Vinterferie og tid til kontorarbeid.

Starten på denne uken har gitt rom for kontorarbeid og samtaler «på huset». Det er greit å jobbe litt når aktiviteten på den politiske arena er preget av vinterferie.

Mandag var det ingen møter på agendaen, og jeg startet dagen med å besøke sektor Bygdautvikling. Der hadde jeg samtale med sektorsjef og en tjenesteleder. Jeg hadde notert flere saker som jeg etterspurte fremdriften på. Mange som ønsker å bosette seg i Selbu, søker om fradeling i områder der det i følge våre planer, er muligheter for spredt boligbygging. Tre saker som vi behandlet i vårt siste planutvalgsmøte, er nå avklart fra fylkesmannen og dermed er det klart for utbygging. Jeg er enig i at vi skal ha restriktiv holdning til bruk av dyrkajord til boligbygging, men praktiseringa av sentrale pålegg, oppleves ofte som «firkantet»  i distriktskommunene. Når vi ser at store områder bygges ned i nærheten av sentrale områder, er det meningsløst for oss som ønsker økt bosetting å få nei til fradeling av dårlig beitemark. Vår egen arealplan er nå under rullering, og i denne sammenheng må vi få en langt mer nøyaktig beskrivelse i reguleringsbestemmelser, arronderinger og beskrivelser av områder enn det som er i gjeldende plan. Enkelte begrep og prioriteringer i den gamle planen, har utilsiktet ført til alt for restriktiv praksis. Uansett forventer vi at fylkesmannen bruker skjønn i enkeltsaker. 
Post og saker ble gjennomgått, og det ble tid til rydding og makulering av dokumenter som ikke kan kastes i papirkontainer. Før lunsj gikk jeg en tur til Neaporten der jeg snakket litt med daglig leder i prosjekt FV 705. 
Kvelden før  junior NM på ski er jeg invitert til sponsortreff på Rica Hell. Der er jeg bedt om å si noe om arrangementsbygda Selbu. Hver gang jeg tenker over hva som foregår både sommer og vinter i bygda vår, blir jeg like imponert over hvordan vi med 4000 innbyggere klarer å gjennomføre alt. Utkast til innlegg på sponsortreffet ble ferdig før arbeidsdagen sluttet i «normal» tid.

Tirsdag hadde fylkeskommunen invitert Blilyst-kommunene til Trondheim til et arbeidsmøte i forbindelse med søknad på LUK-midler og Bolystmidler. Det er Kommunal- og regionaldepartementet som har bevilget midler til disse prosjektene. LUK programmet er rettet mot  allerede eksisterende strukturer og programmer, og midler derfra skal blant annet brukes til å forsterke  det som er i gang ved bedre kobling mellom regionale planer og kommuneplanenes samfunnsdel. Styrking og videreutvikling eller etablering av fellesarenaer, som er knyttet til distriktspolitiske tema, er også et av områdene som Sør-Trøndelag fylkeskommune vil bruke LUK-midler på. Blilyst og Kysten er klar er slike utviklingsprosjekter, og litt ekstra midler kommer nok til disse programmene. Vi er med i Blilyst og kan derigjennom dra nytte av prosjektmidler fra departementet.
Det andre prosjektet vi fikk informasjon om er Bolyst-prosjektet. Søknader til departementet om midler må sendes til fylkeskommunen som vil prioritere søknadene før videreforsendelse. Her kan både kommuner og enkeltpersoner søke, men det forutsettes at en deltar med en egenandel lokalt. I fjor utarbeidet vi en søknad fra Selbu som ikke gikk gjennom nåløyet i departementet. Om vi sender søknaden på nytt i år, får vi vurdere i nærmeste framtid. Det koster både penger og arbeidsinnsats fra oss dersom vi får sentrale midler. I møtet ble Blilystkommunene enige om å få utarbeidet en søknad med bakgrunn i et integreringsprosjekt fra gründercampen i Selbuhallen. Ellers ble vi i møtet enige om at rimelige startboliger er et av de viktigste virkemidlene for å få økt bosetting. Et prosjekt som kan imøtekomme denne utfordringen, vil også bli utformet fra Blilyst.
Tirsdag kveld var det styremøte i Selbu Ap med bl.a. saker som programarbeid, nominasjon og 1. mai-arrangement. Selbu Ap er 100 år i 2011, og dette er det vedtatt skal markeres den 1. mai. Vi skal invitere Tydal Ap og SV til å feire sammen med oss, og Sør-Trøndelag Arbeiderparti har lovt å få en sentral taler hit i forbindelse med jubileet.
Programarbeidet for kommende kommunevalgperiode ble planlagt sammen med SV, som vi stiller felles liste med, og nominasjonskomiteer  i begge partiene har arbeidet godt og fått mange dyktige personer på vår felles liste. Det endelige forslaget skal behandles den 3. mars, så det er fremdeles noen som står «på vent». Vi har hatt et fantastisk godt samarbeid i flere perioder, og det er jeg trygg på at vi også  får i neste periode uavhengig av om vi havner  i posisjon eller opposisjon.

Onsdag var det ingen møter, og jeg startet dagen med avklaringer i forhold til programmet til kommunestyrets arbeidsmøte den 1. mars. Saklista til formannskapet kommende tirsdag ble godkjent, og post ble gjennomgått og besvart.
Varaordfører kom innom kontoret, og noen ansatte stakk innom for å drøfte saker og forhold som engasjerer dem.
På slutten av dagen leste jeg igjennom en nylig utarbeidet rapport om folkehelsa i Selbu. Det var et greit og konkret dokument, med klare anbefalinger på hvilke tiltak som bør iverksettes. Ingen er i tvil om at det må satses mer på forebygging, men siden alt det allerede er mangel på ressurser for å ivareta det vi nå driver med, må samhandlingsreformen, med økt satsing på forbygging, følges opp med økte rammer til kommunene.

Resten av uken tar jeg nå fri fra kontoret, men kan selvsagt treffes på mobiltelefon. Det blir uansett godt med noen dager «fri».  Med sol og fine forhold, kan det bli skitur med barnebarn. Det ser jeg fram til!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: