«Full dag».

Nok en gang ble dagen nesten for kort til å få med alt som var planlagt. Det kan i blant føles som om alt for mye tid brukes i møter, men utvikling skjer oftest  i samtaler og drøftinger mellom ulike personer.

Mandag dro jeg tidlig til Trondheim der flere kommuner som  får RDA-midler, (kompensasjon for endret arbeidsgiveravgiftssone) var samlet for å komme i dialog  med fylkeskommunen om hvordan disse midlene skal overføres til de kommunene som har rett på midlene. Diskusjonen har tidligere dreid seg om hvor detaljert tiltak skal planlegges og hvor detaljert det skal rapporteres på bruken av disse midlene. Tidligere er det ikke krevd så detaljerte opplysninger som de forlanger nå, men alle kommunene signaliserte at de ønsker midlene overført til næringsfondet. Dette er greit for fylkeskommunen siden midlene da blir underlagt samme rapporteringsrutiner som øvrige næringsfondsmidler. I Selbu har midlene blitt overført direkte til Selbu Næringsforum, noe det nå blir en endring på. Næringsforumet er kommunenes næringsapparat, så det skulle ikke ha noen praktisk betydning for vår bruk av midlene. En viss sum settes av til transportstøtte, noe vi velger å videreføre.
Etter møtet i fylkeskommunen gikk jeg til Statens Hus der det var innkalt til planleggingsmøte før det felles kommunestyremøtet i Værnesregionen med behandling av evt. politisk styringsstruktur. En representant for fylkesmannen, prosessveileder og sekretariatet i Værnesregionen deltok i møtet. Vi ble enige om en agenda, der vi blant annet skal få presentert erfaringer fra samkommunen i Namdalen.  Det arbeides også med å få noen som har erfaring fra vertskommune med politisk  nemnd til å delta i vårt møte, men dette er så lite utprøvd, at det er vanskelig å få presentert erfaringer som kan ha relevans for oss.
Mandag kveld var det kommunestyremøte. En ansatt ved fylkesmannens miljøvernavdeling hadde i starten av møtet et innlegg om miljøutfordringene våre. Dette er et ledd i «Klimaråd underveis», som er et prosjekt som fylkesmannen har igangsatt.
Til kveldens møte hadde vi flere referatsaker. Rådmannen ble utfordret på å komme med utfyllende opplysninger om vikarbruken vår i forhold til senere tids dokumentasjon av brudd på arbeidsmiljøloven. Vi forholder oss til fylkesavtalen som skal reforhandles med det første. I disse forhandlingene forutsetter vi at ureglementære forhold blir en sentral del av forhandlingene.
En av de politiske sakene var utvidelse av antall sykehjemsplasser. Det ble enstemmig vedtatt å øke antall plasser med tre umiddelbart, og enda to ekstra i 2012. Det eneste som ikke ble enstemmig, var et forslag om at aktivitetsstua ikke måtte brukes til kontorer som foreslått av rådmannen. Mindretallet støttet innstillingen fra formannskapet som sa at denne om nødvendig midlertidig kunne brukes som base for hjemmesykepleien, mens flertallet slo fast at den skulle være som i dag. Når vi får planene for nye omsorgsboliger, kan det bli aktuelt å ta med de nødvendige kontorene der, så for å forenkle et ombyggingsprosjekt, ble forslaget om midlertidig bruk fremmet. Rådmannen har etter formannskpsmøtet jobbet med å finne løsning uten å berøre den omtalte aktivitetsstuen, så jeg håper at det lykkes. Det aller viktigste for brukere som har behov for sykehjemsplass, er at vi kan få noen plasser ekstra.
Vi behandlet også en sak om vår tilknytning til DMS på Stjørdal. I denne saken ble det fremmet et utsettelsesforslag, men etter lang diskusjon og innspill fra prosjektleder, ble dette nedstemt og forslaget fra formannskapet vedtatt mot en stemme. Jeg skjønner godt den skepsisen som flere uttrykte i forhold til at det fra sentralt hold ikke er vedtatt noen samhandlingsreform, mens vi tilrettelegger for det vi tror det kan bli. Med de forbehold vi tok om økonomien i formannskapet, mente flertallet at vi må være med videre sammen med de tre andre kommunene  som allerede har bestemt seg for å delta i samarbeidet om DMS. Så får vi se hva som kommer ut av den varslede samhandlingsreformen. Jeg har de samme betenkeligheter som flere andre i mandagens kommunestyremøte. Vi tar på oss oppgaver som staten har ansvar for uten at vi vet om vi får økte rammeoverføringer.
Saken om kommunal eierstrategi er lenge etterspurt, men var nå lagt fram til politisk behandling. Også i denne saken ble det fremmet noen endringsforslag, og disse ble enstemmig vedtatt.

Etter en lang dag og sen kveld, går turen på tirsdag til Krakow for å møte 10.klasse fra Selbu Ungdomsskole. Jeg ser fram til interessante dager sammen med ungdommene, lærere og foreldre.

Reklamer

One Response to «Full dag».

  1. Karin Kjøsnes sier:

    Hei. Synes det er flott at du som ordfører blir med på en av disse turene. Ettersom kommunen har vedtatt å støtte disse turene med Hvite Busser hvert år så er det bra at du som representant for de folkevalgte blir med og virkelig får sett hva dette går ut på og hva støtten dere gir går til. Tilbakemeldinger fra elever som har vært med tidligere er positive, det jeg har hørt. Mange inntrykk, både alvorlige, triste og morsomme har de fått – de har nok satt varige spor hos de fleste. Håper du (og Sigmund) får et flott og innholdsrikt opphold i Polen/Tyskland sammen med Selbu ungdomsskole. God tur!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: