nettleie i hele landet. I dag får nettselskapene en inntektsramme som delvis er basert på et gjennomsnitt av de mest effektive  selskapene med justering for egne forhold. Hva som vil skje med fastsetting av nettleie, er vanskelig å si, men uansett må bransjen tilpasse seg de regimer som blir vedtatt.
Avtroppende energi- og vasskraftdirektør i NVE uttrykte misnøye med at alt for store avvik ble registrert i bransjen under NVE sine tilsynsrunder, og oppfordret alle om å skjerpe seg.
Astrid Versto er ministerråd ved den Norske ambassaden i Wien. Hun holdt til slutt et fengende kåseri om Wien og Østerrike.
De fleste foredragene var interessante, og det som engasjerer meg mest, er innlegg om energipolitiske utfordringer. Skal vi få utvikling i landet vårt, er vi avhengig av stabil energitilførsel. Det betyr at vi må ofre noe for å få linjer som kan frakte nødvendig energi dit den trengs, og det betyr også at vi må ofre noe av vår natur for å få mer fornybar energi.

Jeg har ikke alltid gått inn på nettet for å hente ut post når jeg er på konferanser, men denne gangen jobbet jeg litt på kveldstid. Selv om flere henvendelser ble besvart eller videresendt, ble store deler av lørdagen brukt til politisk arbeid. Med store saker på timeplanen, er det greit å «ta etter» det som er mulig før nye oppgaver venter over helga.

Mandag er det kommunestyremøte, men resten av uken ser det faktisk ut som om det blir noen dager uten møter. Erfaringer viser at i tiden før og etter ferier, er det få avtaler. Dermed blir det tid til ulike gjøremål i kommunen, men slike møtefrie dager fører til at det blir ekstra tett timeplan i andre perioder.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: